• Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 17.1. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali víťazi školského kola v rôznych kategóriách.

      V kategórii 1A to boli žiaci Nela Hanesová z Prímy A a Michal Mihina zo Sekundy A, v kategórii 1B Nina Hanesová a Benjamín Androvič,z Tercie A, v kategórii 2A Martin Nôta z II.D  a Adam Baláž z II.A a v kategórii 2B Patrik Kriek zo IV.C  a Katarína Laučíková z III.E.

      Súťažiacim žiakom sa darilo  vynikajúco a preukázali výborné vedomosti v gramatike, počúvaní a čítaní s porozumením, v komunikácii aj tvorivosti v nemeckom jazyku.

      Nelka Hanesová získala 1.miesto v kategórii 1A. V kategórii 2A sa na 1.mieste umiestnil Martin Nôta a na 2.mieste Adam Baláž. V kategórii 2B získal 1.miesto Patrik Kriek a 2. miesto Katka Laučíková. V kategórii 1B získala 3.miesto Ninka Hanesová.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Žiakom, ktorí obsadili 1. a 2. miesto, držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 14. 2. 2019 v Banskej Bystrici.

    • Zlatý Amos SR
     • Zlatý Amos SR

     • Anketa je zábavná forma súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa alebo učiteľku na Slovensku.

      Vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi, ktorí deti učia, vychovávajú, sú im oporou, pomáhajú im na ceste k úspechom. Do ankety navrhujú učiteľov ich žiaci. Každý si určite spomenie aspoň na jedného učiteľa, ktorý bol láskavý, múdry a bol im vzorom.

      V školskom roku 2018/19 je organizovaný 13. ročník. Za tých uplynulých 12 rokov bolo  ocenených viac ako 90 úžasných učiteľov z celého Slovenska.

      Podrobnejšie informácie nájdete na: 

      http://www.zlatyamos.sk

      Link na upútavku:  https://youtu.be/rbZClfAxLyg

      Hlasovanie pre kategórie Zlatý Amos, Amos sympaťák, Zlatá škola:

      https://amos2017.webnode.sk

      Pre pedagóga, na ktorého sa oplatí spomínať:

      https://amos2017.webnode.sk/pedagog/

      Pre učiteľa bez predsudkov:

      https://amos2017.webnode.sk/ucitel-bez-predsudkov/

      Prihlášky vyplňte do 10. februára 2018.

      Celoslovenské kolo ankety sa uskutoční od 3.- 5. mája 2019 v Pezinku.

    • Vianočné melódie
     • Vianočné melódie

     • 21. december 2018 sa v našom gymnáziu niesol v duchu vianočných melódií a zvykov z rôznych  kútov sveta. Talentovaní študenti si pod vedením svojich vyučujúcich pripravili predstavenie v cudzích jazykoch, ktoré sa na škole učia.

      Vianočné skladby v nemčine, francúzštine, ruštine a angličtine si postupne vypočuli všetci študenti školy. V posledný deň školského  vyučovania v kalendárnom roku zavládla v priestoroch školy príjemná atmosféra, študentská rada pripravila punč a spoločne sme sa naladili na blížiaci sa najkrajší sviatok roka.

      Všetkým prajeme radostné a spokojné  Vianoce.

    • Matematická Pytagoriáda
     • Matematická Pytagoriáda

     • Vo štvrtok 13. decembra 2018 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, v ktorom žiaci vyriešia zadané úlohy.

      V kategórii P6 (príma) bolo osem úspešných riešiteľov. Na prvom mieste sa umiestnil Rastislav Španiel, druhá bola Terézia Pirníková a tretia Hana Sedliačiková.

      V kategórii P7 (sekunda) zvíťazila Zuzana Harbutová, druhé miesto obsadil Jakub Kostka a tretie Andrea Šuleková.

      Terciánom sa tiež darilo, v kategórii P8 sme mali až dvanásť úspešných riešiteľov. Najlepší bol Marek Pivka, o druhé miesto sa podelili Filip Slovák a Eugen Vozniuk, tretiu priečku si svojím výkonom vybojovala Wanda Kamoďová.

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

    • Vieš poskytnúť prvú pomoc?
     • Vieš poskytnúť prvú pomoc?

