• OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      antigénové testy na samotestovanie pre žiakov nám budú dodané 9. septembra 2021.

      O termíne a spôsobe distribúcie Vás budú triedni učitelia včas informovať.

    • Letný pohybový kurz - Donovaly
     • Letný pohybový kurz - Donovaly

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH

      Termín: 6. 9. – 10. 9. 2021

      Vedúci kurzu: Mgr. Hranec Richard

      Pedagogický dozor: PhDr. Iveta Slančíková, Mgr.  Liana Smrečanová, Mgr. Viera Bónová, Mgr. Pavel Krnáč, Mgr. Milan Volčko

      Zabezpečenie služieb:  zabezpečuje Cestovná kancelária Čekan   mobil: 0905 610 168; 0905 409 372   

      Odchod: 9.00 hod. spred GĽŠ Zvolen 6. 9. 2021 (pondelok)

      Predpokladaný návrat:  14.00  hod. pred GĽŠ Zvolen 10. 9. 2021 (piatok)

      Stravovanie a ubytovanie: 6. 9. – 10. 9. 2021 štyri noci a plná penzia (suché obedy). Začíname v pondelok večerou a končíme v piatok raňajkami plus suchý obed.

      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou.

       

      1. deň: 6. 9. 2021 – pondelok  

      GĽŠ Zvolen – Brankovský vodopád, Vlkolínec, túra v trvaní 4 - 5 hodín (Ubytovanie bude až po túre, preto je potrebné nastúpiť do autobusu v turistickom oblečení a obutí.)

      Zabezpečená teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity, beseda o ochrane prírody)

       

      2. deň: 7. 9. 2021 – utorok

      Turistická trasa v trvaní 5- 6 hodín (Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch)

      Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program  športové aktivity

       

      3. deň: 8. 9. 2021 – streda

      Návšteva aquaparku

      Po návrate účelové cvičenie zamerané na prácu s mapou (topografia) a zdravotnú prípravu

      Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

       

      4. deň: 9. 9. 2021 - štvrtok

      Odchod: - turistická trasa Malá Fatra - Národná prírodná rezervácia Rozsutec v trvaní 5 - 7 hod.

      Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

       

      5. deň: 10. 9. 2021 – piatok

      Odchod: turistická trasa v trvaní 5 hodín  Donovaly – Šachtičky

      Predpokladaný príchod pred školu 14.00 hod.

       

      Dôležité upozornenia pre študentov:

      • teplé náhradné turistické oblečenie, pršiplášť alebo nepremokavé bundy (nie dáždniky)!!!
      • 2 páry obuvi na turistiku  – nie tenisky, pyžamo, prezuvky na chatu, hygienické potreby,  
      • plavky a uteráky, lieky (ak nejaké pravidelne užívate), kartu poistenca, občiansky preukaz,
      • môžete si priniesť aj špekačky alebo iné potraviny na opekanie
      • 2 rúška a hygienické vreckovky!!!

      Pobytového kurzu na Donovaloch sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí sú OTP (Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za posledných 180 dní).

    • Letný pohybový kurz - denná dochádzka
     • Letný pohybový kurz - denná dochádzka

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA KURZU pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

       

      DENNÁ DOCHÁDZKA

      Termín: 6. 9. - 10. 9. 2021

      Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján, Mgr. Homola Juraj

       

      1. deň: 6. 9. 2021 – pondelok

      Trasa: : GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod: 9.15 hod. spred GĽŠ

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      2. deň: 7. 9. 2021 – utorok

      Trasa: GĽŠ Zvolen - Stráže – Vyhliadka – Stráže – Tulská ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod :  9.10 hod. spred zadného vchodu do školy (pri telocvični)

      Ukončenie : Tulská ul. Zvolen cca  11.30 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján,

       

      3. deň: 8. 9. 2021 - streda

      Trasa: : Zvolen osobná stanica– Nová Baňa (náučný chodník Zvonička)– Zvolen

      Zraz: 6.40 hod.  Zvolen osobná stanica (vstupná hala - čakáreň pri predajni lístkov)

      Odchod: 7.00 hod.           R 832 Urpín    Zvolen – Nová Baňa

      Späť:    12.14 hod.           R 835 Urpín   Nová Baňa - Zvolen

      Ukončenie: cca 13.00 hod. Zvolen

      Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch  Žiar nad Hronom a Žarnovica, môžu nastúpiť a vystúpiť  na železničnej stanici Žiar nad Hronom, Žarnovica  po predložení občianskeho preukazu a písomného súhlasu zákonného zástupcu.

