• BEST IN ENGLISH - medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku
     • BEST IN ENGLISH - medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku

     • Dňa 26.11. 2021 sa 52 študentov z našej školy zúčastnilo unikátnej medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku  BEST IN ENGLISH. Skupina vybraných žiakov od Tercie až po maturantov si mala možnosť preveriť svoje jazykové zručnosti, zabojovať  o titul “Najlepší v angličtine“ a vyhrať aj hodnotné ceny.

      Oficiálne výsledky súťaže budú známe a zverejnené v krátkom čase.

    • Projekt Erasmus + explainig – europe pokračuje
     • Projekt Erasmus + explainig – europe pokračuje

     • Ďalšie stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ s názvom explaining- europe sa konalo v dňoch  22. -  26. novembra 2021. Kvôli zlej pandemickej situácii pracovali naši žiaci so žiakmi z partnerských škôl z Nemecka a Poľska len virtuálne - prostredníctvom aplikácie Teams. Na stretnutí sa zúčastnilo 11 žiakov zo štvrtého ročníka.

      Žiaci pracovali hlavne v medzinárodných skupinách, v ktorých diskutovali so svojimi partnermi o konkrétnej téme a poskytovali informácie z pohľadu našej krajiny, vyhľadávali informácie na internete a vyjadrovali svoj názor aj formou rôznych dotazníkov.

      Nakoľko naši žiaci nemohli vycestovať do Poľska, poskytli nám projektoví partneri virtuálny pohľad na mesto Gdansk a múzeá v ňom, ktoré v rámci kultúrneho programu navštívili žiaci z Nemecka a Poľska počas projektového týždňa.

      Účasťou na projekte si zlepšili naši žiaci digitálne a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku a získali mnoho informácií o partnerských krajinách. Na záver stretnutia zhodnotili v online-dotazníku obsah, priebeh a celkový prínos projektového stretnutia. Vyjadrili svoju spokojnosť a záujem o  podobné  aktivity. 

    • ĽUDSKÉ PRÁVA A MY
     • ĽUDSKÉ PRÁVA A MY

     • Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie v novembri a v rámci podujatia HUMAN FÓRUM sa zúčastnili žiaci z III.B – Stela Šufliarska, Petra Suchá, Lucia Michalovičová, Timotej Bálint a Tomáš Hitka vedomostnej ľudskoprávnej súťaže, v ktorej obsadili vynikajúce 1. miesto medzi školami v Banskobystrickom kraji.

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

    • Športové súťaže
     • Športové súťaže

     • Od 2. 11. 2021 prebiehali v našej škole športové turnaje. 12. 11. 2021 sa uskutočnili finálové zápasy vo vybíjanej, florbale, basketbale a volejbale.

      Výsledky turnajov sú nasledovné:

      Vybíjaná - 1. miesto - Búrlivé črevá, 2. miesto - Divé Mačky

      Florbal - 1. miesto - Meglepetéš, 2. miesto - Baculíkovci

      Basketbal - 1. miesto - Chlapci Basket, 2. miesto - Negatívne Asociácie, 3. miesto - Bombarďáci, 4. miesto - Naše naj

      Volejbal - 1. miesto - Šikulloo, 2. miesto - III. C, 3. miesto - III.A, 4. miesto - 86% Kvinta A

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa, že aj v  náročnom covidovom čase sa nájde veľa žiakov túžiacich si zašportovať a zmerať svoje výkonostné sily s inými žiakmi školy.

    • Bubnovačka
     • Bubnovačka

     • Dávame Vám do pozornosti akciu Bubnovačka -  bubnujeme, aby bolo deti  lepšie počuť. Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

      Pozývame Vás preto zabubnovať si v piatok 19.11. 2021  v čase od 10.00 do 11.00 hod. vo vestibule školy, pretože hlas detí je dôležitý.

       

    • Jeden Svet 2021 — 22. medzinárodný festival dokumentárnych filmov
     • Jeden Svet 2021 — 22. medzinárodný festival dokumentárnych filmov

     • Žiaci našej školy mali tento rok  prvýkrát možnosť zapojiť sa do jedinečnej aktivity – festivalu dokumentárnych filmov Jeden Svet 2021.

