• Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 13. 2. 2023 sa v Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. V kategórii A súťažilo 12 žiakov, medzi nimi aj naše žiačky Z. Banská  (I.A),  A. Spodniaková  (II.A). V kategórii B súťažilo 10 žiakov, medzi nimi žiačky  N. Šuleková a V. Šimonová (III.A).

      Aj keď sa dievčatá neumiestnili na stupni víťazov, blahoželáme a ďakujem im za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Školské kolo matematickej olympiády
     • Školské kolo matematickej olympiády

     • Po úspešnom absolvovaní domáceho kola Matematickej olympiády sa do školského kola prebojovali viacerí žiaci 1. a 2. ročníka. Školské kolo Matematickej olympiády v kategóriách B a C prebehlo dňa 24. 1. 2023. Žiaci riešili náročné matematické úlohy, v ktorých nestačil len správny výsledok, ale dôležitý bol aj postup. Svoje myšlienky museli zapísať a jednotlivé kroky logicky odôvodniť. Sme veľmi radi, že sa môžeme s hrdosťou pochváliť úspešnými riešiteľmi:

      Kategória C  

      1. miesto -  Matúš Čársky (I.C)


      Kategória B  

      1. miesto  - Hugo Gál (SX A) 
      2. miesto -  Zuzana Harbutová  (SX A)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a v krajskom kole tejto náročnej súťaže im budeme držať palce.

    • Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
     • Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

     • Študenti Kvarty A sa dňa 8. 2. 2023 presvedčili, že návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici môže byť príjemným obohatením vyučovania. Najprv si pod vedením lektora Mgr. Volentier  pozreli film a zamysleli sa nad nástupom nacizmu v Nemecku v 30. rokoch. Následne ich čakal príbeh vojaka, ktorý sa zúčastnil vo viacerých bojoch 2. svetovej vojny. Tento príbeh sami aktívne dotvárali interpretáciou viacerých predmetov, ktoré tvoria súčasť expozície. Na záver si doplnili informácie o Slovenskom národnom povstaní, obohatené o autentický materiál.

      Veríme, že exkurzia splnila cieľ a bola prínosom pre lepšie pochopenie obdobia 2. svetovej vojny ako jedného z najtragickejších období svetových dejín.

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 6. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola.

      Žiačky sa umiestnili nasledovne:

      Ema Kubincová ( Sekunda A)  - 2.miesto v kategórii 1A

      Zuzana Harbutová ( Sexta A) -  2. miesto v kategórii 2A

      Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

    • Programujeme Arduino
     • Programujeme Arduino

     • Arduino je malý počítač, ktorý umožňuje vytváranie rôznych zariadení od jednoduchých spínačov až po robotickú ruku.

      Práca s Arduinom vyžaduje technické znalosti  pre konštrukčné riešenie projektu a programátorské pre oživenie techniky.

      Vo štvrtok 26. 1. 2023  naši žiaci počas workshopu zapojili a naprogramovali vlastný semafor, ovládali osvetlenie LED pomocou tlačidla, riadili servomotor a v závere sa im podarilo vytvoriť aj jednoduchú mobilnú aplikáciu pre Android na ovládanie LED diódy.

    • Školské kolo Dejepisnej olympiády
     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 25. 1. 2023 sa uskutočnilo školské kolo XV. ročníka Dejepisnej olympiády v kategórii A a B. Súťažilo sa v dvoch kolách. Súčasťou prvého kola bol test všeobecných vedomostí z dejín ľudstva a v rámci druhého kola žiaci obhajovali projekt, ktorý vypracovali na tému z regionálnej histórie alebo turizmu v minulosti.  

       

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória A

      1. miesto - Andrej Mojžita (II.C)
      2. miesto - Ondrej Koška (KI A)

       

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole súťaže.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19. 1. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Našu školu reprezentovali štyria žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A

      Viliam Dolinec (PR A) – 2. miesto

      Kategória 1B

      Barbora Báťková (TE A) – 1. miesto

      Kategória 2A

      Jakub Šaling (SX A) – 1. miesto

      Kategória 2B

      Andrej Ďurica (SP A) – 1. miesto

       

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do krajského kola.

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 18.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Našu školu reprezentovalo 8 žiakov a všetci postúpili do krajského kola.

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A

      1.miesto L. Bielik (SE A)

      2.miesto S.Valko  (SE A)

      Kategória 1B

      1.miesto M.Vidová (KV A)

      2. miesto  P.Lešo (TE A)

      Kategória 2A

      1.miesto J.Ulianko  (SX A)

      2.miesto G.M. Mrtvik  (II.A)

      Kategória 2B

      1.miesto N. Hanesová  (SP A)

      2.miesto E.Chamulová  (SP A)

       

      Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • Ruské denníky v SND
     • Ruské denníky v SND

     • V piatok 13. 1. prežili naši študenti pôsobivé okamihy v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Herci pod vedením skúseného režiséra Romana Poláka naštudovali a výborne zahrali divadelnú inscenáciu Ruské denníky podľa románu  spisovateľky A. Rachmanovovej. Hra zobrazuje revolučné aj vojnové roky v Rusku začiatkom 20. storočia. Silný príbeh o dobre a zle v nás i okolo nás. Majstrovským spôsobom zachytáva mladú študentku univerzity, ktorá sa mení na zrelú ženu pod vplyvom spoločenských udalostí. Vynikajúce herecké výkony podali: Jana Kovalčíková, B. Turzonovová, Z. Fialová, M. Hilmerová, F. Kovár, Richard Stanke, Tomáš Maštalír, Robert Roth a iní...

