• Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene
     • Veľký úspech mladého vedca z GĽŠ vo Zvolene

     • Po krásnom úspechu nášho študenta Viliama Glézla v Krajskom kole SOČ, kde obsadil prvé miesto v kategórii fyzika, matematika a v kategórii biológia, jeho víťazné ťaženie pokračuje.

      Na základe zisku najvyššieho ocenenia FVAT AMAVET 2019 sme sa aj v tomto krízovom období zúčastnili 27. ročníka Medzinárodnej súťaže vedeckých projektov Akademika Vernadského pod záštitou Ruskej akadémie vied. Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu súťaž prebiehala dištančnou formou. Prácu prezentoval 7.4. 2020 v anglickom jazyku v kategórii Špeciálna medicína, prevencia ochorení a medicínska genetika. O diskusiu po prezentácii prejavilo záujem veľa odborníkov.

      Po desiatich dňoch prišlo vyhodnotenie, ktoré nás veľmi potešilo. Naša práca získala 1. miesto vo svojej  kategórii, bola tiež ocenená ako práca s najväčším vedeckým prínosom a bola vyhodnotená ako najlepší vedecký projekt v súťaži Akademika Vernadského.

      Sme nesmierne hrdí, že tento mladý vedec je žiakom nášho gymnázia. Prajeme mu veľa úspechov na jeho ceste za vedeckým poznaním, ktoré môže pomôcť ľuďom s vážnymi ochoreniami.  

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Dňa 16. apríla 2020 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou.

      Tento náhradný postup pre realizáciu súťaže navrhol ŠIOV ako organizátor SOČ a následne ho podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Nesmierne nás teší obrovský úspech nášho žiaka Viliama Glézla. Súťažil v dvoch kategóriách a  obsadil krásne 1. miesta. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

      Umiestnenie zaručuje postup do celoštátnej prehliadky prác SOČ. Vzhľadom k terajšej situácii by sa celoštátna prehliadka mala konať tiež dištančnou formou. Organizátorom je KCVČ Trenčín.

      Viliamovi Glézlovi gratulujeme a prajeme mu veľa šťastia v celoštátnom kole, výsledky ktorého budú známe najneskôr do 29. mája 2020.

       

      Mgr. Krnáč Pavel

      koordinátor SOČ

    • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+
     • Krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku – Erasmus+

     • V dňoch 2.3 – 6.3. 2020 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnila krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Privítali sme u nás našich partnerov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Žiaci z partnerských krajín boli ubytovaní prevažne v hostiteľských rodinách, kde prichádzali do priameho kontaktu s našou kultúrou a ľuďmi.

      Počas úvodných aktivít, zameraných na vzájomné zoznámenie sa a nadviazanie komunikácie, sa vytvorila príjemná priateľská atmosféra. Všetci spoločne pripravili prehliadku tradičných produktov z každej krajiny. Naši žiaci prostredníctvom prezentácií predstavili hosťom školu, mesto a pamiatky UNESCO na Slovensku. Zrealizovali aj interaktívnu  prehliadku Zvolena.

      Účastníci projektu navštívili historické mesto Banskú Štiavnica, jaskyňu Domica, drevený kostolík v Hronseku, aby tak spoznali bližšie miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO u nás. V Literárno- hudobnom múzeu v Banskej Bystrici sa zoznámili s naším tradičným hudobným nástrojom – fujarou, zapísanou tiež v zozname UNESCO.

      Na hodinách nemeckého jazyka, ktorých štruktúra a metodika bude súčasťou výsledného produktu - Metodickej príručky pre učiteľa v digitálnej aj knižnej podobe, sa žiaci venovali téme Zdravie. Zdokonaľovali sa v jazykových, digitálnych kompetenciách a sociálnych zručnostiach. Vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím programu „my simpleshow“ , internetovej stránky www.gocongr.com a aplikácie slido.com-App.

      V závere prebiehala reflexia, diskusia, evalvácia aktivít, príprava správ a foriem diseminácie projektu. Účastníci vyhodnotili vzájomnú spoluprácu i celkovú atmosféru stretnutia. Pomocou počítačovej techniky vytvárali fotokoláže a plagáty obsahujúce všetko charakteristické pre túto krátkodobú výmenu a novými zážitkami naplnený týždeň.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom  hostiteľských rodín, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa naši hostia cítili u nás príjemne.

      Zároveň ďakujeme aj našim sponzorom, ktorými boli Mesto Zvolen, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zvolenská mliekareň s.r.o., DRU a.s. Zvolen, Hriňovská mliekareň Koliba a Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, že nám vyšli v ústrety a prispeli k obohateniu našich projektových aktivít slovenskými produktmi a poskytnutím propagačného materiálu o Slovensku.

      Nasledujúca krátkodobá výmena skupín žiakov je naplánovaná v Rumunsku v meste Satu Mare, kde sa opäť stretnú zástupcovia z týchto piatich partnerských krajín.

       

       

    • Snažíme sa pomáhať
     • Snažíme sa pomáhať

     • Naša škola ja zatvorená, ale učitelia a žiaci usilovne pracujú doma. Na Slovensku vznikla iniciatíva výroby chýbajúcich ochranných štítov pre zdravotníkov pomocou 3D tlače. Vďaka projektu ITakadémia má naša škola potrebné vybavenie aj materiál na ich výrobu. Rozhodli sme sa využiť našu „učebnú pomôcku“ 3D tlačiareň a pomôcť zdravotníkom v prvej línii. V piatok sa nám podarilo pripraviť prvých 30 ks štítov, ktoré sme darovali do Nemocnice vo Zvolene. Chceme poďakovať projektu IT Akadémia za technickú podporu a zabezpečenie laserom vyrezaných fólií, ktoré nám expresne dodali z CVTI SR z Bratislavy. Fólie boli zakúpené občianskym združením AGNICOLI.  Materiál sa nám postupne míňa, ale chceme a budeme ďalej tlačiť, pretože spotreba ochranných štítov je veľká.

      Ak nás chcete v tejto iniciatíve podporiť, prispejte na účet Rady rodičovských združení pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Z darov zabezpečíme len materiál a technické vybavenie. Ak nám to výška darov dovolí, zakúpime ďalšiu 3D tlačiareň pre školu, aby sme mohli zvýšiť výrobnú kapacitu, ktorá je limitovaná rýchlosťou tlače.

      IBAN: SK95 0900 0000 0050 4987 8239

      Do správy pre prijímateľa uveďte: dar COVID 19

      Dar vo výške 10 € stačí na výrobu 5 ks štítov.

      Ak poznáte zdravotníkov, ktorí potrebujú štít, vyplňte dopytový formulár.

      Projekt tlače štítov sme mohli realizovať vďak IT Akadémii.