• Jeden deň gymnazistom
     • Jeden deň gymnazistom

     • V duchu tejto myšlienky sa niesol celý Deň otvorených dverí v našom gymnáziu v utorok  19. februára 2019. Naša škola otvorila svoje brány pre budúcich študentov.

      Žiaci základných škôl mali možnosť vyskúšať si „na vlastnej koži“, aké je to byť gymnazistom a takto si pomôcť pri správnom výbere strednej školy. V jednotlivých odborných učebniach boli pre budúcich prvákov pripravené stanovištia, kde aktívne riešili problémové úlohy. Mohli si vybrať  až  z 15 stanovíšť, kde dostali za aktivitu symbolickú pečiatku. Za všetky nazbierané pečiatky ich čakala vo vestibule školy sladká odmena. Svojimi zaujímavými činnosťami sa prezentovala aj Študentská rada.

      Pevne veríme, že okrem nových poznatkov a podnetných skúseností si všetci zúčastnení odniesli dobrý pocit z prívetivého prístupu všetkých učiteľov a žiakov našej školy.

    • Tím Pre stredoškolákov
     • Tím Pre stredoškolákov

     • Dňa 11. 2. 2019 sa uskutočnil workshop pre študentov III. ročníka v spolupráci so študentmi z tímu Pre stredoškolákov, ktorí ponúkajú stredným školám množstvo aktuálnych tém.

      Lucia Mikulínová sa zaoberala témou demokracie, a hlavne veľmi aktuálnou témou volieb. So študentmi tím Pre stredoškolákov diskutoval o dôležitosti volieb, prečo je potrebné ísť voliť. Počas workshopu rezonovala aj problematika politických režimov.

    • Lyžiarsky výcvik I.B, I.D
     • Lyžiarsky výcvik I.B, I.D

     • Od 10. 2. do 15. 2. 2019 žiaci I.B a I.D triedy absolvovali lyžiarsky výcvik na Donovaloch. Počasie sa predviedlo v rôznych podobách - sneh, slnko, hmla a mráz. Nič nám nepokazilo náladu a užili sme si päť dní lyžovačky. Mnohí z nás objavili v sebe lyžiarsky talent a všetci sme sa bez úrazu vrátili domov oddýchnutí a vyšportovaní.

       

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 7. 2. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže v CVČ Junior v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Matej Kuka. Vedomosti študentov preverili dve časti olympiády - vedomostný test a ústna časť. Účastníci si vylosovali jednu tému, ktorá sa týkala základných ľudských práv a slobôd.

      Matej Kuka sa prebojoval medzi osem najlepších, bude našu školu reprezentovať v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 10. - 12. 4. 2019 v Omšení.

    • DOD 2019
     • DOD 2019

     • Tak, ako je zvykom, aj tento rok otvára Gymnázium Ľudovíta Štúra svoje brány a očakáva nové posily do školského roka 2019/2020.

      Ak chcete zistiť viac, radi Vás privítame dňa 19. februára 2019 v čase od 8.30 hod. do 17.00 hod. v priestoroch našej školy.

      A čo Vás čaká?

      • workshopy z vyučovacích predmetov pre žiakov 4-ročnej aj 8-ročnej formy štúdia,
      • zapojenie sa do vyučovacej hodiny v neštandardnej forme,
      • nahliadnutie do života Školskej študentskej rady,
      • stretnutie s učiteľmi a žiakmi.
    • Lyžiarsky výcvik sekundánov a terciánov
     • Lyžiarsky výcvik sekundánov a terciánov

     • Predposledný februárový týždeň sa študenti Sekundy A  a  Tercie A  zúčastnili lyžiarskeho kurzu na Donovaloch. Už v prvý deň ich na horách privítalo krásne počasie. Po pondelkovom rozdelení do 5 družstiev sa vybrali študenti a ich inštruktori rovno na svahy, kde si zlepšovali techniku lyžovania i snoubordovania. Od utorka sa tri družstvá presunuli na Novú hoľu. Tam na nich čakali strmšie a náročnejšie svahy, ktoré všetci hravo zdolávali.  

      Ku koncu týždňa už boli všetci unavení a vyčerpaní, no aj napriek tomu sa v autobuse cestou domov ozýval spev a smiech.

