• Halloween v našej škole
     • Halloween v našej škole

     • 28. a 29. 10.  sa v našej škole uskutočnila každoročná aktivita ŠŠR pre  študentov - Halloween. Aj napriek tomu, že je to skôr americký sviatok a jeho história siaha až k starovekému keltskému národu, udomácňuje sa aj na Slovensku.

      Z večera 31. októbra na 1. novembra sa starovekí Kelti lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života. Pripravovali sa na zimu, ktorej vládlo knieža smrti Samgain. V túto magickú noc sa na zem vracali duše mŕtvych. Kelti sa v tento deň obliekali do masiek tak, aby sa zapáčili strašidlám, ktoré ich potom mali nechať na pokoji. V začiatkoch vyrezávali repu, neskôr tekvicu, ktorá so sviečkou vnútri mala slúžiť ako lampáš na odplašenie príšer.

      Prvý deň Halloweenu  žiaci vyrezávali strašidelné tekvice, ktoré majú cez magickú noc odplašiť všetky  „neznáme prízraky“  z budovy školy. Žiaci  prejavili svoje nevšedné umelecké nadanie, ktoré bolo vidieť  v závere ich trojhodinovej práce. Potešila  nás veľká účasť súťažiacich.

      Na druhý deň po škole  kráčali strašidelné, vtipné, kreatívne i okúzľujúce masky, za ktorými sa skrývali tváre našich žiakov. Z toľkého počtu zapojených žiakov bolo náročné vybrať najstrašidelnejšiu, najkreatívnejšiu a najlepšiu skupinovú masku, ale napokon to  porota  zvládla. Naša škola má ešte jednu nezvyčajnú aktivitu počas tohto obdobia, a to je súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku.  Cez veľkú prestávku boli odmenené všetky najkreatívnejšie a najšikovnejšie ruky, ktorým srdečne gratulujeme.  Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa  zúčastnili súťaží. Už dnes sa tešíme na budúcoročný Halloween.

    • Naše srdcia bili spoločnú melódiu
     • Naše srdcia bili spoločnú melódiu

     • V piatok 25. 10. 2019 v priestoroch DJGT vo Zvolene vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia našej školy. Preniesli sme sa nachvíľu na krídlach času do minulosti a spolu sme si pripomenuli príbeh našej storočnej jubilantky. Školu nerobí budova postavená z malty a tehál, chodby, okná, lavice a stoličky. To všetko je len vonkajší dojem. Srdcom každej dobrej školy, ktoré v nej silno bije,  sú  ľudia, ich práca, úsilie, tvorivosť  a všetky emócie s ňou spojené. Dať škole veľký duchovný rozmer je postaviť ju na skutočne pevných základoch, ktoré nikdy nezaniknú.

      V DJGT sme mohli medzi nami privítať mnoho vzácnych hostí – zástupcov verejného a spoločenského života, bývalých učiteľov školy, starších a mladších absolventov školy, rodičov našich žiakov a priateľov školy.

      Po úvodnej slávnostnej časti, v ktorej odzneli príhovory našich hostí, sa konal krst spomienkovej knihy 100 rokov – 100 spomienok. Táto kniha je jedinečný, vzácny a hlboko ľudský dar, ktorý pozostáva zo spomienok na jedno z najkrajších období  života – stredoškolské roky.

      Po krste knihy nasledovala slávnostná akadémia – program zostavený zo slova, piesne, hudby a pohybu, v ktorom sa predstavilo takmer 80 talentovaných žiakov školy. Bola to zmes poznania, emócií, farieb a radosti zo života.

      V piatok naozaj naše srdcia bili  spoločnú melódiu. Melódiu o histórii a prítomnosti zvolenského gymnázia. Tisíce tónov, ktoré sa zlievali do poznania, že do mnohých zúčastnených na slávnostnom programe škola naozaj vtlačila svoju hlbokú pečať. Veríme, že spomienku na tento deň si uchováme hlboko vo svojom srdci.

    • Krajské kolo AMAVET
     • Krajské kolo AMAVET

     • Študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene sa dňa 18. 10. 2019 zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov. V Banskej Bystrici súťažili dvaja naši študenti so svojimi výskumnými prácami:

      1. Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro Viliam Glézl  (III.A ) – získal postup do  celoslovenského kola súťaže
      2. Pôsobenie cieleného cvičenia na pohybový aparát
       Tomáš Jablonský  (III.A)

      Zúčastneným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.- 9. novembra 2019 v Bratislave, želáme veľa úspechov.

