• Letný pohybový kurz - pobytová forma
     • Letný pohybový kurz - pobytová forma

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy

      PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH 

      V PENZIÓNE JAVORINA

      Termín: 7. 9. – 11. 9. 2020

      Počet účastníkov: 44 študentov z  II. A, B, C

      Vedúci kurzu: Mgr. Hranec Richard

      Pedagogický dozor: Mgr. Viera Bónová, Mgr. Kvasnicová Alena, Mgr. Škrinár Miroslav

      Zabezpečenie služieb: zabezpečuje cestovná kancelária Čekan   mobil: 0905 610 168, 0905 409 372   

      Odchod: 9.00 hod. spred GĽŠ Zvolen 7. 9. 2020 (pondelok)

      Predpokladaný návrat:  15.00 hod. pred GĽŠ Zvolen 11. 9. 2020 (piatok)

      Stravovanie a ubytovanie: 7. 9. – 11. 9. 2020 štyri noci a plná penzia (suché obedy) na chate Javorina, začíname v pondelok večerou a končíme v piatok raňajkami plus suchý obed.

      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou. Zdokonaľovanie plaveckých zručností.  

      1. deň: 7. 9. 2020 – pondelok  GĽŠ Zvolen – obec Donovaly (ubytovanie na chate Javorina)

      • turistická trasa v trvaní 3 - 4 hodiny - chata Javorina - obec Donovaly - kopec Zvolen - Malý Zvolen - Nová Hoľa - chata Javorina
      • zabezpečená teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity, beseda o ochrane prírody)

       2. deň: 8. 9. 2020 – utorok

           - turistická trasa v trvaní 5 - 6 hodín (Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch)

           -  zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program, športové aktivity

      3. deň : 9. 9. 2020 – streda

      - plavecký výcvik v trvaní 3 - 4 hodiny

      - po návrate účelové cvičenie zamerané na prácu s mapou (topografia) a zdravotnú prípravu

      - zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

      4. deň : 10. 9. 2020  - štvrtok

      Odchod: z chaty o 7.00 hod. autobusom (zabezpečené raňajky a suchý obed)

      - turistická trasa v trvaní 5 - 7 hodín - Malá Fatra - Národná prírodná rezervácia Rozsutec

      - zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

      5. deň : 11. 9. 2020 – piatok

      Odchod: z chaty o 9.00 hod. (zabezpečené raňajky a suchý obed)

      • turistická trasa v trvaní 5 hodín  Donovaly – Šachtičky
      • predpokladaný príchod pred školu o 15.00 hod.

      Dôležité upozornenia pre študentov:

      • teplé náhradné turistické oblečenie, pršiplášť alebo nepremokavé bundy (nie dáždniky!!!) 2 páry obuvi na turistiku  – nie tenisky, pyžamo, prezuvky na chatu, hygienické potreby,  plavky a uteráky, lieky, ak nejaké pravidelne užívate, kartu poistenca, občiansky preukaz, môžete si priniesť  špekačky alebo iné potraviny na opekanie
      • 2 rúška a hygienické vreckovky!!!
        

      Kurz je pre všetkých študentov povinný a tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, doložia triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie. V prípade ochorenia kontaktujte vedúceho kurzu na e-mailovej adrese: richard.hranec@gymzv.sk .

      Vypracoval: Mgr. Hranec Richard   

       

    • Letný pohybový kurz - denná dochádzka
     • Letný pohybový kurz - denná dochádzka

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA KURZU pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

      DENNÁ DOCHÁDZKA

      Termín: 7. 9. - 11. 9. 2020

      Počet účastníkov: 50  študentov

      Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján, PhDr. Slančíková Iveta, Mgr. Homola Juraj

       

      1. deň: 7. 9. 2020 – pondelok

      Trasa: : GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod: 9.15 hod. spred GĽŠ

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, PhDr. Iveta Slančíková, Mgr. Juraj Homola

       

      2. deň: 8. 9. 2020 – utorok

      Trasa: GĽŠ Zvolen - Stráže – Vyhliadka – Stráže – Tulská ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod :  9.10 hod. spred zadného vchodu do školy (pri telocviční)

      Ukončenie : Tulská ul. Zvolen cca  11.30 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján, PhDr. Iveta Slančíková

       