    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • V priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene sa dňa 12. februára 2019 uskutočnilo krajské kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali dve študentky – Alžbeta Bialiková z III.A a Lenka Jágerská z II.D. Obe získali výborné umiestnenie vo svojich kategóriách. A. Bialiková sa umiestnila na druhom mieste v kategórii A a stala sa zároveň úspešnou riešiteľkou. L. Jágerská obsadila tretie miesto v kategórii B.

      Obidvom študentkám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

    • DOMOV (kde je ten tvoj?)
     • DOMOV (kde je ten tvoj?)

     • Dňa 13. 2. 2019 sa 60 žiakov našej školy neučilo vo svojich triedach a klasických školských laviciach. „Učili sa“ netradične v Kaviarni Olympia NS v Bratislave. Priamo na javiskovej scéne (a to doslovne), ktorej boli nachvíľu súčasťou. Malé komorné predstavenie o veľkej a vážnej téme. Vojna, azylanti, utečenci, migranti – kľúčové slová hry DOMOV (kde je ten tvoj?). Naši študenti v rámci hodín Umenie naživo sledovali už druhé predstavenie zo série edukačných projektov Mladej Novej scény. Hra o pálčivých témach, ktoré rezonujú v celom svete. Témy, o ktorých si často myslíme, že sú od nás veľmi vzdialené. Slovák – utečenec v Egypte. Človek v azylovom tábore, bez domova, rodiny, väzieb. Odkázaný na pomoc tých druhých. Človek, ktorý sa musí vyrovnať s novou životnou situáciou.

      Výborne stvárnený fiktívny, ale nesmierne pravdivý príbeh. Divadlo dvoch mladých hercov. Minimalizmus  scény (mimochodom veľmi dobrý) poskytol náročnejší priestor pre herecké  výkony. Divák nebol „zaťažený“ lacnými efektmi, pozornosť mohol preniesť viac na obsah hry.  

      Moderné divadelné predstavenie (performancia), ktoré vtiahlo študentov priamo do diania, prinútilo klásť si otázky a hľadať vlastné odpovede. Odpovede, ktoré sa naozaj nehľadajú ľahko.

    • Návšteva PriF UK v Bratislave
     • Návšteva PriF UK v Bratislave

     • Dňa 6. februára 2019 sa skupinka našich žiakov s pani profesorkou RNDr. Lazárikovou zúčastnila laboratórnych cvičení na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

      Celým programom nás sprevádzal pán RNDr. Ján Krahulec, PhD. a jeho doktorand.

      Pripravili pre nás zaujímavý program. Po teoretickom úvode nasledovalo praktické cvičenie.

      Počas cvičenia sme izolovali plazmidovú DNA z baktérií Escherichia coli, ktorú sme získali na agarózovom géli. Každý študent si vyskúšal pipetovanie s mikropipetou, prípravu preparátu a jeho analýzu na géli, v ktorom DNA svietilo pod UV svetlom.

      V závere odbornej exkurzie sme využili možnosť prehliadnuť si Vedecký park a jeho vybavenie modernou prístrojovou technikou.

    • Poetická bodka za oslavami Storočnice školy
     • Poetická bodka za oslavami Storočnice školy

     • V priestore slovenčinárskej učebne, ktorá sa na jeden deň premenila na komorný „divadelný priestor“, sme uviedli reprízu predstavenia Mágia slova 3 (alebo Na krídlach lyrickej poézie). V predstavení slova a hudby vystúpilo 28 žiakov školy.

      27. 11. 2019 sme tak urobili akúsi poetickú bodku za oslavami Storočnice nášho gymnázia. Predstavenie bolo pre nás veľmi vzácnym okamihom a milou príležitosťou privítať na pôde školy naše bývalé kolegyne, ktoré stáli pri zrode „umeleckých programov o slove a so slovami“ alebo sa ich len aktívne zúčastňovali ako diváci. Mágia slova je dôkazom, že škola má vtlačenú pečať - akýsi svoj veľký duchovný rozmer, ktorý založili generácie učiteľov pred nami. Rozvíjať ho znamená neprestať v tradícii umeleckých programov a využívať  nadanie  našich žiakov. A že mnohým zúčastneným učiteľom aj žiakom sa sem-tam v oku zaleskla slza dojatia, je dôkazom, že naša práca s talentovanými žiakmi v rámci netradičných vyučovacích hodín „Umenie naživo“ má zmysel.