     • V piatok 14. 12. 2018  sme opäť pripravili pre našich spolužiakov a profesorov ukážky poskytovania prvej pomoci netradičnou formou na netradičnom mieste.  S človekom, ktorý potrebuje prvú pomoc, sa môžeme stretnúť kdekoľvek a kedykoľvek.

      Pri školskom bufete sme ošetrovali človeka s epileptickým záchvatom, na schodišti s poranením členka, na chodbe resuscitovali dieťa a dospelého  a nakoniec zachraňovali dusiaceho sa  v jedálni. Študenti sa takouto netradičnou formou, pri priamej inštruktáži našich mladých zdravotníkov, učia pomôcť pri rôznych poraneniach. Veríme, že  tento názorný spôsob poskytovania prvej pomoci výrazne pomáha všetkým našim študentom a profesorom, aby nezlyhali, keď ich život postaví do takejto vážnej situácie. Občas stačí iba zakloniť hlavu a človek začne dýchať, zdvihnúť poranenú končatinu a zatlačiť v rane a zabránime vykrvácaniu, zavolať 155 alebo 112 a zachránime život.

      Veľmi sa tešíme, že rady našich zdravotníkov rozšírili aj žiaci zo sekundy, tercie a viacerí študenti z prvého ročníka.

    • Reprezentácia GĽŠ v basketbale
     • Reprezentácia GĽŠ v basketbale

     • V tomto školskom  roku sme sa s úspechom po prvýkrát zapojili do okresného kola v basketbale dievčat ZŠ. Dňa 4. 12. 2018  sa hráčkam z prímy, sekundy a tercie v  zostave: Emília Buchová, Radoslava Bulíková, Zoja Ivanová, Júliana Jakubová, Wanda Kamoďová, Noemi Orságová, Janka Sedliačiková, Hanka Trchalová, Hanka Vidová, Paulínka Vreštiaková, Ninka Weisová, Laura Žlnková podarilo vybojovať krásne 2. miesto. Sme hrdí na výkon dievčat a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať aj v budúcom školskom roku.

      11.12.2018 prebehlo  okresné kolo v basketbale dievčat SŠ. Naše dievčatá  po jednoznačnom výkone proti SOŠ drevárskej a Hotelovej akadémii vo Zvolene obsadili 1. miesto a zaistili si tak postup  na krajské kolo. Nastúpili sme v zložení: Martina Luptáková, Daniela Mošková , Dominika Rausová, Magdaléna Žatkuliaková, Michaela Mattová, Romana Hlaváčová, Adela Bahledová, Erika Holíková, Alexandra Poliačiková, Federika Rausová a Karla Šlosiariková. Najúspešnejšími strelkyňami nášho tímu boli Daniela Mošková s 13 bodmi a Adela Bahledová so 14 bodmi. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

      V stredu 12.12.2018 nastúpili v turnaji okresného kola naši chlapci v zložení: Filip Blaho, Adrián Chvojka, Zemko Marek, Matúš Ivanko, Andrej Nagy, Samuel Potoč, Marek Konôpka, Sebastián Soroska, Adam Forgač, Adam Kover a Šimon Kostka . Najúspešnejším strelcom nášho tímu bol Andrej Nagy s 25 bodmi  a Filip Blaho so 17 bodmi. V silnej konkurencii naši chlapci po najlepšom finálovom zápase so SOŠ drevárskou obsadili 2. miesto. Chlapcom srdečne gratulujeme.

    • Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha...
     • Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha...

     • V predvianočnom čase, 18. 12. 2018, navštívili terciáni Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. V jeho priestoroch sa konala výstava o Vianociach z netradičného uhla pohľadu. Prostredníctvom lektorského výkladu a zbierkových predmetov múzea študenti spoznali pestrosť a rozmanitosť zimného sviatočného odevu, mužského aj ženského, noseného koncom 19. a začiatkom 20. storočia  v regióne  Zvolena. Výstava ich symbolicky previedla štedrovečerným dňom od skorého rána až po polnočnú omšu. Súčasťou výstavy boli aj ľudové zvyky spojené s týmto sviatočným dňom.

