• Vianočný hudobný pozdrav
     • Vianočný hudobný pozdrav

     • Hoci nám pandemická situácia neumožnila tento rok uskutočniť tradičné podujatie Vianoce v škole, pripravili si naši študenti malý hudobný pozdrav.  Nadaní žiaci zahrali a zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našom gymnáziu. Spoločne v závere zaspievali Tichú noc aj v slovenčine. 

      Študenti vytvorili pre všetkých malý darček a zároveň úprimné želanie  radostných a pokojných vianočných sviatkov.

    • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY
     • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

     • Naša škola sa pred Vianocami zapojila do dobrovoľnej akcie Krabičky plné lásky pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja. Pevne veríme, že darčeky, ktoré boli odovzdané do domovov dôchodcov vo Zvolene, urobili našim seniorom veľkú radosť a spríjemnili im smutné a ťažké chvíle, ktoré v čase pandémie prežívajú v izolácii od svojich blízkych.

      Zo srdca ďakujeme všetkým štedrým darcom.

       

       

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V priebehu mesiaca november sa v našej škole konali školská kolá Olympiády v anglickom jazyku v jednotlivých kategóriách.
      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória 1A

      1. miesto – Barbora Báťková  (SE A)
      2. miesto – Adrián Sliacky (SE A)
      3. miesto – Jana Gavliaková  (SE A)

      Kategória 1B

      1. miesto – Krištof Čech (TE A)
      2. miesto  - Hana Vidová (KV A)
      3. miesto – Regina Kamoďová (TE A) /Alica Švecová (KV A)

      Kategória 2A

      1. miesto – Laura Bakšová (SX A)
      2. miesto – Jakub Šaling (KI A)
      3. miesto – Jakub Markech (KI A)

      Kategória 2B

      1. miesto – Viviána Hamariková (IV.A)
      2. miesto – Anna Bellová (IV.C)
      3. miesto – Milan Schmidt (III.B)

      Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným želáme energiu a motiváciu v ďalšom štúdiu  pre život dôležitého anglického jazyka.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády ľudských práv pre študentov 1. - 4. ročníka. Študenti si  preverili  svoje vedomosti  v písomnej časti, ktorá pozostávala  z  tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva...

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadila 1. miesto Alexandra Poliačiková zo IV.A, na 2.mieste skončila Alexandra Berkyová z KI A a 3. miesto si vybojovala  Janka Babicová z III.A.

      Víťazka školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 10. 2. 2022 online formou.

      Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 10. 12. 2021 sa konalo školské kolo OSJL online formou. Do školského kola sa prihlásilo 24 súťažiacich.

      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

      B kategória
      1. Katka Kocúrová  (II.B)
      2. Sára Podhradská (II.A)
      3. Alžbeta Konôpková  (I.A)

      A kategória
      1. Ema Kucejová (III.C)
      2. Jakub Rolko (III.C), Janka Dubajová (III.C)

      Do krajského kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži, teší nás ich záujem o slovenský jazyk a literatúru. Víťazom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • Virtuálne cestovanie s projektom Erasmus+
     • Virtuálne cestovanie s projektom Erasmus+

     • V dňoch 6. 12. – 8. 12. 2021 pokračovali virtuálne aktivity partnerských tímov z Nemecka, Maďarska, Chorvátska, Rumunska a Slovenska v projekte Erasmus+ s názvom „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Náš tím tvorilo 14 žiakov z triedy Sexta A.

      Žiaci spoznávali ďalšiu z partnerských krajín – Chorvátsko a partnerskú školu v meste Osijek. Venovali sa téme „Reisen-cestovanie“ a zdokonaľovali svoje jazykové a digitálne kompetencie. Najmodernejšie učiace aplikácie, ktoré tu boli využité, sú novinkou pre žiakov aj pedagógov. Umožňujú efektívne a zaujímavo realizovať rôzne fázy dištančného aj prezenčného vyučovania cudzích jazykov.

      Spestrením virtuálneho stretnutia bolo zhotovenie darčeka a vianočných pozdravov, ktoré si žiaci partnerských škôl vzájomne vymenia. V prípade priaznivej situácie sa koncom školského roka zrealizuje aj krátkodobá výmena skupín žiakov v meste Osijek, ktorá nadviaže na virtuálne aktivity spoločnou návštevou zaujímavých miest.   

       

       

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 9.12.2021 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Olympiáda sa konala v náročnejších podmienkach kombinovane - prezenčne aj dištančne. Bez ohľadu na podmienky naši žiaci podali výborné výkony.

       

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      kategória 1A

      1. miesto: Kimáková Paulína (PR A)

      2. miesto: Bielik Lukáš (PR A)

      3.miesto: Markechová Janka (PR A)

       

      kategória 1B

      1. miesto: Krahulec Ján (KV A)

      2. miesto: Pirníková Terézia (KV A)

      3. miesto: Tomášová Michaela (KV A)

       

      kategória 2A

      1. miesto: Záveraková Sarah  (II. B)

      2. miesto: Gáborík Ivan (II.B)

      3. miesto: Cepková Andrea (I.C)

       

      kategória 2B

      1. miesto: Hamariková Viviána  (IV.A)

      2. miesto: Harbutová Zuzana  (KI A)

      3. miesto: Rovňaníková Nina (III.A)

      Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia krásneho francúzskeho jazyka.

    • Školské kolo Olympiády v NEJ
     • Školské kolo Olympiády v NEJ

     • Dňa 26.11. 2021sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Písomná časť súťaže prebehla online. V tejto časti riešili súťažiaci úlohy na porozumenie na základe počúvania a čítania textov a gramaticko-lexikálne úlohy. Ústna časť sa nekonala. Na základe výsledkov z písomnej časti postúpili prví dvaja z každej kategórie do okresného kola.

      Školského kola sa zúčastnilo 76 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách.  

      Výsledky školského kola:

      Kategória 1A

      1.miesto: Lukáš Bielik (PR A)

      2.miesto: Peter Lešo  (SE A)

      3.miesto: Ella Noemi Balážová (SE A)

       

      Kategória 1B

      1.miesto: Nela Hanesová  (KV A)

      2.miesto: Michaela Vidová (TE A)

      3.miesto: Oliver Kazda (KV A)

       

      Kategória 2A

      1.miesto: Nina Hanesová (SX A)

      2.miesto: Gerhart Maxim Mrtvik  (I.A)

      3.miesto: Laura Bakšová (SX A)

       

      Kategória 2B

      1.miesto: Michaela Krajčiová (IV.B)

      2.miesto: Timotej Bálint  (III.B)

      3.miesto: Tatiana Alexandra Longauerová (IV.B),  Andrej Velič (III.B)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Symbol 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS
      Červené stužky sú symbolom a zároveň aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

      Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou MZ SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      A  Aktuálny problém? 
      I   Individuálny problém?
      D  Dlhodobý problém?
      S   Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

      Tento problém nie je ľahostajný ani našim študentom. V tomto  roku sme  sa zapojil už do 15.ročníka celoslovenskej kampane, ktorá vyvrcholí počas decembra. Študenti symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Do výtvarnej súťaže kampane 2021 prispeli svojimi výtvarnými dielkami aj žiaci zo Sekundy  Dominik Gibala, Marián Václavík, Šimon Timko a Lenka Mojžišová z  Kvinty .  

      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným z našej školy.