• Projekt 1918
     • Projekt 1918

     •       Návšteva divadelného predstavenia nie je povinnosť.

            Návšteva divadelného predstavenia nie je samozrejmosť.

            Návšteva divadelného predstavenia je dar.

            Dar, ktorý keď rozbalíš, naplní ťa rôznymi emóciami. Chvíľu mrazí, chvíľu páli, trasie, rozplače  a rozosmeje zároveň. Len výborná hra spĺňa tieto atribúty. A my sme dostali tento „dar“  v podobe návštevy divadelného predstavenia  Projekt 1918 v Slovenskom národnom divadle 13.11.2018. Bol to majstrovský divadelný kúsok.  Ponúkame vám pár vyjadrení našich študentov o tejto divadelnej hre.

           „Výborný výber divadelného predstavenia, ktoré komunikovalo s učivom na hodinách literatúry.“

           „Nápadité, interaktívne  využitie javiskovej scény. Z javiska sa stalo hľadisko. Divák mal pocit, že hrá spolu s hercami.“

           „Vynikajúci námet – posledné roky monarchie, I. svetová vojna, vznik ČSR cez rôzne ľudské osudy. Skvelá typológia postáv.“

           „Scéna pripomínajúca bahnisko dejín, v ktorom sa herci brodili priamo pred očami diváka. Úžasná metafora.“

           "Bravúrne herecké výkony ako dôkaz, že SND je naozaj profesionálna divadelná scéna.“

           „Počas predstavenia sme takmer nedýchali. Každá sekunda bola pre nás zážitkom.“

       

    • Triedenie a recyklácia odpadov
     • Triedenie a recyklácia odpadov

     • Dňa 13. 11.2018 naši sekundáni v rámci environmentálnej výchovy absolvovali exkurziu do prevádzky Márius Pedersen na Lieskovskej ceste vo Zvolene.  Cieľom exkurzie bolo „ v priamom prenose“ vidieť, ako sa  triedi a recykluje  odpad na Slovensku.

      Riaditeľ prevádzky pán Pivka žiakom ukázal celú prevádzku a vysvetlil,  ako sa vyzbieraný odpad okrem triedenia a recyklácie  pripravuje na expedovanie. Pracovníci  každý deň vytriedia tony plastových fliaš a mikroténových obalov, s ktorými si príroda nevie  desaťročia poradiť.

      Zaujímavým oživením celej exkurzie boli aj nevšedné športové aktivity, ktoré pán Pivka pre žiakov sekundy pripravil.

    • Návšteva z veľvyslanectva USA
     • Návšteva z veľvyslanectva USA

     • Dňa 14.11. 2018 do GĽŠ zavítala vzácna návšteva z Veľvyslanectva USA v Bratislave.

      Tlačový atašé pán Griffin Rozell sa stretol so študentmi 3. a 4. ročníka počas hodín konverzácie v anglickom jazyku.

      Okrem krátkej prezentácie „Odvaha byť slobodný“, míľnikov slovensko-amerických vzťahov, svojej práce diplomata a  veľvyslanca pán Rozell živo diskutoval so študentmi o mnohých ďalších témach. Týkali sa USA, diplomacie, vzájomných slovensko-amerických vzťahov a jeho osoby.

      Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Prezentácia a diskusia prebiehali v angličtine, čo bolo prínosom pre študentov. Bol to veľmi efektívne strávený čas. Pán Rozell ďakuje študentom za aktívnu účasť a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

      Ako sám napísal: “Thanks again for a great chance to talk with smart kids!“

    • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018
     • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018

     • Už tradične sa v novembri koná súťaž ZAV Zvolen v odpise textov na PC pre žiakov stredných škôl prevažne s ekonomickým zameraním a škôl používajúcich vo výučbe program ZAV.  V dňoch 7. –  8. novembra 2018 sa konal už 11. ročník v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Na základe  dlhoročnej spolupráce s autorom výučbového programu ZAV, p. Jaroslavom Zaviačičom z Českej republiky, boli pozvaní žiaci z Gymnázia z Rožnova pod Radhoštem a majster sveta Jonáš Vala predviedol aj záverečnú prezentáciu písania na PC s výkonom cez 660 č. ú./min.

