• Horehronské atletické hry
     • Horehronské atletické hry

     • Vo veľkej konkurencii krajskej súťaže v atletike Horehronské hry v Banskej Bystrici, na atletickom štadióne Štiavničky,  5. 10. 2022 naši študenti obsadili krásne umiestnenia:

      • Žigmund Gál (TE A) - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou - mladší žiaci
      • Mária Parobková (SX A) - 2. miesto v behu na 800 m - dorastenky
      • Karin Ištokovičová (II.C) - 4. miesto v behu na 800 m – dorastenky
      • Barbora Eliášová (II.A ) - 4. miesto v skoku do diaľky – dorastenky
      • Tomáš Výboh (TE A) - 4. miesto v behu na 60 m - starší žiaci
      • Peter Lešo (TE A) - 5. miesto 1000 m - mladší žiaci.

      Za výbornú reprezentáciu našej školy všetkým súťažiacim ďakujeme a srdečne blahoželáme!  

    • Deň frankofónie na UMB v Banskej Bystrici
     • Deň frankofónie na UMB v Banskej Bystrici

     • Študenti štvrtého ročníka, ktorí sa učia francúzsky jazyk, sa 30. 9. 2022 zúčastnili Dňa frankofónie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po slávnostnom úvodnom privítaní ich čakal kvíz o francúzskych reáliách. Nasledovali tvorivé aktivity pripravené jednotlivými fakultami, na ktorých si študenti precvičili znalosti z francúzskeho jazyka ako aj z  oblasti diplomacie, ekonómie a prekladateľstva. Pripravené aktivity podnietili študentov hovoriť v cudzom jazyku a ponúkli im nazrieť do sveta štúdia jednotlivých odborov na Univerzite Mateja Bela.

    • Jesenná Viedeň
     • Jesenná Viedeň

     • Posledný septembrový piatok 45 študentov školy navštívilo „perlu na Dunaji“ – hlavné mesto Rakúska Viedeň. Prvou zastávkou na našej ceste za poznaním bol Zámok Schönbrunn. Rozprávkovému zámku sa hovorí aj „viedenský Versailles“. Nie je to náhoda, mohli sme oči nechať v zámockej záhrade, o ktorú sa starajú šikovné ruky záhradníkov.

      Naša cesta pokračovala v autobuse veľkým okruhom po viedenských historických pamiatkach, ku ktorým nám ponúkol priam učebnicový výklad náš sprievodca pán Karol. Míňali sme postupne najdôležitejšie dominanty Viedne. Zovšadiaľ na nás dýchal kus histórie. Bolo pre nás fascinujúce vidieť, ako dokážu viedenskí architekti zakomponovať moderné prvky do starej architektúry mesta.

      Keď sme opustili náš autobus, začala sa „pešia túra“ po najdôležitejších pamiatkach v centre mesta. Zrazu sme sa ocitli na nádvorí hradného komplexu Hofburg. Niekdajšie sídlo Habsburgovcov, dnes v jeho časti sídlia aj rakúsky spolkový prezident a rakúsky kancelár. Obdivovali sme diela zručných majstrov v Klenotnici hradu.

      Upršaná a zamračená Viedeň sa nám odmenila slnkom až poobede. Slnečné lúče nás objali vo chvíli, keď sme stáli pred majestátnou gotickou Katedrálou sv. Štefana. Zážitkom bol pre nás aj pohľad na útly kapucínsky kostolík s hrobkou, kde odpočíva niekoľko generácií rodu Habsburgovcov.

      Jednodňový pobyt vo Viedni sme si spríjemnili aj individuálnou prechádzkou a ochutnávkou pravej viedenskej kávy, ku ktorej neodmysliteľne patria originálne viedenské torty, koláčiky a bonbóny.

      Naše poďakovanie patrí rodičom, ktorí nám túto cestu venovali za výborný prospech, reprezentáciu školy a kultúrny program k storočnici školy.