       

    • 100 rokov v spomienkach
     • 100 rokov v spomienkach

     • 25. októbra 2019 vyvrcholia oslavy 100. výročia založenia školy slávnostným programom v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Súčasťou programu bude krst knihy 100 rokov – 100 spomienok, ktorá je pripomienkou na časy dávno minulé.

      Študenti školy pripravili pod vedením svojich učiteľov program s názvom 100 rokov v spomienkach. Veríme, že slávnosť v divadle bude dôstojným zavŕšením celoročného úsilia, rôznych aktivít, súťaží, výstav, ktoré boli venované tomuto vzácnemu výročiu školy.

    • Hodiny francúzštiny s francúzskymi lektorkami
     • Hodiny francúzštiny s francúzskymi lektorkami

     • Počas štyroch týždňov od 23. 9. do 18. 10. 2019 mali študenti francúzskeho jazyka vynikajúcu príležitosť konverzovať s rodenými Francúzskami. Naša škola pokračuje už tretí rok v spolupráci s francúzskou organizáciou GREF. Ide o dobrovoľné združenie francúzskych učiteľov na dôchodku, ktorí sú i naďalej aktívni a pôsobia v školách, kde sa vyučuje francúzština ako cudzí jazyk.

      Tento rok v  našej škole pôsobili Christine Bonafe a Annie Dyck. Svojou prítomnosťou oživili hodiny francúzskeho jazyka rôznymi aktivitami. Scénky z príbehu o troch mušketieroch,  inscenačné úlohy z obchodu, navigácia v  meste, báseň od Jacques Préverta, recepty z francúzskej kuchyne, degustácia jedál, hranie rolí v cestovnej kancelárii, spoznávanie  francúzskych regiónov, francúzske piesne, interview. Rôzne modelové hry a úlohy boli zaujímavou inováciou spoločných vyučovacích hodín.

      Študenti hodiny s lektorkami prijali s  nadšením a my veríme, že sa nám podarí v tejto spolupráci pokračovať aj v budúcnosti.

    • Nový multilaterálny projekt Erasmus+
     • Nový multilaterálny projekt Erasmus+

     • „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“

      V dňoch 7.10. – 11.10. 2019 sa v maďarskom meste Kaposvár konalo krátkodobé spoločné podujatie odbornej prípravy zamestnancov v rámci nového rozbiehajúceho sa multilaterálneho projektu Erasmus +. 

      Počas projektu s názvom Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut sa bude odvíjať spolupráca našej školy s partnerskými školami v Nemecku, Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. Do projektu sa z našej školy zapojí 12 žiakov z triedy Kvarta A.

      Cieľom projektu je pomocou moderných inovačných metód zvýšiť a podporiť záujem žiakov o zdokonalenie jazykových kompetencií v nemeckom jazyku so zameraním na bežné komunikačné situácie. Žiaci si súčasne rozvinú svoje digitálne kompetencie, sociálne zručnosti a vedomosti v oblasti kultúrneho dedičstva vlastnej aj partnerských krajín, spoznajú reálie, ľudí a tradície v jednotlivých krajinách a vzájomne si predstavia pamiatky UNESCO.

      Na prvom spoločnom podujatí sa účastníci oboznámili s programom eTwining, ku ktorému im poskytla informácie Mgr.Eva Cesnaková, zaoberali sa využitím internetovej stránky www.gocongr.com a programu „my simpleshow“ na prípravu a realizáciu interaktívneho vyučovania a domácej prípravy žiakov.

      V rámci kultúrno-poznávacích aktivít bola do programu zaradená prehliadka skanzenu Szennai a návšteva oblasti v okolí jazera Balaton, ktorá je na zozname  miest, čakajúcich na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

      Dúfame, že výsledky projektu, jeho kvalita a úspešnosť budú pozitívnou motiváciou a príkladom pre ďalšiu spoluprácu.

    • 10 rokov eura na Slovensku
     • 10 rokov eura na Slovensku

     • Dňa  9. 10. sa  v našej škole uskutočnila prednáška pána Rastislava Čárskeho z Národnej banky Slovenska na tému „10-ročná skúsenosť s eurom“. Zúčastnili sa jej všetci žiaci štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova. Bližšie sa oboznámili s pojmami  inflácia, deflácia, úroková sadzba, kúpna sila ..., s ktorými sa pracuje aj na hodinách ekonomiky.

