• Bubnovačka
     • Bubnovačka

     • November je mesiac, v ktorom si pripomíname viaceré významné dátumy v oblasti ochrany práv dieťaťa.

      18. november je Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

      19. november je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

      20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Svetový deň detí, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

      Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 18. november za deň, kedy BY MAL BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

    • Jeden svet
     • Jeden svet

     • V tomto roku sa uskutočnil 23. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorého ústrednou témou bol Domov. K festivalu sa pripojila aj II.C trieda z našej školy. Úlohou žiakov bolo pozrieť si jeden z ponúkaných filmov a následne sa zapojiť do online diskusie. Vo filme Drahé deti budúcnosti vystupovali tri mladé aktivistky.  Čelili rôznym problémom v rôznych častiach sveta, ale rovnakým spôsobom – protestami v uliciach. Protesty sa niesli v znamení boja proti klimatickým zmenám, za demokraciu v Honkongu a za zmenu politického systému v Čile. V utorok 8.11. prebehla online diskusia s Marcelom Karvayom, ktorý vyrástol v ťažkých podmienkach, v hlbokej generačnej chudobe. Program ukázal, že mladí ľudia sú nesmierne dôležití pre spoločnosť, môžu ovplyvniť veľa vecí, keď sú odhodlaní a majú jasné ciele.

    • Exkurzia Londýn
     • Exkurzia Londýn

     • V dňoch 16. - 21. 10. 2022 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili geograficko-historicko-jazykovej exkurzie do Veľkej Británie s vyučujúcimi Janou Vasilovou a Lianou Smrečanovou.

      Po príchode do metropoly VB sme si hneď v prvý deň pozreli pamiatky a atrakcie centra Londýna -  Parlament, Buckinghamský palác či Big Ben. Počas nasledujúcich dní sme absolvovali prehliadku štúdií, kde sa natáčala filmová séria Harry Potter, pozreli sme si prímorské mesto Brighton s vvhliadkovou vežou britských aeroliniek a v posledný deň sme sa previezli lanovkou ponad Temžu k Toweru. Po prechádzke Towerským mostom sme sa s Londýnom rozlúčili.

      Veríme, že naši študenti si užili nielen históriu a ruch veľkomesta, plavbu trajektom a prechod Eurotunelom, ale zároveň získali aj interkultúrne skúsenosti z pobytu v anglických rodinách.

    • Študentská kvapka krvi 2022
     • Študentská kvapka krvi 2022

     • PRIPOJ SA!

      Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 28. ročníka tejto kampane znie „Pripoj sa“ a je výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi. Tradične sa zapája aj naša škola. Radi vás všetkých uvítame dňa 15. 11. 2022 v čase od 8.00 do 10.00 na pôde GĽŠ vo Zvolene. PRIPOJ SA!

    • Francúzski lektori na hodinách francúzštiny
     • Francúzski lektori na hodinách francúzštiny

     • V priebehu mesiaca októbra pôsobili v našej škole dvaja francúzski lektori Genevieve a Jacques Rennerovci z organizácie GREF. Počas ich prítomnosti mali naši študenti francúzštiny výbornú možnosť zlepšiť si nie len jazykové zručnosti, ale aj dozvedieť sa množstvo informácií o Francúzsku. Témy a aktivity na hodinách boli skutočne rôznorodé: francúzske piesne, gastronómia vo Francúzsku, francúzska rodina a multikultúrna spoločnosť, ekológia, médiá, života študenta vo francúzskej škole, spoznanie viacerých francúzskych regiónov či miest. Prostredníctvom nahliadnutia do francúzskych reálií získali francúzštinári viacej podnetov na zamyslenie sa nielen nad životným štýlom vo Francúzsku, ale aj priestor na vytvorenie si vlastného názoru. Žiaci hodnotili túto skúsenosť ako veľmi prínosnú, a tak veríme, že sa nám podarí v projekte naďalej pokračovať.

    • Halloweenske súťaže
     • Halloweenske súťaže

     • V pondelok 24.10.2022 sa uskutočnila súťaž vo vyrezávaní tekvíc. Zapojili sa do nej žiaci štvorročnej aj osemročnej formy štúdia. Na 1. mieste sa umiestnila trieda Septima A, na 2. mieste skončila trieda 2.C a na 3. mieste 1.C trieda.

      Zároveň prebiehala aj súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku. Súťaž vyhral Michal Badinka z Kvarty A. Na 2. mieste sa umiestnil Adam Výboh z Prímy A a 3.miesto si  prekvapivo vybojovala pani vrátnička Vlaďka Skučková.

