• Detský literárny Zvolen 2021
     • Detský literárny Zvolen 2021

     •         V roku 2021 sa konal jubilejný 30. ročník súťaže literárnych prác žiakov z nášho regiónu.  Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo 15. 6. 2021 v Starej radnici vo Zvolene. V II. kategórii bola ocenená Sofia Vaňová (PR A). Jej poviedka s názvom Hrozný deň oslovila odbornú porotu a stala sa súčasťou zborníka víťazných prác Detského literárneho Zvolena. Tešíme sa z jej úspechu a srdečne blahoželáme.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • Rozvoj gramotností je u žiakov veľmi dôležitý. V rámci rozvoja finančnej gramotnosti sme sa pokúsili v Kvarte A o spojenie aktuálnych tém s príjemnou prezentáciou a následnou diskusiou. Výsledok bol výborný. 9. 6. 2021 bývalí absolventi našej školy, S. Slovák a E.Gaal, prišli so skvelými nápadmi a ukážkami z praxe v oblasti financií a investícií.

      Všetko prebehlo v zastúpení spoločnosti BEplan, ktorá poskytuje komplexné finančné plánovanie vo všetkých oblastiach poistenia, investícií, sporenia, dôchodkov a financovania.  Spoločnosť zaisťuje tieto služby  v spojení s renomovanými partnermi z rád bánk, poisťovní, stavebných sporiteľní, investičných spoločností a dôchodkových správcovských spoločností.

       

    • Výsledky súťaže Scratch Match
     • Výsledky súťaže Scratch Match

     • Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2021  ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov. Do piateho ročníka súťaže sa zapojilo spolu 92 dievčat so 68 projektmi.

      Medzi najlepšie patrili aj práce našich dievčat. Medzi staršími dievčatami zvíťazila Martina Bublincová (TE A) s informačno-edukačnou  hrou Uč sa strojopis. Porota ocenila originálny dizajn hry, čistotu kódu aj využitie postavy Avy.

      V kategórii tímov starších dievčat obsadil náš  tím „Redwing“ (SE A)  v zložení  Výbošťoková Gréta, Vidholdová Soňa, Samolejová Lívia pekné druhé miesto.

      Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších programátorských  súťažiach.

       

    • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu
     • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu

     • Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný  25. ročník  Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Každoročne boli naši študenti súčasťou tejto  dobročinnej  akcie. Deň narcisov „nemôže mať prestávku“, lebo nemá ju ani rakovina. Pacienti našu pomoc potrebujú stále.

      Od 7. 6. do 20. 6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (Cena SMS má hodnotu 3 eurá). Od 10. do 12. 6. 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni.

      Veríme, že sa opäť zapojíme v čo najväčšom počte a podporíme ľudí, ktorí na Slovensku bojujú s onkologickým ochorením.

      ĎAKUJEME !

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Peknou, a zároveň slávnostnou bodkou za stredoškolským štúdiom bolo odovzdávanie maturitných vysvedčení v komornom prostredí Obradnej siene na Zvolenskom zámku dňa 3. júna 2021.

      Naši štvrtáci si ich prebrali z rúk Ing. Lenky Balkovičovej, primátorky Mesta Zvolen. V úvode slávnostného aktu sa prihovorili maturantom mladší spolužiaci slovom a hudbou. Potom sálou zazneli príhovory pani primátorky a tiež riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej. Maturanti po jednom pristupovali k obradnému stolu, podpísali sa do Maturitného protokolu perom s logom školy, ktoré im ostane ako pamiatka na túto slávnostnú chvíľu. Študentov sprevádzali v týchto okamihoch pohľady rodičov, starých rodičov a blízkych priateľov. Všetci prítomní si uvedomili nezvratnosť chvíle, rýchle plynutie času, ktorý sa nedá zastaviť.

      Našim maturantom prajeme krásne okamihy v ich ďalšom osobnom živote.

    • Návšteva europoslanca v škole
     • Návšteva europoslanca v škole

     • Dňa 4. 6. 2021 zavítal do našej školy europoslanec Róbert Hajšel. Stretol sa v priateľskej atmosfére so študentmi 3. ročníka. Študentom porozprával o svojej práci v EP (v súčasnosti je tieňovým spravodajcom EP zodpovedným za revíziu roamingu na roky 2022-2032) a o aktuálnych témach z Bruselu (Európska zelená dohoda, Fond obnovy a odolnosti,  vakcinačná stratégia Európskej únie, covid pasy...).

