• Spievam po francúzsky
     • Spievam po francúzsky

     • Dňa 22. apríla 2022 sa v historických priestoroch Zvolenského zámku uskutočnilo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky. Organizátormi tohtoročného kola súťaže boli Francúzsky inštitút, Alliance française Banská Bystrica a Gymnázium Ľudovíta Štúra.

      Našu školu zastupovali viacerí žiaci. V kategórii do 15 rokov zaspievala francúzsku pieseň  Comme un bateau žiačka Elisa Luptáková z Primy A. V kategórii 15-17 rokov spievali po francúzsky žiačky: Michaela Tomášová z Kvarty A, Ema Huliaková z II.C a Zuzana Harbutová z Kvinty A. Najlepšie hodnotenie dosiahla Zuzana Harbutová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a postupuje do celonárodného kola.

      Ďakujeme našim študentkám za vynikajúcu reprezentáciu a Zuzke držíme palce v ďalšom kole súťaže.

      Ponúkame Vám video na Youtube

    • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022
     • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022

     • VO ŠTVRTOK 28. APRÍLA 2022 JE DEŇ NARCISOV.

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. apríla je Deň narcisov. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia a tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do 6. 5. 2022.

      Liga proti rakovine vám ďakuje.

       

    • Štúrovo pero 2022
     • Štúrovo pero 2022

     • 22. a 23. 4. 2022 sa po dvojročnej pauze konal 28. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže  stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2022.

      Tento rok bol okrem iného bohatý aj na zaujímavé osobnosti, ktoré prišli diskutovať s mladými novinármi. Ako prvý sa s mladými novinármi stretol minister obrany SR Jaroslav Nagy. Zo sveta šoubiznisu sa ešte v piatok predstavili Veronika Cifrová Ostrihoňová spolu s manželom Matejom Cifrom, nám skôr známym ako Sajfom.

      Tento ročník Štúrovho pera bude istotne pamätný tým, že prvýkrát v jeho histórii získal aj podporu Ministerstva kultúry. Ministerka kultúry SR Natália Milanová osobne prisľúbila, že v tejto podpore bude ministerstvo pokračovať aj v nasledujúcom ročníku.

      Na záver si jednotlivé redakcie prevzali ceny za svoju novinársku prácu. Náš školský časopis Štúroviny získal Cenu Televízie Markíza 2. stupňa v kategórii stredoškolské časopisy. Veľmi sa z toho tešíme a veríme, že táto cena bude zároveň aj motiváciou pre našich mladých novinárov k ich ďalšej tvorbe.

       

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Naše gymnázium si Deň Zeme (22. apríla) pripomenulo výsadbou lipy malolistej v školskom areáli. Danú aktivitu sme organizovali v spolupráci s organizáciou EYOF 2022 (Európsky olympijský festival mládeže).

      Týmto edukačným projektom chceme poukázať na prepojenie ekológie a športu, a tiež upozorniť na dopad ľudských činností na životné prostredie.

      Poďakovanie patrí študentom III.B triedy, ktorí prispeli svojou aktivitou k výsadbe štvormetrovej lipy. Ďalej pánovi Markovi, ktorý nám vyšiel v ústrety a ochotne prepravil stromček z Banskej Bystrice do Zvolena.  Poďakovanie patrí riaditeľke oddelenia zeleného EYOFu a trvalej udržateľnosti pani Zuzane Moravčíkovej.

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • V celoslovenskom  kole ORUJ našu školu reprezentoval Maxim Samčuk (SX A) v kategórii A3.

      Aj v tomto školskom roku sa súťaž konala online formou 12. 4. 2022 a organizátorom bola IUVENTA v Bratislave. Študenti najprv absolvovali písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. V náročnej konkurencii Maxim získal vysoký počet bodov a umiestnil sa na peknom 6. mieste. 

      Ďakujeme Maximovi za výbornú reprezentáciu školy a srdečne mu blahoželáme k tomuto úspechu.