    • Športová olympiáda mládeže
     • Športová olympiáda mládeže

     • Dňa 29. 9. 2022 sa uskutočnila Športová olympiáda mládeže o pohár predsedu BBSK. Umiestnenie našich žiakov v olympiáde je nasledovné:

      • minifutbal - 2. miesto
      • stolný tenis - 5. miesto
      • beh na 50 m - 2. miesto (Karin Ištokovičová)
      • skok do diaľky - 3. miesto ( Barbora Eliášová)

      Celkovo obsadili naši žiaci 2. miesto v súťaži družstiev.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

    • Významné ocenenie pre našu školu
     • Významné ocenenie pre našu školu

     • Spolu so spustením nového programu Erasmus+ (2021 – 2027) sa Európska komisia rozhodla oceňovať prácu učiteľov a ich škôl, ktorých prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný. Iniciatíva, ktorá túto prácu oceňuje, vystupuje v rámci nového programu pod značkou EITA - Európska cena za inovatívne vzdelávanie.

      Európska komisia stanovila na rok 2022 tematickú prioritu Spoločné učenie sa, podpora kreativity a udržateľnosti“. Porota vybrala ako víťazný projekt pre rok 2022 projekt  Prenosná vodná elektráreň“,  ktorý spracovala RNDr. Ivetta Vidová (riaditeľka školy a vyučujúca predmetu fyzika) spolu s Mgr. Evou Cesnakovou (vyučujúca predmetu nemecký jazyk) a na ktorom následne participovali žiaci našej školy spolu so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy z litovského mesta Kaunas.  Cenu preberie Mgr. Eva Cesnaková na slávnostnom oceňovaní v októbri v Bruseli.

      Blahoželáme obidvom našim kolegyniam a žiakom k tomuto úspechu a ďakujeme za šírenie dobrého mena školy.

    • Turnaj v plážovom volejbale
     • Turnaj v plážovom volejbale

     • Vo štvrtok 22. 9. 2022 sa naši volejbalisti Oliver Kazda a Michaela Tomášová (KI A), Tomáš Podhradský (I. A) a Andrea Štiasna (II.A) zúčastnili turnaja VÚC BB v plážovom volejbale žiakov a žiačok stredných škôl. Vo veľmi silnej konkurencii obsadili 2. miesto v skupine. Hrali na pieskovom ihrisku v nepríjemnom počasí, čo nepriaznivo ovplyvnilo výsledky. Do finále nepostúpili, ale za výbornú reprezentáciu našej školy im blahoželáme a ďakujeme.

    • Gymnafest 2022
     • Gymnafest 2022

     • 14. 9. 2022 sa v priestoroch klubu 365 LABB konal Gymnafest 2022. Ide o hudobné podujatie, na ktorom sa predstavujú talentovaní gymnazisti z celého banskobystrického regiónu. Keďže organizátorom podujatia je francúzska organizácia Alliance Française v Banskej Bystrici, každý spevák zaspieval aj francúzsku pieseň. Tento rok našu školu reprezentovali viaceré speváčky: Michaela Tomášová (Kvinta A), Zuzana Harbutová (Sexta A) a Ema Huliaková (3.C). Dievčatá sprevádzali chlapci zo školskej kapely Richard Vojtek (3.B) a Lukáš Ondrejka (3.B).  

      Ďakujeme študentom za krásny hudobný zážitok a za šírenie dobrého mena nášho gymnázia.

       

      Videá s francúzskymi piesňami od našich študentov:

    • Ako bolo na plaveckom výcviku
     • Ako bolo na plaveckom výcviku

     • Od nedele 4. 9. 2022 do soboty 10. 9. sa 47 študentov druhého ročníka a sexty v sprievode 4 učiteľov školy zúčastnilo letného pohybového kurzu – plaveckého výcviku na ostrove Pag v Chorvátsku.

      Výcvik prebiehal v mori a v plaveckom  bazéne. Študenti v skupinkách  nacvičovali a zdokonaľovali sa vo všetkých plaveckých zručnostiach, plaveckých štýloch – prsia, kraul, znak, motýlik, štartovací skok, obrátka v bazéne, skok do neznámej vody, záchrana topiaceho sa, akvabely... Osvojili si nové zručnosti a dosiahli výrazný pokrok v plávaní.

      Všetci študenti sa počas plaveckého výcviku zúčastnili aj dvoch fakultatívnych výletov. 4. 9. boli na exkurzii v prírodnej rezervácii Plitvické jazerá a 6. 9. absolvovali poznávaciu plavbu loďou po najkrajších plážach ostrova.  Zaplávali si a pozorovali priezračnú vodu, krásne skalnaté a veľmi členité pobrežie Jadranu. Peknou bodkou za celým výcvikom bola  prehliadka historického centra Dalmácie – mesta Zadar.

