• Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • Dňa 3. 5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2022. Z našej školy sa zúčastnili dvaja žiaci, víťazi školského kola. Obidvom sa mimoriadne darilo a postupujú do regionálneho kola.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      I.  kategória

      1. miesto - Nelka Kleščová (PR A)

      II. kategória

      2. miesto - Janko Krahulec (KV A)

      Víťazom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v regionálnom kole.

    • Na hodine francúzskeho jazyka
     • Na hodine francúzskeho jazyka

     • Koľko ľudí vo svete hovorí po francúzsky? V ktorých krajinách je francúzština oficiálnym jazykom?

      Tieto otázky, ako aj množstvo ďalších z oblasti francúzskej kultúry, geografie, športu či politiky, zazneli na hodinách francúzštiny v piatok 29. 4. 2022 počas frankofónneho kvízu, ktorý si pre našich študentov pripravil stážista Martin Bleyra. Martin je študentom politických vied v Aix en Provence,  ktorý aktuálne pôsobí na Alliance française v Banskej Bystrici. V triedach so študentami, ktorí sa ešte len začali učiť po francúzsky, sme sa spoločne oboznamovali s francúzskou kuchyňou a piesňou.

      Veríme, že hodiny s francúzskym stážistom boli pre našich študentov príjemným oživením a prínosom v ich štúdiu cudzieho jazyka.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • V priebehu mesiaca február sa uskutočnila online písomná a ústna forma krajského kola Olympiády v španielskom jazyku. V kategórii A súťažilo celkovo 8 žiakov.  Dve žiačky našej školy získali veľmi pekné umiestnenie:

      2. miesto - Sára Podhradská (II.A)

      3. miesto - Nicole Šuleková (II.A)

      Obom dievčatám gratulujeme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Ocenenie sv. Gorazda
     • Ocenenie sv. Gorazda

     • V piatok 29. 4. 2022 si v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu prevzalo ocenenie sv. Gorazda 60 slovenských pedagógov. Ocenená bola medzi nimi aj naša bývalá kolegyňa RNDr. Beata Janoušková.

      Malá medaila sv. Gorazda jej bola udelená za dlhoročnú pedagogickú prácu a rozvoj školstva na Slovensku. "Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling pri slávnostnom oceňovaní.

      Pani B. Janouškovej k tomuto oceneniu úprimne blahoželáme.

    • Spievam po francúzsky
     • Spievam po francúzsky

     • Dňa 22. apríla 2022 sa v historických priestoroch Zvolenského zámku uskutočnilo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky. Organizátormi tohtoročného kola súťaže boli Francúzsky inštitút, Alliance française Banská Bystrica a Gymnázium Ľudovíta Štúra.

      Našu školu zastupovali viacerí žiaci. V kategórii do 15 rokov zaspievala francúzsku pieseň  Comme un bateau žiačka Elisa Luptáková z Primy A. V kategórii 15-17 rokov spievali po francúzsky žiačky: Michaela Tomášová z Kvarty A, Ema Huliaková z II.C a Zuzana Harbutová z Kvinty A. Najlepšie hodnotenie dosiahla Zuzana Harbutová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a postupuje do celonárodného kola.

      Ďakujeme našim študentkám za vynikajúcu reprezentáciu a Zuzke držíme palce v ďalšom kole súťaže.

      Ponúkame Vám video na Youtube

    • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022
     • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022

     • VO ŠTVRTOK 28. APRÍLA 2022 JE DEŇ NARCISOV.

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. apríla je Deň narcisov. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia a tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do 6. 5. 2022.

      Liga proti rakovine vám ďakuje.

       

    • Štúrovo pero 2022
     • Štúrovo pero 2022

     • 22. a 23. 4. 2022 sa po dvojročnej pauze konal 28. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže  stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2022.

      Tento rok bol okrem iného bohatý aj na zaujímavé osobnosti, ktoré prišli diskutovať s mladými novinármi. Ako prvý sa s mladými novinármi stretol minister obrany SR Jaroslav Nagy. Zo sveta šoubiznisu sa ešte v piatok predstavili Veronika Cifrová Ostrihoňová spolu s manželom Matejom Cifrom, nám skôr známym ako Sajfom.

      Tento ročník Štúrovho pera bude istotne pamätný tým, že prvýkrát v jeho histórii získal aj podporu Ministerstva kultúry. Ministerka kultúry SR Natália Milanová osobne prisľúbila, že v tejto podpore bude ministerstvo pokračovať aj v nasledujúcom ročníku.

