• Kvety Beneluxu
     • Kvety Beneluxu

     • V dňoch 8. 4. – 12. 4. 2019 sa 35 žiakov našej školy  (1. až  3. ročník) zúčastnilo geograficko-jazykovej exkurzie Kvety Beneluxu, pod vedením p. Hobzovej, p.Gubániovej a p. Vasilovej. Počas troch dní sme spoznali tri krajiny patriace do Beneluxu - Luxembursko, Belgicko a Holandsko. Náš prvý deň začal prehliadkou Luxemburska a pokračoval do Bruselu, ktorý je známy  vychýrenou belgickou čokoládou a soškou cikajúceho chlapčeka na námestí. Po zaslúženom odpočinku v hoteli sme ráno vyrazili spoznávať krásy Haagu a Antwerp. Deň sme ukončili prehliadkou veterných mlynov a nočného Rotterdamu. Posledný deň exkurzie sme celý strávili v Amsterdame. Prehliadli sme si umelecké zbierky Ríšskeho múzea, centrum mesta a hodinu sme sa plavili po amsterdamských kanáloch. Samozrejme, nevynechali sme ani Red Light District, štvrť známu nielen historickými budovami.

      Vyčerpaní a plní zážitkov sme večer nasadli do nášho autobusu a vyrazili na spiatočnú cestu.

      Celým naším poznávacím zájazdom nás sprevádzal delegát CK Coimex  Alex, ktorý žije a pracuje v Holandsku. Poskytol nám cenné a zaujímavé  informácie o živote v krajinách, ktoré sme navštívili.

       

    • Florbalové turnaje
     • Florbalové turnaje

     • Pri príležitosti Storočnice školy sa v našej škole uskutočnili 2 florbalové turnaje. Zúčastnili sa ich žiaci 4. -  9. ročníka základných škôl, ktorí boli rozdelení do viacerých kategórií. Podporiť nás prišli aj zástupcovia HKM Zvolen, ktorí žiakom priniesli  pekné ceny. Po fair play hre v kategórii 4. -  5. ročník vyhrala 3. ZŠ  z Detvy.  V kategórii 6. – 9. ročník vyhrala ZŠ sv. D. Savia zo Zvolena. Naši žiaci sa umiestnili na výbornom 3. mieste. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Šimon Ďurica zo SE A.

      Všetkým družstvám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     •  

      Dňa 5. 4. 2019 sa v Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ.

      Veľmi nás teší, že tento rok do celoštátnej prehliadky prác SOČ postupujú 2 práce z nášho gymnázia. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

      Postupujúcim: Dominikovi Sarvašovi (1. miesto) a Viliamovi Glézlovi (2. miesto) gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v  celoštátnom kole, ktoré usporiada Stredná odborná škola automobilová v Košiciach 23. - 26. 4. 2019.

       

      Mgr. Krnáč Pavel

      koordinátor SOČ

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V stredu 27. 3.  2019  zorganizovali pracovníci CVČ Domino Zvolen  okresné kolo obľúbenej súťaže v rýchlom riešení úloh Matematickú Pytagoriádu. Našu školu v silnej konkurencii základných škôl úspešne reprezentovali študenti osemročnej formy štúdia. Marek Pivka z tercie a Zuzana Harbutová zo sekundy vo svojich kategóriách P8 a P7 zvíťazili, Rastislav Španiel z prímy sa v kategórii P6 umiestnil na druhom mieste.
      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a v ďalších súťažiach želáme veľa úspechov.

    • Opäť prišla jar
     • Opäť prišla jar

     • Jar nás každý rok upozorní , že je potrebné poupratovať nie len v areáli školy, ale aj v blízkom mestskom parku Lanice. Toto jarné upratovanie prináša postupne svoje ovocie, odpadu je stále menej. Ľudia si čoraz viac vážia toto cenné územie. Študentky  III. A, III. E, I. A, I. D (v počte 45) s p. Kvasnicovou túto úlohu zvládli za 2 hodiny.

      Všetkým patrí veľké  ďakujem!

    • ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
     • ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

     • To je názov  okresnej súťaže pre  žiakov osemročnej formy štúdia. Zorganizovalo ju Centrum voľného času DOMINO vo Zvolene 5. 4. 2019.
      Boli sme veľmi úspešní. Do krajského kola postúpilo 6 našich žiakov zo 7 súťažiacich. Všetkým gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

       

    • Mladý Európan 2019
     • Mladý Európan 2019

     • Dňa 5. 4. 2019 sa naši študenti zúčastnili regionálneho kola 14. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019 v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: P. Jaďuď (III. A) , F. Caudt a F. Balciar  (III. B).

      Študenti preukázali svoje  v troch kolách. V prvom kole čakal na súťažiacich vedomostný kvíz o Európskej únii, v druhom kole riešenie tajničky v troch cudzích jazykoch a v treťom kole známe osobnosti z politiky, športu, geografie, symboly a inštitúcie Európskej únie.

      V konkurencii stredných škôl z Banskobystrického kraja sa našim študentom podarilo obsadiť 3. miesto.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

    • Geografická olympiáda 46. ročník
     • Geografická olympiáda 46. ročník

     • Geografická olympiáda má v našej  škole dlhú tradíciu a výborné výsledky. Súťaží sa v kategóriách E, F pre žiakov osemročného štúdia a v kategóriách A, B, Z pre študentov štvorročného štúdia.

      Do školského kola sa zapojilo v kategórii F  12 žiakov, v kategórii E  6 žiakov. Do okresného kola postúpili prví traja žiaci: Hugo Gál, Robert  Šandorfi, Zuzana Harbutová (SE A), Andrej Ďurica, Ema Chamulová, Maxim Samčuk (TE A). Všetci boli v okresnom kole úspešní riešitelia. Hugo Gál sa umiestnil na 1. mieste postúpil do krajského kola

      Do školského kola kategórie A, B  študenti odovzdali 35 prác. Do  krajského  kola postúpilo 5 študentov: Martin Nôta, Romana Högerová,  Simona Nemčoková (II.D),  Viliam Glézl (II.A), Ivo Bednář (II.B).  Romana Högerová a Viliam Glézl  skončili na 3. mieste a Martin Nôta na 1. mieste.

       Zo školského kola kategórie Z boli do krajského kola pozvané 2 študentky: Monika Chovancová (II.B) a  Mirka Liptáková (3.D), ktorá skončila na 4. postupovom mieste.

      V celoštátnom kole  (29. - 31. 3. 2019 v Bratislave) našu školu reprezentovali Martin Nôta a Mirka Liptáková.

      Martin Nôta zo 60 súťažiacich skončil na krásnom 6. mieste. Dostal sa do výberu 11 študentov a bude ďalej bojovať o účasť na medzinárodnej geografickej olympiáde v Hongkongu, kde postupujú 4 študenti.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce.

       

    • Storočnicu školy sme si pripomenuli športom
     • Storočnicu školy sme si pripomenuli športom

     • Stolný tenis je v našej škole veľmi populárny, najmä medzi žiakmi osemročného štúdia. Aby sme si pripomenuli našu Storočnicu, zorganizovali sme stolnotenisový turnaj a pozvali sme do našej telocvične žiakov základných škôl. Naši chlapci aj dievčatá uspeli a zvíťazili.

      Gratulujem im k peknému športovému výkonu.

    • Goetheho inštitút v Bratislave
     • Goetheho inštitút v Bratislave

     • Dňa 1. 4. 2019 navštívili žiaci druhého ročníka našej školy Goetheho inštitút v Bratislave. Návšteva bola spojená s prehliadkou cudzojazyčnej knižnice a workshopom v nemeckom jazyku. Po návšteve sme si spoločne prezreli historické centrum Bratislavy a krátky čas sme strávili na nábreží Dunaja.

      Plní zážitkov sme sa večer vrátili späť do Zvolena.

    • English Week 2019
     • English Week 2019

     • V dňoch 18. -  22. 3. 2019 sa žiaci Prímy A učili pod vedením amerického lektora Raya. Naši najmladší gymnazisti sa zdokonaľovali v konverzácii v anglickom jazyku  a rozšírili si svoju  slovnú  zásobu o nové anglické slová a výrazy.  