      Tejto súťaže sa zúčastnili aj dvaja žiaci z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, Martin Nôta z 2. D a Jakub Čillík z 2. A , ktorí sa učili desaťprstovou metódou písať v 1. ročníku len jeden polrok. V porovnaní s niektorými žiakmi obchodných akadémií sa im darilo veľmi dobre. Z 35 účastníkov sa Martin Nôta umiestnil na 8. mieste a Jakub Čillík na 28. mieste z dôvodu vyššieho počtu chýb. Pri vyhodnotení v kombinácii viacerých odpisov skončili ako družstvo na 8. mieste z počtu 19 škôl.

    • Beseda
     • Beseda

     • 24.10.2018  sa v našej škole konalo stretnutie študentov 3. ročníka s Ing. Samirom Moumanim, prednostom Okresného úradu vo Zvolene. Pán prednosta vysvetlil študentom kompetencie a povinnosti, ktoré z tejto funkcie vyplývajú, vyjadril vlastné skúsenosti a postrehy z tohto postu.

      Podrobne predstavil jednotlivé odbory úradu, zameral sa na ich činnosť, čím študentom doplnil informácie v oblasti samosprávy.

    • Štúrove dni 2018 - piatok
     • Štúrove dni 2018 - piatok

     • Tradícii Štúrových dní sme zostali verní aj v tomto školskom roku. Počas dvoch dní sme klasické vyučovanie vymenili za paletu rôznorodých aktivít.

      V piatok 26. októbra 2018 študenti riešili hlavolamy z matematiky, sudoku, maľované krížovky či absolvovali súťaž v piškvorkách. V Menze TU žiaci prímy, sekundy, tercie, prvého a druhého ročníka spoznávali históriu kinematografie, rôzne filmové techniky a spletitý svet reklamy v rámci audiovizuálnych prednášok Svet médií. Celým podujatím sprevádzal ústnym slovom filmovú prezentáciu známy filmový kritik Peter Konečný. Výber žiakov z tretích ročníkov, ktorí absolvujú seminár z dejepisu, navštívili Štátny archív na Podborovej. Rozšírili si vedomosti o našich medzníkových osmičkových rokoch. Záujemcovia o informatiku sa stretli s bývalými študentmi GĽŠ, ktorí tento odbor študujú na vysokých školách.

      Fracúzštinári strávili čas v tvorivom ateliéri s lektormi GREF. Na tému finančnej gramotnosti, v spoločnosti veľmi preferovanej, boli zamerané prednášky pre žiakov štvrtých ročníkov. Počas Finančnej hry sa druháci učili vhodne hospodáriť s balíkom financií a premyslene ich investovať. Žiaci tretích ročníkov prežili športové dopoludnie s rôznymi pohybovými aktivitami. Školská študentská rada pripravila súťaž vo vyrezávaní tekvíc a súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku. Súčasťou piatkového dopoludnia bol aj program MVU – Malí, veľkí učitelia, počas ktorého vybraní žiaci prezentovali rôzne témy pre spolužiakov (kardiovaskulárny systém, energie, folklór, umenie a pod.).

      Štúrove dni sa v piatok úspešne rozbehli. Pokračovať budeme v pondelok.

       

    • Červené maky
     • Červené maky

     • Červené maky zdobili tričká našich žiakov a dominovali pri výzdobe vestibulu  školy už po tretíkrát. V piatok 9. 11. 2018  sme ukončili trojročný projekt Novembrové maky, ktorého zmyslom bolo vysvetliť  a priblížiť žiakom význam 1. svetovej vojny pre vznik nášho štátu a aj školy. Inšpiráciou pre názov podujatia bol kvet červeného maku, ktorý sa stal v mnohých krajinách sveta symbolom spomienky, symbolom prejavu úcty a poďakovania obetiam vojny.

      Plagáty, diela bývalého študenta A. Vangu, ktoré emotívne znázorňujú pôvod symbolu červeného maku, sugestívne  ohlasovali piatkový program. Škola ožila autentickým programom o tejto významnej historickej udalosti. Žiaci prvého ročníka videli hudobno-slovné pásmo a obrazový dokument, ktorý im priblížili  1. svetovú vojnu v slovenskej literatúre. Niektorí žiaci prvého, všetci žiaci druhého a časť žiakov tretieho a štvrtého ročníka mohli sledovať majstrovské diela svetovej literatúry s témou veľkej vojny v štyroch zdramatizovaných ukážkach. V programoch spolu účinkovalo bezmála 40 žiakov a videlo ich okolo 270 žiakov školy.