    • Školská študentská rada sa mení na Školský parlament
     • Školská študentská rada sa mení na Školský parlament

     • Na základe novej legislatívy sa na Slovensku všetky ŠŠR menia na Školské parlamenty. Žiaci našej školy sa na túto zmenu dôkladne pripravujú.

      V pondelok 11. 4. 2022 našu školu navštívili pracovníčky Junior centra voľného času Mgr. Gabriela Selecká a Mgr. Zlata Trubanová. Zástupcovia všetkých tried sa počas tejto návštevy zúčastnili vzdelávacieho workshopu. Okrem objasnenia zmeny zákona sa žiaci v rámci workshopu dozvedeli viac o efektívnejšej práci Školského parlamentu a všetkých jeho funkciách.  

    • Návšteva ministra
     • Návšteva ministra

     • V piatok 8. 4. 2022 našu školu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Spolu s ním sa návštevy zúčastnil aj podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Dôvodom tejto návštevy bola prehliadka zmodernizovaného interiéru nášho gymnázia, na ktorú škole poskytlo dotáciu  práve MŠVVaŠ SR.

      Minister si v sprievode vedenia školy prezrel vynovené oddychové zóny, zmodernizované učebne, stretol sa so študentami a poskytol rozhovor študentskej televízii a školskému časopisu.

    • ENGLISH WEEK
     • ENGLISH WEEK

     • V týždni od 28.3. do 1.4. 2022 sa uskutočnil druhý tohtoročný English Week v našej škole. Žiaci z tried PRA a SEA prežili nezabudnuteľné chvíle. Popri zábave, ktorá nechýbala,  sa naučili veľa nových vecí týkajúcich sa anglického jazyka.

      Na stretnutie s lektorom Rayom sa tešíme opäť na budúci rok.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Dňa 1. 4. 2022 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou -  online konferencia.

      Veľmi nás teší úspech našich žiačok z III.C triedy Emmy KucejovejJanky Dubajovej. S prácou Vplyv prípravkov osobnej starostlivosti na akvatické prostredie získali 1. miesto.

      Umiestnenie zaručuje postup do celoštátnej prehliadky prác SOČ, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. – 29. 4. 2022. Celoštátna prehliadka sa bude konať prezenčnou formou. Organizátorom je SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove.

      Emme Kucejovej a Janke Dubajovej gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v celoštátnom kole.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. V okresnom kole nás reprezentovali úspešní riešitelia školského kola v kategóriách P6, P7 a P8.

       Úspešní riešitelia získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Tianhao Yang

      2. miesto: Jana Markechová

       

      Kategória P7 (SE A)

      2. miesto: Adrián Sliacky

      7. miesto: Adam Ján Gajdoš

      9. miesto: Lukáš Výboch

      11. miesto: Peter Lešo

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Samuel Gajdoš

      2. miesto: Tobias Michálek

      3. miesto: Šimon Janiga

      4. miesto: Michal Badinka

      Samuel Gajdoš z TE A postupuje do celoštátneho kola 😊.

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Samuelovi držíme palce a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

       

       

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Krajské kolo Olympiády v RUJ sa konalo 21. 3. 2022 v Centre voľného času Junior v Banskej Bystrici. Študenti najprv absolvovali online písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. Naši žiaci získali veľmi cenné umiestnenia, za ktoré im ďakujeme a blahoželáme k získaným výsledkom v Krajskom kole Olympiády v RUJ.

      Umiestnenie študentov je nasledovné:
      Kategória  A3 

      1. miesto - Samčuk Maxim (SX A)
       

      Kategória B1

      2. miesto -  Ignacik Maxim  (II. C) 


      Kategória B2
      3. miesto -  Dubajová Janka  (III. C)

      Maxim Samčuk postupuje do Celoslovenského kola  v ORUJ. Držíme mu palce a prajeme, aby vybojoval pre našu školu čo najlepšie umiestnenie.