      Pedagogický dozor: Ing. Valuška Ján, Mgr. Lizoň Dušan,

       

      4. deň: 9. 9. 2021 - štvrtok

      Športový program -  volejbal, futbal, stolný tenis, tenis, speedbadminton, bedminton, basketbal

      a iné športové aktivity.

      Zraz: 9.00 hod. v telocvični GĽS Zvolen

      Miesto konania: telovýchovné priestory školy

      Ukončenie: cca 12.00 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan

       

      5. deň: 10.9. 2021 – piatok

      Trasa: Zimný štadión Zvolen  – Pustý hrad – Pod dráhami

      Zraz: 9.00 hod. – pred Zimným štadiónom

      Odchod:  9.10 hod.  spred Zimného štadióna

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Pod dráhami

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť alebo nepremokavé bundy, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď. miesto a čas ukončenia).

      Nezabudnite si vziať so sebou 2 rúška a hygienické vreckovky!!!

      Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnosti žiakov.

      Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, vypracujú projekt o pridelenej téme. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. Kritériá hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV“, ktoré sú uvedené na gymzv.edupage.org).

      Ak žiak neabsolvuje kurz, alebo jeho časť, odovzdá vypracovanú a vytlačenú seminárnu prácu v stanovenom rozsahu do 30. 9. 2021. Žiaci sa oboznámia s témami prác 13. 9. 2020 v kabinete TSV.

    • Záver školského roku
     • Záver školského roku

     • Dňa 30. júna 2021 sme v našej škole slávnostne ukončili školský rok. Školský rok, ktorý bol nevšedný a veľmi náročný. Aj tento rok naše životy poznačila pandémia spôsobená ochorením covid-19, preto sme sa takmer 8 mesiacov učili dištančne.

      Pani riaditeľka vo svojom príhovore poďakovala za náročnú, ale zodpovednú prácu pedagógov a tiež aj všetkých ostatných zamestnancov školy. Žiakov pochválila za ich zodpovedný prístup a ocenila hodiny strávené za počítačmi.

      Pri tejto príležitosti triedni učitelia ocenili najlepších študentov svojich tried za prospech, dochádzku, účasť v predmetových olympiádach, správanie a prácu v triednom kolektíve.

      Osobitnú sladkú odmenu – nanuky dostali za najlepší prospech trieda Tercia A v rámci 8-ročného štúdia a trieda Kvinta A v 4-ročnej forme štúdia.

      Odmeneným gratulujeme a všetkým študentom školy prajeme pekné prázdniny.

       

    • Gymnaziáda 2021
     • Gymnaziáda 2021

     • Vo štvrtok 24.júna  sa v tropických teplotách uskutočnil 12. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa nám podarilo zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa, po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh -  600 m na  školskom ihrisku.

      Potom už začali súťaže podľa rozpisu, do ktorých sa zapojili študenti 1. – 3. ročníka, povzbudzovaní  svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. Pri pohľade na záverečné vyhodnotenie výsledkov mali najviac dôvodov na radosť študenti III.C triedy, ktorí boli za svoje víťazstvo „sladko“ odmenení. Z osemročnej formy štúdia bola najúspešnejšia trieda kvarta A.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

       

    • Návšteva JE Mochovce
     • Návšteva JE Mochovce

     • V utorok 22. 6. 2021 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce. V areáli jadrovej elektrárne absolvovali prehliadku v Energolande.
      Energoland je zábavné technologické centrum, v ktorom prezentujú, ako fungujú jadrové elektrárne.
      Návšteva elektrárne bola naozaj zaujímavá, interaktívna a veľmi podnetná.

