• Nový multilaterálny projekt Erasmus+

     • Nový multilaterálny projekt Erasmus+

     28.11.2019

     • „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“

      V dňoch 7.10. – 11.10. 2019 sa v maďarskom meste Kaposvár konalo krátkodobé spoločné podujatie odbornej prípravy zamestnancov v rámci nového rozbiehajúceho sa multilaterálneho projektu Erasmus +. 

      Počas projektu s názvom Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut sa bude odvíjať spolupráca našej školy s partnerskými školami v Nemecku, Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. Do projektu sa z našej školy zapojí 12 žiakov z triedy Kvarta A.

      Cieľom projektu je pomocou moderných inovačných metód zvýšiť a podporiť záujem žiakov o zdokonalenie jazykových kompetencií v nemeckom jazyku so zameraním na bežné komunikačné situácie. Žiaci si súčasne rozvinú svoje digitálne kompetencie, sociálne zručnosti a vedomosti v oblasti kultúrneho dedičstva vlastnej aj partnerských krajín, spoznajú reálie, ľudí a tradície v jednotlivých krajinách a vzájomne si predstavia pamiatky UNESCO.

      Na prvom spoločnom podujatí sa účastníci oboznámili s programom eTwining, ku ktorému im poskytla informácie Mgr.Eva Cesnaková, zaoberali sa využitím internetovej stránky www.gocongr.com a programu „my simpleshow“ na prípravu a realizáciu interaktívneho vyučovania a domácej prípravy žiakov.

      V rámci kultúrno-poznávacích aktivít bola do programu zaradená prehliadka skanzenu Szennai a návšteva oblasti v okolí jazera Balaton, ktorá je na zozname  miest, čakajúcich na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

      Dúfame, že výsledky projektu, jeho kvalita a úspešnosť budú pozitívnou motiváciou a príkladom pre ďalšiu spoluprácu.