      Po prednáške nasledovala  krátka beseda so žiakmi, ktorých zaujímalo, ako  brexit ovplyvní euro, a či sa budú v budúcnosti  používať  peniaze ako platidlo.

      V závere prednášky pán Peter Szuttor  z NBS žiakov informoval, ako sa zapojiť do ekonomickej súťaže Generácia euro. (www.generaciaeuro.sk)

    • Dni Erasmus+ 2019
     • Dni Erasmus+ 2019

     • Pri príležitosti Dní Erasmus+, ktoré sa konali v  druhom októbrovom týždni, navštívili žiačky z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene základné školy s ponukou krátkych workshopov.

      V rámci týchto stretnutí predstavili naše gymnázium, ktoré v tomto roku oslavuje svoje 100. výročie vzniku, a samotný program Erasmus+. Prostredníctvom prezentácie sa podelili so zážitkami zo zahraničných pobytov a interaktívnym spôsobom zapojili žiakov základných škôl do tvorby plagátov s tematikou Erasmus+. Osobné skúsenosti a zážitky našich žiačok z účasti v projekte vytvorili  vhodný priestor pre diskusiu. Najviac sa pýtali žiaci základných škôl na gurmánske zážitky slovenských a zahraničných študentov, či im chutili slovenské a naopak cudzie jedlá. V závere workshopu sa žiaci spoločne odfotili s vytvorenými plagátmi a plagátom tejto akcie.

      Chceli by sme sa poďakovať ZŠ Námestie mládeže, ZŠ Martina Rázusa a Cirkevnej ZŠ  sv. Dominika Sávia vo Zvolene, ktoré prijali  ponuku a umožnili nášmu tímu ďalej poskytnúť informácie o programe Erasmus+.

      Eva Cesnaková

    • Náučným chodníkom Slatiny
     • Náučným chodníkom Slatiny

     • Dňa 8. 10. 2019 sa piati študenti, úspešní riešitelia Geografickej olympiády, s p. Hobzovou zúčastnili exkurzie Krajina a ekológia údolia Slatiny. Exkurziu zorganizovalo CVČ - Junior Banská Bystrica a sprevádzali nás pani Janka Pavlíková (Združenie Slatinka) a RNDr. Martina Škodová, PhD. (UMB Banská Bystrica).

      Prostredníctvom exkurzie sa študenti podrobnejšie oboznámili so 17 biotopmi európskeho a národného významu.

    • KABU 2019
     • KABU 2019

     • V piatok 4. 10. 2019 sa popoludní konalo tradičné prijímanie  študentov 1. ročníka do radov gymnazistov – KABU.  Tentokrát ako „ nábor do tajnej služby polície GĽŠ“.

      Po vstupe do priestorov školy, priamo vo vchode, boli prváci dobre zamaskovaní a potom „zaujali“, presne podľa tried,  „svoje pozície“ v priestoroch jedálne školy. Počas dvoch hodín boli  „preverené“ schopnosti prvákov v oblasti fyzickej výdrže, maskovania sa, potápania, verbálneho prejavu a v ďalších „záťažových“ situáciách. Jednotlivci boli  za svoje odvážne výkony odmenení potleskom  a bodmi, ktoré sa nakoniec zrátali. Na konci celej akcie prváci zložili sľub tretiakom, ktorý vlastnoručne podpísali zástupcovia tried. Tretiaci dúfajú, že tento sľub budú všetci s radosťou plniť.

      Žiaci 1. ročníka úspešne zvládli „skúšku ohňom” a stali sa hrdými žiakmi a „strážcami“ našej školy.

    • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu
     • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu

     • Kvartáni a terciáni 2. októbra 2019 navštívili prekrásnu časť Slovenska - Oravu. O literárno-prírodovednej exkurzii napísali:

      Orava nám ponúkla mnoho zaujímavých pamiatok, vďaka ktorým sme opäť trošku múdrejší.

      Najprv sme zavítali do Oravských ferozliatinárskych závodov v Širokej. Po úvodnej prednáške sme sa oblečení vo vestách, s rúškami na tvári a s prilbami presunuli do výroby. Mali sme možnosť vidieť spracovanie feromangánu. Ako suvenír sme si domov odniesli aj úlomky feromangánu a trosky.