      V ďalšej časti besedy kládli študenti otázky, ktoré súviseli so záujmom o aktuálne dianie vo svete aj na Slovensku. Takto preukázali veľmi vhodným spôsobom  nadobudnuté vedomosti.

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku sa uskutoční vo štvrtok dňa 3.6.2021.

      PROGRAM

      1. Kultúrny program
      2. Príhovor  primátorky mesta Zvolen
      3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
      4. Príhovor  riaditeľky školy
      5. Gaudeámus 

      Harmonogram

      IV. A   -         9.00 hod.

      IV. B   -         9.45 hod.

      IV. C   -      10.30 hod.

      IV. D   -      11.15 hod.

         

      Pozvaní sú aj rodinní príslušníci a priatelia. Príďte slávnostne oblečení!

    • Súťaž Expert
     • Súťaž Expert

     • Celoslovenská vedomostná súťaž  pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl prebehla aj v našej škole dňa 14. 5. 2021.

      Súťažilo 24 našich študentov, hlavne primáni a kvartáni. Medzi nimi mnohí „skalní“ študenti, úspešní z vlaňajšieho ročníka, ako Zuzka Harbutová či Alica Švecová.

      Úlohy k dvom témam vypracovali v priebehu 60 minút.

      Vyberali si témy Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy,  Svetobežník, Tajomstvá prírody,  Do You Speak English, Góly, body, sekundy.

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      • Od 17. 5. 2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky školy.
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, ktorý bol platný pred odchodom na dištančné vzdelávanie.
      • Pred nástupom do školy a vždy po prerušení vyučovania na viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka (Príloha č.8) alebo plnoletý žiak (príloha č.10) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage.
      • V priestoroch školy sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty (nos aj ústa).
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Žiaci, ktorí chodia na obedy, si obed prihlasujú obvyklým spôsobom.
      • Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vyučovania budeme zverejňovať priebežne podľa aktuálnej situácie.

      Tešíme sa na stretnutie so všetkými žiakmi!

      Riaditeľka školy

    • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka
     • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka

     • Máj už tradične patrí v našej škole maturantom. Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka sa aj tento rok, podobne ako vlani, konala pod „krídlami“ epidemiologických opatrení. Po jednotlivých triedach štvrtáci schádzali spolu s triednymi učiteľmi po schodoch školy s maturitnými tablami, kde nachvíľu „zapózovali pozornému oku fotoaparátu“, aby na nich  ostala v škole nezabudnuteľná pamiatka.

      Rozlúčkový akt sa konal v slávnostne vyzdobených priestoroch školskej jedálne. V úvode sa im milo a srdečne prihovorili riaditeľka školy a zástupca z radov rodičov. Najlepší žiaci z tried si prebrali z rúk vedenia školy mimoriadne ocenenia za prospech, správanie, prácu v triednom kolektíve a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach.

      V závere slávnosti odzneli prejavy z úst absolventov školy, v ktorých okrem nostalgických spomienok a  poďakovania učiteľom odzneli slová: „ Pripravovali ste nás na prvé veľké skúšky, ktoré nás v živote čakajú. Aj napriek tomu, že sme nezažili ozajstnú maturitnú skúšku, veríme, že snaha našich učiteľov dobre nás na ňu pripraviť, a vedomosti, ktoré do nás vštepili, v ďalšom živote využijeme a naše kroky budú korunované úspechom. Dnes tu stojíme, už nie ako deti, ale ako dospelí ľudia a lúčime sa so zážitkami, ktoré sme získali práve v našom gymnáziu. Veríme, že spomienky  na strednú školu sú v nás hlboko zakorenené a nikdy sa nestratia."

        

    • Vážení rodičia, milí žiaci
     • Vážení rodičia, milí žiaci

     • na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie v stredných školách v súlade s regionálnym COVID AUTOMATOM.

      Od 26. 4. 2021 obnovujem prezenčné vyučovanie pre žiakov: prímy, sekundy, tercie a kvarty.

      Žiaci 1. – 3. ročníka a kvinty pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Pred nástupom do školy  je povinné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka, prípadne potvrdenie o výnimke v zmysle pravidiel, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

      Žiaci a zákonní zástupcovia sa testujú pred nástupom do školy individuálne.

      Bližšie informácie oznámia triedni učitelia rodičom aj žiakom prostredníctvom EduPage.

      Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. Pre žiakov ostatných ročníkov, ktorí sa vzdelávajú dištančne je možný výdaj jedál pri zadnom vchode do jedálne (po dohode s vedúcou školskej jedálne).

       


    • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022
     • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

       

      V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 24 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 90 žiakov.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje jedným z nasledovných spôsobov: 

      • v elektronickej podobe cez EduPage, bez podpisu zákonného zástupcu, riaditeľ ZŠ potvrdí Vašu prihlášku elektronicky na SŠ. 

      alebo 

      • v listinnej podobe riaditeľovi základnej školy s podpisom zákonného zástupcu, riaditeľ ZŠ Vašu prihlášku odošle poštou na SŠ.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  4. mája 2021
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  11. mája 2021

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené v časti Štúdium/Prijímacie konancie.  

      Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie nemôžeme realizovať tradičný Deň otvorených dverí, ale na vaše otázky ohľadne štúdia v našej škole vám radi odpovieme prostredníctvom emailu: podatelna@gymzv.sk alebo na tel. čísle 045/5333 920. V prípade záujmu si môžete dohodnúť stretnutie s vedením školy.

      Podmienkou stretnutia je preukázanie sa negatívnym testom alebo jeho náhradou.  

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Od čias starých Grékov platí  súlad duševnej a telesnej krásy. Udržať rovnováhu medzi nimi  pomáha pravidelná fyzická aktivita. Jednou z možností je aj športovanie.

      Športový areál GĽŠ vo Zvolene ponúka nielen našim študentom, ale aj širokej verejnosti možnosť zašportovať si a udržiavať sa v dobrej telesnej kondícii.

      V nedávnej minulosti pribudol na ihrisku nový basketbalový kôš, ktorý daroval škole Rotary club Zvolen. Zvolenské gymnázium úprimne ďakuje za tento dar, ktorý bude slúžiť študentom školy a tiež ďalším športujúcim Zvolenčanom.

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • Dňa 28. 4. 2021 sa uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

      Regionálne kolo prebehlo inak ako minulé školské roky. Súťažiaci sa stretli v online priestore. Našu školu reprezentoval tím v zložení: H. Sujová, S. Výbohová, M. Mazúch z  III.A. Vedomosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ, inštitúciách, politike si účastníci zmerali v písomnom vedomostnom teste. V druhom kole preukázali vedomosti v  jazykovom teste. Poslednú časť tvoril kvíz doplnený obrázkami. Podmienkou účasti tímu v  regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine  predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku alebo  Slovinsku.

      Našim študentom sa podarilo obsadiť 2. miesto v regionálnom kole. Blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

    • Olympiáda v slovenskom jazyku
     • Olympiáda v slovenskom jazyku

     • Celoštátne kolo Olympiády v slovenskom jazyku sa konalo 19. 4.2021 v online priestore. Našu školu reprezentovala Janka Dubajová z II.C, víťazka krajského kola v kategórii B.

      V prvej časti olympiády čakala na súťažiacich práca s textom, v druhej časti to bola transformácia textu. Na záver vystúpili súťažiaci s diskusným príspevkom.

      Našej žiačke sa podarilo obsadiť krásne 4. miesto, od 3. miesta ju delil len jeden bod.

      Janke ďakujeme za výbornú reprezentáciu nášho gymnázia a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

    • ŠACH
     • ŠACH

     • Celoslovenský  turnaj SŠ v šachu online formou prebiehal v sobotu 17. 4. 2021 od 17. 00 do 19. 00 hod.

      Zúčastnilo sa ho 70 zmiešaných družstiev stredných škôl v SR. Našu školu výborne reprezentovali J. Sedliačiková  (KV A), M. V. Lenčo (IV. B), Y. Vozniuk  (KI A), M. Juhás (I. A )a R. Vojtek (I. B).

      V silnej konkurencii stredných škôl SR, ktoré reprezentovali aj registrovaní hráči šachu v Šachovej lige SR, naši študenti odohrali sériu online šachových zápasov a obstáli veľmi dobre ako zmiešané dievčensko-chlapčenské družstvo. Umiestnili sa na 46. mieste zo 70 zaregistrovaných tímov.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme k úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

       

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 16. 4. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategóriách E a F.

      V kategórii E sa Hugo Gál (KV A) umiestnil na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola.

      V kategórii F sa Peter Lešo (PR A) umiestnil na 5. mieste a je úspešným riešiteľom.

      Zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. H. Gálovi držíme palce v celoštátnom kole.