      Trieda II. A si z festivalových filmov pozrela film Generácia Greta. Obsahom online projekcie bolo niekoľko inšpiratívnych príbehov mladých aktivistiek z celého sveta. Následne prebehla online diskusia s mladou environmentálnou aktivistkou zo Slovenska, do ktorej sa naši žiaci zapájali priebežne -  posielali svoje podnetné otázky.

    • Čakanie na Godota
     • Čakanie na Godota

     • Dňa 3. novembra 2021 sme vo zvolenskom DJGT boli svedkami modernizmu v divadelnom predstavení. Študenti maturitného ročníka sa mohli naučiť  a pochopiť znaky absurdnej drámy naživo.

      Zvolenské divadlo naštudovalo slávnu absurdnú hru S. Becketta Čakanie na Godota. Táto hra má viaceré atribúty, ale „najhlasnejší“ je atribút absurdna. Hra nám ukázala, že situácie v dejinách ľudstva sa opakujú. Aj v 21. storočí ľudstvo hľadá odpovede na otázky: K čomu sme pripútaní? Aké dokážeme vybudovať vzťahy? Kým naozaj sme? Kým skutočne chceme byť? Kam smerujeme? Odpovede sa rodia ťažko, ale neostáva nám nič iné, len ich nájsť.

      Bol to príjemne strávený večer, skutočný umelecký zážitok  v čase pandémie, priamo v hľadisku divadla.

    • Ruský film v škole
     • Ruský film v škole

     • V dňoch 25. 10. – 27. 10. 2021 sa študenti ruského jazyka v našej škole zapojili do celoslovenského výtvarného projektu „ RUSKÝ FILM V ŠKOLE “. Tento rok prebieha 18. ročník súťaže, ktorú vyhlasuje Zväz Rusov v Košiciach a nadácia „Ruské slovo“.

      Počas projektu sa žiakom premietol  9 minútový animovaný rozprávkový film. Žiaci sa oboznámili z anotácie s obsahom filmu, pozreli si ho v pôvodnom znení a následne počas tvorivej dielne  na formát A 4  vyjadrili ľubovoľnou výtvarnou technikou zážitok, ako  porozumeli príbehu.

      Nakoniec napísali test na počúvanie aj čítanie s porozumením. Nakreslené sekvencie z filmu  prezentovali na školskej nástenke a najkrajšie sme zaslali do celoslovenskej súťaže v Košiciach.

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • Šach je v našej škole veľmi obľúbenou hrou. Aj počas Štúrových dní si študenti osemročnej aj štvorročnej formy štúdia na GĽŠ zahrali šachové partičky. Hralo sa 3 popoludnia a najlepšími hráčmi boli Terézia Pirníková  (KV A) , Milan Bogár  (SE A),  Samuel Tamasfi  (VI. C), Marko Juhás ( II. A) a Matej Ondrejka  (II. C).

      Všetkým ďakujeme za účasť, rýchly úsudok, pokoj a rozvážnosť v tejto starej kráľovskej hre.

    • Vyhodnotenie kvízu ErasmusDays 2021
     • Vyhodnotenie kvízu ErasmusDays 2021

     • Pri príležitosti ErasmusDays, ktoré sa konajú každý rok v októbri, mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do online kvízu. Každý žiak školy dostal formou emailu kvízové otázky k programu Erasmus+.

      Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže.

      Výhercami sa stávajú Sarah Šuleková (4.C) a Tatiana Longauerová (4.B). 

      Víťazom gratulujeme a ceny si môžu prevziať v kabinete nemeckého jazyka! 

      Mgr. Eva Cesnaková

       

    • Vyrezávanie tekvíc
     • Vyrezávanie tekvíc

     • Už v minulosti vyrezávali naši predkovia v čase jesene tekvice a zapaľovali v nich sviečky na ochranu pred strigami a démonmi. My sme si tento zvyk pripomenuli súťažou vo vyrezávaní tekvíc, ktoré však nemajú odstrašiť, ale skôr pritiahnuť pozornosť vďaka kreativite, ktorá sa na nich podpísala.

      Štvorčlenné tímy mali čas  len dve hodiny na to, aby prejavili svoj talent a originalitu. Usilovali sa tekvicu vyrezať čo najlepšie a získať  čo najviac hlasov od spolužiakov. Na prvom mieste sa umiestnil tím z II. A triedy s počtom hlasov 37.

      Pani učiteľka predmetu UKL zhodnotila, že úroveň súťaže každoročne stúpa a nijakej tekvici nechýbala  nápaditosť a precízne spracovanie.