• Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – IV. kategória

      24. marca 2022 sa v Obradnej sieni  Zvolenského zámku konalo regionálne kolo súťaže v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín vo IV. kategórii. Našu školu reprezentovali 3 študentky a získali aj „pódiové“ umiestnenie.

      Umiestnenie:

      IV. kategória – próza: Barbora Eliášová, I. A – 2. miesto

      IV. kategória – próza: Nina Václavíková, II. A – 3. miesto

      IV. kategória – poézia: Nina Machalová, II. A – 3. miesto

       

      Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – II. a III. kategória

       

      25.3. 2022 sa postupujúce žiačky z okresného kola zúčastnili regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Opäť predviedli fantastické výkony a všetky tri postúpili do krajského kola. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce.

      Umiestnenie:

      II. kategóia - próza: Miška Rusnáková, PR A - 1. miesto

      III. kategória - poézia: Dominika Nociarová, KV A - 2. miesto

      III. kategória - próza: Hanka Gavliaková, KV A - 1. miesto

       

    • Matboj
     • Matboj

     • Dňa 17. 2. 2022 sa v našej škole uskutočnila celoslovenská Matematická súťaž pre 4-členné tímy - Matboj. Súťaž je určená pre nižšie ročníky osemročného štúdia. Spája riešenie úloh so strategickou hrou. Do súťaže sa zapojili tímy zo SE A a TE A.

      TE A reprezentovali žiačky : T. Mažáryová, L. Samolejová, M. Vidová, T. Šabatová v kategórii 8.

      SE A reprezentovali žiaci: Ž. Gál, Š. Timko, A. Sliacky . V kategórii 7 sa umiestnili na 4. mieste.

      Súťažiacim gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach.

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Matematická olympiáda (skratka MO) je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v riešení rôznych matematických úloh. Hodnotí sa v nej dôkaz nielen výsledok. V školskom roku 2021/2022 sa koná už 71. ročník Matematickej olympiády, do ktorého sa v kategóriách Z6, Z7 a Z8 zapojili aj žiaci našej školy.

      Úspešní riešitelia v školskom kole MO sú:

      V kategórii Z6 (PR A)

      Ema Kubincová

      Michaela Rusnáková

      Nela Kleščová

      Tianhao Yang

      V kategórii Z7 (SE A)

      Šimon Timko

      Adrián Sliacky

      V kategórii Z8 (TE A)

      Tobias Michálek

      Žiakom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri riešení  úloh v okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 12. 4. 2022.

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Dňa 18.3. 2022 sa ako každý rok uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický náboj. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde o mechanickú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, riešenie úloh si vyžaduje istú dávku invencie a dôvtipu.

      Tento rok našu školu reprezentovali tri tímy.

      1. Zuzana Harbutová, Daniela Pápežová, Andrea Šuleková, Hugo Gál, Matej Výboh (všetci z KI A)
      2. Peter Paľuš, David Kamenský, Richard Melaga, Filip Schmidt, Timotej Stankovič (všetci z I.B)
      3. Michal Výboh, Peter Hriň, Michal Kminiak, Benjamín Androvič, Marek Pivka (všetci zo SX A)

      V celoslovenskom rebríčku sa KI A a SX A delí o 30. miesto.

      Súťažiacim srdečne gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

       

    • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Po dvoch pandemických rokoch naše žiačky reprezentovali školu v okresnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy.  Súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala prezenčne 23. 3. 2022 v CVČ-Domino vo Zvolene.  Všetky tri súťažiace boli úspešné a postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 25. 3. 2022. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu, srdečne blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole.

      Umiestnenie:

      II. kategória - próza: Miška Rusnáková, PR A - 3. miesto

      III. kategória - próza: Hanka Gavliaková, KV A - 2. miesto

      III. kategória - poézia: Dominika Nociarová, KV A - 2. miesto

    • Vedecké dielne – Onkológia 2022
     • Vedecké dielne – Onkológia 2022

     • Už po jedenásty raz Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s doktorandmi a zamestnancami Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV realizujú cyklus edukačno-popularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia. Vyjadrujú tak svoju podporu globálnemu hnutiu Svetový deň proti rakovine, ktoré je v roku 2022 a nasledujúcich dvoch rokoch 2023 a 2024 zastrešené motivačným heslom #CloseTheCareGap – Starostlivosť patrí všetkým. Potešilo nás, že po dvojročnej prestávke sme sa mohli opäť oboznámiť s prácou mladých vedcov. Ukázali nám, že na Slovensku je možné robiť výskum.

      Dňa 2.3. 2022 sa  študenti nášho gymnázia v  online priestore dozvedeli o možnostiach skorej diagnostiky, o príčinách a mechanizmoch premeny normálnych buniek na nádorové, o potrebe prevencie na všetkých jej stupňoch. Od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti a nezdravému jedlu až po potrebu a význam preventívnych prehliadok, zvládania stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Následná priama diskusia s prednášajúcimi priniesla odpovede na všetky otázky študentov a vyučujúcich.

      Podujatie Vedecká dielne - Onkológia VDO2022 je ohraničené dvomi termínmi: Svetovým dňom proti rakovine (4. 2.  2022) a Dňom výskumu rakoviny (7. 3. 2022).

       

       

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2021 - 2022 50. ročník
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2021 - 2022 50. ročník

     • Školského  kola 50. ročníka GO  sa zúčastnilo 31 študentov.

      Kategória A – 7 študentov, kategória B – 3 študenti so svojimi prácami, test kategórie Z riešilo 21 študentov.

      Vyhodnotenie:

      Kat. A 

      1. miesto                   Hugo Gál (KI A) – postup do  krajského kola

      2. miesto                   Ema Puškárová  (IV.B)

      3. miesto                   Ema Gombalová (IV.C)

      Kat. B

      3. miesto                   Alexandra Poliačiková ( IV.A)

      1. a  2. miesto nebolo udelené

      Kat. Z 

      1. miesto                   Hvodlíková M. (IV.B)          Puškárová E. (IV.B)               Hugo Gál (KI A)

      2. miesto                   Salanci V. (I.B)                   Poliačiková A. ( IV.A)

      3. miesto                   Čabalová E. (IV.C)

      Do krajského kola postúpili okrem ocenených  ešte študenti – Ľupták P. (IV.B),  Gombalová E (IV.C), Kret M., Krnáč D., Szudorová Z. (všetci traja z II.B).

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.    

      Korešpondenčný seminár GEOKOS vyhlásila Prírodovedecká fakulta UK, katedra humánnej geografie pre študentov z celého Slovenska. Tento ročník má 2 kolá, zatiaľ skončilo 1. kolo. Z našej školy úlohu riešilo úspešne celkom 8 študentov. Sme zatiaľ jediným zástupcom z kraja.          

      Najlepšie  vyriešili  úlohy  Andrej Velič a Kristínka Hanesová  (obidvaja z III.B).