      3. deň: 9. 9. 2020 - streda

      Trasa: : Zvolen osobná stanica– Nová Baňa (náučný chodník Zvonička)– Zvolen

      Zraz: 6.40 hod.  Zvolen osobná stanica (vstupná hala - čakáreň pri predajni lístkov)

      Odchod: 7.00 hod.           R 832 Tajov    Zvolen – Nová Baňa

      Späť:    12.14 hod.           R 835 Tekov   Nová Baňa - Zvolen

      Ukončenie: cca 13.00 hod. Zvolen

      Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch  Žiar nad Hronom a Žarnovica, môžu nastúpiť a vystúpiť  na železničnej stanici Žiar nad Hronom, Žarnovica  po predložení občianskeho preukazu a písomného súhlasu zákonného zástupcu.

       

      Pedagogický dozor: Ing. Valuška Ján, Mgr. Lizoň Dušan, PhDr. Iveta Slančíková

       

      4. deň: 10. 9. 2020 - štvrtok

      Trasa: Sekier ( Dom dôchodcov) – Slatinka - Sekier

      Zraz: 9.00 – Sekier ( Dom dôchodcov)

      Odchod: 9.15 hod. -– konečná zastávka mestských autobusových liniek č. 5, 13, 15

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Sekier

      Pedagogický dozor: Ing. Valuška Ján, Mgr. Lizoň Dušan, PhDr. Iveta Slančíková

       

      5. deň: 11.9. 2020 – piatok

      Trasa: Zimný štadión Zvolen  – Pustý hrad – Pod dráhami

      Zraz: 9.00 hod. – pred Zimným štadiónom

      Odchod:  9.10 hod.  spred Zimného štadióna

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Pod dráhami

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján, PhDr. Iveta Slančíková

       

      Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť alebo nepremokavé bundy, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď. miesto a čas ukončenia).

      Nezabudnite si vziať so sebou 2 rúška a hygienické vreckovky!!!

      Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnosti žiakov.

      Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, vypracujú projekt o pridelenej téme. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. Kritériá hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV“, ktoré sú uvedené na gymzv.edupage.org).

      Ak žiak neabsolvuje kurz, alebo jeho časť, odovzdá vypracovanú a vytlačenú seminárnu prácu v stanovenom rozsahu do 30. 9. 2020. Žiaci sa oboznámia s témami prác 16. 9. 2020 v kabinete TSV.

       

       

       

    • Erasmus+ online
     • Erasmus+ online

     • V mesiaci jún sa uskutočnila online-videokonferencia k prebiehajúcim projektom Erasmus+ v  našej škole. Na konferencii sa zúčastnili žiaci zapojení do tohtoročných projektov. Predstavili svojim spolužiakom oba projekty, ich ciele a jednotlivé aktivity.

      Prvý projekt, ktorý momentálne prebieha, sa volá „Mein Deutsch ist gut- ich spreche mit Mut“. Sú do neho zapojení žiaci triedy Kvarta A. V rámci tohto projektu prebehli už 2 výmeny žiakov a 1 vzdelávacie stretnutie učiteľov.   

      Druhý projekt je zameraný na témy Európskej únie pod názvom „explaining europe“.  Žiaci zapojení do projektu sa zúčastnili stretnutia v meste Toruň v Poľsku.

      Ako hostí sme na konferencii privítali žiakov, ktorí sa zúčastnili projektov v minulých rokoch. Porozprávali nám o svojich skúsenostiach a príležitostiach, ktoré ponúka program Erasmus+. Do online-diskusie mali možnosť  zapojiť sa všetci žiaci našej školy.

      Záznam z online-konferencie si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: https://drive.google.com/file/d/1TzvqJxOZbzkag9EbdAAlC5k3ewlzxeGc/view?usp=sharing

    • Záver školského roku
     • Záver školského roku

     • Posledný júnový deň majú študenti od nepamäti najradšej. Po desiatich mesiacoch chodenia do školy a usilovnej  práce ich čakajú dva mesiace zaslúženého oddychu.

      Tento školský rok bol pre všetkých nevšedný v tom, že posledné štyri mesiace žiaci pracovali v domácom prostredí. Do školy sa vrátili len na posledný týždeň, aby so svojimi učiteľmi a spolužiakmi urobili bodku za rokom poznačeným COVID-om 19. Pre mnohých bol tento posledný týždeň, ktorý mohli prežiť spolu v komunite svojich tried, určitým darom po mnohých dňoch izolácie v domovoch.

