• Lyžiarsky na GĽŠ
     • Lyžiarsky na GĽŠ

     • Žiaci z  1.B triedy  a snoubordisti  od 26.1.  do 31.1.2020  a žiaci 1.A a 1.C  triedy absolvovali lyžiarsky výcvik na Donovaloch. Počasie predviedlo svoju širokú paletu  so snehom, slnkom, hmlou, mrazom i  dažďom. Nič nám však nepokazilo náladu a užili sme si päť dní lyžovačky. Mnohí z nás objavili v sebe nielen lyžiarsky,  ale aj tanečný talent.

      Všetci sme sa bez úrazu vrátili domov oddýchnutí a vyšportovaní.

    • Úspech na krajskom kole OSJL
     • Úspech na krajskom kole OSJL

     • 13. februára 2020 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Gymnázium Ľ. Štúra reprezentovala v B-kategórii Janka Dubajová z I.C triedy. V celkovom hodnotení svojej kategórie sa  umiestnila na 3. mieste. Žiačka Lenka Jágerská z III.D súťažila v A-kategórii a obsadila 1. miesto. Postúpila tak do celoštátneho kola, ktoré bude 20. – 21. apríla 2020 v Martine.

      Tešíme sa z úspechov našich študentiek a Lenke prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole OSJL.

    • FINANČNÁ OLYMPIÁDA
     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

     • Viete, čo je princípom kapitálového životného poistenia, aký je rozdiel medzi poistníkom a poisteným, aká inštitúcia vám bude vyplácať dôchodok z II. piliera a či je možné znížiť základ dane z príjmu o príspevky do III. dôchodkového piliera?

      Naši študenti, ktorí sa zapojili do Finančnej olympiády, odpovedali na podobné otázky, ktoré boli predmetom danej súťaže. Finančnú olympiádu každoročne organizuje Nadácia PARTNERS a jej cieľom je ponúknuť stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Súťaž je organizovaná v 3. kolách, pričom prvé dve kolá sa uskutočnia formou online testu cez internet na web stránke www.financnaolympiada.sk.:

      I. otvorené kolo súťaže

      – 04. 11. 2019 – 04. 02. 2020

      II. uzavreté kolo súťaže

      – 25. 02. 2020  – 07. 04. 2020  pre 500 postupujúcich z I. kola

      III. finálové kolo súťaže

      – koniec mesiaca apríl 2020.

      Online test bol zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Študenti mali na jeho vypracovanie 40 minút a tí, ktorým sa podarilo odpovedať správne na dané otázky, budú mať možnosť posunúť sa do II. kola, pričom pri rovnakom počte správnych odpovedí sa bude brať do úvahy rýchlosť vyplnenia testu.

      Veríme, že naši študenti budú v I. kole úspešní a posunú sa do vyšších kôl. V prípade, že by sa to žiadnemu z nich nepodarilo, určite  získajú veľa nových informácií, ktoré budú môcť  využiť  vo svojom osobnom živote.  Otázky finančného hospodárenia, nakladania s osobnými financiami a investovania by mali byť centrom záujmu každého jedného z nás.

    • DOD 2020
     • DOD 2020

     • Naše gymnázium počas svojej storočnej existencie vzdelalo a  vychovalo mnoho osobností, ktoré našli uplatnenie na Slovensku, ale nestratili sa ani vo svete. 18. februára 2020 sme privítali počas  Dňa otvorených dverí  na pôde gymnázia  199 záujemcov o štúdium v našej škole. Postupne  nazreli do našich učební, študovní a laboratórií. Učitelia a vybraní študenti im priblížili, v akom prostredí a v akej kvalite prebieha u nás štúdium a mimoškolská činnosť, ktorá je pridanou hodnotou modernej školy.

      Veríme, že sme návštevníkov školy  oslovili  a v budúcom školskom roku rozšíria rady nášho gymnázia. Možno práve z nich vyrastú nové osobnosti  spoločenského, kultúrneho, vedeckého či športového života, ktoré budú ďalej zviditeľňovať našu školu.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 19. februára 2020 sa konalo školské kolo 66. ročníka súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín.

