• Školské kolo Olympiády v NEJ
     • Školské kolo Olympiády v NEJ

     • Dňa 26.11. 2021sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Písomná časť súťaže prebehla online. V tejto časti riešili súťažiaci úlohy na porozumenie na základe počúvania a čítania textov a gramaticko-lexikálne úlohy. Ústna časť sa nekonala. Na základe výsledkov z písomnej časti postúpili prví dvaja z každej kategórie do okresného kola.

      Školského kola sa zúčastnilo 76 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách.  

      Výsledky školského kola:

      Kategória 1A

      1.miesto: Lukáš Bielik (PR A)

      2.miesto: Peter Lešo  (SE A)

      3.miesto: Ella Noemi Balážová (SE A)

       

      Kategória 1B

      1.miesto: Nela Hanesová  (KV A)

      2.miesto: Michaela Vidová (TE A)

      3.miesto: Oliver Kazda (KV A)

       

      Kategória 2A

      1.miesto: Nina Hanesová (SX A)

      2.miesto: Gerhart Maxim Mrtvik  (I.A)

      3.miesto: Laura Bakšová (SX A)

       

      Kategória 2B

      1.miesto: Michaela Krajčiová (IV.B)

      2.miesto: Timotej Bálint  (III.B)

      3.miesto: Tatiana Alexandra Longauerová (IV.B),  Andrej Velič (III.B)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Symbol 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS
      Červené stužky sú symbolom a zároveň aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

      Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou MZ SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      A  Aktuálny problém? 
      I   Individuálny problém?
      D  Dlhodobý problém?
      S   Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

      Tento problém nie je ľahostajný ani našim študentom. V tomto  roku sme  sa zapojil už do 15.ročníka celoslovenskej kampane, ktorá vyvrcholí počas decembra. Študenti symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Do výtvarnej súťaže kampane 2021 prispeli svojimi výtvarnými dielkami aj žiaci zo Sekundy  Dominik Gibala, Marián Václavík, Šimon Timko a Lenka Mojžišová z  Kvinty .  

      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným z našej školy.

    • BEST IN ENGLISH - medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku
     • BEST IN ENGLISH - medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku

     • Dňa 26.11. 2021 sa 52 študentov z našej školy zúčastnilo unikátnej medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku  BEST IN ENGLISH. Skupina vybraných žiakov od Tercie až po maturantov si mala možnosť preveriť svoje jazykové zručnosti, zabojovať  o titul “Najlepší v angličtine“ a vyhrať aj hodnotné ceny.

      Oficiálne výsledky súťaže budú známe a zverejnené v krátkom čase.

    • Projekt Erasmus + explainig – europe pokračuje
     • Projekt Erasmus + explainig – europe pokračuje

     • Ďalšie stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ s názvom explaining- europe sa konalo v dňoch  22. -  26. novembra 2021. Kvôli zlej pandemickej situácii pracovali naši žiaci so žiakmi z partnerských škôl z Nemecka a Poľska len virtuálne - prostredníctvom aplikácie Teams. Na stretnutí sa zúčastnilo 11 žiakov zo štvrtého ročníka.

      Žiaci pracovali hlavne v medzinárodných skupinách, v ktorých diskutovali so svojimi partnermi o konkrétnej téme a poskytovali informácie z pohľadu našej krajiny, vyhľadávali informácie na internete a vyjadrovali svoj názor aj formou rôznych dotazníkov.

      Nakoľko naši žiaci nemohli vycestovať do Poľska, poskytli nám projektoví partneri virtuálny pohľad na mesto Gdansk a múzeá v ňom, ktoré v rámci kultúrneho programu navštívili žiaci z Nemecka a Poľska počas projektového týždňa.

      Účasťou na projekte si zlepšili naši žiaci digitálne a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku a získali mnoho informácií o partnerských krajinách. Na záver stretnutia zhodnotili v online-dotazníku obsah, priebeh a celkový prínos projektového stretnutia. Vyjadrili svoju spokojnosť a záujem o  podobné  aktivity. 

    • ĽUDSKÉ PRÁVA A MY
     • ĽUDSKÉ PRÁVA A MY

     • Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie v novembri a v rámci podujatia HUMAN FÓRUM sa zúčastnili žiaci z III.B – Stela Šufliarska, Petra Suchá, Lucia Michalovičová, Timotej Bálint a Tomáš Hitka vedomostnej ľudskoprávnej súťaže, v ktorej obsadili vynikajúce 1. miesto medzi školami v Banskobystrickom kraji.

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

    • Športové súťaže
     • Športové súťaže

     • Od 2. 11. 2021 prebiehali v našej škole športové turnaje. 12. 11. 2021 sa uskutočnili finálové zápasy vo vybíjanej, florbale, basketbale a volejbale.

