• Cena obeda a platby

    • Cena obeda pre žiakov školy od 1.9.2023 je stanovená rozhodnutím riaditeľky školy č. 3/2023 nasledovne: 

     Veková kategória

     Príspevok zákonného zástupcu

     BBSK

     Cena obeda

     (EUR)

     Príspevok na potraviny

     Príspevok na réžiu

     Príspevok spolu

     Príspevok  na réžiu

     11-15 rokov

     1,90

     0,40

     2,30 - príspevok štátu

     2,39

     4,69

     15-19 rokov

     2,10

     0,30

     2,40

     2,39

     4,79

     Priemerná výška mesačnej zálohy : 

     • žiaci príma - kvarta: žiaci, ktorí požiadali o dotáciu na stravu príspevok neplatia, rodič je povinný uhradiť iba obedy, bez nároku na príspevok, a to uhradením zálohy 20 € na stravovací účet Gymnázia podľa pokynov v module platby v systéme Edupage.
     • žiaci I. roč. - IV. roč. , kvinta - oktáva : 2,40 x 20dní = 48,00 €/ mesiac

     Úhrada zálohy za stravu  pre žiakov okrem prímy až kvarty: 

     • IBAN: SK76 8180 0000 0070 0043 3617,
     • variabilný symbol: číslo stravníka zaslané mailom (nájdete ho aj v časti Info o jedálni v internetovom konte stravníka, alebo v mobilnej aplikácii v ľavom bočnom menu ikonka  vedľa mena stravníka),
     • konštantný symbol: 0308,
     • správa pre prijímateľa: meno priezvisko, trieda žiaka,
     • úhradu realizujte na bankový účet dopredu s dostatočným predstihom 
     • v prípade nastavenie trvalého príkazu, aspoň 5 pracovných dní pred začiatkom mesiaca za ktorý platbu realizujete.A

     Informácia pre rodičov príma - kvarta o poskytovaní dotácie na stravu: Informacia_pre_rodicov.pdf

     Archív rozhodnutí riaditeľky: 

     02_2023_Rozhodnutie_o_urceni_hodnoty_stravy__2023.pdf

     2023_Rozhodnutie_o_urceni_hodnoty_stravy.pdf

     2022_Rozhodnutie_o_urceni_hodnoty_stravy.pdf 

     2019_Rozhodnutie_o_urceni_stava_ziakov.pdf