      Plavecký výcvik pri Jadranskom mori sa niesol v príjemnej atmosfére, študenti boli veselí, nadviazali priateľstvá medzi jednotlivými triedami a svojím správaním výborne reprezentovali našu školu aj v zahraničí.

    • Ako bolo na letnom pohybovom kurze
     • Ako bolo na letnom pohybovom kurze

     • V dňoch 5. - 9. septembra 2022 sa 41 žiakov druhého ročníka a Sexty A zúčastnilo Letného pohybového kurzu na Donovaloch. Každý deň žiaci zdolali turistické trasy s cieľom orientovať sa v prírodnom prostredí, spoznať prírodné lokality Slovenska a otestovať si svoje fyzické schopnosti.

      Počasie bolo priaznivé, a tak sme spolu navštívili: Brankovský vodopád, Vlkolínec, prírodnú rezerváciu Rozsutec, Prosiecku a Kvačiansku dolinu. Jeden deň si žiaci mali možnosť vyskúšať svoje plavecké zručnosti v akvaparku Bešeňová. Záverečný deň patril poslednej túre z Donovál do strediska Šachtičky.

      V priebehu týždňa nadviazali študenti nové priateľstvá a veríme, že ich kurz inšpiroval k objavovaniu ďalších prírodných krás našej krajiny.

    • Slávnostné otvorenie školského roku
     • Slávnostné otvorenie školského roku

     • Leto a s ním aj čas voľna, oddychu a bezstarostných chvíľ ukončilo prvé školské zvonenie. September zaklopal na dvere a oznámil začiatok nového školského roku. Od skorého rána sa 5. 9. postupne pred bránou školy zhromažďovali žiaci a tí najmenší aj v sprievode svojich rodičov. Zovšadiaľ sa ozývala veselá vrava a boli vidieť aj radostné objatia. Veď mnohí spolužiaci sa nevideli dva celé prázdninové mesiace. Pani riaditeľka sa v otváracom prejave prihovorila všetkým žiakom a učiteľom. Osobitne privítala prvákov a primánov a tiež nových učiteľov školy, ktorí začínajú svoje pedagogické pôsobenie vo zvolenskom gymnáziu. Všetkým zaželala veľa zdravia, síl, entuziazmu a chuti do práce a úloh, ktoré nás čakajú. A potom všetci žiaci so svojimi triednymi učiteľmi prekročili bránu školy a spoločne zasadli do lavíc vo svojich triedach.

    • Kurz pohybových aktivít DENNÁ DOCHÁDZKA
     • Kurz pohybových aktivít DENNÁ DOCHÁDZKA

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

       

      DENNÁ DOCHÁDZKA

      Termín: 5. 9. - 9. 9. 2022

      Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

      Pedagogický dozor:    Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      1. deň: 5. 9. 2022 – pondelok

       

      Trasa: : GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod: 9.15 hod. spred GĽŠ

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

       

      2. deň: 6. 9. 2022 – utorok

       

      Trasa: GĽŠ Zvolen - Stráže – Vyhliadka – Stráže – Tulská ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod :  9.10 hod. spred zadného vchodu do školy (pri telocvični)

      Ukončenie : Tulská ul. Zvolen cca  12.00 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

       

      3. deň: 7. 9. 2022 - streda

       

      Trasa: : Zvolen osobná stanica – Nová Baňa (náučný chodník Zvonička) – Zvolen

      Zraz: 6.40 hod.  Zvolen osobná stanica (vstupná hala - čakáreň pri predajni lístkov)

      Odchod: 6.57 hod.          R 11832 Urpín    Zvolen – Nová Baňa

      Späť:    12.14 hod.           R 11835 Urpín    Nová Baňa - Zvolen

      Ukončenie: cca 13.00 hod. Zvolen

      Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch  Žiar nad Hronom a Žarnovica, môžu nastúpiť a vystúpiť  na železničnej stanici Žiar nad Hronom, Žarnovica  po predložení občianskeho preukazu a písomného súhlasu zákonného zástupcu.