      Vo štvrtok 27.10. školu „navštívili“ desiatky halloweenskych masiek. Sútaž o najkreatívnejšiu masku vyhrala Lenka Siakelová ako Listová kráľovná. V kategórii najstrašidelnejšia maska vyhrala Lenka Mojžíšová ako Sirota po výbuchu. Najlepšiu skupinovú masku vytvorili zlé rozprávkové postavy - dievčatá a chlapci z 1.C.

      Učebné priestory sa tiež v tento deň premenili na „strašidelné komôrky“. Cenu za najlepšiu výzdobu v osemročnej forme získala trieda Tercia A. Najstrašidelnejšou triedou v štvorročnej forme sa stala miestnosť Sexty A.

    • DEŇ JABĹK
     • DEŇ JABĹK

     • 21. 10. sme si aj my pripomenuli Medzinárodný deň jabĺk. Jablká sú typickým slovenským ovocím a vieme si ich pripraviť na rôzne spôsoby. Žiaci PRA, SEA a II. A. pripravili pre učiteľov a žiakov chutné koláčiky, priniesli čerstvé jablká zo záhrad, ktoré spolu s úsmevom rozdávali pred začiatkom vyučovania. Okrem uvedomenia si dôležitosti vitamínov obsiahnutých v jablkách sme v sebe utužili myšlienku odkazujúcu na ľudskú, kultúrnu a genetickú odlišnosť spoločnosti. V tento deň sa stalo jablko nielen symbolom zdravia, ale aj rešpektovania rôznorodosti medzi nami.

    • ErasmusDays
     • ErasmusDays

     • Dňa 13.10. 2022 sa naša škola zúčastnila veľtrhu ErasmusDays v Banskej Bystrici. Školu na ňom zastupovali vyučujúce nemeckého jazyka a žiaci zo Septimy A, ktorí návštevníkom tohto podujatia predstavili naše gymnázium a prácu na projektoch v programe Erasmus+. Počas panelovej diskusie sme poskytli širokej verejnosti informácie nielen o skúsenostiach, ale aj zážitkoch počas jednotlivých mobilít v zahraničí. Pri návšteve nášho infopointu si mohli záujemcovia prezrieť výsledné produkty zrealizovaných projektov a tiež si preveriť svoje vedomosti o programe Erasmus+ formou súťažného kvízu. 

    • Kam na vysokú?
     • Kam na vysokú?

     • Túto otázku sa pýtajú všetci gymnazisti, keď sa ich štúdium na strednej škole blíži do svojej záverečnej fázy. Aby sme našim študentom uľahčili ich rozhodovanie, pripravujeme pre nich rôzne aktivity súvisiace s kariérovým poradenstvom. V spolupráci s CPPPaP vo Zvolene sú to workshopy zamerané na spoznanie svojich silných a slabých stránok alebo testovanie profesijnej orientácie. Jednou z ďalších možností, ktorá pomáha študentom pri výbere vysokej školy, bola aj putovná roadshow, ktorá sa konala 25. 10. 2022 v Banskej Bystrici. Odpovedať na zvedavé otázky našich septimánov boli pripravení nielen neznámi študenti z vysokých škôl zo Slovenska a z Česka, ale aj naši bývalí absolventi – Andrea Mičudová a Ivo Bednář. Pevne veríme, že skúsenosti vysokoškolákov pomôžu našim stredoškolákom pri hľadaní odpovede na otázku – Kam na vysokú?

    • Literárno-prírodovedná exkurzia v Martine
     • Literárno-prírodovedná exkurzia v Martine

     • Dňa 20. 10. 2022 boli terciáni a kvartáni na exkurzii v Martine. Navštívili dve múzeá.

                  Najskôr ich privítal Dom Jozefa Cígera-Hronského - plný spomienok na zvolenského rodáka, slovenského spisovateľa, učiteľa, maliara, publicistu, tajomníka a správcu Matice slovenskej. Bohato bol zobrazený aj jeho život v emigrácii – v Rakúsku, Taliansku a Argentíne. Pútavé rozprávanie sprievodkyne, ktoré bolo doplnené citátmi z Hronského tvorby, ponúklo našim študentom ucelený obraz o významnej osobnosti našej literatúry.