      Na záver si jednotlivé redakcie prevzali ceny za svoju novinársku prácu. Náš školský časopis Štúroviny získal Cenu Televízie Markíza 2. stupňa v kategórii stredoškolské časopisy. Veľmi sa z toho tešíme a veríme, že táto cena bude zároveň aj motiváciou pre našich mladých novinárov k ich ďalšej tvorbe.

       

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Naše gymnázium si Deň Zeme (22. apríla) pripomenulo výsadbou lipy malolistej v školskom areáli. Danú aktivitu sme organizovali v spolupráci s organizáciou EYOF 2022 (Európsky olympijský festival mládeže).

      Týmto edukačným projektom chceme poukázať na prepojenie ekológie a športu, a tiež upozorniť na dopad ľudských činností na životné prostredie.

      Poďakovanie patrí študentom III.B triedy, ktorí prispeli svojou aktivitou k výsadbe štvormetrovej lipy. Ďalej pánovi Markovi, ktorý nám vyšiel v ústrety a ochotne prepravil stromček z Banskej Bystrice do Zvolena.  Poďakovanie patrí riaditeľke oddelenia zeleného EYOFu a trvalej udržateľnosti pani Zuzane Moravčíkovej.

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • V celoslovenskom  kole ORUJ našu školu reprezentoval Maxim Samčuk (SX A) v kategórii A3.

      Aj v tomto školskom roku sa súťaž konala online formou 12. 4. 2022 a organizátorom bola IUVENTA v Bratislave. Študenti najprv absolvovali písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. V náročnej konkurencii Maxim získal vysoký počet bodov a umiestnil sa na peknom 6. mieste. 

      Ďakujeme Maximovi za výbornú reprezentáciu školy a srdečne mu blahoželáme k tomuto úspechu.

    • Školská študentská rada sa mení na Školský parlament
     • Školská študentská rada sa mení na Školský parlament

     • Na základe novej legislatívy sa na Slovensku všetky ŠŠR menia na Školské parlamenty. Žiaci našej školy sa na túto zmenu dôkladne pripravujú.

      V pondelok 11. 4. 2022 našu školu navštívili pracovníčky Junior centra voľného času Mgr. Gabriela Selecká a Mgr. Zlata Trubanová. Zástupcovia všetkých tried sa počas tejto návštevy zúčastnili vzdelávacieho workshopu. Okrem objasnenia zmeny zákona sa žiaci v rámci workshopu dozvedeli viac o efektívnejšej práci Školského parlamentu a všetkých jeho funkciách.  

    • Návšteva ministra
     • Návšteva ministra

     • V piatok 8. 4. 2022 našu školu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Spolu s ním sa návštevy zúčastnil aj podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Dôvodom tejto návštevy bola prehliadka zmodernizovaného interiéru nášho gymnázia, na ktorú škole poskytlo dotáciu  práve MŠVVaŠ SR.

      Minister si v sprievode vedenia školy prezrel vynovené oddychové zóny, zmodernizované učebne, stretol sa so študentami a poskytol rozhovor študentskej televízii a školskému časopisu.

    • ENGLISH WEEK
     • ENGLISH WEEK

     • V týždni od 28.3. do 1.4. 2022 sa uskutočnil druhý tohtoročný English Week v našej škole. Žiaci z tried PRA a SEA prežili nezabudnuteľné chvíle. Popri zábave, ktorá nechýbala,  sa naučili veľa nových vecí týkajúcich sa anglického jazyka.

      Na stretnutie s lektorom Rayom sa tešíme opäť na budúci rok.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Dňa 1. 4. 2022 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou -  online konferencia.

      Veľmi nás teší úspech našich žiačok z III.C triedy Emmy KucejovejJanky Dubajovej. S prácou Vplyv prípravkov osobnej starostlivosti na akvatické prostredie získali 1. miesto.

      Umiestnenie zaručuje postup do celoštátnej prehliadky prác SOČ, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. – 29. 4. 2022. Celoštátna prehliadka sa bude konať prezenčnou formou. Organizátorom je SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove.

      Emme Kucejovej a Janke Dubajovej gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v celoštátnom kole.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. V okresnom kole nás reprezentovali úspešní riešitelia školského kola v kategóriách P6, P7 a P8.

       Úspešní riešitelia získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Tianhao Yang

      2. miesto: Jana Markechová

       

      Kategória P7 (SE A)

      2. miesto: Adrián Sliacky

      7. miesto: Adam Ján Gajdoš

      9. miesto: Lukáš Výboch

      11. miesto: Peter Lešo

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Samuel Gajdoš

      2. miesto: Tobias Michálek

      3. miesto: Šimon Janiga

      4. miesto: Michal Badinka

      Samuel Gajdoš z TE A postupuje do celoštátneho kola 😊.