      OCENENÍ SÚŤAŽIACI:

      II. kategória: PRÓZA

      1. miesto: Viktória  Balocová
      2. miesto: Karolína Brozmanová

      III. kategória: POÉZIA

      1. miesto: Maxim Samčuk
      2. miesto: Dominika  Nociarová
      3. miesto: Kristína Čechová

      III. kategória: PRÓZA

      1. miesto: Hana  Gavliaková
      2. miesto: Oliver  Kazda
      3. miesto: Laura  Bakšová

      IV. kategória: POÉZIA

      1. miesto: Emma Kucejová
      2. miesto: Kristína Hanesová
      3. miesto: Simona Výbohová

      IV. kategória:  PRÓZA

      1. miesto: Stela Šufliarska
      2. miesto: Katarína Laučíková

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie.

    • LYŽIARSKY - SNOUBOARDOVÝ KURZ
     • LYŽIARSKY - SNOUBOARDOVÝ KURZ

     • Donovaly - pokyny

       

      Termín2. 3. – 6. 3. 2020

      Miesto: Donovaly

      Školský rok: 2019/2020

      Trieda: SEA -  30 študentov,  z toho 4 snoubordisti

      Doprava: autobusy zabezpečuje cestovná kancelária Čekan  

      Harmonogram :

      Zraz je každý deň  15 minút pred odchodom na parkovisku pred GĽŠ Zvolen.

      Pondelok    2. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Utorok         3. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Streda         4. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 14.00 hod.

      Štvrtok         5. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 16.00 hod.

      Piatok         6. 3. 2020  8.00 hod. odchod -  príchod 14.00 hod.

      Vedúca kurzu: Mgr. Viera Bónová

      Inštruktori: Mgr. Alena Kvasnicová, Mgr. Viera Bónová,  Mgr. Iveta Slančíková, Mgr. Veronika Plankenbüchlerová. Mgr. Pavol Krnáč, Mgr. Richard  Hranec, Mgr. Juraj Homola, Ing. Soňa Kružliaková a  inštruktor snouboardu  p. Čekan.

      Stravovanie:

      - žiaci majú zabezpečený obed,

      - v stredisku sa nachádzajú  bufety, kde je možné  zakúpiť si nealko nápoje,

      - odporúčame zobrať si so sebou do ruksakov termosky s čajom a desiatou.

      Nezabudnite: Každý žiak musí mať so sebou kartu poistenca !!!


      Povinnou súčasťou lyžiarskeho výstroja je ochranná lyžiarska prilba, lyžiarske okuliare a lyžiarske rukavice.

      Povinnou súčasťou snoubordingového výstroja je ochranná snoubordingová prilba, snoubordingové okuliare, snoubordingové rukavice s výstužou zápästia a chránič chrbtice.

       

      Každý študent je povinný zabezpečiť si pred kurzom odborné nastavenie viazania!

      Výstroj musí byť označená!

      Uskladnenie lyžiarok  podľa dohody v  triedach .

      Zdravotné problémy je potrebné pred výcvikom hlásiť na adrese: viera.bonova@gymzv.sk

      V prípade porušenia disciplíny počas výcviku bude žiak vylúčený z kurzu!

       

    • Deň otvorených dverí 2020
     • Deň otvorených dverí 2020

     • Milí rodičia, milí žiaci,


      tak, ako je zvykom, aj tento rok otvára Gymnázium Ľudovíta Štúra svoje brány a očakáva nové posily do školského roku 2020/2021.

      Ak chcete zistiť viac, dovoľujeme si Vás pozvať dňa 18. februára 2019 v čase 8.30 – 15.30 hod.

      A čo Vás čaká?

      • Workshopy z vyučovacích predmetov pre žiakov 4-ročnej aj 8-ročnej formy štúdia
      • Zapojenie sa do vyučovacej hodiny v neštandardnej forme
      • Nahliadnutie do života Školskej študentskej rady
      • Stretnutie s učiteľmi a žiakmi
    • Certifikát kvality pre projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“
     • Certifikát kvality pre projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“

     • Multilaterálny projekt  Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“ bol ocenený Certifikátom kvality Nemeckou národnou agentúrou pre EÚ-programy v oblasti školského vzdelávania.