      Naša cesta pokračovala do  artikulárneho kostola, ktorý je zapísaný v pamiatkach Unesco. Nachádza sa na ťažko dostupnom mieste v dedinke Leštiny. Zaujímavosťou je, že je to jediný kostol s maľovaným dreveným stropom na Slovensku. Kostolík je postavený bez jediného klinca a navštívilo ho veľa zaujímavých ľudí, napr. P. O. Hviezdoslav či L. van Beethoven.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bol rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o práci, rodine i záujmoch slovenského spisovateľa a lekára, ktorý sa vlastným menom volal Matej Bencúr.  Žil v  skromnom domčeku, ktorý sa zachoval s pôvodným nábytkom.

      Exkurzia bola pre nás príjemným zážitkom.

                         Radka Búliková a Noemi Orságová, KV A

       

    • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.
     • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.

     • Dňa 7. 10. 2019 zavítal do našej školy doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenského červeného kríža, vedúci Katedry urgentnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite, hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz.  

      Prostredníctvom  vlastných skúseností z praxe nám  objasnil veľký význam poskytovania prvej pomoci a poukázal na veľmi nízke percento ľudí, asi 5%, ktorí sú na Slovensku schopní poskytnúť prvú pomoc . Porovnal tento počet  napríklad s Nemeckom a Rakúskom, kde prvú pomoc vie poskytnúť až  60 - 70% ľudí.  Poukázal na príkladoch, ako málo stačí na to, aby sme zachránili ľudský život. Často o tom rozhodujú  sekundy a minúty do príchodu záchranky.  Preto apeloval  na nás všetkých, aby sme si osvojili  aspoň základné postupy laickej prvej pomoci.

      Zvolenské gymnázium sa môže hrdiť najvyšším počtom mladých záchranárov, ktorí sú schopní poskytnúť adekvátnu prvú pomoc v rámci gymnázií  celého Slovenska. Veríme, že naše rady sa budú ďalej rozrastať, a to aj vďaka stretnutiam s takýmito významnými ľuďmi.

      „Prvá pomoc a anjel strážny pomôžu účinnejšie ako iba anjel strážny.“ ( V. Dobiáš )

    • Ako začať podnikať?
     • Ako začať podnikať?

     • V dňoch 1. a 2. októbra 2019 sa pre žiakov štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova uskutočnila beseda s mladým podnikateľom pánom Bystričanom.

      Akciu zastrešovala iniciatíva  biznisuj.me, ktorá vznikla pre podporu mladých, talentovaných a podnikavých ľudí. Je to jedna z možností, ktorá môže výrazne prispieť k   rozvoju regiónov. Práve malí a strední podnikatelia tvoria 98% pracovných miest na Slovensku.

      Ak chceme zabrániť vyľudňovaniu regiónov, štát musí podporovať podnikavých ľudí, pretože sú to oni, ktorí môžu v budúcnosti v regiónoch vytvoriť pracovné miesta.

    • Stretnutie koordinátorov
     • Stretnutie koordinátorov

     • V dňoch 30. 9. – 4. 10. 2019 sa uskutočnilo v meste Regensburg (SRN) prvé stretnutie koordinátorov a spolupracovníkov nového multilaterálneho projektu Erasmus+ pod názvom „ Explainig europe“, do ktorého sa naša škola v tomto školskom roku zapojila. Témou projektu je vytvorenie digitálnych učebných materiálov o EU. Projekt potrvá do roku 2021 a  našimi partnermi sú stredné školy v nemeckom  Regensburgu a poľskom Lubiczi.

      Cieľom projektu je zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v Nej a ANJ, zlepšiť tiež ich digitálne kompetencie, spoznať nových ľudí, partnerské krajiny a ich tradície. Výsledným produktom projektu bude digitálny učebný materiál o EU.

      Prvé stretnutie partnerov malo vzdelávací a kultúrno-poznávací charakter. V rámci vzdelávacej časti sa partneri oboznámili s programami na spracovanie údajov a získali poznatky o práci s programami „kahoot“, „my simpleshow“  a tiež im bola predstavená práca na platforme Twin-space v rámci programu eTwining.

      Súčasťou kultúrno-poznávacej časti bola návšteva Domu bavorských dejín a účasť na programe pri príležitosti osláv  Dňa nemeckého zjednotenia.

      Veríme, že tento projekt bude úspešný a bude veľkým prínosom pre všetkých jeho účastníkov.

      Iveta Moťovská

    • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok
     • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok

     • Dňa 2. 10. 2019 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne Štiavničky konali za účasti asi 400 pretekárov súťaže žiakov a žiačok stredných a základných škôl. Siedmi študenti a študentky našej školy pretekali v nasledujúcich disciplínach: beh na 60m, 100m, 300 m, 800 m,  skok do diaľky a výšky.