                  Druhou zastávkou v poradí bolo prírodovedné Múzeum Andreja Kmeťa. Študenti sa dozvedeli informácie o životnej ceste Andreja Kmeťa, nadchli ich výsledky jeho výskumnej práce ako archeológa, geológa, paleontológa, historika, botanika a etnografa. Prínosom pre študentov boli v zrenovovanom múzeu interaktívne činnosti, ktoré ich vtiahli do prírodného sveta veľmi pútavou formou.

                  Celý deň vládlo v Martine nádherné slnečné počasie. Aj ono sa tešilo s terciánmi a kvartánmi z pekne a zmysluplne prežitého dňa.

    • GĽŠ v Brne 2022
     • GĽŠ v Brne 2022

     • Vo štvrtok 6. 10. 2022 sa žiaci tretieho ročníka a septimy zúčastnili biologickej exkurzie v Brne. Nakoľko to bola jednodňová exkurzia, vyrážali sme na cestu v skorých ranných hodinách.

      Prvou zástavkou bola zoologická záhrada. V nej sme mali možnosť vidieť, akým spôsobom sa ekologicky upravujú výbehy pre zvieratá. Stali sme sa súčasťou akcie, počas ktorej stredoškoláci predstavovali vybrané druhy zvierat. Spoznali sme viaceré druhy žiráf. Oboznámili sme sa s ich životom, mohli sme vidieť aj chytiť 25 cm dlhé krčné stavce žirafy, ktorá žila v ZOO v Brne.

      Autobusom sme sa presunuli priamo na Lekársku fakultu Masarykovej univerzity. Exponáty v  Anatomickom ústave nám priblížil  náš bývalý spolužiak, študent 4. ročníka medicíny,  Adam Rovňan. Predstavil nám aj úplnú novinku, simulačné centrum LF MU (SIMU), ktoré je najmodernejším simulačným centrom v strednej Európe. Poskytuje reálne nemocničné prostredie pre výuku medikov. Navštívili sme knižnicu, spoznávali sme učebne a moderné priestory na výuku  celého kampusu MUNI. Prehliadku sme absolvovali s výkladom našich bývalých spolužiakov, medikov, tretiaka Miška Kreta, druhákov Aďky Kuchárikovej, Adama Kovära, Maťka Nôtu a prírodovedca Alexa Eliáša, ktorých sme sa pýtali na všetko, čo nás zaujímalo ohľadom prijímacích skúšok, odborov i samotného štúdia na Masarykovej univerzite.

      Poobedie sme strávili v Mendelovom múzeu, v ktorom sme si vypočuli zaujímavé informácie  o živote a práci Gregora Johanna Mendela. Mali sme možnosť vidieť záhradku, v ktorej pestoval hrášok, čím položil základ celej genetiky. Včelín, v ktorom uskutočňoval svoje pokusy. Expozícia bola veľmi pútavá. Poskytla nám cenné informácie, preverila naše vedomosti nielen z genetiky. Keďže v tomto roku slávi 200. výročie narodenia, celé okolie sa upravovalo, renovovalo. Záverečným bodom programu bolo spoznávanie krás študentského mesta, a to sme si po dlhom dni naplno vychutnali.

      Exkurzia v Brne nám rozšírila obzory, nielen z oblasti zoológie, botaniky, anatómie ľudského tela, genetiky, ale i nášho smerovania v budúcom štúdiu. Bolo super, že sme mali možnosť porozprávať sa s ľuďmi, ktorí na univerzite študujú, vypočuť si ich názory. Hoci to bola len jednodňová exkurzia, splnila všetky naše očakávania.

    • GAUDEAMUS – AKADÉMIA INCHEBA 2022
     • GAUDEAMUS – AKADÉMIA INCHEBA 2022

     • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania privítal našich maturantov po dvojročnej pandemickej prestávke 6. 10. 2022. Svoje brány otvoril v Bratislave už 25-krát. Cieľom veľtrhu je vytvoriť miesto stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií z celého sveta a ich potenciálnych študentov. Veľtrh poskytuje platformu pre výmenu komplexných informácií o možnostiach štúdia v Slovenskej republike, v Českej republike i v zahraničí.

      Gaudeamus predstavil takmer 250 vzdelávacích inštitúcií. Príjemným prekvapením pre našich gymnazistov bolo, že v stánku Vysokej školy chemicko-technologickej z Prahy stretli absolventa GĽŠ Lukáša Kamenského. Jeho osobné skúsenosti boli veľmi motivujúce pre našich budúcich maturantov. Zaujímavé boli tiež prednášky rôznych škôl a osobný kontakt s vyučujúcimi z univerzít. Celá atmosféra veľtrhu už pripomínala vysokoškolský život. Veríme, že pri výbere vysokej školy bol Gaudeamus pre našich maturantov dobrým poradcom.