      Tento projekt sa realizoval v našej škole počas dvoch rokov. Spolu s partnerskými školami Weiltalschule v nemeckom meste Weilműnster a I. P. S Cabrini školou v talianskom meste Tarent žiaci odoberali a analyzovali vzorky vody, skúmali jej zloženie podľa chemických, fyzikálnych a biologických parametrov a porovnávali jednotlivé namerané hodnoty. Okrem spomínaných aktivít, zameraných hlavne na chémiu, žiaci spoznali nové mestá, krajiny a kultúry a nadviazali nové priateľstvá. Po intenzívnej práci na projekte vytvorili účastníci chartu - zoznam požiadaviek,  ktoré vychádzajú z Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Tieto požiadavky vznikli na základe skúseností, zážitkov a zistení, ktoré žiaci všetkých zúčastnených škôl  získali počas svojej práce na tomto projekte.

      Charta a Učiteľská príručka pre rozbor vody sú ako  výsledné produkty nášho projektu zverejnené na https://gymzv.edupage.org/a/nemecko-taliansko-slovensko.

      Zaujímavé prezentácie, ktoré žiaci vytvorili v rámci projektu, môžete nájsť na našej spoločnej platforme eTwinningu: https://twinspace.etwinning.net/53003/home.

      Eva Cesnaková, koordinátorka projektu

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 11. 2. 2020 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali žiačky Nelka Hanesová  (SEA) v kategórii 1A, Ninka Hanesová (KVA) v kategórii 1B, Hanka Puškárová (III.A ) v kategórii 2B a Katka Laučíková  (IV.E) v kategórii 2B.

      Najúspešnejšou súťažiacou bola Nelka Hanesová, ktorá získala 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22.- 23.3.2020.

      Víťazke gratulujeme a držíme jej palce v celoslovenskom kole. Zároveň srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným žiačkam za reprezentáciu školy.

    • Návšteva PriF UK v Bratislave
     • Návšteva PriF UK v Bratislave

     • Dňa 29. januára 2020 sa skupinka druhákov s pani profesorkou RNDr. Lazárikovou zúčastnila laboratórnych cvičení na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

      Celým programom nás sprevádzal pán RNDr. Ján Krahulec, PhD. a jeho doktorandi, ktorí s nami pracovali v skupinách.

      Pripravili pre nás zaujímavý program. Po teoretickom úvode nasledovalo praktické cvičenie.

      Počas cvičenia sme izolovali plazmidovú DNA z baktérií Escherichia coli, ktorú sme získali na agarózovom géli. Každý študent si vyskúšal pipetovanie s mikropipetou, prípravu preparátu a jeho analýzu na géli, v ktorom DNA svietilo pod UV svetlom.

    • Geografická olympiáda, kat. Z
     • Geografická olympiáda, kat. Z

     • Školské kolo tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

      Súťaží sa online na internete. Všetky úlohy sú so zatvorenou odpoveďou, žiaci vyberajú  z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy, encyklopédie aj technické prostriedky, a tiež internet). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia pomoc.

       

      O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

      1) počet správne zodpovedaných otázok

                        2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede

      Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
      Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

      Účasť v súťaži - Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ.

      Organizácia: Školské kolo bude v roku 2020 prebiehať 5. 2. 2020 v stredu od 14.30 do 16.00!! Zaregistrovať sa môžete buď  doma, alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30!! Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke www.zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich.