      Dve naše dievčatá sa v silnej konkurencii umiestnili na vynikajúcich miestach:

      3. miesto získala   Nina Janštová v behu na  300m    (46,62s);

      2. miesto získala  Daniela Pápežová v skoku do  diaľky   (456 cm).

      Všetkým, ktorí vzorne reprezentovali našu školu, ďakujeme.

    • Olympiáda stredných škôl
     • Olympiáda stredných škôl

     • Dňa 1. 10. 2019 sme zorganizovali Olympiádu stredných škôl pri príležitosti 100. výročia založenia školy. Olympiády sa zúčastnili žiaci zo 6 škôl zvolenského okresu.

      Počasie nám prialo, a preto mohli prebehnúť všetky plánované športové disciplíny. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po otváracom príhovore pani riaditeľky RNDr. I. Vidovej nasledovali súťaže podľa rozpisu.

      Žiaci našej školy boli veľmi úspešní, zvíťazili vo všetkých kolektívnych športoch a v mnohých  individuálnych disciplínach.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú olympiádu. Vďaka patrí aj ostatným učiteľom a vybraným žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • Zelená rota – triedenie odpadov
     • Zelená rota – triedenie odpadov

     • V školskom roku 2018/19 sme v našej škole opäť aktívne triedili odpad, ktorý sme v týchto dňoch poslali do zberného dvora firmy Marius Pedersen Zvolen na recykláciu.

      Pri príprave na odvoz separovaného odpadu pomáhali študentky z tried IV.A, IV.E a II.D. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Vytriedili sme spolu 40 kg plastových fliaš a 560 kg papiera.

      Prosíme, pridajte sa k nám v triedení odpadu! Pomáhame tým našej planéte, zachraňujeme našu zem pre budúce generácie.

    • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom
     • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom

     • Dňa 27. 9. 2019  navštívil našu školu inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A  viedol prednášky spojené s besedou. Žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

      Žiakov v Tercii A upozornil na sankcie v prípade požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Prednášky boli vhodne doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe. V závere žiaci kládli p. Michalíkovi otázky, ktoré ich zaujímajú, alebo požiadali o vysvetlenie konkrétnej  problematiky.

    • Environmentálna výchova
     • Environmentálna výchova

     • Dňa 18.11.2019 sa študenti seminára z občianskej náuky zúčastnili workshopu s Dagmar Sedliakovou, ktorá je členkou OZ Slatinka.

      Občianske združenie Slatinka vzniklo v roku 1993, aktivity vyvíja vďaka dobrovoľníkom v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Počas vyučovacích hodín sa študenti zážitkovou formou oboznámili s rôznymi globálnymi problémami. Pomocou výukovej simulačnej hry a následnej spätnej väzby mali možnosť nazrieť do globálnych súvislostí, v ktorých  boli prepojené politické, etické, ekonomické aj environmentálne otázky.

    • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí
     • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí

     • Projekt Erasmus+ s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou“, ktorý sa začal v októbri 2017, sa blíži do finále svojej realizácie.

      Koncom septembra sa v našej škole uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie učiteľov z partnerských krajín z Nemecka a Talianska, ktorého cieľom bolo zhrnutie všetkých doterajších výsledkov v rámci projektu.

      V poslednej fáze sme evalvovali doterajší priebeh projektu, vypracovávali sme záverečnú správu a pripravovali sme materiál pre učiteľskú príručku na hodiny chémie. Príručka bude preložená do všetkých troch národných jazykov partnerských krajín a bude dostupná aj na webovej stránke našej školy.

      Počas stretnutia sme našim hosťom ukázali mesto Banská Štiavnica, v ktorom sa okrem historického jadra naši hostia oboznámili s vodným systémom pri ťažbe zlata a striebra. V Bratislave sme po návšteve Starého mesta zavítali do Nemeckého jazykového inštitútu.

      Dva roky od začiatku realizácie tohto projektu prešli veľmi rýchlo. Všetci účastníci projektu, ktorými boli žiaci vo veku od 16 do 18 rokov, si rozšírili svoje vedomosti v oblasti chémie a biológie, zlepšili si komunikačné zručnosti v nemeckom a anglickom jazyku, spoznali nové kultúry, navštívili zaujímavé neznáme miesta a nadviazali nové priateľstvá.

      Koordinátori projektu zo všetkých troch krajín zhodnotili projekt ako veľmi úspešný, a preto si predsavzali spoluprácu na ďalšom projekte v roku 2021.