      Pedagogický dozor: Ing. Valuška Ján, Mgr. Lizoň Dušan

       

       

      4. deň: 8. 9. 2022 - štvrtok

       

      Športový program -  volejbal, futbal, stolný tenis, tenis, speedbadminton, bedminton, basketbal

      a iné športové aktivity

      Zraz: 9.00 hod. v telocvični GĽŠ Zvolen

      Miesto konania: telovýchovné priestory školy

      Ukončenie: cca 12.00 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan

       

       

      5. deň: 9.9. 2022 – piatok

       

      Trasa: Zimný štadión Zvolen  – Pustý hrad – Pod dráhami

      Zraz: 9.00 hod. – pred Zimným štadiónom

      Odchod:  9.10 hod.  spred Zimného štadióna

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Pod dráhami

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť alebo nepremokavé bundy, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď. miesto a čas ukončenia).

      Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnosti žiakov.

       

      Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, vypracujú projekt o pridelenej téme. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. Kritériá hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV“, ktoré sú uvedené na gymzv.edupage.org).

      Ak žiak neabsolvuje kurz alebo jeho časť, odovzdá vypracovanú seminárnu prácu v stanovenom rozsahu do 30. 9. 2022. Žiaci sa oboznámia s témami prác 12. 9. 2022 v kabinete TSV.

       

       

       

    • Plavecký výcvik pre študentov 2. ročníka a sexty
     • Plavecký výcvik pre študentov 2. ročníka a sexty

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA LETNÉHO PLAVECKO – POZNÁVACIEHO KURZU - POBYTOVÁ FORMA

      Vysielajúca škola: Gymnázium Ľ. Štúra vo ZVOLENE
      Názov akcie: Letný plavecko - poznávací kurz pre študentov GĽŠ ZVOLEN
      Miesto: Chorvátsko, PAG, hotel Belveder
      Termín: 4.9. - 10. 9. 2022
      Počet účastníkov: 47 študentov
      Vedúca kurzu: PhDr. I. Slančíková
      Pedagogický dozor: Mgr. V. Bónová, Mgr. R. Hranec
      Zdravotník: Mgr. Liana Smrečanová (zdravotná sestra)
      Stravovanie: Zabezpečené v hoteli Belveder 3x denne
      Ubytovanie: Zabezpečené v hoteli Belveder, PAG, Chorvátsko
      Doprava: Zmluvná autobusová doprava
      Poistenie študentov: Komplexné cestovné poistenie
      Program a ciele kurzu :
      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prímorskom prostredí, využitie prímorského prostredia na prevenciu zdravia, zdokonalenie plaveckých zručností v plaveckom bazéne aj v mori spojené s fyzickou záťažou. Dodržiavanie bezpečnosti pohybu pri vode.
      Spoznávanie prímorských lokalít Chorvátska, spoznávanie kultúrno-historických pamiatok Dalmácie, prírodných krás rezervácie Plitvice.

      Program:

      l. deň: 4. 9. 2022 - nedeľa

      05.00 odchod účastníkov z Hlavnej vlakovej stanice vo Zvolene (autobus)
      13.00 Plitvice- štvorhodinová exkurzia v turistickom oblečení po národnom parku

      19.00 Hotel Belveder na Pagu - večera, ubytovanie sa, večierka

       

      2. deň: 5. 9. 2022 - pondelok

      08.00 budíček
      08.30 raňajky
      09.00 plavecký výcvik – rozdeľovanie do družstiev
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
      17.00 osobné voľno
      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 prednáška o plaveckých štýloch
      22.00 večierka

       

      3. deň: 6. 9. 2022 – utorok

      08.00 budíček
      08.30 raňajky
      09.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 prechádzka po prímorskom mestečku 
      22.00 večierka

       

      4. deň: 7. 9. 2022 – streda

      08.00 budíček
      08.30 raňajky
      09.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      15.00 plážový volejbal, jóga, strečing, slnenie a plávanie v mori
      18.00 večera
      19.00 prednáška o zdravotných rizikách pri mori
      20.00 diskotéka v spoločenskej miestnosti
      22.00 večierka


      5. deň: 8. 9. 2022 – štvrtok

      08.00 budíček
      08.30 raňajky
      09.00 poldenný výlet loďou s obedom, plavecký výcvik na plážach počas plavby loďou, slnenie, plávanie v mori
      18.00 večera v hoteli Belveder
      19.00 večerný nástup
      20.00 oddych
      22.00 večierka