      Po výstave terciáni navštívili Vianočnú dedinu na Námestí SNP. Namiesto kožuchov ich zahrial teplý čaj a radosť z toho, že sú spolu.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Olympiády sa mohli zúčastniť študenti 1.- 4. ročníka.  Študenti si najprv preverili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z úloh týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, dodržiavania ľudských práv, ich porušovaniu, dokumentov a organizácií, ktoré slúžia na ochraňovanie základných ľudských práv a slobôd.

      Postupujúci študenti prejavili svoje vedomosti, názory, postoje v ústnej časti. Víťaz školského kola bude školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 7.2.2019. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Problematika právneho vedomia
     • Problematika právneho vedomia

     • Dňa 3.12.2018 navštívil našu školu inšp. J. Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A viedol prednášku spojenú s besedou a žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

       Prednáška bola doplnená konkrétnymi prípadmi z praxe. V závere žiaci kládli  otázky z rôznych oblastí, ktoré ich zaujímajú. Na každú otázku dostali kompetentnú odpoveď zo strany p. Michalíka.

    • Zbierka ponožiek pre Charitu
     • Zbierka ponožiek pre Charitu

     • Milí študenti, rodičia a priatelia školy,

      prosíme Vás, zapojte sa do zbierky pre Charitu sv. Alžbety vo Zvolene a podporme spoločne ľudí v hmotnej núdzi.

    • Školské kolá v jazykových olympiádach
     • Školské kolá v jazykových olympiádach

     • V priebehu novembra a decembra sa uskutočnili školské kolá Olympiád v slovenskom jazyku a vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole: anglický, nemecký francúzsky a ruský. Žiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa stanovených kritérií platných pre tento školský rok.

      Víťazi získali diplom a knižné odmeny v jazyku, v ktorom súťažili. Najúspešnejší žiaci v každej kategórii budú reprezentovať školu v ďalších postupových kolách. Držíme im palce a želáme veľa úspechov.

    • Spomienka na obete rómskeho holokaustu
     • Spomienka na obete rómskeho holokaustu

     • V pondelok 10. decembra 2018 sa žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene zúčastnili pietneho aktu na Židovskom cintoríne vo Zvolene, ktorý bol  spomienkou na obete rómskeho holokaustu počas 2. svetovej vojny.

      Problematika rómskeho holokaustu je v našich dejinách témou, ktorej sa ešte ani v súčasnosti nevenuje patričná pozornosť. Rómsky holokaust si na území Slovenska vyžiadal obete, na ktoré sa, bohužiaľ, často v kolektívnom vedomí slovenského národa zabúda. Podobne  ako holokaust židovského národa, tak aj holokaust Rómov je neoddeliteľnou súčasťou našich národných dejín 20. storočia, čo vo svojom prejave počas pietneho aktu spomenul aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Okrem neho sa na spomienke zúčastnila aj primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a ďalší hostia. Celá udalosť prebiehala pod záštitou združenia In Minority v zastúpení Zuzany Kumanovej, s ktorou naša škola spolupracuje.

       

    • Mágia slova 3
     • Mágia slova 3

     • V piatok 7. 12. 2018 prebiehalo vyučovanie v kmeňovej učebni SJL netradičným spôsobom. Klasická trieda sa nachvíľu premenila na nevšedný komorný umelecký priestor. Po úspešných prezentáciách Mágie slova 1 a 2, ktoré boli zamerané na epickú prózu a knižnú drámu, v treťom pokračovaní rezonovali kľúčové slová lyrika a báseň. Cieľom edukácie bolo pritiahnuť študentov kreatívnym spôsobom k  lyrickej poézii, ukázať im čaro básnického slova a zamilovať si tento literárny druh.

      V pásme slova a hudby vystúpilo celkom 28 talentovaných žiakov, ktorí počas 4 vyučovacích hodín učili skoro 200 svojich spolužiakov. Piatok bol dôkazom, že vyučovanie formou umenia naživo má zmysel a sme radi, že sa tento zámer podarilo naplniť. Študenti okrem vedomostí, ktoré získali, prežili silný emotívny zážitok.