    • Bronzové ocenenie pre dofákov a dofáčky z našej školy
     • Bronzové ocenenie pre dofákov a dofáčky z našej školy

     • V pondelok 3. 10. 2022 bolo 15 našich študentov, úspešných absolventov bronzovej úrovne DofE, ocenených za svoju celoročnú cieľavedomú prácu. V nádherných priestoroch banskobystrickej Radnice si prebrali certifikáty a bronzové piny, ktoré im budú tento moment navždy pripomínať.

       

      DofE Slovensko o nás napísali:

       

      OCENILI SME DOFÁKOV A DOFÁČKY V BANSKEJ BYSTRICI!

      Dnes sme v Cikkerovej Sieni, Radnica na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici, ocenili 50 dofákov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

      Medzi ocenenými je aj sedemnásťročná Sofia Novotná, študentka Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá už viac ako rok  trávi čas s malým dievčatkom s vývojovou poruchou reči. Za pomoci vymyslených posunkov pomáha šesťročnej Mii zbaviť sa strachu z vody a učí ju plávať. V rámci DofE sa venovala aj hre na klavíri a plávaniu s monoplutvou.

      Sofia sa s Miou rozprávala pomaly a pokojne, aby sa jej malá slečna nebála a pomaly jej začala veriť. Vytvorili si vlastnú posunkovú reč, ktorou si napríklad odpočítavali skoky do vody a dávali si rôzne povely. “Spočiatku sme pomocou týchto vymyslených posunkov komunikovali len na krátku vzdialenosť. Neskôr sa naše kamarátstvo tak prehĺbilo, že sme sa mohli dohovoriť aj na diaľku cez celý bazén,” hovorí gymnazistka

      V dobrovoľnej pomoci svojej komunite vidí zmysel aj samotný Banskobystrický samosprávny kraj. “Program DofE rozvíja sebadisciplínu a systematickosť, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý sebarozvoj. Čo však osobne tiež veľmi oceňujem, je aspekt dobrovoľníctva, ktoré mladí ľudia realizujú v rámci programu. Tým sa rozvíja silný pocit spolupatričnosti a znižuje individualizmus, ktorý častokrát vedie k sociálnemu odcudzeniu sa v rámci spoločnosti,” približuje predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

       

      Tím DofE v našej škole už rozbieha ďalší ročník tohto jedinečného programu a my všetkým zúčastneným prajeme, aby sa im všetky ich ambiciózne ciele podarilo naplniť.

    • Horehronské atletické hry
     • Horehronské atletické hry

     • Vo veľkej konkurencii krajskej súťaže v atletike Horehronské hry v Banskej Bystrici, na atletickom štadióne Štiavničky,  5. 10. 2022 naši študenti obsadili krásne umiestnenia:

      • Žigmund Gál (TE A) - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou - mladší žiaci
      • Mária Parobková (SX A) - 2. miesto v behu na 800 m - dorastenky
      • Karin Ištokovičová (II.C) - 4. miesto v behu na 800 m – dorastenky
      • Barbora Eliášová (II.A ) - 4. miesto v skoku do diaľky – dorastenky
      • Tomáš Výboh (TE A) - 4. miesto v behu na 60 m - starší žiaci
      • Peter Lešo (TE A) - 5. miesto 1000 m - mladší žiaci.

      Za výbornú reprezentáciu našej školy všetkým súťažiacim ďakujeme a srdečne blahoželáme!  

    • Deň frankofónie na UMB v Banskej Bystrici
     • Deň frankofónie na UMB v Banskej Bystrici

     • Študenti štvrtého ročníka, ktorí sa učia francúzsky jazyk, sa 30. 9. 2022 zúčastnili Dňa frankofónie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po slávnostnom úvodnom privítaní ich čakal kvíz o francúzskych reáliách. Nasledovali tvorivé aktivity pripravené jednotlivými fakultami, na ktorých si študenti precvičili znalosti z francúzskeho jazyka ako aj z  oblasti diplomacie, ekonómie a prekladateľstva. Pripravené aktivity podnietili študentov hovoriť v cudzom jazyku a ponúkli im nazrieť do sveta štúdia jednotlivých odborov na Univerzite Mateja Bela.