    • Florbalový turnaj 2019
     • Florbalový turnaj 2019

     • Dňa 15. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnil tradičný školský florbalový turnaj.

      O titul súperilo 15 družstiev. Tímy boli rozdelené do štyroch skupín a z každej skupiny postúpil jeden víťaz. Víťazi sa stretli v semifinále, z ktorého najlepší postúpili do finále. Finálový zápas bol veľkým prekvapením. Postavili sa proti sebe tímy Poďte sem a Rangers. Rangers bol najmladší tím školy, zložený zo žiakov tercie.

      Víťazmi sa stal tím Poďte sem v založení: Marek Výboh, Andrej Nagy, Filip Caudt, Jakub Hupian (všetci zo IV.B), Maroš Macák (VI.D), Peťo Ľalík (II.C)

      Druhé miesto vybojoval tím Rangers v zložení: Jakub Kostka, Lukáš Ivanko, Martin Žilinčík, Šimon Ďurica, Hugo Gál (všetci z TEA), Dávid Moška (PRA)

      Na treťom mieste skončil tím The Profesors v zložení: p. Hranec, p. Mikšík, p. Homola, p. Kvasnica a bývalý žiak nášho gymnázia Dominik Martuš.

      Súťaž o najlepšieho strelca vyhral s počtom gólov 9 Maroš Macák (IV.D).

      Všetkým zúčastneným tímom patrí veľká vďaka. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na najbližšie športové súťaženie.

    • Svet okolo nás
     • Svet okolo nás

     • Dňa 19. 11. 2019 sa študenti 2. ročníka seminára z geografie a žiaci kvarty zúčastnili zaujímavého vzdelávacieho projektu s názvom Svet okolo nás na tému Irán: zahalená krása. Študenti sa dozvedeli mnoho faktov o Iráne a obyvateľoch tejto krajiny prostredníctvom krátkych filmov. Nasledovala podnetná debata s ich tvorcami.

      Premietanie je jedinečné tým, že niektoré časti komentujú naživo samotní autori.

      Projekt je netradičným doplnením výučby, hlavne geografie, ale veľa poznatkov sa týka aj histórie lokality a zvykov.

                                                                                                    RNDr. Anna Hobzová

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Symbol 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou MŠVVaŠ SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou MZ SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      A Aktuálny problém?
           I Individuálny problém?
       D Dlhodobý problém?
           S Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

      Ani našim študentom nie ja ľahostajný tento  problém. Aj v tomto  roku sme  sa zapojil do už 13.ročníka celoslovenskej kampane, ktorá vyvrcholí 1. 12.2019 – Svetový deň boja proti AIDS. Študenti  symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Aktívny záujem žiakov o kampaň pokračovala 27. 11. v spolupráci s našimi zdravotníkmi v priestoroch školy, pripínaním a nosením červených stužiek a rozdávaním informačných plagátikov o nástrahách ochorenia.
      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným učiteľom a študentom školy.

    • Jack & Joe
     • Jack & Joe

     • V piatok 15. 11. 2019 všetci žiaci 8-ročnej formy štúdia opustili školské lavice a vydali sa do DK Podborová, aby si pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

      Zoznámili sa s Jackom a Joeom - jednovaječnými dvojičkami, v rovnomennej anglicko-slovenskej divadelnej inscenácii. Herci Divadelného Centra z Martina rozohrali vtipný príbeh o záchrane života. V závere Jack zachránil Joea a zažil pritom veľa dobrodružstiev.

      Žiaci inscenácii rozumeli, pretože v dialógoch zaznela  anglická slovná zásoba a frázy, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

    • AMAVET 2019
     • AMAVET 2019

     • Festival vedy a techniky AMAVET je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov základných a stredných škôl.

      22. ročník sa uskutočnil v dňoch 6. - 9. novembra 2019 v areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave, kde svoje projekty predstavilo 80 najlepších študentov z krajských kôl. Pozvanie prijali aj mladí vedci z Belgicka, Ruska a Mexika.