    • Návšteva prezidenta SR v našej škole
     • Návšteva prezidenta SR v našej škole

     • Dňa 10. 12. 2018 sme na pôde  školy privítali vzácnu návštevu. V rámci programu vo Zvolene zavítal k nám prezident SR Andrej Kiska. Po krátkom stretnutí s vedením školy jeho kroky smerovali do veľkého priestoru telocvične. Tam už na neho čakali študenti tretieho a štvrtého ročníka. V príhovore k študentom rezonovali rôzne témy. A. Kiska hovoril sugestívnym spôsobom o osobných životných skúsenostiach, ale aj o vážnych spoločensko-politických problémoch.  

      Sme radi, že vo veľmi naplnenom programe prezidenta si našiel čas prísť medzi našich študentov. Pre mnohých to bude nezabudnuteľný zážitok.

    • Prenosná vodná elektráreň
     • Prenosná vodná elektráreň

     • Projekt Erasmus+ s názvom Prenosná vodná elektráreň sa pomaly blíži ku koncu

      V mesiaci november sa uskutočnilo posledné nadnárodné projektové stretnutie koordinátorov medzinárodného projektu Erasmus + s názvom Prenosná vodná elektráreň, ktoré sa konalo na Gymnáziu Ugnes Karvelis v meste Kaunas v Litve, v našej partnerskej krajine.

       

      Tento bilaterálny projekt sme začali realizovať v septembri 2017  a snažili sme sa v ňom podporiť prírodovednú gramotnosť žiakov litovského gymnázia a Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Keďže u žiakov dlhodobo sledujeme znížený záujem o prírodné vedy, rozhodli sme sa v tomto projekte upriamiť pozornosť na zaujímavú metódu vyučovania prírodovedných predmetov – bádateľské vyučovanie.

      V rámci projektu sa uskutočnili 2 stretnutia skupín žiakov, počas ktorých žiaci vystupovali v úlohe učiteľa - informovali, vysvetľovali, hľadali uplatnenie v praxi a preverovali prostredníctvom úloh.

       

      Výsledným produktom projektu bolo zostavenie Fyzikálnej príručky pre učiteľov a zostrojenie prenosnej vodnej elektrárne. Pri jej stavbe museli žiaci sami nájsť spôsob na jej zhotovenie a riešenie prípadných problémov. Všetci 24 žiaci, zapojení do projektu, túto príručku v decembri slávnostne dostanú. Bude tiež doplnená o fotografie a informácie z jednotlivých stretnutí.

      Ukončenie projektu je naplánované na mesiac december tohto roku. Všetky naše stanovené ciele sa nám podarilo splniť -  žiaci sa naučili pracovať v tímoch, zhromažďovať informácie, analyzovať ich a  vyvodzovať závery, využívať nástroje digitálnych technológií, boli schopní prijať zodpovednosť za výsledky svojej práce. Zlepšili sa v matematickej gramotnosti. Overili si svoje manuálne zručnosti, teoretické vedomosti a výsledky bádania pri stavbe modelu prenosnej vodnej elektrárne.

       

      Pridanou hodnotou projektu bolo, že počas jeho realizácie získali účastníci nových priateľov, zlepšili si komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku, spoznali novú krajinu, jej kultúru, tradície, školstvo a vedu.

       

    • Súťaž EXPERT geniality show
     • Súťaž EXPERT geniality show

     • Dňa 29.11.2018 sa na Slovensku uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Z našej školy sa do súťaže v  kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8, EXPERT G12 a EXPERT G34 zapojilo 33 žiakov. Žiaci si v súťaži vybrali 2 témy z ponúknutých šiestich tém – Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. V každej téme  museli odpovedať na 25 otázok počas 30 minút.

      Čiastočné výsledky súťažiacich zverejní usporiadateľ súťaže 21.12.2018 na webovej stránke www.sutazexpert.sk, kompletné výsledky najneskôr 15.1.2019.

      Držíme všetkým súťažiacim palce, aby obstáli v konkurencii čo najlepšie.

    • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ
     • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ

     • Dňa 6.12.2018, keď chodí  Mikuláš, navštívili  naši študenti Viliam Glézl (II.A) a Denis Vavrek (II.D) V. ZŠ vo Zvolene, v rámci  spolupráce pri monitoringu  pre stredoškolskú odbornú činnosť v odbore biológa.

