• Aktivity v rámci projektu Erasmus+
     • Aktivity v rámci projektu Erasmus+

     • Tento týždeň prebiehajú v našom gymnáziu dve aktivity týkajúce sa cudzích jazykov. Obe súvisia s programom Erasmus+, ktorý existuje na Slovensku už 24 rokov.

      Od pondelka 11. 10. pracujú žiaci 4. ročníka spolu so svojimi zahraničnými partnermi z Nemecka a Poľska v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom explaining-europe na rôznych aktuálnych témach o Európskej únii, ako napr. dištančné vyučovanie, digitálne euro... Spolupráca prebieha virtuálne.

      Druhou aktivitou sú Dni Erasmus +, ktoré sa každoročne konajú 14. - 16. októbra. Vo vstupnej hale školy si žiaci môžu pozrieť panel s informáciami o tomto programe a našich projektoch Erasmus+. Zároveň sa môžu zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny.

    • Prevencia rakoviny prsníka
     • Prevencia rakoviny prsníka

     •  V rámci ružového októbra zavítalo Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici medzi študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

      MUDr. Alexandra Bieliková si pre študentov pripravila  prednáškou o dôležitosti prevencie v oblasti prsníkov, takisto aj o príčine, vzniku a liečbe rakoviny prsníka.Tešíme sa, že sme mohli upozorniť na túto dôležitú tému aj medzi mladými ľuďmi.

      Tí sa rozhodli po prednáške vytvoriť na školskom dvore znak empatie s ružovým októbrom a ženským zdravím medzinárodný symbol prevencie rakoviny prsníka – ružovú stužku.

    • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+
     • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+

     •               V dňoch 27. 9. – 1. 10. 2021 sa v Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Prebiehalo v nemeckom jazyku súčasne v 5 európskych partnerských školách a nadviazalo  na krátkodobé výmeny žiakov, ktorí ešte v prvom roku spolupráce vycestovali do Maďarska a k nám na Slovensko. Virtuálneho stretnutia sa zúčastnilo 10 žiakov z triedy Kvarta A. Zapojili sa do projektových aktivít so žiakmi z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Zostaviť program a priebeh projektového týždňa online formou mali za úlohu žiaci a pedagógovia z partnerskej školy v Rumunsku. Jeho príprave však predchádzalo niekoľko spoločných virtuálnych diskusií koordinátorov zo všetkých partnerských škôl. Online privítanie v Satu Mare v Rumunsku a prezentácie o tejto krajine, meste a škole odštartovali týždeň naplnený množstvom zaujímavých úloh a povinností, ale aj vtipných   zážitkov. Všetci sa zdokonalili v nemeckom jazyku, ktorý je spoločným komunikačným jazykom tohto projektu. Nadviazať komunikáciu  v cudzom jazyku uľahčila aj spoločná výroba náramkov priateľstva vo farbách štátnej vlajky každej krajiny, a tak sa celkom prirodzene vytvorila veľmi príjemná priateľská atmosféra.

      Na online vyučovaní sa žiaci  venovali zdokonaľovaniu svojich jazykových a digitálnych kompetencií, sociálnych zručností a preukazovali svoje vedomosti v témach umenie, kultúra a hobby. Porozumeniu pri sledovaní filmov, videí, pri riešení vedomostných online kvízov a tvorivých úloh napomáhalo aj využívanie podobnosti nemčiny a angličtiny. Celé online vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím viacerých programov, učiacich aplikácií a internetových stránok (www.canva.com, www.kahoot.com, www.wordwall.net, www.studystack.com, www.genial.ly, www.padlet.com), ktoré budú v súvislosti s vyučovacím procesom podrobnejšie opísané v novej metodickej príručke pre učiteľa. Táto, ako jeden z výsledných produktov projektu, bude vydaná v digitálnej aj knižnej podobe.

      Po každom dni prebiehala reflexia, vzájomná diskusia žiakov a učiteľov, vyhodnotenie aktivít. Projektoví koordinátori z jednotlivých škôl okrem hodnotenia doterajších splnených úloh pripravili aj rozdelenie nových úloh na najbližšie obdobie.

      Materiál, ktorý žiaci zozbierali počas piatich dní, využili na zdokumentovanie priebehu celého virtuálneho stretnutia.

      Záverečný deň obohatil spoločne zostavený kultúrny program, v ktorom tradície a krása ľudového umenia, talent a húževnatosť jeho interpretov uviedli slávnostnú chvíľu odovzdávania diplomov za účasť na projekte.  

      Skončil sa náročný, pestrý a rozmanitými aktivitami naplnený týždeň. Spoločne strávený čas priniesol žiakom a pedagógom nové informácie, rozvinul zručnosti, vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa vo svojom okolí osobne aj online cestou radi podelia. Aj z pohľadu zúčastnených žiakov bol vnímaný a hodnotený pozitívne.

      Koordinátorka tohto projektu na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene Mgr. Eva Cesnaková už niekoľko rokov vkladá do projektov, ako je aj tento, svoje bohaté skúsenosti a dokáže pre ne nadchnúť aj našich žiakov.

    • Rétorika
     • Rétorika

     • Rétorikou sa zaoberali  už starovekí Gréci, v stredoveku bola tretím zo siedmich slobodných umení. Rozvíjať a kultivovať verejný ústny prejav je veľmi dôležité aj v súčasnosti. Naši žiaci prejavili záujem o tvorivú dielňu Rétorika ako komunikačný nástroj. Využili sme možnosť a  30. 9. 2021 sme sa zúčastnili tohto zaujímavého podujatia.

      Lektor Mgr.art. Peter Magurský si svojím vystupovaním a aktívnym prístupom študentov  hneď získal. Podujatie sa nieslo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Študenti sa rozohriali viacerými artikulačnými a dychovými cvičeniami. Neskôr mali možnosť vyskúšať si tvorbu rôznych príbehov, útvarov zasadených do zaujímavých komunikačných situácií. Ocenili sme zo strany lektora jeho nápaditosť, rady a praktické skúsenosti, ktoré študenti určite využijú vo svojom živote.