      Správne riešenia úloh budú oznámené už 5. 2. o 19.00 na www.zmaturuj.com a FB Geografická olympiáda aj na  www.regionalnageografia.sk

      Medzinárodná súťaž je v Istanbule – môžu byť  otázky prepojené na Turecko
       

      Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

      Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
      Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
      Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
      Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
      Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-324-6
      Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-260-7
      Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
      Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016
      Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit

    • Lyžiarsky výcvik - Donovaly
     • Lyžiarsky výcvik - Donovaly

     • Termín9. 2. – 14. 2. 2020

      Miesto: Donovaly - penzión Javorina (nachádza sa v blízkosti Novej Hole)

      Zabezpečenie služieb: všetky služby zabezpečuje cestovná kancelária Čekan  

      Mobil:  0905 610 168; 0905 409 37, http://www.cekantour.sk

      Školský rok: 2019/2020

      Trieda: I.A, I.C – 39 študentov

      Doprava: autobus

      Odchod: 9. 2. 2020 (nedeľa)11.00 hod. spred  budovy  GĽŠ vo Zvolene

      Príchod: 14. 2. 2020 (piatok), predpoklad je o 13.00 hod. pred budovu GĽŠ

      Vedúca kurzu:  Mgr. Bónová Viera

      Lekár kurzu:  MUDr. Štefan Krnáč

      Inštruktori:  Mgr. Hranec, Mgr. Slančíková, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Krnáč, Ing. Kružliaková

      Stravovanie:  raňajky, obed, večera (plná penzia)

                             - 9. 2.  - začíname obedom

                             - 14. 2.  - končíme raňajkami

                             - v penzióne  sa nachádza bufet, ktorý ponúka  nealkoholické nápoje, sladkosti.....)

      Nezabudnite si zobrať: kartu poistenca, občiansky preukaz!!

      Každý študent je povinný zabezpečiť si pred kurzom odborné nastavenie viazania!!!

      Súčasťou výstroja je
      ochranná prilba, lyžiarske, lyžiarske rukavice.

      Ďalšie nevyhnutné veci sú
      čiapka, náhradné oblečenie, prezuvky do chaty, lieky (ak ich pravidelne užívate), krém na opaľovanie, náhradné rukavice, veci osobnej hygieny, hudobné  nástroje,  DVD,CD...

      V každej izbe je televízor, sprcha a toaleta. Izby sú 4 – 6 posteľové.

      Neberte so sebou elektrospotrebiče (napr. varné kanvice, ohrievače a iné)!!!

    • Zmena v rozvrhu
     • Zmena v rozvrhu

     • Od 4. februára 2020 platí v triedach PR A, SE A, TE A, KV A nový rozvrh. Viditeľný v prehliadačoch bude od pondelka 3. februára 2020.

      V ostatných triedach mohlo dôjsť k zmenám v obsadení učební. Prosíme študentov, aby si rozvrhy prekontrolovali.

    • Študentský ples
     • Študentský ples

     • Dňa 11.1.2020 sa v priestoroch reštaurácie Centrum konal Študentský ples, ktorý už siedmykrát zorganizovala ŠŠR GĽŠ vo Zvolene. Veľká vďaka patrí organizačnému tímu za zodpovednú prípravu tohto obľúbeného študentského  podujatia. Ďakujeme všetkým  sponzorom, ktorí prispeli  cenami do bohatej a zaujímavej tomboly.

      Hovorí sa, že dobrí priatelia a tanec prinášajú do srdca radosť a dokážu rozjasniť aj ten najzachmúrenejší deň. Myslíme si, že v tento večer sa nám to všetkým podarilo.

      Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na Študentský ples. Veľmi nás teší, že ste aj tohtoročný  ples poctili svojou hojnou účasťou. Vážime si to a zároveň dúfame, že Vašu dôveru nesklameme ani v roku 2021.

      Za profesionálne fotografie z plesovej atmosféry ďakujeme Filipovi Balciarovi a Filipovi Caudtovi, študentom IV.B triedy.

    • EpasGymzv
     • EpasGymzv

     • Dňa 17. 1. 2020 sa žiaci II. C triedy zúčastnili edukačnej aktivity v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho Parlamentu vo Zvolenskej Slatine. Pripravili si zaujímavé aktivity pre svoje publikum -  žiakov MŠ aj ZŠ.

      Predškolákom sa páčili písmenká na vymaľovanie, z ktorých neskôr poskladali nápis, deviataci si svoje vedomosti overili vo vedomostnom kvíze o EÚ.

