• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovali nás víťazi školského kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim sa výborne darilo, získali 1. miesto a  do krajského kola postúpili:

      v kategórii 2A Viliam Pavlík (II.A)

      v kategórii 2B Martin Nôta (IV.D)

      v kategórii 2C2 Sofia Hotová  (IV.C)

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 20. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali víťazi školského kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo  vynikajúco a preukázali výborné vedomosti v gramatike, počúvaní a čítaní s porozumením.

      Do krajského kola postúpili:

      1. V kategórii 1A F. Ježek (PR A) získal 1. miesto.
      2. V kategórii 1B M. Mihina (KV A ) získal 2. miesto.
      3. V kategórii 2A E. Chamulová (KI A) získala 1. miesto a R. Búliková (KI A) 2. miesto.
      4. V kategórii 2B R. Högerová (IV.D) a H. Puškárová (IV.A) obe získali 1. miesto s rovnakým počtom bodov.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Žiakom, ktorí obsadili 1. a 2. miesto, držíme palce v krajskom kole.

    • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu
     • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu

     •  

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24. 1. 2021 upravujem vyučovací proces v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR nasledovne:

       

      1. Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa nastaveného rozvrhu.
      2. Všetci žiaci naďalej dodržiavajú pravidlá dištančného vzdelávania.
      3. Klasifikácia za 1. polrok bude ukončená k 31. 1. 2021. Upravené kritériá hodnotenia z jednotlivých predmetov pre 1. polrok sú zverejnené na webovej stránke školy. V mimoriadnych prípadoch môže byť klasifikácia žiaka predĺžená do 31. 3. 2021.
      4. Ruší sa Externá časť maturitnej skúšky 2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, CUJ) sa neruší.
      5. V prípade priaznivej epidemickej situácie je predpokladaný návrat žiakov do školy 25. 1. 2021. O podmienkach nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

      Milí žiaci, pristupujte k štúdiu zodpovedne, pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. 

      Prajem všetkým veľa zdravia a verím, že sa čoskoro stretneme v škole.

       

       

      Vo Zvolene 7. 1. 2021                                                        RNDr. Ivetta Vidová

                                                                                                   riaditeľka školy