      30. jún v našej škole začal spoločným nástupom na školskom dvore. Riaditeľka školy pred zrakmi všetkých študentov ocenila prácu tých najusilovnejších, tých, ktorí reprezentovali školu a šírili jej dobré meno. Následne si žiaci v triedach od svojich učiteľov prebrali vysvedčenia, pochvaly a vecné odmeny. Úsmevy na tvárach prezrádzali, že všetci sa tešia na vytúžené prázdniny.

    • Športový deň
     • Športový deň

     • V piatok 26. 6. sme všetci boli od rána  športovo naladení. Naši telocvikári pre žiakov školy pripravili nezvyčajné športové dopoludnie. Postupne sme sa schádzali na ihrisku za školou a zapojili sme sa do rôznych aktivít: beh na 60/100m, skákanie vo vreci, basketbal, mini futbal, florbal, beh na 300/600m a stolný tenis.

      Najveselšou aktivitou sa ukázala disciplína presťahovanie lanom. Každú triedu reprezentovali štyria žiaci, ktorí museli preukázať nielen silu, ale aj vytrvalosť.  Počas tejto súťaže všetci hlasno povzbudzovali svojich spolužiakov. Táto súťaž sa tak zapáčila žiakom osemročného štúdia, že si ju vyskúšali medzi sebou celé triedy. Žiaci, ktorí nesúťažili, mohli na školskom dvore prežiť celé dopoludnie pri rôznych hrách a v rozhovoroch, ktoré im tak veľmi chýbali, lebo im ich vzal „čas domácej karantény“.

      Víťazi jednotlivých disciplín si prevzali v závere sladké ceny z rúk riaditeľky školy.  Bol to veľmi príjemný deň a na konci „nezvyčajného“ školského roka sme si ho veľmi užili. 

       

                                                                                  Dominika Nociarová, SE A

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov  1. ročníka pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 1. júla  2020 o 16.00 hod v jedálni školy.

    • POZVÁNKA
     • POZVÁNKA

     • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov  prímy pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 30. júna  2020 o 16.00 hod v klubovni  školy.

    • Umelecký prednes
     • Umelecký prednes

     • Korona neumlčala múzy. V jej „tieni“ súťažili naše študentky  v priestoroch Zvolenského zámku v regionálnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Majestátne múry a výborná akustika  Obradnej siene boli svedkami pekných výkonov súťažiacich vo IV.,  ale aj V. kategórii – čo už je kategória dospelých recitátorov. Bolo zaujímavé byť svedkami takéhoto generačného stretnutia recitátorov.
      V kategórii poézia získala Kristína Hanesová (I.B) 2. miesto.
      V prednese prózy získala Stela Šufliarska (I.B)  1. miesto a postúpila do krajského kola súťaže Sládkovičova Radvaň. Emma Kucejová (I.C) získala 2. miesto.

      Všetkým trom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Absolvovanie IT Fitness testu
     • Absolvovanie IT Fitness testu

     • V nasledujúcich dňoch ponúkame študentom absolvovanie IT Fitness testu v učebniach informatiky (P18 a P19). Je potrebné zachovať v rámci preventívnych opatrení jedno voľné pracovné miesto medzi dvomi zúčastnenými študentmi.  Optimálna doba testovania je cca 90 minút. Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

      1/ Adresa https://www.itfitness.sk

      2/ Klik do položky Študent

      3/ Prečítajte si základné informácie k testu

      4/ V rámci textu je odkaz Chcem sa otestovať, na ktorý kliknite

      5/ Ak máte účet z minulých rokov, prihláste sa vpravo, ak nemáte, vyplňte korektne formulár vľavo  

      6/ V karte Profil vyplňte vek, zaradenie = študent, obec = Zvolen, škola = Gymnázium Ľ. Š. Zvolen

      7/ Vyberte svoju triedu v roku 2020 (v zozname sú všetky triedy školy)

      8/ Úplne vpravo hore kliknite na Začať testovať

      9/ Vpravo dole je modrá ikona Testovanie pre SŠ a VŠ

      10/ Začnite pracovať na teste, na zistenie odpovedí je potrebné používať internet a všetky dostupné IT prostriedky (nie je dovolená vzájomná spolupráca)

    • Obnova vyučovania
     • Obnova vyučovania

     • Vážení rodičia, milí študenti, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie v našej škole.