       

    • Podporujem Deň narcisov 2021
     • Podporujem Deň narcisov 2021

     • Narcis je už  25 rokov symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. V duchu zachovania jeho povedomia sa uskutočnila  súťaž o najväčší narcis. S nadšením sa zapojili  aj dievčatá zo Sekundy našej školy a získali poďakovanie  v podobe diplomu. Sme radi, že s myšlienkou pomoci tým, ktorí to potrebujú, sa stotožnili aj mladí ľudia v našej škole.

       

    • Slovenský disent
     • Slovenský disent

     • Dňa 18.6.2021 sa študenti 3.ročníka stretli s Barborou  Janišovou Feglovou, zakladateľkou produkčnej spoločnosti HITCHHIKER Cinema, Jakubom Julénym (režisérom filmu Komúna), novinárkou Ivanou Hečkovou a Ingrid Mayerovou, vedúcou Katedry dokumentárnej tvorby VŠMU v Bratislave.

      Študentom predstavili projekt, ktorý mapuje príbehy a udalosti obdobia prelomových spoločenských zmien na zložitej ceste k demokracii v 80. a 90.  rokoch  20. storočia. Zachytáva najmä časť histórie, ktorá je menej exponovaná a nie je zameraná na atraktívne príbehy z prvej línie. Ide o skúsenosti a svedectvá, ktoré  môžu pomôcť vnímať túto tému komplexne a s presahmi do našej súčasnosti.

      Počas stretnutia sa študenti oboznámili s ukážkami filmu Komúna, pojmami disent, disident, underground, zakázaná činnosť. Debatovali o hodnote slobody, zrade, morálnych dilemách mladých ľudí dnes a ako to vyzeralo v škole počas obdobia normalizácie.

    • Detský literárny Zvolen 2021
     • Detský literárny Zvolen 2021

     •         V roku 2021 sa konal jubilejný 30. ročník súťaže literárnych prác žiakov z nášho regiónu.  Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo 15. 6. 2021 v Starej radnici vo Zvolene. V II. kategórii bola ocenená Sofia Vaňová (PR A). Jej poviedka s názvom Hrozný deň oslovila odbornú porotu a stala sa súčasťou zborníka víťazných prác Detského literárneho Zvolena. Tešíme sa z jej úspechu a srdečne blahoželáme.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • Rozvoj gramotností je u žiakov veľmi dôležitý. V rámci rozvoja finančnej gramotnosti sme sa pokúsili v Kvarte A o spojenie aktuálnych tém s príjemnou prezentáciou a následnou diskusiou. Výsledok bol výborný. 9. 6. 2021 bývalí absolventi našej školy, S. Slovák a E.Gaal, prišli so skvelými nápadmi a ukážkami z praxe v oblasti financií a investícií.

      Všetko prebehlo v zastúpení spoločnosti BEplan, ktorá poskytuje komplexné finančné plánovanie vo všetkých oblastiach poistenia, investícií, sporenia, dôchodkov a financovania.  Spoločnosť zaisťuje tieto služby  v spojení s renomovanými partnermi z rád bánk, poisťovní, stavebných sporiteľní, investičných spoločností a dôchodkových správcovských spoločností.

       

    • Výsledky súťaže Scratch Match
     • Výsledky súťaže Scratch Match

     • Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2021  ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov. Do piateho ročníka súťaže sa zapojilo spolu 92 dievčat so 68 projektmi.

      Medzi najlepšie patrili aj práce našich dievčat. Medzi staršími dievčatami zvíťazila Martina Bublincová (TE A) s informačno-edukačnou  hrou Uč sa strojopis. Porota ocenila originálny dizajn hry, čistotu kódu aj využitie postavy Avy.

      V kategórii tímov starších dievčat obsadil náš  tím „Redwing“ (SE A)  v zložení  Výbošťoková Gréta, Vidholdová Soňa, Samolejová Lívia pekné druhé miesto.

      Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších programátorských  súťažiach.

       

    • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu
     • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu

     • Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný  25. ročník  Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Každoročne boli naši študenti súčasťou tejto  dobročinnej  akcie. Deň narcisov „nemôže mať prestávku“, lebo nemá ju ani rakovina. Pacienti našu pomoc potrebujú stále.