      Tento rok našu školu reprezentoval vedecký projekt Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro,v kategórii Medicína a zdravotníctvo.Autorom je Viliam Glézl,študent z III.A triedy.

      Myšlienka liečby s využitím výťažku zo zeleného čaju, látkou EGCG, nás doviedla na dlhú a náročnú cestu. Komunikovali sme s rôznymi inštitúciami, vysokými školami a hľadali možnosti, financie a priestor, v ktorom by sme mohli laboratórny výskum realizovať. Až vďaka dlhoročnej spolupráci našej školy s Ústavom experimentálnej onkológie SAV, ktorý ako jediný reflektoval na našu myšlienku, nám po konzultácii s vedením ústavu bola poskytnutá možnosť realizácie laboratórneho výskumu. Viliama Glézla sa ujala RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Celá ich spolupráca sa niesla v priateľskej atmosfére a výsledky sa stali súčasťou práce, s ktorou VILIAM GLÉZL:

      • získal cenu za najlepší vedecký projekt prezentovaný na AMAVETE 2019
      • postup na International Science and Engineering Fair, Anaheim, California, USA
      • prijatie na bakalárske štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bez prijímacích pohovorov.

      Tieto ocenenia sú najvyššie, ktoré získal študent Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene na Festivale vedy a techniky AMAVET.

      Škola, ktorá v tomto roku oslávila svoju 100-ročnicu, môže byť právom hrdá na svojich študentov, ktorí svoj voľný čas venujú vedeckej práci a snažia sa vedou posúvať možnosti liečby najrozšírenejšej zákernej choroby na Slovensku - rakoviny.

      Chceme sa poďakovať vedeniu našej školy a RRZ pri GĽŠ za ústretovosť a finančnú podporu  vo výskumnej aj prezentačnej časti  našej práce.

      Viliamovi srdečne gratulujeme a budeme mu držať palce pri reprezentácii na súťaži ISEF v USA.

       

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • Komunizmus? Totalitný režim? Dnešná mládež pozná tieto pojmy len z občianskej náuky a dejepisu, na vlastnej koži nezažili to, čo zažili ich rodičia, starí rodičia.

      17. 11. 2019 si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá nesie aj prívlastok zamatová.  Často spomínaný i skloňovaný pojem. V našej škole tiež nezabúdame a pripomíname si tento, pre náš národ, významný dátum

      5. 11. 2019 prijali do našej školy pozvanie Ing. Ján Lunter, predseda BBSK, a doc. O. Podolec  PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Počas prednášky priblížili študentom  okolnosti a nespokojnosť občanov s politicko-spoločenským totalitným komunistickým systémom pred rokom 1989 a nezabudli ani na iniciátorov revolúcie, ktorými boli študenti, herci, divadelníci i široká verejnosť. Zdôraznili tiež, že výsledkom novembra sú aj priame, slobodné, demokratické voľby.

    • Ruskí ekológovia na GĽS
     • Ruskí ekológovia na GĽS

     • Ruštinári  tretieho a štvrtého ročníka GĽŠ mali možnosť absolvovať niekoľko vyučovacích hodín  formou prezentácií v ruskom jazyku, ktoré si pripravili pre nich mladí dobrovoľníci zo Sibíri z Ruskej federácie. Gleb Vakarchuk a Ekaterina Chalova navštívili našu školu niekoľkokrát v júni a počas posledných dvoch októbrových týždňov. Prezentovali informácie o znečisťovaní životného prostredia v sibírskych mestách, v ktorých sú bohaté čiernouhoľné bane. V rámci programu Erazmus+ pôsobia a pomáhajú pri aktivitách v OZ Slatinka, kde sa robí množstvo environmentálnych akcií pre verejnosť. Sú to napríklad náučné výlety do prírody, exkurzie pre školy a pomáhajú pri čistení parku Lanice.

    • Halloween v našej škole
     • Halloween v našej škole

     • 28. a 29. 10.  sa v našej škole uskutočnila každoročná aktivita ŠŠR pre  študentov - Halloween. Aj napriek tomu, že je to skôr americký sviatok a jeho história siaha až k starovekému keltskému národu, udomácňuje sa aj na Slovensku.

