• Záver školského roku
     • Záver školského roku

     • Dňa 30. júna 2021 sme v našej škole slávnostne ukončili školský rok. Školský rok, ktorý bol nevšedný a veľmi náročný. Aj tento rok naše životy poznačila pandémia spôsobená ochorením covid-19, preto sme sa takmer 8 mesiacov učili dištančne.

      Pani riaditeľka vo svojom príhovore poďakovala za náročnú, ale zodpovednú prácu pedagógov a tiež aj všetkých ostatných zamestnancov školy. Žiakov pochválila za ich zodpovedný prístup a ocenila hodiny strávené za počítačmi.

      Pri tejto príležitosti triedni učitelia ocenili najlepších študentov svojich tried za prospech, dochádzku, účasť v predmetových olympiádach, správanie a prácu v triednom kolektíve.

      Osobitnú sladkú odmenu – nanuky dostali za najlepší prospech trieda Tercia A v rámci 8-ročného štúdia a trieda Kvinta A v 4-ročnej forme štúdia.

      Odmeneným gratulujeme a všetkým študentom školy prajeme pekné prázdniny.

       

    • Gymnaziáda 2021
     • Gymnaziáda 2021

     • Vo štvrtok 24.júna  sa v tropických teplotách uskutočnil 12. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa nám podarilo zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa, po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh -  600 m na  školskom ihrisku.

      Potom už začali súťaže podľa rozpisu, do ktorých sa zapojili študenti 1. – 3. ročníka, povzbudzovaní  svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. Pri pohľade na záverečné vyhodnotenie výsledkov mali najviac dôvodov na radosť študenti III.C triedy, ktorí boli za svoje víťazstvo „sladko“ odmenení. Z osemročnej formy štúdia bola najúspešnejšia trieda kvarta A.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

       

    • Návšteva JE Mochovce
     • Návšteva JE Mochovce

     • V utorok 22. 6. 2021 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce. V areáli jadrovej elektrárne absolvovali prehliadku v Energolande.
      Energoland je zábavné technologické centrum, v ktorom prezentujú, ako fungujú jadrové elektrárne.
      Návšteva elektrárne bola naozaj zaujímavá, interaktívna a veľmi podnetná.

       

    • Podporujem Deň narcisov 2021
     • Podporujem Deň narcisov 2021

     • Narcis je už  25 rokov symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. V duchu zachovania jeho povedomia sa uskutočnila  súťaž o najväčší narcis. S nadšením sa zapojili  aj dievčatá zo Sekundy našej školy a získali poďakovanie  v podobe diplomu. Sme radi, že s myšlienkou pomoci tým, ktorí to potrebujú, sa stotožnili aj mladí ľudia v našej škole.

       

    • Slovenský disent
     • Slovenský disent

     • Dňa 18.6.2021 sa študenti 3.ročníka stretli s Barborou  Janišovou Feglovou, zakladateľkou produkčnej spoločnosti HITCHHIKER Cinema, Jakubom Julénym (režisérom filmu Komúna), novinárkou Ivanou Hečkovou a Ingrid Mayerovou, vedúcou Katedry dokumentárnej tvorby VŠMU v Bratislave.

      Študentom predstavili projekt, ktorý mapuje príbehy a udalosti obdobia prelomových spoločenských zmien na zložitej ceste k demokracii v 80. a 90.  rokoch  20. storočia. Zachytáva najmä časť histórie, ktorá je menej exponovaná a nie je zameraná na atraktívne príbehy z prvej línie. Ide o skúsenosti a svedectvá, ktoré  môžu pomôcť vnímať túto tému komplexne a s presahmi do našej súčasnosti.

      Počas stretnutia sa študenti oboznámili s ukážkami filmu Komúna, pojmami disent, disident, underground, zakázaná činnosť. Debatovali o hodnote slobody, zrade, morálnych dilemách mladých ľudí dnes a ako to vyzeralo v škole počas obdobia normalizácie.