      Od 7. 6. do 20. 6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (Cena SMS má hodnotu 3 eurá). Od 10. do 12. 6. 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni.

      Veríme, že sa opäť zapojíme v čo najväčšom počte a podporíme ľudí, ktorí na Slovensku bojujú s onkologickým ochorením.

      ĎAKUJEME !

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Peknou, a zároveň slávnostnou bodkou za stredoškolským štúdiom bolo odovzdávanie maturitných vysvedčení v komornom prostredí Obradnej siene na Zvolenskom zámku dňa 3. júna 2021.

      Naši štvrtáci si ich prebrali z rúk Ing. Lenky Balkovičovej, primátorky Mesta Zvolen. V úvode slávnostného aktu sa prihovorili maturantom mladší spolužiaci slovom a hudbou. Potom sálou zazneli príhovory pani primátorky a tiež riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej. Maturanti po jednom pristupovali k obradnému stolu, podpísali sa do Maturitného protokolu perom s logom školy, ktoré im ostane ako pamiatka na túto slávnostnú chvíľu. Študentov sprevádzali v týchto okamihoch pohľady rodičov, starých rodičov a blízkych priateľov. Všetci prítomní si uvedomili nezvratnosť chvíle, rýchle plynutie času, ktorý sa nedá zastaviť.

      Našim maturantom prajeme krásne okamihy v ich ďalšom osobnom živote.

    • Návšteva europoslanca v škole
     • Návšteva europoslanca v škole

     • Dňa 4. 6. 2021 zavítal do našej školy europoslanec Róbert Hajšel. Stretol sa v priateľskej atmosfére so študentmi 3. ročníka. Študentom porozprával o svojej práci v EP (v súčasnosti je tieňovým spravodajcom EP zodpovedným za revíziu roamingu na roky 2022-2032) a o aktuálnych témach z Bruselu (Európska zelená dohoda, Fond obnovy a odolnosti,  vakcinačná stratégia Európskej únie, covid pasy...).

      V ďalšej časti besedy kládli študenti otázky, ktoré súviseli so záujmom o aktuálne dianie vo svete aj na Slovensku. Takto preukázali veľmi vhodným spôsobom  nadobudnuté vedomosti.

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku sa uskutoční vo štvrtok dňa 3.6.2021.

      PROGRAM

      1. Kultúrny program
      2. Príhovor  primátorky mesta Zvolen
      3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
      4. Príhovor  riaditeľky školy
      5. Gaudeámus 

      Harmonogram

      IV. A   -         9.00 hod.

      IV. B   -         9.45 hod.

      IV. C   -      10.30 hod.

      IV. D   -      11.15 hod.

         

      Pozvaní sú aj rodinní príslušníci a priatelia. Príďte slávnostne oblečení!

    • Súťaž Expert
     • Súťaž Expert

     • Celoslovenská vedomostná súťaž  pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl prebehla aj v našej škole dňa 14. 5. 2021.

      Súťažilo 24 našich študentov, hlavne primáni a kvartáni. Medzi nimi mnohí „skalní“ študenti, úspešní z vlaňajšieho ročníka, ako Zuzka Harbutová či Alica Švecová.

      Úlohy k dvom témam vypracovali v priebehu 60 minút.

      Vyberali si témy Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy,  Svetobežník, Tajomstvá prírody,  Do You Speak English, Góly, body, sekundy.

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      • Od 17. 5. 2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky školy.
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, ktorý bol platný pred odchodom na dištančné vzdelávanie.
      • Pred nástupom do školy a vždy po prerušení vyučovania na viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka (Príloha č.8) alebo plnoletý žiak (príloha č.10) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage.
      • V priestoroch školy sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty (nos aj ústa).
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Žiaci, ktorí chodia na obedy, si obed prihlasujú obvyklým spôsobom.
      • Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vyučovania budeme zverejňovať priebežne podľa aktuálnej situácie.

      Tešíme sa na stretnutie so všetkými žiakmi!

      Riaditeľka školy