• Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022
     • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

       

      V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 24 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 90 žiakov.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje jedným z nasledovných spôsobov: 

      • v elektronickej podobe cez EduPage, bez podpisu zákonného zástupcu, riaditeľ ZŠ potvrdí Vašu prihlášku elektronicky na SŠ. 

      alebo 

      • v listinnej podobe riaditeľovi základnej školy s podpisom zákonného zástupcu, riaditeľ ZŠ Vašu prihlášku odošle poštou na SŠ.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  4. mája 2021
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  11. mája 2021

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené v časti Štúdium/Prijímacie konancie.  

      Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie nemôžeme realizovať tradičný Deň otvorených dverí, ale na vaše otázky ohľadne štúdia v našej škole vám radi odpovieme prostredníctvom emailu: podatelna@gymzv.sk alebo na tel. čísle 045/5333 920. V prípade záujmu si môžete dohodnúť stretnutie s vedením školy.

      Podmienkou stretnutia je preukázanie sa negatívnym testom alebo jeho náhradou.  

    • Školské kolo Geografickej olympiády
     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Školské kolo prebiehalo v kategóriách A, B (vypracovanie práce na zadanú tému) a kategórii Z (online test v rámci celého Slovenska).

      Do školského kola sa zapojilo v kategórii A 17 študentov a v kategórii B  8 študentov.

      V kategórii Z riešilo test 51 študentov (max. počet bodov bol 30).

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Kategória A:    1. miesto – M. Očenášová(II.B),  Z. Trulíková (II.C)

                              2. miesto –  S. Šufliarska (II.B), K. Dvorščíková (II.C)         

                              3. miesto –  K. Hanesová (II.B)

      Kategória B:    1. miesto – H. Krúdyová (II.B)

                              2. miesto – neudelené

                              3. miesto – P. Suchá (II.B), P. Záchenský  (II.C)

      Do krajského kola v kategóriách A a B postupuje 6 študentov (M. Očenášová, Z. Trulíková,  S. Šufliarska, K. Dvorščíková, K. Hanesová , H. Krúdyová).

      Kategória Z:   

      1. miesto – Z. Kováč ( PRA ) (30b)

      2. miestoM. Nôta ( IV.D ), S. Šulek (4.B), S. Šuleková (3.C) (29b)

      3. miestoP. Jombík (2.A), B. Balková, V. Hamariková, S. Ilončiaková (III.A)  (28b)

      Do krajského kola v kategórii Z postupuje 44 študentov so ziskom aspoň 20 bodov.

      Víťazom blahoželáme a želáme úspech v krajskom kole.

    • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

     • Vzhľadom na súčasnú situáciu v našej spoločnosti sa krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku konalo vo virtuálnom priestore. V piatok 12. februára 2021 ju pripravilo Junior centrum v Banskej Bystrici. Online nás reprezentovali dve študentky v rôznych kategóriách - Janka Dubajová (II.C) v kategórii B a Lenka Jágerská (IV.D) v kategórii A.

      Janka Dubajová sa stala víťazkou svojej kategórie a postupuje do celoštátneho kola. Lenka Jágerská nás tiež výborne reprezentovala v silnej konkurencii, aj keď sa neumiestnila na stupienku víťazov. Dievčatám ďakujeme v mene Gymnázia Ľ. Štúra za šírenie dobrého mena školy.

       

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • Školské kolo šachového turnaja GĽŠ prebiehalo v tomto školskom roku online. Od 4. 2. 2021 - 11. 2. 2021 sa do turnaja zapojilo 11 študentov. Víťazom celého turnaja sa stal Milan Rastislav Lenčo (IV.B), na 2. mieste sa umiestnil Richard Pavlík (KIA), tretí skončil Yevhenii Vozniuk (KIA ).

      V silnej chlapčenskej konkurencii sa výborne držala aj jediná študentka, ktorá sa zapojila do školského kola, Janka Sedliačiková (KVA). Spolu s chlapcami bude reprezentovať našu školu v ďalšej postupovej súťaži stredných škôl.

      Všetkým gratulujeme a ďakujeme za účasť v pradávnej magickej a logickej hre, ktorou šach je.

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 10. 2. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovali nás traja študenti, víťazi okresného kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim sa darilo, preukázali výborné znalosti anglického jazyka a komunikačné zručnosti. Umiestnili sa nasledovne:

      V kategórii 2A Viliam Pavlík ( II.A ) získal 8. miesto.

      V kategórii 2B Martin Nôta ( IV. D ) získal 1. miesto.

      V kategórii 2C2 Sofia Hotová ( IV. C ) získala 2. miesto.

      Martinovi Nôtovi blahoželáme k postupu do celoštátneho kola a všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • Školské kolo Biologickej olympiády
     • Školské kolo Biologickej olympiády

     • Dňa 28. 1. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády online formou. V kategóriách A a B súťažilo spolu 17 žiakov.

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória A

      1. Lea Koňarčíková (III.C)

      2. Matej Mazúch (III.A)

      3. Anna Bellová  (III.C)

      Kategória B

      1. Laura Bakšová  (KIA)

      2. Kristína Šufliarska (I.C )

      3. Sarah Zaveráková  (I.B)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme.

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 9. 2. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali  6 žiaci v rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo veľmi dobre a preukázali výborné vedomosti a komunikačné zručnosti.

      Výsledky krajského kola:

      1.      V kategórii 1A F. Ježek (PR A) získal 7. miesto.

      2.      V kategórii 1B M. Mihina (KV A ) získal 6.- 7. miesto.

      3.      V kategórii 2A  R. Búliková (KI A) získala 6.- 7. miesto a E. Chamulová (KI A) získala 10. - 11. miesto

      4.      V kategórii 2B R. Högerová (IV.D) získala 1.miesto a H. Puškárová (IV.A) 2. miesto.

      Romanke Högerovej  gratulujeme k postupu do celoštátneho kola a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     •  

      Dňa 5. 2. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády online formou. Žiaci dosiahli výborné výsledky a všetci boli úspešní riešitelia.  

      Kategóriu E vyhral a do krajského kola postúpil Hugo Gál (KVA).

      V kategórii F sa Peter Lešo (PRA) umiestnil na 3. mieste a tiež postúpil do krajského kola.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Žiakom, ktorí postúpili, držíme palce v krajskom kole.