      Výsledky turnajov sú nasledovné:

      Vybíjaná - 1. miesto - Búrlivé črevá, 2. miesto - Divé Mačky

      Florbal - 1. miesto - Meglepetéš, 2. miesto - Baculíkovci

      Basketbal - 1. miesto - Chlapci Basket, 2. miesto - Negatívne Asociácie, 3. miesto - Bombarďáci, 4. miesto - Naše naj

      Volejbal - 1. miesto - Šikulloo, 2. miesto - III. C, 3. miesto - III.A, 4. miesto - 86% Kvinta A

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa, že aj v  náročnom covidovom čase sa nájde veľa žiakov túžiacich si zašportovať a zmerať svoje výkonostné sily s inými žiakmi školy.

    • Bubnovačka
     • Bubnovačka

     • Dávame Vám do pozornosti akciu Bubnovačka -  bubnujeme, aby bolo deti  lepšie počuť. Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

      Pozývame Vás preto zabubnovať si v piatok 19.11. 2021  v čase od 10.00 do 11.00 hod. vo vestibule školy, pretože hlas detí je dôležitý.

       

    • Jeden Svet 2021 — 22. medzinárodný festival dokumentárnych filmov
     • Jeden Svet 2021 — 22. medzinárodný festival dokumentárnych filmov

     • Žiaci našej školy mali tento rok  prvýkrát možnosť zapojiť sa do jedinečnej aktivity – festivalu dokumentárnych filmov Jeden Svet 2021.

      Trieda II. A si z festivalových filmov pozrela film Generácia Greta. Obsahom online projekcie bolo niekoľko inšpiratívnych príbehov mladých aktivistiek z celého sveta. Následne prebehla online diskusia s mladou environmentálnou aktivistkou zo Slovenska, do ktorej sa naši žiaci zapájali priebežne -  posielali svoje podnetné otázky.

    • Čakanie na Godota
     • Čakanie na Godota

     • Dňa 3. novembra 2021 sme vo zvolenskom DJGT boli svedkami modernizmu v divadelnom predstavení. Študenti maturitného ročníka sa mohli naučiť  a pochopiť znaky absurdnej drámy naživo.

      Zvolenské divadlo naštudovalo slávnu absurdnú hru S. Becketta Čakanie na Godota. Táto hra má viaceré atribúty, ale „najhlasnejší“ je atribút absurdna. Hra nám ukázala, že situácie v dejinách ľudstva sa opakujú. Aj v 21. storočí ľudstvo hľadá odpovede na otázky: K čomu sme pripútaní? Aké dokážeme vybudovať vzťahy? Kým naozaj sme? Kým skutočne chceme byť? Kam smerujeme? Odpovede sa rodia ťažko, ale neostáva nám nič iné, len ich nájsť.

      Bol to príjemne strávený večer, skutočný umelecký zážitok  v čase pandémie, priamo v hľadisku divadla.

    • Ruský film v škole
     • Ruský film v škole

     • V dňoch 25. 10. – 27. 10. 2021 sa študenti ruského jazyka v našej škole zapojili do celoslovenského výtvarného projektu „ RUSKÝ FILM V ŠKOLE “. Tento rok prebieha 18. ročník súťaže, ktorú vyhlasuje Zväz Rusov v Košiciach a nadácia „Ruské slovo“.

      Počas projektu sa žiakom premietol  9 minútový animovaný rozprávkový film. Žiaci sa oboznámili z anotácie s obsahom filmu, pozreli si ho v pôvodnom znení a následne počas tvorivej dielne  na formát A 4  vyjadrili ľubovoľnou výtvarnou technikou zážitok, ako  porozumeli príbehu.

      Nakoniec napísali test na počúvanie aj čítanie s porozumením. Nakreslené sekvencie z filmu  prezentovali na školskej nástenke a najkrajšie sme zaslali do celoslovenskej súťaže v Košiciach.

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • Šach je v našej škole veľmi obľúbenou hrou. Aj počas Štúrových dní si študenti osemročnej aj štvorročnej formy štúdia na GĽŠ zahrali šachové partičky. Hralo sa 3 popoludnia a najlepšími hráčmi boli Terézia Pirníková  (KV A) , Milan Bogár  (SE A),  Samuel Tamasfi  (VI. C), Marko Juhás ( II. A) a Matej Ondrejka  (II. C).

      Všetkým ďakujeme za účasť, rýchly úsudok, pokoj a rozvážnosť v tejto starej kráľovskej hre.

    • Vyhodnotenie kvízu ErasmusDays 2021
     • Vyhodnotenie kvízu ErasmusDays 2021

     • Pri príležitosti ErasmusDays, ktoré sa konajú každý rok v októbri, mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do online kvízu. Každý žiak školy dostal formou emailu kvízové otázky k programu Erasmus+.

      Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže.