      11. 11. 2018 o 11. hodine a 11. minúte uplynulo 100 rokov od podpísania mierovej dohody, ktorá bola medzníkovou udalosťou pre náš národ. Hoci sme sa dnes prebudili do všedného rána, odkaz predchádzajúcich historických udalostí a slávnostné chvíle piatkového podujatia stále znejú v našich srdciach.

    • Úprava zvonenia
     • Úprava zvonenia

     • Od pondelku  12. 11. 2018 sa zvonenie mení nasledovne:

      1. hodina       7:50  –   8:35
      2. hodina       8:40  –   9:25
      3. hodina       9:35  – 10:20   
      4. hodina     10:40  – 11:25
      5. hodina     11:35  – 12:20
      6. hodina     12:25  – 13:10
      6. hodina     12:50  – 13:35
      7. hodina     13:40  – 14:25

      IV.ročník

      6.+7. hodina   12:25 – 13:55

      Zvoniť bude len v hrubo označených časoch.

    • Štúrove dni 2018 - pondelok
     • Štúrove dni 2018 - pondelok

     • Pondelkové dopoludnie 29. októbra 2018 sa nieslo opäť v znamení Štúrových dní.

      Program MVU – Malí, veľkí učitelia pokračoval prezentáciou ďalších tém (fyzika, geografia, biológia, vesmír, zdravie, umenie....). Obohatením pondelka boli rôzne kvízy, súťaže, maľované krížovky, štúdium historických dokumentov.  Výtvarné cítenie prejavili primáni počas dvoch hodín výtvarnej výchovy, keď stvárňovali atmosféru jesene. Druhá časť Finančnej hry pre druhákov a téma finančnej gramotnosti pre tretiakov kontinuálne nadviazali na piatkové aktivity v tejto oblasti. Milovníci filmového umenia si netradičným spôsobom pozreli úlomky zo svetovej kinematografie v cudzích jazykoch nie v klasickej kinosále, ale v bežnej triede, ktorá sa nachvíľu premenila na kino.

      Žiaci, zapojení do projektu Erasmus+, prezentovali svoje skúsenosti, zážitky a výsledky práce pred spolužiakmi z prvých ročníkov. Chceli ich motivovať v zapájaní sa do podobných projektov. Osobitým spôsobom pristúpili študenti III.B triedy k interpretácii umeleckého textu. Obohatili tak svoje vedomosti o literárnej moderne. Žiaci III.C a III.D triedy rozšírili svoje právne vedomie pozretím filmu o ľudských právach. III.A prežila tento deň netradične v Arboréte na Borovej Hore. Je to dôkaz, že vyučovanie môže prebiehať aj v prírodnom prostredí. Malí športovci – žiaci sekundy a tercie – súťažili počas športového dopoludnia v rôznych disciplínach. Logické myslenie si trénovali v  šachovom turnaji. Pálčivá a často spomínaná téma extrémizmu a rasovej neznášanlivosti zaznievala v klubovni školy pod odborným dohľadom. Maturanti navštívili divadelné predstavenie O Júlii z repertoáru Divadla Zelienka v DK ŽSR.

      Mnohí žiaci školy prišli v tento upršaný pondelok oblečení v halloveenskych maskách a súťažili medzi sebou v rôznych kategóriách. Najlepšie masky boli ocenené v školskej jedálni porotou, ktorú tvorili žiaci a učitelia školy.

      Štúrove dni sú každoročnou spomienkou na osobnosť Ľudovíta Štúra, ktorého meno hrdo nesie naša škola vo svojom názve.

      Ďalšie aktivity

    • Projekt Mestské včely, život včiel a ich význam pre kolobeh v prírode
     • Projekt Mestské včely, život včiel a ich význam pre kolobeh v prírode

     • Dňa 26.10.2018 sa v rámci Štúrových dní konala pre žiakov Prímy A interaktívna prednáška na tému včely, ich spôsob života a  význam pre kolobeh v prírode a našu existenciu.