    • Ocenenie EITA 2022
     • Ocenenie EITA 2022

     • Naše gymnázium získalo Európsku cenu EITA 2022 za inovatívne vzdelávanie v kategórii stredoškolského všeobecného vzdelávania. Cena bola udelená za bilaterálny projekt Erasmus+ s názvom Prenosná vodná elektráreň.

      Mgr. Eva Cesnaková sa v  októbri zúčastnila na slávnostnom ceremoniáli v Bruseli, kde v rámci panelovej diskusie predstavila náš projekt.

      Slovenská národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) zorganizovala 12. decembra 2022  v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach slávnostné odovzdávanie medzinárodného ocenenia EITA. Súčasťou slávnostného programu bol adventný koncert.

      Ocenenie za našu školu prevzala Mgr. Eva Cesnaková, koordinátorka oceneného projektu.

      Viac informácií o ocenení si môžete prečítať na nasledovných odkazoch:

      https://tinyurl.com/4eeyvs2w

      https://www.erasmusplus.sk/adventny-koncert-v-kosiciach/

    • Vianočné predpoludnie
     • Vianočné predpoludnie

     • Deň 22. december 2022 začínal ako ostatné školské dni. No v priebehu dopoludnia sa zmenil na čarovný vianočný deň. Zhon posledných dní zrazu utíchol. Talentovaní študenti pod vedením učiteľov cudzích jazykov pripravili pre nás všetkých vianočný program. Zazneli známe vianočné piesne v rôznych živých svetových jazykoch, ktoré sa v našej škole vyučujú. Do každej piesne vložili účinkujúci silnú emóciu a darovali ju svojim spolužiakom a učiteľom školy k Vianociam. Prežili sme spolu veľmi pekné chvíle. K tomu ešte sladká odmena na záver a vianočný punč od Študentského parlamentu. Príjemnú atmosféru tohto predpoludnia si všetci odniesli do svojich domovov.

      Vo vianočnom programe vystúpili:

      Zuzana Harbutová (gitara a spev) - Let is snow
      Nina Galošová a Natália Kolegová (spev) - Leise rieselt des Schnee
      Ela Andrášová (spev) a Nela Hanesová (klavír) - Mon beau sapin
      Ema Huliaková (spev) a Richard Vojtek (gitara) - Podmoskovské večery
      Zuzana Uhlíková (spev), Bianka Bieliková a Nina Václavíková (gitara), Hana Trchalová (rumbagule) -  Feliz Navidad
      Samuel Suja (husle) a Michaela Očenášová (akordeón) – Tichá noc

      Vianočné predpoludnie slovom sprevádzala Katarína Žiaková.

    • Vianočná Viedeň splnila očakávania
     • Vianočná Viedeň splnila očakávania

     • Po niekoľkoročnej pauze si mohli žiaci 4. ročníka a septimy opäť vychutnať čaro vianočnej Viedne. Odborného výkladu, čiastočne po nemecky, sa už v autobuse ujali profesorky Moťovská a Cesnaková a jeho súčasťou bol aj zaujímavý kvíz Čo vieš o Rakúsku. Na okružnej prehliadke sme navštívili najvýznamnejšie pamiatky hlavného mesta – palác Hofburg, Dóm sv. Štefana, najstaršie ulice Viedne Graben a  Kohlmarkt, Múzeum Sigmunda Freuda a komplex múzeí Museumsquartier. Komentovanú prehliadku sme zakončili pri budove Viedenskej radnice, kde je umiestnený najväčší vianočný trh v meste. Cestou späť sme si užili aj krásne osvetlený Hundertwasserov „farebný“ obytný dom.

      Vianočná Viedeň ani teraz nesklamala a všetkým nám spríjemnila predvianočný čas.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 10. 10. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Do školského kola sa prihlásilo 18 žiakov.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      1. miesto: Nela Jamrišková (TEA )

      2. miesto: Karolína Brozmanová (KVA)

      3. miesto: Aleš Puškár (TEA)

       

      Dňa 9. 12. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B (19 žiakov) a A (13 žiakov).

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória B

      1. miesto: Nina Puškárová (II.C )

      2. miesto: Jakub Markech (SXA) a Erika Hana Dávidíková (II.B)

      3. miesto: Lucia Kurčíková (I.C)

       

      Kategória A

      1. miesto: Janka Dubajová (IV.C)

      2. miesto: Rastislav Danček (III.C)

       

      Víťazi kategórie A a B postupujú do krajského kola. Držíme im palce!