    • Jesenná Viedeň
     • Jesenná Viedeň

     • Posledný septembrový piatok 45 študentov školy navštívilo „perlu na Dunaji“ – hlavné mesto Rakúska Viedeň. Prvou zastávkou na našej ceste za poznaním bol Zámok Schönbrunn. Rozprávkovému zámku sa hovorí aj „viedenský Versailles“. Nie je to náhoda, mohli sme oči nechať v zámockej záhrade, o ktorú sa starajú šikovné ruky záhradníkov.

      Naša cesta pokračovala v autobuse veľkým okruhom po viedenských historických pamiatkach, ku ktorým nám ponúkol priam učebnicový výklad náš sprievodca pán Karol. Míňali sme postupne najdôležitejšie dominanty Viedne. Zovšadiaľ na nás dýchal kus histórie. Bolo pre nás fascinujúce vidieť, ako dokážu viedenskí architekti zakomponovať moderné prvky do starej architektúry mesta.

      Keď sme opustili náš autobus, začala sa „pešia túra“ po najdôležitejších pamiatkach v centre mesta. Zrazu sme sa ocitli na nádvorí hradného komplexu Hofburg. Niekdajšie sídlo Habsburgovcov, dnes v jeho časti sídlia aj rakúsky spolkový prezident a rakúsky kancelár. Obdivovali sme diela zručných majstrov v Klenotnici hradu.

      Upršaná a zamračená Viedeň sa nám odmenila slnkom až poobede. Slnečné lúče nás objali vo chvíli, keď sme stáli pred majestátnou gotickou Katedrálou sv. Štefana. Zážitkom bol pre nás aj pohľad na útly kapucínsky kostolík s hrobkou, kde odpočíva niekoľko generácií rodu Habsburgovcov.

      Jednodňový pobyt vo Viedni sme si spríjemnili aj individuálnou prechádzkou a ochutnávkou pravej viedenskej kávy, ku ktorej neodmysliteľne patria originálne viedenské torty, koláčiky a bonbóny.

      Naše poďakovanie patrí rodičom, ktorí nám túto cestu venovali za výborný prospech, reprezentáciu školy a kultúrny program k storočnici školy.

    • Športová olympiáda mládeže
     • Športová olympiáda mládeže

     • Dňa 29. 9. 2022 sa uskutočnila Športová olympiáda mládeže o pohár predsedu BBSK. Umiestnenie našich žiakov v olympiáde je nasledovné:

      • minifutbal - 2. miesto
      • stolný tenis - 5. miesto
      • beh na 50 m - 2. miesto (Karin Ištokovičová)
      • skok do diaľky - 3. miesto ( Barbora Eliášová)

      Celkovo obsadili naši žiaci 2. miesto v súťaži družstiev.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

    • Významné ocenenie pre našu školu
     • Významné ocenenie pre našu školu

     • Spolu so spustením nového programu Erasmus+ (2021 – 2027) sa Európska komisia rozhodla oceňovať prácu učiteľov a ich škôl, ktorých prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný. Iniciatíva, ktorá túto prácu oceňuje, vystupuje v rámci nového programu pod značkou EITA - Európska cena za inovatívne vzdelávanie.

      Európska komisia stanovila na rok 2022 tematickú prioritu Spoločné učenie sa, podpora kreativity a udržateľnosti“. Porota vybrala ako víťazný projekt pre rok 2022 projekt  Prenosná vodná elektráreň“,  ktorý spracovala RNDr. Ivetta Vidová (riaditeľka školy a vyučujúca predmetu fyzika) spolu s Mgr. Evou Cesnakovou (vyučujúca predmetu nemecký jazyk) a na ktorom následne participovali žiaci našej školy spolu so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy z litovského mesta Kaunas.  Cenu preberie Mgr. Eva Cesnaková na slávnostnom oceňovaní v októbri v Bruseli.

      Blahoželáme obidvom našim kolegyniam a žiakom k tomuto úspechu a ďakujeme za šírenie dobrého mena školy.

    • Turnaj v plážovom volejbale
     • Turnaj v plážovom volejbale

     • Vo štvrtok 22. 9. 2022 sa naši volejbalisti Oliver Kazda a Michaela Tomášová (KI A), Tomáš Podhradský (I. A) a Andrea Štiasna (II.A) zúčastnili turnaja VÚC BB v plážovom volejbale žiakov a žiačok stredných škôl. Vo veľmi silnej konkurencii obsadili 2. miesto v skupine. Hrali na pieskovom ihrisku v nepríjemnom počasí, čo nepriaznivo ovplyvnilo výsledky. Do finále nepostúpili, ale za výbornú reprezentáciu našej školy im blahoželáme a ďakujeme.