      Žiaci sa  aktívne zapojili do rozhovoru, obohatili svoje vedomosti  na základe prezentácie  a vžili sa do hier súvisiacich s touto témou. Dozvedeli sa o projektoch Mestské včely a Mestá pre opeľovače, ktoré realizuje CEEV Živica, Technická univerzita vo Zvolene a mesto Zvolen.  Zaoberali sa odpoveďami na otázky: „ Načo sú nám včely?“, „ Potrebujeme včely v meste?“, „ Čo môže každý z nás pre včely urobiť?“. Naučili sa veľa nového o dôležitom postavení včiel v kolobehu prírodného života a ich význame pre existenciu človeka. Spoznali medonosné rastliny, prezreli si  včelárske pomôcky, dozvedeli sa, ako vyzerajú včelie úle nielen zvonku, ale aj vo vnútri a vyskúšali si včelárske klobúky. Súčasne si preverili aj svoje doterajšie vedomosti.

       Za celú akciu vďačíme  Ing. Zuzane Gallayovej, PhD. z Katedry aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá žiakom túto tému veľmi prirodzene a pútavo priblížila a mnohých naozaj nadchla a inšpirovala aj pre budúce  stretnutia, možno už priamo v teréne pri včielkach, alebo pri zábavnej hre s názvom: „Kráľovstvo včiel“.

      Viac informácií o projektoch sa môžete dozvedieť na : www.mestske-vcely.sk

    • PYGMALION
     • PYGMALION

     • V pondelok 5.11.2018  využilo 54 našich študentov  spolu s p. Oravcovou a p.Vasilovou  možnosť pozrieť si slávnu komédiu G. B. Shawa Pygmalion v podaní divadelného súboru TNT Theatre Britain.

      So zatajeným dychom sme sledovali príbeh pouličnej kvetinárky Lízy Doolittle, ktorú  profesor fonetiky Higgins premenil na distingvovanú mladú dámu a uviedol ju do vznešenej anglickej spoločnosti.

      Spočiatku mali študenti  ťažkosti s porozumením londýnskeho nárečia "cockney", ale postupne, ako sa výslovnosť Lízy zlepšovala, dialógy boli čoraz zrozumiteľnejšie. Britskí divadelníci si vďaka výborným výkonom dokázali udržať pozornosť mladého publika až do konca predstavenia.

    • Francúzski lektori na hodinách francúzskeho jazyka
     • Francúzski lektori na hodinách francúzskeho jazyka

     • V priebehu mesiaca október mali študenti francúzštiny v našej škole výbornú príležitosť komunikovať s francúzskymi lektormi.

      Každý utorok a piatok boli na  všetkých vyučovacích hodinách francúzštiny prítomní dvaja lektori, Genevieve a Jacques Renner z francúzskej organizácie GREF. Ide o organizáciu učiteľov na dôchodku, ktorí chcú dobrovoľne pôsobiť v  školách, kde sa vyučuje francúzština ako cudzí jazyk.

      Ich úlohou nie je nahradiť učiteľa. Svojou prítomnosťou sa snažia podporiť záujem žiakov o francúzsky jazyk. Hry, piesne, dialógy, precvičovanie gramatických a lexikálnych štruktúr či fonetické cvičenia s pomocou rodených Francúzov sa stretli u našich študentov s pozitívnym ohlasom. Veríme, že v tejto spolupráci sa nám podarí pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

    • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách
     • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách

     • Žiaci z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa tentokrát vybrali do Talianska. V rámci projektu Erasmus+ s názvom  Život vo vode, pri vode a s vodou v období od 21. 10. do 26. 10. 2018 navštívili svojho projektového partnera, ktorým je  Stredná škola IPS F.S. Cabrini v meste Taranto. Do tohto multilaterálneho projektu je okrem našej a talianskej školy zapojená aj nemecká škola z mesta Weilmünster.

       

      Počas jedného týždňa žiaci spoznávali zaujímavosti tejto krajiny. Očarila ich Jaskyňa Castellana s bohatou výzdobou, mesto Alberobello, zapísané do svetového dedičstva UNESCO, s jedinečnou architektúrou kužeľovitých domčekov nazývaných Trulli, mesto Taranto s otočným mostom, so zámkom, Starým mestom či podzemnými chodbami. Žiaci navštívili aj prírodnú rezerváciu Lago di Monte Cotugno s priehradou, kde sa dozvedeli zaujímavosti ohľadom jej samotnej stavby,  ochrany tejto rezervácie, o predchádzajúcom stave navštívenej oblasti,  flóre a faune.