      Počas týždňa nielen  usilovne pracovali, ale užili si aj veľa zábavy.

    • 53. ročník biologickej olympiády
     • 53. ročník biologickej olympiády

     • V školskom roku 2018 /2019 postúpili do  krajského kola  Biologickej olympiády v kategórii A Nina Bortelová z III.C a Samuel Marichel z III.C triedy, v kategórii B Kristína Kollárová z II.A a Matej Mazúch z I.D triedy.

      Všetci štyria boli úspešní riešitelia. Nina Bortelová obsadila v krajskom kole 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola v Bratislave.  Kristína Kollárová získala pekné 3. miesto.

      Všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Úspechy našich francúzštinárov
     • Úspechy našich francúzštinárov

     • V rámci marca – mesiaca frankofónie na Slovensku, sa francúzštinári nášho gymnázia úspešne zapojili do dvoch podujatí organizovaných Alliance Française v Banskej Bystrici.

      Prvým z nich bol francúzsko-slovenský Kidskvíz, ktorý sa konal v Štátnej vedeckej knižnici dňa 26. 3. 2019. Súťažilo v ňom 90 prihlásených žiakov z rôznych základných škôl. Súťaž sa skladala z 30 otázok v troch oblastiach: láska, jazyky a telefón. Nechýbali ani chipsové otázky na rýchlosť. Náš tím zo Sekundy A sa umiestnil na krásnom 1. mieste. Srdečne gratulujeme.

      Druhým podujatím bolo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky, ktoré sa uskutočnilo 29. 3.  2019 v   Starej radnici vo Zvolene. Naša škola, v zastúpení Mgr. Čutorovej, bola spoluorganizátorom celej akcie. Celkovo bolo prihlásených 25 spevákov, ktorí súťažili v 3 kategóriách podľa veku. Do 14 rokov, od 15 do 17 rokov a starší ako 18 rokov. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota pod vedením Ivany Kurtulíkovej, pedagogičky spevu z Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Diváci si vypočuli francúzske piesne vo vynikajúcom podaní jednotlivých spevákov. Z našej školy sa do súťaže zapojili 4 speváčky. Z Prímy A Ela Paula Andrášová a Michaela Tomášová, zo Sekundy A Zuzana Harbutová a z 1.B Eva Janiczeková. Michaele Tomášovej gratulujeme k získaniu 3. miesta v kategórii do 14. rokov a všetkým ďakujeme za skvelé spevácke výkony.

    • Krajské kolo vo volejbale žiačok a žiakov SŠ
     • Krajské kolo vo volejbale žiačok a žiakov SŠ

     • Centrum voľného času v Detve v Mestskej športovej hale zorganizovalo 27. 3. a 28. 3. 2019 krajské  kolá vo volejbale žiačok a žiakov. V silnej konkurencii 5 družstiev obsadili chlapci 5. miesto, dievčatá zvíťazili a  postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa koná 9. - 10. 5 2019 v Trnave.

      Srdečne všetkým  blahoželáme!

      Veríme, že naše dievčatá budú rovnako úspešné aj  v celoslovenskom kole súťaže. Držíme im palce.

    • KK ORJ GĽŠ Zvolen v Banskej Bystrici CVČ Junior
     • KK ORJ GĽŠ Zvolen v Banskej Bystrici CVČ Junior

     • V pondelok 25. 3. 2019 sa konalo v Banskej Bystrici v CVČ Junior Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali títo študenti: Vozniuk Yevhenii z TE A ,  Klányiová Anna z II.C, Ignaciková Dorothea  z  III.C a  Bačová Timea z III.D triedy. V tohtoročnej silnej konkurencii sa podarilo vybojovať 1. miesto v Krajskom kole v kategórii A3  Vozniukovi  Yevheniiovi, ktorý postúpil  do celoslovenského kola v Bratislave. V kategórii A2 obsadila Klányiová Anna pekné 2. miesto a v kategórii B3 Ignaciková Dorothea obsadila 2. Miesto, Timea Bačová z III.D obsadila 4. miesto.
      Všetkým študentom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Yevheniiovi   Vozniukovi  prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole  Olympiády v ruskom jazyku.       