      6. deň: 9. 9. 2022– piatok

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik v bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 plavecký výcvik, plážový volejbal, slnenie a plávanie v mori
      15.30 balenie osobných vecí a príprava na odchod domov
      17.00 večera
      17.30 odchod do Zadaru s pobalenou a naloženou batožinou v autobuse, exkurzia po večernom Zadare, obhliadka historického centra a nábrežia s podmorským organom...
      23.30 odchod autobusom domov  Zadar -   Zvolen


      7. deň: 10. 9. 2022 - sobota

      09.30 príchod do Zvolena
      10.00 plánované ukončenie plaveckého výcviku
       


      Vybavenie:

      Vhodné oblečenie a obuv, aj pre prípad daždivého chladnejšieho počasia, vankúšik a prikrývku na cestovanie v autobuse,  slúchadlá do uší, štipce na sušenie bielizne, osobné hygienické potreby, prezuvky na izbu, letnaá otvorená obuv,  plavky v počte 3ks, kúpacia čiapka, opaľovací krém, po opaľovaní krém, slnečné okuliare, prikrývka hlavy, osuška na pláž, ležadlo na pláž, osobné lieky, občiansky preukaz, platobnú kartu, peniaze, a iné osobné veci podľa potreby. Pripraviť a zobrať si so sebou suchú stravu na dni :  4. 9., 10. 9. 2022, ostatné dni je strava zabezpečená.

      Program plaveckého výcviku je možné prispôsobiť počasiu a fyzickým schopnostiam študentov.

       

      Kontakty: Marek Moravčík, majiteľ hotela Belveder a autobusovej prepravy: 00421915345797

      Iveta Slančíková, vedúca výcviku GĽŠ Zvolen: 00421903543675

       

      Vypracovala: PhDr. I. Slančíková

      Schválila riaditeľka školy: RNDr. Ivetta Vidová

      Vo Zvolene 30. 8. 2022

    • Kurz pohybových aktivít Donovaly
     • Kurz pohybových aktivít Donovaly

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH

      Termín: 5. 9. – 9. 9. 2022

      Vedúci kurzu: Mgr. Pavel Krnáč

      Pedagogický dozor: Mgr. Soňa Kružliaková, Mgr. Soňa Čutorová

      Zabezpečenie služieb:  zabezpečuje cestovná kancelária Čekan   mobil: 0905 610 168; 0905 409 372   

      Odchod: 9.00 hod. spred GĽŠ Zvolen 5. 9 2022 (pondelok)

      Predpokladaný návrat:  14.00  hod. pred GĽŠ Zvolen 9. 9 2022 (piatok)

      Stravovanie a ubytovanie: 5. 9. –  9. 9. 2022 štyri noci a plná penzia (suché obedy). Začíname v pondelok večerou a končíme v piatok raňajkami plus suchý obed.

      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou.

       

      1. deň :

             GĽŠ Zvolen – Brankovský vodopád, Vlkolínec, túra v trvaní 4 - 5 hodín (Ubytovanie bude až po túre, preto je potrebné nastúpiť do autobusu v turistickom oblečení. Do autobusu sa vstupuje v čistej obuvi, turistická obuv bude uložená v batožinovom priestore autobusu. Zoberte si so sebou obed, prípadne peniaze na obed.

                Zabezpečená teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity, beseda o ochrane prírody)

       

      2. deň : Turistická trasa Malá Fatra - Národná prírodná rezervácia Rozsutec v trvaní 5 - 7 hod.

                    Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

       

      3. deň : Návšteva aquaparku

                   Po návrate účelové cvičenie zamerané na prácu s mapou (topografia) a zdravotnú prípravu

                   Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

       

      4. deň : Turistická trasa v trvaní 5- 6 hodín (Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch)

                    Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program  športové aktivity

       

       5. deň : Turistická trasa v trvaní 5 hodín  Donovaly – Šachtičky

         Predpokladaný príchod pred školu 14.00 hod.

       

      Dôležité upozornenia pre študentov

                  Teplé náhradné turistické oblečenie, pršiplášť alebo nepremokavé bundy (nie dáždniky)!!!

      Obuv na turistiku (nie tenisky!), prezuvky do autobusu, pyžamo, prezuvky na chatu, hygienické potreby,   plavky a uteráky, lieky (ak nejaké pravidelne užívate), karta poistenca, občiansky preukaz.