       

      Okrem  bohatého programu, ktorého cieľom bolo  spoznávanie kultúrneho dedičstva hosťovskej krajiny, žiaci pracovali na spoločnom projekte zameranom na vodu a chémiu. Počas chemického a mikrobiologického workshopu robili rôzne pokusy s pitnou a morskou vodou, skúmali jej zloženie a  v nemeckom jazyku predstavili svoje krajiny, mestá a školy.

      Pred realizáciou samotného stretnutia odoberali žiaci vzorky vody minerálnych prameňov, ktoré analyzovali a svoje výsledky meraní  prezentovali na tomto stretnutí. Ďalšou témou, s ktorou sa žiaci zaoberali ešte pred stretnutím, bol vplyv leta na vodu. Študenti následne demonštrovali namerané  hodnoty prietokov, prítokov a výšky hladín riek.

       

      Žiaci partnerskej školy v Tarante nám tiež ukázali priestory ich školy. Viceprimátorka mesta nás privítala na radnici, diskutovala s nami o  dojmoch z mesta a o práci na projekte.

       

      Týždeň mobility žiakov prešiel veľmi rýchlo a naši žiaci sa museli rozlúčiť so svojimi talianskymi kamarátmi, s ktorými si veľmi dobre porozumeli. Ďalšie stretnutie projektových partnerov sa uskutoční v apríli 2019 v nemeckom meste Weilmünster, na ktoré sa tešíme.

    • Exkurzia v Banskej Štiavnici
     • Exkurzia v Banskej Štiavnici

     •    Slnkom zaliata Banská Štiavnica privítala 4. októbra 2018 sekundánov a terciánov a ponúkla  im zaujímavé miesta v rámci literárno-prírodovednej exkurzie.

          Najskôr navštívili Kammerhof - najcennejší pamiatkový objekt historického centra Banskej Štiavnice, postupne budovaný od 12. storočia. V 16. storočí sa stal sídlom Hlavného komorskogrófskeho úradu, ktorý riadil baníctvo najbohatšieho banského rudného regiónu. Dnes v ňom sídli najrozsiahlejšia expozícia v meste a je venovaná mnohým oblastiam, ktoré súvisia s históriou baníctva.

          Na Radničnom námestí študenti navštívili dom, v ktorom Sládkovičova Marína prežila väčšinu svojho života. V ňom sídli múzeum s názvom Banka lásky a je celé presýtené najdlhšou ľúbostnou básňou na svete. Živé obrazy študentov unikátnym spôsobom vtiahli do skutočného príbehu Sládkoviča a Maríny. V symbolickej Sládkovičovej knižnici mohli interaktívne oživovať verše z viac ako 170-ročného rukopisu básne Marína. Srdce celého múzea je však ukryté v 500-ročnej bani na zlato.

          Navštíviť toto miesto bolo pre všetkých veľkým zážitkom. Viac neprezradíme... Využite krásne dni skorej jesene a navštívte Banskú Štiavnicu.

    • AMAVET 2018
     • AMAVET 2018

     • Dňa 19.10.2018 Asociácia pre mládež, vedu a techniku organizovala v Banskej Bystrici AMAVET 2018 -  krajskú prehliadku vedeckých prác žiakov stredných škôl v rôznych vedných odboroch. Žiaci predstavili svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie, ich projekty hodnotila komisia vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti potravinárstva a techniky.

      Svoje práce prezentovali aj naši študenti:

      Viliam Glézl (2.A) a Denis Varek (2.D) v odbore Zdravotníctvo: Endovaskulárne zákroky – budúcnosť kardiochirurgie? Získali postup na celoštátnu prehliadku.

      Tomáš Jablonský (2.A)  v odbore Zdravotníctvo: Nesprávna postúra mladých ľudí.

      Andrej Szabó, Lucia Krahulcová (4.B) v odbore Biológia: Testovanie antimikrobiálnej aktivity ľudského katelicidínu na vybraných druhoch baktérií. Získali postup na celoštátnu prehliadku.

      Gratulujeme všetkým študentom a budeme im veľmi držať palce na celoštátnej prehliadke.

    • Exkurzia na letisko
     • Exkurzia na letisko

     • Dňa 18.10. 2018 žiaci 3. ročníka našej školy navštívili Leteckú základňu Sliač.