      Naša škola sa prostredníctvom projektu EPAS stala ambasádorom Európskeho parlamentu a jednotlivé aktivity spojené s týmto projektom si môžete pozrieť na Fb stránke. Link nájdete pod fotogalériou.

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Od roku 1991 sa pravidelne koná súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zúčastňujú sa ho pravidelne žiaci 8-ročnej formy štúdia v našej škole.

      Školské kolo sa konalo dňa 13. 1. 2020. V umeleckom prednese povesti súťažilo 8 žiakov z tried PR A a SE A. V silnej a veľmi vyrovnanej konkurencii sa umiestnili na 3. mieste Viktória Balocová a Karolína Brozmanová z PR A, na 2. mieste Dominika Nociarová a Hana Gavliaková zo SE A a prvé miesto obsadil Ján Krahulec zo SE A.

      Janko  našu školu reprezentoval v  okresnom kole ŠM, ktoré sa konalo dňa 22. 1. 2020 v CVČ Domino vo Zvolene. Vo svojej III. kategórii obsadil krásne 2. miesto. Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Vianoce v škole
     • Vianoce v škole

     • Kalendárny rok 2019 sme v našej škole ukončili veselo, v príjemnej atmosfére. Naladení na vlnách vianočných melódií a piesní v cudzích jazykoch.

      Talentovaní žiaci, vybratí zo všetkých ročníkov, interpretovali ostatným svojim spolužiakom a vyučujúcim známe  vianočné piesne z rôznych kútov sveta. Spievalo sa v nemeckom, francúzskom, ruskom a  anglickom jazyku. V závere predvianočného dopoludnia zaznela Tichá noc v skutočne medzinárodnom duchu, pretože sme v nej počuli všetky štyri cudzie jazyky, ktoré sa žiaci v našej škole učia.


      V očakávaní najkrajších sviatkov v roku sme sa rozlúčili s prianím radostných a šťastných Vianoc.

    • Slávnosť na Zvolenskom zámku
     • Slávnosť na Zvolenskom zámku

     • Dňa 18. 12. 2019 sa pod záštitou primátorky mesta Zvolen konala v obradnej sieni Zvolenského zámku slávnosť pre pozvaných hostí. Okrem bilancovania kalendárneho roku 2019 bolo súčasťou slávnostného podujatia  aj oceňovanie  osobností mesta Zvolen.  Medzi ocenenými bol aj dlhoročný riaditeľ školy , humorista a  spisovateľ, ktorý má na svojom konte už niekoľko kníh aforizmov,  RNDr. Jozef Bily  a absolvent nášho gymnázia, slovenský profesionálny tenista Filip Polášek. Obidvom oceneným srdečne blahoželáme. Je to veľká česť pre naše gymnázium, ktoré si tento rok pripomenulo 100 rokov svojej existencie.

      Je  priam symbolické, že túto slávnosť uvádzal Richard Sanitra, tiež absolvent našej školy. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí hostia, ktorí sa hrdo prihlásili ku svojej Alma Mater.  V programe vystúpili traja súčasní talentovaní žiaci školy – N. Piliarová (III.C), M. Očenášová a S. Suja (I.B). Ich pôsobivé hudobné a vokálne vystúpenie bolo krásnou bodkou za celou slávnosťou.

      Sme vďační, že škola má takých výborných bývalých aj terajších žiakov, ktorí šíria jej dobré meno.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

      Tento rok sa v našej škole konal už 41. ročník pytagoriády, do ktorého sa zapojili žiaci osemročného gymnázia. Rozdelení do svojich kategórií riešili 15 úloh a získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6

      1. miesto: Samuel Gajdoš

      2. miesto: Michal Badinka , Tomáš Výboh

      3. miesto: Tobias Michálek, Petra Poljovková, Lívia Samolejová, Šimon Janiga, Regina Kamoďová, Terézia Mažáryová, Michaela Vidová

      Kategória P7

      1. miesto: Martina Bublincová

      Kategória P8

      1. miesto: Daniela Pápežová

      2. miesto: Zuzana Harbutová

      3. miesto: Andrea Šuleková

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.