• Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+

      

      

     V dňoch 27. 9. – 1. 10. 2021 sa v Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Prebiehalo v nemeckom jazyku súčasne v 5 európskych partnerských školách a nadviazalo  na krátkodobé výmeny žiakov, ktorí ešte v prvom roku spolupráce vycestovali do Maďarska a k nám na Slovensko. Virtuálneho stretnutia sa zúčastnilo 10 žiakov z triedy Kvarta A. Zapojili sa do projektových aktivít so žiakmi z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Zostaviť program a priebeh projektového týždňa online formou mali za úlohu žiaci a pedagógovia z partnerskej školy v Rumunsku. Jeho príprave však predchádzalo niekoľko spoločných virtuálnych diskusií koordinátorov zo všetkých partnerských škôl. Online privítanie v Satu Mare v Rumunsku a prezentácie o tejto krajine, meste a škole odštartovali týždeň naplnený množstvom zaujímavých úloh a povinností, ale aj vtipných   zážitkov. Všetci sa zdokonalili v nemeckom jazyku, ktorý je spoločným komunikačným jazykom tohto projektu. Nadviazať komunikáciu  v cudzom jazyku uľahčila aj spoločná výroba náramkov priateľstva vo farbách štátnej vlajky každej krajiny, a tak sa celkom prirodzene vytvorila veľmi príjemná priateľská atmosféra.

      

     Na online vyučovaní sa žiaci  venovali zdokonaľovaniu svojich jazykových a digitálnych kompetencií, sociálnych zručností a preukazovali svoje vedomosti v témach umenie, kultúra a hobby. Porozumeniu pri sledovaní filmov, videí, pri riešení vedomostných online kvízov a tvorivých úloh napomáhalo aj využívanie podobnosti nemčiny a angličtiny. Celé online vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím viacerých programov, učiacich aplikácií a internetových stránok (www.canva.comwww.kahoot.comwww.wordwall.netwww.studystack.comwww.genial.lywww.padlet.com), ktoré budú v súvislosti s vyučovacím procesom podrobnejšie opísané v novej metodickej príručke pre učiteľa. Táto, ako jeden z výsledných produktov projektu, bude vydaná v digitálnej aj knižnej podobe.

      

     Po každom dni prebiehala reflexia, vzájomná diskusia žiakov a učiteľov, vyhodnotenie aktivít. Projektoví koordinátori z jednotlivých škôl okrem hodnotenia doterajších splnených úloh pripravili aj rozdelenie nových úloh na najbližšie obdobie.

      

     Materiál, ktorý žiaci zozbierali počas piatich dní, využili na zdokumentovanie priebehu celého virtuálneho stretnutia.

      

     Záverečný deň obohatil spoločne zostavený kultúrny program, v ktorom tradície a krása ľudového umenia, talent a húževnatosť jeho interpretov uviedli slávnostnú chvíľu odovzdávania diplomov za účasť na projekte.  

      

     Skončil sa náročný, pestrý a rozmanitými aktivitami naplnený týždeň. Spoločne strávený čas priniesol žiakom a pedagógom nové informácie, rozvinul zručnosti, vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa vo svojom okolí osobne aj online cestou radi podelia. Aj z pohľadu zúčastnených žiakov bol vnímaný a hodnotený pozitívne.