      Exkurzia bola zameraná na podporu smerovania žiakov na technické vysoké školy.

      Vojaci nám pripravili zaujímavý program, ukážky vojenskej kynológie, leteckej a hasičskej techniky.

    • Beseda s Ing. Vladimírom Maňkom
     • Beseda s Ing. Vladimírom Maňkom

     • Dňa 19.10.2018 sa v našej škole uskutočnila beseda s Ing. Vladimírom Maňkom v rámci projektu Speaking Tours 2018- My sme NATO, OBSE, EÚ.  Projekt pozostáva zo série podujatí v stredných školách na území celej Slovenskej republiky. Podujatia sú zamerané na predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE a objasnenie základných pilierov a princípov , na ktorých OBSE funguje.

      Zameriava sa aj na členstvo Slovenskej republiky v NATO a EÚ s dôrazom na ich dôležitosť v súčasnom euroatlantickom prostredí, ktoré so sebou prináša výhody i nevýhody vyplývajúce z členstva v týchto organizáciách.

      Podujatie zorganizovala koordinátorka projektu Terézia Masaryková z Euroatlantického centra, ktoré je mimovládnou organizáciou pôsobiacou  na poli medzinárodnej politiky, bezpečnosti a verejnej diplomacie.

    • KABU pre prímu
     • KABU pre prímu

     • Dňa 3.10.2018 sa uskutočnilo KABU pre žiakov triedy Príma A – našich najmladších. Organizácie sa ujali študenti z III.E, ktorí pre primánov vymysleli zaujímavé úlohy a hry, ktoré boli orientované na rýchlosť, všímavosť či hru so slovami. Všetci žiaci úlohy ukážkovo zvládli, prejavili schopnosť skupinovej práce, nikto sa nezranil, a dokonca sa všetci dobre zabavili - či už tretiaci, alebo primáni. Na konci KABU dostal každý žiak prímy certifikát o prijatí do študentského cechu nášho gymnázia.

    • Divadelné predstavenie v SND
     • Divadelné predstavenie v SND

     • V utorok 9. októbra 2018  študenti  našej školy prežili krásny deň v našom hlavnom meste. Bratislava nás ráno pred 9. hodinou privítala slnečným počasím, čo sľubovalo jedinečný deň, plný zážitkov. V budove SND  nás čakalo  divadelného predstavenia klasika svetovej drámy W. Shakespeara  Skrotenie zlej ženy. Študenti sa zabávali na výborných hereckých výkonoch hercov, ako je T. Maštalír, J. Koleník, D. Mórová, V. Kobielsky, F. Kovár, D. Tarageľ, P. Trník, O. Kovaľ, A. Bárta, B. Bystriansky, O. Hlaváček, ktorých poznajú  hlavne z televíznej obrazovky. Ich herecké majstrovstvo ocenili  na konci silným potleskom. Niektorí chlapci mali možnosť vypočuť si v príjemnom dialógu názory trnavského herca P. Trníka, ktorý sa s nimi po predstavení rozprával o téme navštíveného divadelného predstavenia, ale aj o súčasných problémoch mladých ľudí. Nikomu  zo zúčastnených študentov nevadilo, že pôvodne sa prihlásili na divadelné predstavenie podľa románu L. N. Tolstého Vojna a mier.  SND nám ponúklo kvôli chorobe jedného z hercov  túto náhradnú inscenáciu.

    • Učíme s Hardvérom
     • Učíme s Hardvérom

     • Aj programovanie môže byť zábavné.  Osobnú skúsenosť v tejto oblasti získali aj naši študenti počas série workshopov, ktoré sme mohli zorganizovať vďaka spolupráci s SPy o.z.. Zapojili sme sa do projektu Učíme s Hardvérom (www.ucimeshardverom.sk). Vďaka malým elektronickým zariadenie BBC micro:bit si žiaci vyskúšali zábavné programovanie v prostredí MakeCode. Séria workshopov je organizovaná v rámci aktivity MEAT AND CODE a prebieha počas európskeho týždňa programovania – EU CodeWeek 2018.

      Séria workshopov je organizovaná v rámci aktivity MEAT AND CODE a prebieha počas európskeho týždňa programovania – EU CodeWeek 2018.