      Organizácia vyučovania:

      1. Vyučovanie prebieha od 8.30 do 12.00 hod.
      2. Žiaci pracujú podľa pokynov triednych učiteľov
      3. Na stravu je možné prihlasovať sa elektronicky, prípadne telefonicky
      4. Žiak si prinesie do školy každý deň 2 rúškajednorazové papierové vreckovky
      5. Pri prvom nástupe do školy po prerušení vyučovania predloží žiak/zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha)

      O jednotlivých aktivitách Vás budú informovať triedni učitelia.

       

    • 48. ročník Geografickej olympiády
     • 48. ročník Geografickej olympiády

     • Celoštátne kolo Geografickej olympiády (kategória E) sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo. 

      Ako určitá náhrada bola žiakom, ktorí mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády, ponúknutá možnosť dištančne sa zapojiť dňa 9. 6. 2020 do geografickej súťaže GQIQ.

      Víťazom v kategórii E sa stal Hugo Gál  (TEA). Hugovi k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020
     • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020

     • Mesiac máj a začiatok júna už tradične patrí  našim štvrtákom - absolventom, ktorí sa lúčia so svojím gymnáziom, spolužiakmi a učiteľmi. Je to pomyselná bodka za jednou krásnou kapitolou ich životného príbehu.

      101. absolventská rozlúčka bola, bohužiaľ, úplne iná ako všetky predchádzajúce. Vírus COVID-19, nepozvaný hosť, prekazil obľúbené tradície spojené s touto udalosťou. Študenti nezažili spoločný slávnostný nástup s tablami, nevypočuli si múdry a láskavý príhovor pani riaditeľky, neprešli špalierom mladších spolužiakov a nezazvonili si poslednýkrát na zvonček pri odchode z budovy školy.  Podstatu rozlúčky však pandémia „neprekryla“. Aj v tejto zložitej spoločenskej  situácii  mohli študenti za prísnejších opatrení, ale pekne a dôstojne, zavŕšiť  jednu etapu svojej životnej cesty. Naši absolventi aj v tomto roku, ako vždy,  odchádzajú s nadobudnutými vedomosťami, múdri , dospelí, odchádzajú so spomienkami na spolužiakov, učiteľov a svoju školu.

      Prajeme im  šťastné vykročenie do ďalšieho života.

    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy

     • (Tvorba plagátu, prezentácie, eseje)

      Do súťaže sa zapojilo 61 študentov 1. až 3. ročníka. Zastúpenie mali triedy I.B – 12 , I.C – 4, II.A – 5, II.C – 11, III.A – 13, III.B – 5 a III.D – 11 študentov.

      Práce boli zamerané na vznik, históriu EÚ a  jej ciele smerom k školám. Študenti prezentovali názory, čo EÚ poskytuje a umožňuje dnešným mladým ľuďom.

      Celkovo vzniklo 19 plagátov, 31 prezentácií a 9 „zamyslení“ nad EÚ (esejí).

      Všetky práce mali veľmi dobrú úroveň a bolo ťažké vybrať najlepšie.

      Najlepšie ocenené práce:

      plagáty – Lujza Šufliarska, Janka Dubajová, Sebastián Soroska;

      prezentácie  - Dominika Adamcová, Eva Herichová , Diana Dobiasová;

      esej - Tomáš Jablonský.

      Svoj názor na činnosť a ciele EÚ veľmi invenčným spôsobom  vyjadril  Peter Stahl - nahral vlastnú gitarovú variáciu.

      Všetkým študentom ďakujeme za ich aktivitu a blahoželáme oceneným.

    • Geografická olympiáda a jej úspechy
     • Geografická olympiáda a jej úspechy

     • Školský rok 2019/2020

      Do školského kola študenti odovzdali práce v kat. A v počte 23, v kat. B v počte 7. Úspešní riešitelia boli so svojimi prácami v kat. A -  21 študentov, v kat. B  - 6 študentov. Kategóriu Z ( 5. 2. 2020) riešilo 17 študentov.