    • Detský literárny Zvolen 2021
     • Detský literárny Zvolen 2021

     •         V roku 2021 sa konal jubilejný 30. ročník súťaže literárnych prác žiakov z nášho regiónu.  Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo 15. 6. 2021 v Starej radnici vo Zvolene. V II. kategórii bola ocenená Sofia Vaňová (PR A). Jej poviedka s názvom Hrozný deň oslovila odbornú porotu a stala sa súčasťou zborníka víťazných prác Detského literárneho Zvolena. Tešíme sa z jej úspechu a srdečne blahoželáme.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • Rozvoj gramotností je u žiakov veľmi dôležitý. V rámci rozvoja finančnej gramotnosti sme sa pokúsili v Kvarte A o spojenie aktuálnych tém s príjemnou prezentáciou a následnou diskusiou. Výsledok bol výborný. 9. 6. 2021 bývalí absolventi našej školy, S. Slovák a E.Gaal, prišli so skvelými nápadmi a ukážkami z praxe v oblasti financií a investícií.

      Všetko prebehlo v zastúpení spoločnosti BEplan, ktorá poskytuje komplexné finančné plánovanie vo všetkých oblastiach poistenia, investícií, sporenia, dôchodkov a financovania.  Spoločnosť zaisťuje tieto služby  v spojení s renomovanými partnermi z rád bánk, poisťovní, stavebných sporiteľní, investičných spoločností a dôchodkových správcovských spoločností.

       

    • Výsledky súťaže Scratch Match
     • Výsledky súťaže Scratch Match

     • Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2021  ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov. Do piateho ročníka súťaže sa zapojilo spolu 92 dievčat so 68 projektmi.

      Medzi najlepšie patrili aj práce našich dievčat. Medzi staršími dievčatami zvíťazila Martina Bublincová (TE A) s informačno-edukačnou  hrou Uč sa strojopis. Porota ocenila originálny dizajn hry, čistotu kódu aj využitie postavy Avy.

      V kategórii tímov starších dievčat obsadil náš  tím „Redwing“ (SE A)  v zložení  Výbošťoková Gréta, Vidholdová Soňa, Samolejová Lívia pekné druhé miesto.

      Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších programátorských  súťažiach.

       

    • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu
     • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu

     • Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný  25. ročník  Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Každoročne boli naši študenti súčasťou tejto  dobročinnej  akcie. Deň narcisov „nemôže mať prestávku“, lebo nemá ju ani rakovina. Pacienti našu pomoc potrebujú stále.

      Od 7. 6. do 20. 6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (Cena SMS má hodnotu 3 eurá). Od 10. do 12. 6. 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni.

      Veríme, že sa opäť zapojíme v čo najväčšom počte a podporíme ľudí, ktorí na Slovensku bojujú s onkologickým ochorením.

      ĎAKUJEME !

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Peknou, a zároveň slávnostnou bodkou za stredoškolským štúdiom bolo odovzdávanie maturitných vysvedčení v komornom prostredí Obradnej siene na Zvolenskom zámku dňa 3. júna 2021.

      Naši štvrtáci si ich prebrali z rúk Ing. Lenky Balkovičovej, primátorky Mesta Zvolen. V úvode slávnostného aktu sa prihovorili maturantom mladší spolužiaci slovom a hudbou. Potom sálou zazneli príhovory pani primátorky a tiež riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej. Maturanti po jednom pristupovali k obradnému stolu, podpísali sa do Maturitného protokolu perom s logom školy, ktoré im ostane ako pamiatka na túto slávnostnú chvíľu. Študentov sprevádzali v týchto okamihoch pohľady rodičov, starých rodičov a blízkych priateľov. Všetci prítomní si uvedomili nezvratnosť chvíle, rýchle plynutie času, ktorý sa nedá zastaviť.

      Našim maturantom prajeme krásne okamihy v ich ďalšom osobnom živote.

    • Návšteva europoslanca v škole
     • Návšteva europoslanca v škole

     • Dňa 4. 6. 2021 zavítal do našej školy europoslanec Róbert Hajšel. Stretol sa v priateľskej atmosfére so študentmi 3. ročníka. Študentom porozprával o svojej práci v EP (v súčasnosti je tieňovým spravodajcom EP zodpovedným za revíziu roamingu na roky 2022-2032) a o aktuálnych témach z Bruselu (Európska zelená dohoda, Fond obnovy a odolnosti,  vakcinačná stratégia Európskej únie, covid pasy...).

      V ďalšej časti besedy kládli študenti otázky, ktoré súviseli so záujmom o aktuálne dianie vo svete aj na Slovensku. Takto preukázali veľmi vhodným spôsobom  nadobudnuté vedomosti.