      Víťazka kategórie C Nela Jamrišková už absolvovala okresné kolo, v ktorom obsadila krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 14. 12. 2022 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách a získali nasledovné umiestnenie:

      Kategória 1A

      1. miesto Ema Kubincová  (SE A)
      2. miesto: Soňa Nemcová (SE A)
      3. miesto: Janka Markechová ( SE A)

      Kategória 2A

      1. miesto: Zuzana Harbutová ( SX A)
      2. miesto: Sofia Novotná ( SX A)
      3. miesto: Ján Krahulec ( KI A)

      Kategória 2B

      1. miesto: Kristína Čechová ( SP A)
      2. miesto: Sarah Zaveráková ( III.B)
      3. miesto: Natália Kružliaková ( III.B)

      Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole súťaže.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 7. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo XV. ročníka Dejepisnej olympiády v kategórii C – F (žiaci PR – KV). Aj v tomto roku si žiaci preverili svoje vedomosti nielen z učiva, ktoré sa učia na bežných hodinách dejepisu v danom ročníku, ale aj rozširujúce vedomosti. Tie sa v tomto ročníku zameriavajú na dejiny slovenskej a svetovej vedy a techniky. 

       

      Umiestnenie žiakov:

       

      Kategória C (KV A)

      1. Šimon Janiga
      2. Tobias Michálek
      3. Tomáš Výboh

       

      Kategória D (TE A)                                                        

      1. Filip Ježek

       

      Kategória E (SE A)

      1. Nela Kleščová
      2. Paulína Kimáková
      3. Ema Kubincová

       

      Kategória F (PR A)

      1. Andrej Švec
      2. Adam Ježek
      3. Michal Droppa

       

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

    • Mágia slova 4
     • Mágia slova 4

     • Keď na jeseň utíchli polia, zem vydala úrodu a ľudia pozbierali plody svojej práce, schádzali sa vo svojich skromných príbytkoch. Bolo to v čase magickom – pred Vianocami. Párali perie, priadli na kolovrátkoch a tkali látky na starých krosnách. Spievali piesne, mudrovali a rozprávali si prečudesné príbehy. Deti sedeli na prípeckoch a potichu počúvali. Mágia slova 4 (Ľudová slovesnosť) je obraz života našich predkov – umelecké pásmo slova a hudby poskladané z malých čriepkov. Dňa 13. 12. 2022 talentovaní žiaci našej školy pripravili pod vedením učiteliek slovenského jazyka a literatúry pekné chvíle plné emócií pre svojich spolužiakov a učiteľov školy. Spoločne sme sa preniesli na krídlach času do minulosti a sprítomnili si deje dávnominulé.

    • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • V dňoch 05. 12. - 07.12. sa v našej škole uskutočnila písomná a ústna forma školského kola Olympiády v španielskom jazyku. Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória A

      1. miesto – Zuzana Banská (I.A)
      2. miesto – Anna Spodniaková (II.A)
      3. miesto – Alžbeta Konôpková (II.A)

       

      Kategória B

      1. miesto – Nicole Šuleková (III.A)
      2. miesto – Valentína Šimonová (III.A)
      3. miesto – Dominik Kulišiak (III.A)

      Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme. Prvé dve umiestnené žiačky z každej kategórie postupujú do krajského kola. Dievčatám držíme palce.

    • Srdce na dlani 2022
     • Srdce na dlani 2022

     • Náš DofE tím vedúcich na škole získal ocenenie Srdce na dlani 2022 v kategórii podpora dobrovoľníctva. Srdečne gratulujeme našich učiteľom - pani Soni Kružliakovej, Ildike Čechovej, Liane Smrečanovej, Pavlovi Krnáčovi a Dominike Šimovej.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Vo štvrtok 8. 12. 2022 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia zadané úlohy. Naša škola súťaží v troch kategóriách, a to P6 (príma), P7 (sekunda) a P8 (tercia). Školské  kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút, ktorých náročnosť neprevyšuje typické školské úlohy. Každému súťažiacemu sa zaznamená čas využitý na riešenie úloh.

      V školskom kole žiaci získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Júlia Španielová

      2. miesto: Nina Hešková

      3. miesto: Anna Timková

       

      Kategória P7 (SE A)

      1. miesto: Alan Švec

      2. miesto: Tianhao Yang

      3. miesto: Michaela  Rusnáková a Samuel Valko

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Adrián Sliacky a Marián Václavík

      2. miesto: Šimon Timko

      3. miesto: Nela Jamrišková, Milan Bogár a Adam Ján Gajdoš

       

      Víťazom a všetkým úspešným riešiteľom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv pre študentov 1.-4. ročníka. Študenti si preverili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva.

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadil 1. miesto Rastislav Danček z III.C, na 2.mieste skončil Jaroslav Vilhanček zo IV.A a 3. miesto si vybojovala  Lucia Žiaková z III.C.

      Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 9.2.2023.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.