• Študentské inovačné workshopy
     • Študentské inovačné workshopy

     • Dňa 12.11.2020 sa pätnásť žiakov GĽŠ aktívne zúčastnilo on-line workshopu zameraného na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia, ktorý bol organizovaný v rámci národného projektu Inovujeme.sk

      Počas workshopu sa žiaci 3. a 4. ročníkov zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a aplikovali ju na príklade z praxe.
       
      Na realizáciu online workshopu, vzhľadom na súčasnú situáciu, bola použitá bezplatná video-komunikačnú službu Google Meet. Organizátor workshopu hodnotí prácu a aktivitu našich študentov veľmi kladne, v teste kreatívnych zručností dosiahli nadpriemerné výsledky. Žiaci GĽŠ hodnotia workshop ako prínosný, naučili sa novú techniku kreatívneho myslenia Synektiku  a dozvedeli sa o zaujímavých slovenských produktoch. V tímovej práci v závere projektu sami prezentovali svoje návrhy ako zefektívniť prezentáciu školy a komunikáciu na podporu spolupráce s miestnou samosprávou mesta Zvolen.
       

      Študenti GĽŠ vo Zvolene vytvorili mnoho nápadov: výsadba stromčekov v meste, organizácia workshopov o klimatických zmenách, dobročinná činnosť – pečenie perníkov a ich predaj na mestských trhoch, organizácia charitatívnych podujatí na pomoc konkrétnym sociálnym skupinám a iné.

       

    • Celosvetová vedecká konferencia
     • Celosvetová vedecká konferencia

     • Sigma Xi The Scientific research society Student research conference

      V dňoch 9. - 13. 11. 2020 žiak našej školy Viliam Glézl  prezentoval výsledky svojho výskumu na celosvetovej online vedeckej konferencii Sigma Xi The Scientific research society Student research conference. Boli tu predstavené práce v niekoľkých vedných oblastiach. Jeho práca bola zaradená do kategórie  Cell biology and Biochemistry spolu s výskumnými prácami študentov svetových univerzít, ako napríklad Harvard Medical University, Stanford University, Duke University. Celý týždeň prebiehali diskusie o každej vedeckej práci.

      Viliam Glézl bol na konferencii jediným zástupcom z Európy. Jeho práca mala dobrý ohlas, hosťom konferencie sa páčila a otázky, ktoré dostal, boli veľmi podnetné. Okrem iných vedcov sa Viliam zúčastnil aj diskusie s významným vedcom Kipom Thorneom, laureátom Nobelovej ceny za fyziku 2017. 

      Naše gymnázium sa vďaka tejto skutočnosti zaradilo do zoznamu medzi najprestížnejšie školy na svete. Sme právom hrdí na mladého nádejného vedca Viliama Glézla, ktorý je už štvrtý rok  študentom našej školy. Veríme, že  nadšenie pre vedu a výskum sa mu podarí naplno rozvinúť aj  v ďalšom akademickom pôsobení.