      Z večera 31. októbra na 1. novembra sa starovekí Kelti lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života. Pripravovali sa na zimu, ktorej vládlo knieža smrti Samgain. V túto magickú noc sa na zem vracali duše mŕtvych. Kelti sa v tento deň obliekali do masiek tak, aby sa zapáčili strašidlám, ktoré ich potom mali nechať na pokoji. V začiatkoch vyrezávali repu, neskôr tekvicu, ktorá so sviečkou vnútri mala slúžiť ako lampáš na odplašenie príšer.

      Prvý deň Halloweenu  žiaci vyrezávali strašidelné tekvice, ktoré majú cez magickú noc odplašiť všetky  „neznáme prízraky“  z budovy školy. Žiaci  prejavili svoje nevšedné umelecké nadanie, ktoré bolo vidieť  v závere ich trojhodinovej práce. Potešila  nás veľká účasť súťažiacich.

      Na druhý deň po škole  kráčali strašidelné, vtipné, kreatívne i okúzľujúce masky, za ktorými sa skrývali tváre našich žiakov. Z toľkého počtu zapojených žiakov bolo náročné vybrať najstrašidelnejšiu, najkreatívnejšiu a najlepšiu skupinovú masku, ale napokon to  porota  zvládla. Naša škola má ešte jednu nezvyčajnú aktivitu počas tohto obdobia, a to je súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku.  Cez veľkú prestávku boli odmenené všetky najkreatívnejšie a najšikovnejšie ruky, ktorým srdečne gratulujeme.  Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa  zúčastnili súťaží. Už dnes sa tešíme na budúcoročný Halloween.

    • Naše srdcia bili spoločnú melódiu
     • Naše srdcia bili spoločnú melódiu

     • V piatok 25. 10. 2019 v priestoroch DJGT vo Zvolene vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia našej školy. Preniesli sme sa nachvíľu na krídlach času do minulosti a spolu sme si pripomenuli príbeh našej storočnej jubilantky. Školu nerobí budova postavená z malty a tehál, chodby, okná, lavice a stoličky. To všetko je len vonkajší dojem. Srdcom každej dobrej školy, ktoré v nej silno bije,  sú  ľudia, ich práca, úsilie, tvorivosť  a všetky emócie s ňou spojené. Dať škole veľký duchovný rozmer je postaviť ju na skutočne pevných základoch, ktoré nikdy nezaniknú.

      V DJGT sme mohli medzi nami privítať mnoho vzácnych hostí – zástupcov verejného a spoločenského života, bývalých učiteľov školy, starších a mladších absolventov školy, rodičov našich žiakov a priateľov školy.

      Po úvodnej slávnostnej časti, v ktorej odzneli príhovory našich hostí, sa konal krst spomienkovej knihy 100 rokov – 100 spomienok. Táto kniha je jedinečný, vzácny a hlboko ľudský dar, ktorý pozostáva zo spomienok na jedno z najkrajších období  života – stredoškolské roky.

      Po krste knihy nasledovala slávnostná akadémia – program zostavený zo slova, piesne, hudby a pohybu, v ktorom sa predstavilo takmer 80 talentovaných žiakov školy. Bola to zmes poznania, emócií, farieb a radosti zo života.

      V piatok naozaj naše srdcia bili  spoločnú melódiu. Melódiu o histórii a prítomnosti zvolenského gymnázia. Tisíce tónov, ktoré sa zlievali do poznania, že do mnohých zúčastnených na slávnostnom programe škola naozaj vtlačila svoju hlbokú pečať. Veríme, že spomienku na tento deň si uchováme hlboko vo svojom srdci.

    • Krajské kolo AMAVET
     • Krajské kolo AMAVET

     • Študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene sa dňa 18. 10. 2019 zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov. V Banskej Bystrici súťažili dvaja naši študenti so svojimi výskumnými prácami:

      1. Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro Viliam Glézl  (III.A ) – získal postup do  celoslovenského kola súťaže
      2. Pôsobenie cieleného cvičenia na pohybový aparát
       Tomáš Jablonský  (III.A)

      Zúčastneným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.- 9. novembra 2019 v Bratislave, želáme veľa úspechov.