    • Drogy, to teda nie!
     • Drogy, to teda nie!

     • Dňa 26. 3. 2019 sa študenti GĽŠ  zúčastnili vedomostného kvízu, ktorý organizovala Krajská knižnica Ľ. Štúra pre stredoškolákov,  pod  názvom  Drogy, to teda nie!

      Našu školu reprezentovali žiaci z 2.A triedy: Jakub Čillík a Viliam Glézl. Podporovali ich: Kristínka Kollárová a pani učiteľka V. Bónová.  

      Chlapci sa veľmi snažili vo všetkých štyroch kolách, v silnej konkurencii 7 družstiev  SŠ. Zapojiť sa mohli aj diváci z publika a za správne odpovede si odniesli pekné ceny v podobe kníh. Študenti prežili zaujímavý deň, z ktorého môžu čerpať inšpiráciu a poučenie do budúcnosti.

       

    • Okresné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov
     • Okresné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov

     • V dňoch 19. 3. a  21. 3. 2019 sme v priestoroch našej školy zorganizovali okresné kolo vo volejbale chlapcov a dievčat. Hralo sa systémom každý s každým. Chlapci aj dievčatá nášho gymnázia sa umiestnili na 1. mieste a postúpili do regionálneho kola v Detve, ktoré sa bude konať dňa 26. 3. 2019.

      Výsledky dievčatá:

      1. miesto - Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
      2. miesto - SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen
      3. miesto - SOŠ Drevárska

      Výsledky chlapci:

      1. miesto – Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
      2. Miesto - SOŠ Drevárska
      3. miesto – SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

      Víťazným družstvám gratulujeme a prajeme v ďalších kolách veľa šťastia.
      Akcie organizačne akcie zabezpečili: Mgr. Kvasnicová, Mgr. Hranec, Mgr. Lizoň.

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 18.3. 2019 sa  v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Naši francúzštinári dosiahli vynikajúce výsledky. V kategórii 1A získala druhé miesto Zuzana Harbutová zo Sekundy A, v kategórii 2B dosiahla druhé miesto Michaela Jenčíková. Víťazkou kategórie 1B je Emília Buchová z triedy Tercia A, ktorá postupuje do celonárodného kola súťaže.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov.

    • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019
     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019

     • Centrum voľného času Domino vo Zvolene privítalo 15. marca 2019 súťažiacich prvých troch kategórií v prednese umeleckého slova. Študenti osemročnej formy štúdia boli v tejto súťaži veľmi úspešní. Primáni Dominika Nociarová a Oliver Kazda sa stali víťazmi v II. kategórii. Dominika v poézii a Oliver v próze. Tercián Maxim Samčuk obsadil v prednese poézie v III. kategórii 3. miesto. Srdečne im blahoželáme k úspechu.

      Víťazi postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 10. apríla 2019 opäť v Domine.

    • Valentínska kvapka krvi 2019
     • Valentínska kvapka krvi 2019

     • Naša škola  sa  aj v tomto roku 15. 3. 2019 zapojila už do 24. ročníka Valentínskej kvapky krvi. Jej odkaz - Darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku, zostáva rovnaký. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať vzácny kúsok zo seba.

      Darovanie krvi prebiehalo v priestoroch gymnastickej telocvične, ktorá sa nachvíľu zmenila na transfúznu stanicu. V našej škole sa prihlásilo tento rok 33 darcov, mnohí chceli darovať krv prvýkrát. Bohužiaľ, nie všetkým to bolo umožnené, podarilo sa to 23 čestným darcom.

      Do druhej najväčšej náborovej kampane SČK, ktorá je už tradične spojená s Dňom zaľúbených, sa za uplynulých päť rokov zapojilo 130 645 dobrovoľných darcov, z toho bolo 23 420 prvodarcov.

      Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zvrátiť osud nejedného človeka. Všetkým darcom ďakujeme za ich ochotu nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov tým najcennejším, čo majú, čo sa nedá nahradiť ničím – vlastnou krvou.