      Môžete si priniesť aj špekáčiky alebo iné potraviny na opekanie.

       

    • Oceňovanie najlepších žiakov školy
     • Oceňovanie najlepších žiakov školy

     • Deň, ktorý všetci žiaci túžobne očakávajú, je posledný deň v školskom roku. A potom hurá na prázdniny! Za dobre vykonanú prácu, usilovnosť pri štúdiu, vzorné správanie, reprezentáciu školy v rôznych predmetových olympiádach a súťažiach vedenie školy spolu s triednymi učiteľmi odmenili najlepších žiakov školy. Ocenení žiaci si na školskom dvore prevzali vecné odmeny. Všetkým patrí veľká pochvala.

    • Výlety, výlety, výlety ...
     • Výlety, výlety, výlety ...

     • K záveru školského roku neodmysliteľne patrí aj školský výlet, ktorý trieda plánuje spolu so svojím triednym učiteľom. Vybrať miesto je občas náročné tak, ako aj zladiť požiadavky všetkých žiakov v triede.

      Plaviť sa loďou po Dunaji na hrad Devín, navštíviť historické pamiatky v starobylej Nitre, nahliadnuť do unikátnej expozície Banky lásky v Banskej Štiavnici, vidieť, kde pracuje Skautský zbor Korčín vo Zvolenskej Slatine, prejsť si turistické chodníky v okolí Chaty Javorina na Donovaloch, dobre si zaskákať a vyblázniť sa v športovej hale  Bounce Park v Banskej Bystrici...

      Na týchto miestach nám bolo spolu veselo, príjemne, ale hlavne sme po všetkých pre a proti, kde pôjdeme na výlet, napokon prežili nezabudnuteľné okamihy, na ktoré si trieda aj po rokoch veľmi rada spomína.

    • Gymnaziáda 2022
     • Gymnaziáda 2022

     • V piatok 24. júna  sa v tropických teplotách uskutočnil 13. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa pordailo úspešne zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh -  600 m na  školskom ihrisku.


      Súťaže, do ktorých sa zapojili žiaci 1. – 3. ročníka štvorročnej formy štúdia a 1. – 6. ročníka osemročnej formy štúdia, prebiehali podľa rozpisu. Športovcov povzbudzovali učitelia a spolužiaci. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže, v ktorej bol hlavným ťahákom výlet pre víťazov do Tatralandie. V záverečnom hodnotení mali najväčší dôvod na radosť žiaci III. A a KV A, ktorí nazbierali najviac
      spoločných bodov.


      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • Anything but a backpack day
     • Anything but a backpack day

     • Vo štvrtok 16. 6. 2022 sa v našej škole uskutočnil deň, počas ktorého mali žiaci za úlohu prísť do školy so všetkým možným, len nie s obyčajnou školskou taškou. Takéto príjemné spestrenie dňa pre všetkých žiakov pripravil Školský parlament.

      Žiaci  dbali na originalitu a prišli, samozrejme, so zaujímavými nápadmi, v čom všetkom si môžeme doniesť veci do školy.  Bolo to napríklad umývadlo, sušiak, korčule, nákupné vozíky, smetné koše, kartóny, detský fúrik, vedierka...

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a spríjemnili tak deň nie len sebe, ale aj ostatným. Dúfame, že nabudúce sa zapoja aj ďalší a tešíme sa na veselé nápady v novom školskom roku.

    • Besedový týždeň
     • Besedový týždeň

     • V pondelok 6. 6. 2022 sa v  našej škole začal besedový týždeň. Túto akciu pripravil pre všetkých žiakov Školský parlament. Hosťom prvej besedy bol slovenský vedec, vysokoškolský pedagóg, ekológ a europoslanec Michalom Wiezik. Ďalší deň sme privítali v Klubovni školy športovca - hokejistu Petra Zuzina. Besedy sme ukončili so zvolenským  fotografom Romanom Uhliarom, ktorý nám porozprával o svojej ceste po Austrálii, reštaurovaní kníh a fotografovaní. Roman je aj autorom známej pamätnej širokouhlej fotografie z Námestia SNP vo Zvolene.

      Veríme, že ste si všetci Besedový týždeň užili a tešíme sa na ďalší ročník.