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Samuelovi držíme palce a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

       

       

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Krajské kolo Olympiády v RUJ sa konalo 21. 3. 2022 v Centre voľného času Junior v Banskej Bystrici. Študenti najprv absolvovali online písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. Naši žiaci získali veľmi cenné umiestnenia, za ktoré im ďakujeme a blahoželáme k získaným výsledkom v Krajskom kole Olympiády v RUJ.

      Umiestnenie študentov je nasledovné:
      Kategória  A3 

      1. miesto - Samčuk Maxim (SX A)
       

      Kategória B1

      2. miesto -  Ignacik Maxim  (II. C) 


      Kategória B2
      3. miesto -  Dubajová Janka  (III. C)

      Maxim Samčuk postupuje do Celoslovenského kola  v ORUJ. Držíme mu palce a prajeme, aby vybojoval pre našu školu čo najlepšie umiestnenie.
       

    • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – IV. kategória

      24. marca 2022 sa v Obradnej sieni  Zvolenského zámku konalo regionálne kolo súťaže v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín vo IV. kategórii. Našu školu reprezentovali 3 študentky a získali aj „pódiové“ umiestnenie.

      Umiestnenie:

      IV. kategória – próza: Barbora Eliášová, I. A – 2. miesto

      IV. kategória – próza: Nina Václavíková, II. A – 3. miesto

      IV. kategória – poézia: Nina Machalová, II. A – 3. miesto

       

      Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – II. a III. kategória

       

      25.3. 2022 sa postupujúce žiačky z okresného kola zúčastnili regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Opäť predviedli fantastické výkony a všetky tri postúpili do krajského kola. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce.

      Umiestnenie:

      II. kategóia - próza: Miška Rusnáková, PR A - 1. miesto

      III. kategória - poézia: Dominika Nociarová, KV A - 2. miesto

      III. kategória - próza: Hanka Gavliaková, KV A - 1. miesto

       

    • Matboj
     • Matboj

     • Dňa 17. 2. 2022 sa v našej škole uskutočnila celoslovenská Matematická súťaž pre 4-členné tímy - Matboj. Súťaž je určená pre nižšie ročníky osemročného štúdia. Spája riešenie úloh so strategickou hrou. Do súťaže sa zapojili tímy zo SE A a TE A.

      TE A reprezentovali žiačky : T. Mažáryová, L. Samolejová, M. Vidová, T. Šabatová v kategórii 8.

      SE A reprezentovali žiaci: Ž. Gál, Š. Timko, A. Sliacky . V kategórii 7 sa umiestnili na 4. mieste.

      Súťažiacim gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach.

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Matematická olympiáda (skratka MO) je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v riešení rôznych matematických úloh. Hodnotí sa v nej dôkaz nielen výsledok. V školskom roku 2021/2022 sa koná už 71. ročník Matematickej olympiády, do ktorého sa v kategóriách Z6, Z7 a Z8 zapojili aj žiaci našej školy.

      Úspešní riešitelia v školskom kole MO sú:

      V kategórii Z6 (PR A)

      Ema Kubincová

      Michaela Rusnáková

      Nela Kleščová

      Tianhao Yang

      V kategórii Z7 (SE A)

      Šimon Timko

      Adrián Sliacky

      V kategórii Z8 (TE A)

      Tobias Michálek

      Žiakom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri riešení  úloh v okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 12. 4. 2022.

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Dňa 18.3. 2022 sa ako každý rok uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický náboj. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde o mechanickú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, riešenie úloh si vyžaduje istú dávku invencie a dôvtipu.

      Tento rok našu školu reprezentovali tri tímy.

      1. Zuzana Harbutová, Daniela Pápežová, Andrea Šuleková, Hugo Gál, Matej Výboh (všetci z KI A)
      2. Peter Paľuš, David Kamenský, Richard Melaga, Filip Schmidt, Timotej Stankovič (všetci z I.B)
      3. Michal Výboh, Peter Hriň, Michal Kminiak, Benjamín Androvič, Marek Pivka (všetci zo SX A)

      V celoslovenskom rebríčku sa KI A a SX A delí o 30. miesto.

      Súťažiacim srdečne gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

       

    • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Po dvoch pandemických rokoch naše žiačky reprezentovali školu v okresnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy.  Súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala prezenčne 23. 3. 2022 v CVČ-Domino vo Zvolene.  Všetky tri súťažiace boli úspešné a postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 25. 3. 2022. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu, srdečne blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole.

      Umiestnenie:

      II. kategória - próza: Miška Rusnáková, PR A - 3. miesto

      III. kategória - próza: Hanka Gavliaková, KV A - 2. miesto

      III. kategória - poézia: Dominika Nociarová, KV A - 2. miesto