      Výsledky školského kola

      kat. A                  

      1.  Martin Nôta, III.D: Turecko – Ázia alebo Európa?

      2.  Simona Pacalajová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      3. Anna Mária Slamová, II.C: Škótsko  a Hana Sujová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      kat. B                   

      1.  Ivo Bednář, III.B: Zmeny krajiny v historických obrazoch

      2.  Martina Brindová, IV.D : Pekárenská a cukrárenská výroba na Slovensku

      3. Sandra Mária Ilončiaková, II.A: Slovenské rieky – včera a dnes

      kat. Z                   

      1. Liptáková Mirka – IV.D

      2. Nôta Martin – III.D

      3. Hamariková II.A, Farbáková II.A, Balková II.A.,  Šulek III.B,  Nemčoková III.D, Bellová II.C,  Harbutová TER A

      V krajskom kole nás reprezentovalo 11 študentov.  Desiati získali titul  „Úspešní riešitelia GO“.

      V kat. A obsadil Martin Nôta 1. miesto, Simona Pacalajová  4. miesto.

      V kat. B  obsadil  Ivo Bednář 2. miesto.

      V kat. Z unikol  Mirke Liptákovej postup do celoslovenského kola o 1 miesto – skončila na 5. mieste.

      Študenti už majú za sebou aj účasť v celoslovenskom kole. Naše gymnázium malo výborných reprezentantov -  Martina Nôtu a Iva Bednářa. Martin Nôta získal 1. miesto v kat. A a Ivo Bednář v B kat. skončil na 11.mieste.

      Ďakujeme všetkým študentom za ich prácu a snaženie „na poli“ GO a blahoželáme k jedinečným úspechom.

      RNDr. Anna Hobzová

    • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
     • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj

     • Deň Európy krajiny Európskej únie oslavujú každý rok. Týmto oceňujú činnosť samotnej Európskej únie, pripomínajú si  zjednotenie Európy po druhej svetovej vojne. Zároveň je tento deň aj spomienkou na všetkých ľudí, ktorí prispeli k  porážke fašizmu a skončeniu druhej svetovej vojny.

      V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, do ktorého je škola zapojená, vyhlasujeme súťaž v tvorbe plagátu, prezentácie alebo eseje  ku Dňu Európy o EÚ a jej činnosti .

      Základnou myšlienkou projektu je:  Čo robí pre nás EÚ a čo nám umožňuje členstvo v EÚ? Ako študentom pomáha posúvať sa ďalej  v oblasti vzdelania, cestovania, vyrovnávania rozdielov medzi krajinami? Ako pociťujú študenti  súdržnosť  a vzájomnú pomoc, záštitu nad mierom? Ako chápu  rôzne kultúry?

      Uplatnite vlastné nápady, doplňte obrázkami , kolážami aj vlastnými výtvormi . Kreativite a vtipnosti sa medze nekladú.
      Najlepšie nápady a výtvory budú prezentované na stránke školy.

      Práce posielajte na školskú mailovú adresu p. Hobzovej do 8. 5. 2020.
       

    • PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny týkajúce sa prijímacieho konania  na stredné školy (4-ročné aj 8-ročné štúdium)

      • Prihlášky na vzdelávanie v strených školách sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
      • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.
      • Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (počet žiakov, ktorých možno prijať, kritériá a ostatné podmienky) do 28. apríla 2020.
      • Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
    • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene
     • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene

     • Po krásnom úspechu nášho študenta Viliama Glézla v Krajskom kole SOČ, kde obsadil prvé miesto v kategórii fyzika, matematika a v kategórii biológia, jeho víťazné ťaženie pokračuje.

      Na základe zisku najvyššieho ocenenia FVAT AMAVET 2019 sme sa aj v tomto krízovom období zúčastnili 27. ročníka Medzinárodnej súťaže vedeckých projektov Akademika Vernadského pod záštitou Ruskej akadémie vied. Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu súťaž prebiehala dištančnou formou. Prácu prezentoval 7.4. 2020 v anglickom jazyku v kategórii Špeciálna medicína, prevencia ochorení a medicínska genetika. O diskusiu po prezentácii prejavilo záujem veľa odborníkov.

      Po desiatich dňoch prišlo vyhodnotenie, ktoré nás veľmi potešilo. Naša práca získala 1. miesto vo svojej  kategórii, bola tiež ocenená ako práca s najväčším vedeckým prínosom a bola vyhodnotená ako najlepší vedecký projekt v súťaži Akademika Vernadského.

      Sme nesmierne hrdí, že tento mladý vedec je žiakom nášho gymnázia. Prajeme mu veľa úspechov na jeho ceste za vedeckým poznaním, ktoré môže pomôcť ľuďom s vážnymi ochoreniami.