      Študenti skúmajú  Kardiometabolický syndróm u adolescentov. Je to závažný celospoločenský problém, na ktorý treba upozorňovať mladých ľudí aj ich rodičov. Poznatky, ktoré naši študenti odprezentovali, majú informovať o  najväčších rizikách, hlavne u mladých vo veku od 14 do 17 rokov. Výskum doplnili spirometrickým vyšetrením 31 respondentov. Výsledky vyhodnotenia následne poskytnú zainteresovaným respondentom a budú súčasťou ich SOČ. S  monitoringom budú pokračovať aj v radoch našich gymnazistov a žiakov ďalších ZŠ vo Zvolene.

      Chceme poďakovať vedeniu V. ZŠ a tiež učiteľom, ktorí sa nám snažili vytvoriť maximálne vhodné podmienky pre spoluprácu.

    • Fórum slovenských rusistov
     • Fórum slovenských rusistov

     • Na pôde  KU v Ružomberku  prebieha každoročne pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu SR konferencia   Fórum slovenských rusistov.  22.11. a 23.11. 2018 na tému „Učíme sa učiť“ vystúpilo s ukážkami otvorených hodín v SJL, ANJ aj RUJ niekoľko slovenských učiteľov základných aj stredných škôl. Našu školu reprezentovala Mgr. Iveta Slančíková s prezentáciou v PP o zážitkovom vyučovaní, ktoré prakticky využíva už niekoľko rokov na hodinách RUJ v našom gymnáziu. Predstavila svoje návštevy divadelných predstavení so študentmi GĽŠ počas posledných desiatich rokov v SND a v Divadle Astorka Korzo 98.

      Výber divadelných inscenácií je zameraný na diela ruských autorov, ako sú : L. N. Tolstoj (Anna Kareninová, Vojna a mier), A. P. Čechov( Tri sestry, Višňový sad), F. M. Dostojevský  (Bratia Karamazovovci),  A. S. Puškin a P. I. Čajkovskij (opera Eugen Onegin, balet Luskáčik).

    • Svetový deň boja proti AIDS
     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Celoslovenskú kampaň boja proti AIDS organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“.AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

        Aktuálny problém?
        Individuálny problém?
        Dlhodobý problém?
        Spoločenský problém?

      Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal opäť aj v našej škole. Študenti tretieho ročníka symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Aktívny záujem žiakov o kampaň pokračovala 29. novembra v spolupráci s našimi zdravotníkmi, rozdávaním a nosením červených stužiek. Súčasťou boli aj informácie o nástrahách ochorenia na plagátiku v priestoroch školy.


      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a symbolickú podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným učiteľom a študentom školy.

      https://www.sosstavebna.sk/wp-content/uploads/2016/12/logo-3.jpg

    • Cigánsky boxer
     • Cigánsky boxer

     • Rómsky holokaust je téma, o ktorej sa na Slovensku veľa nehovorí a nepíše. O to väčším zážitkom pre nás bolo predstavenie monodrámy Cigánsky boxer, ktoré sa uskutočnilo v našej škole 27. novembra 2018.

      Monodráma Cigánsky boxer vychádza zo skutočného príbehu boxerskej hviezdy Johanna Trollmanna, ktorý sa v roku 1933 stal majstrom Nemecka v poloťažkej váhe. Titul mu bol odobratý pre jeho rómsky pôvod. Posledný zápas absolvoval ako karikatúra „árijského“ boxera s odfarbenými blond vlasmi a napudrovanou tvárou. Neskôr bol internovaný v koncentračnom tábore Neuengamme, kde bol v roku 1943 zavraždený.

      Silný príbeh, výrazne expresívne stvárnený hercom brnenského Buranteatra Filipom Tellerom, nás hlboko vtiahol nielen do deja, ale aj do vyhrotených emócií hlavných aktérov.

      Autorkou dramatickej predlohy je súčasná nemecká dramatička Rike Reiniger. Predstavenie vzniklo v spolupráci s Muzeom romské kultury v Brne a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

      Na predstavenie nadviazala zaujímavá diskusia s etnografkou a historičkou Zuzanou Kumanovou, odborníčkou na kultúru a dejiny Rómov, ktorá nám zapožičala bannery s tematikou rómskeho holokaustu na Slovensku. Umiestnené budú vo vstupných priestoroch školy do 10. decembra 2018.