• Letný pohybový kurz
     • Letný pohybový kurz

     • V dňoch 7. - 11. septembra 2020 absolvovalo 40 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie.

      Cieľom kurzu bolo navštíviť a spoznať známe a  zaujímavé turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Bešeňová.

       

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • Dňa 17.9.2020 sa uskutočnil 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Regionálne kolo prebehlo v Banskej Bystrici pod taktovkou Europe Direct Lučenec. Našu školu reprezentoval tím v zložení: E. Zagrapanová zo IV.A, M. Nôta a S. Soroska zo IV.D. Vedomosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ si účastníci zmerali v písomnom vedomostnom teste, jazykovej súťaži a ústnom kvíze.

      Podmienkou účasti tímu v  regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine  predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Chorvátsku alebo  Nemecku.

      Našim študentom sa podarilo obsadiť 2. miesto v regionálnom kole. Blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2
     • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2

      • Zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha).
      • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Uvedené povinnosti platia aj pre plnoletých žiakov.
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie
     • Pravidlá počas epidemiologickej situácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie platí:

      1. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
      2. Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      3. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
      4. V prípade, že žiak preruší dochádzku do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Dokument si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť, prípadne vyzdvihnúť tlačivo na vrátnici školy.

      V prípade nejasností alebo akýchkoľvek dotazov kontaktujte školu resp. triednych učiteľov.

    • Letný pohybový kurz - pobytová forma
     • Letný pohybový kurz - pobytová forma

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy

      PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH 

      V PENZIÓNE JAVORINA

      Termín: 7. 9. – 11. 9. 2020

      Počet účastníkov: 44 študentov z  II. A, B, C

      Vedúci kurzu: Mgr. Hranec Richard

      Pedagogický dozor: Mgr. Viera Bónová, Mgr. Kvasnicová Alena, Mgr. Škrinár Miroslav

      Zabezpečenie služieb: zabezpečuje cestovná kancelária Čekan   mobil: 0905 610 168, 0905 409 372   

      Odchod: 9.00 hod. spred GĽŠ Zvolen 7. 9. 2020 (pondelok)

      Predpokladaný návrat:  15.00 hod. pred GĽŠ Zvolen 11. 9. 2020 (piatok)

      Stravovanie a ubytovanie: 7. 9. – 11. 9. 2020 štyri noci a plná penzia (suché obedy) na chate Javorina, začíname v pondelok večerou a končíme v piatok raňajkami plus suchý obed.

      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou. Zdokonaľovanie plaveckých zručností.  

      1. deň: 7. 9. 2020 – pondelok  GĽŠ Zvolen – obec Donovaly (ubytovanie na chate Javorina)

      • turistická trasa v trvaní 3 - 4 hodiny - chata Javorina - obec Donovaly - kopec Zvolen - Malý Zvolen - Nová Hoľa - chata Javorina
      • zabezpečená teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity, beseda o ochrane prírody)

       2. deň: 8. 9. 2020 – utorok

           - turistická trasa v trvaní 5 - 6 hodín (Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch)

           -  zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program, športové aktivity

      3. deň : 9. 9. 2020 – streda

      - plavecký výcvik v trvaní 3 - 4 hodiny

      - po návrate účelové cvičenie zamerané na prácu s mapou (topografia) a zdravotnú prípravu

      - zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

      4. deň : 10. 9. 2020  - štvrtok

      Odchod: z chaty o 7.00 hod. autobusom (zabezpečené raňajky a suchý obed)

      - turistická trasa v trvaní 5 - 7 hodín - Malá Fatra - Národná prírodná rezervácia Rozsutec

      - zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

      5. deň : 11. 9. 2020 – piatok

      Odchod: z chaty o 9.00 hod. (zabezpečené raňajky a suchý obed)

      • turistická trasa v trvaní 5 hodín  Donovaly – Šachtičky
      • predpokladaný príchod pred školu o 15.00 hod.

      Dôležité upozornenia pre študentov:

      • teplé náhradné turistické oblečenie, pršiplášť alebo nepremokavé bundy (nie dáždniky!!!) 2 páry obuvi na turistiku  – nie tenisky, pyžamo, prezuvky na chatu, hygienické potreby,  plavky a uteráky, lieky, ak nejaké pravidelne užívate, kartu poistenca, občiansky preukaz, môžete si priniesť  špekačky alebo iné potraviny na opekanie
      • 2 rúška a hygienické vreckovky!!!
        

      Kurz je pre všetkých študentov povinný a tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, doložia triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie. V prípade ochorenia kontaktujte vedúceho kurzu na e-mailovej adrese: richard.hranec@gymzv.sk .

      Vypracoval: Mgr. Hranec Richard