      Výhercami sa stávajú Sarah Šuleková (4.C) a Tatiana Longauerová (4.B). 

      Víťazom gratulujeme a ceny si môžu prevziať v kabinete nemeckého jazyka! 

      Mgr. Eva Cesnaková

       

    • Vyrezávanie tekvíc
     • Vyrezávanie tekvíc

     • Už v minulosti vyrezávali naši predkovia v čase jesene tekvice a zapaľovali v nich sviečky na ochranu pred strigami a démonmi. My sme si tento zvyk pripomenuli súťažou vo vyrezávaní tekvíc, ktoré však nemajú odstrašiť, ale skôr pritiahnuť pozornosť vďaka kreativite, ktorá sa na nich podpísala.

      Štvorčlenné tímy mali čas  len dve hodiny na to, aby prejavili svoj talent a originalitu. Usilovali sa tekvicu vyrezať čo najlepšie a získať  čo najviac hlasov od spolužiakov. Na prvom mieste sa umiestnil tím z II. A triedy s počtom hlasov 37.

      Pani učiteľka predmetu UKL zhodnotila, že úroveň súťaže každoročne stúpa a nijakej tekvici nechýbala  nápaditosť a precízne spracovanie.

    • Vyučovanie v maskách
     • Vyučovanie v maskách

     • V stredu 28. 10. 2021 sa konala v našej škole každoročná akcia spojená  s Halloweenom, a to vyučovanie v maskách.  Žiaci prišli v maskách rôznych postáv z filmov, ale aj v tematických strašidelných kostýmoch. Školská študentská rada ocenila najlepšie masky.

      Cenu za najkreatívnejšiu masku získala Lenka Siakeľová z Kvarty A. Najstrašidelnejšou maskou sa stala Lenka Mojžíšová z Kvinty A. Titul najlepšej kolektívnej masky získala trieda 1. C s maskou „Snehulienka a xy trpaslíkov“.  

      Do školy prišli oblečení  v kostýmoch masiek aj niektorí učitelia. Prvýkrát sa v našej škole konalo podujatie „Vyzdob si triedu“ s halloweenskou tematikou.

      Ocenené boli PR A a TE A z osemročného a II.C zo štvorročného štúdia.

    • Školské kolo súťaže Zenit
     • Školské kolo súťaže Zenit

     • Dňa 19. 10. 2021 prebehli na celom Slovensku školské kolá súťaže Zenit v programovaní. Do súťaže sa zapojili a úspešne obstáli aj traja naši študenti.

      Kategóriu B pre 1. a 2. ročník vyhral Filip Vajs (KI A).

      V kategórii A pre študentov 3. a 4. ročníka SŠ získal najviac bodov Erik Roganský (IV.B), druhé miesto obsadil Marko Budáč (III.A).

      Všetkým trom súťažiacim prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 25. 11. 2021.

    • Francúzsky stážista na GĽŠ
     • Francúzsky stážista na GĽŠ

     • Francúzsky región Provensálsko, francúzska kuchyňa, opatrenia Covid 19 vo Francúzsku, klišé o Francúzoch, francúzska pieseň či školský systém vo Francúzsku. Také boli témy viacerých diskusií na hodinách francúzštiny, ktoré nám svojou prítomnosťou obohatil stážista Gaspard di Girolamo z Marseille. Tento mladý študent z Univerzity v Aix en Provence, ktorý momentálne vykonáva svoju stáž  na Alliance francaise v Banskej Bystrici, prišiel do našej školy, aby priblížil študentom francúzštiny aktuálne témy, ktoré nefigurujú v  učebniciach.

      Veríme, že sa nám podarí počas jeho pobytu na Slovensku ešte zrealizovať spoločné hodiny, ktoré umožňujú žiakom rozvíjať komunikáciu vo francúzskom jazyku.

    • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci Erasmus+
     • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci Erasmus+

     • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+  „explaining - europe“

      V dňoch 11. 10. - 15. 10. 2021 sa v  Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo ďalšie virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ . Tentoraz išlo o aktivity projektu  „explaining- europe“, v ktorom spolupracujú naši žiaci s partnerskými školami v nemeckom Regensburgu a poľskom meste Toruň. Projekt je zameraný okrem nemeckého jazyka aj na vyučovacie predmety občianska náuka, informatika a anglický jazyk.                          

      Virtuálneho stretnutia sa zúčastnilo 12 našich žiakov zo štvrtého ročníka. V projektovom týždni spolupracovali prostredníctvom aplikácie Teams. Poľskí žiaci vycestovali priamo do Regensburgu, kde sa do online aktivít zapojili s domácimi organizátormi. projektového týždňa.

      Cieľom online stretnutia bolo zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v nemeckom a anglickom jazyku, rozvíjať digitálne kompetencie žiakov, získať viac informácií o Európskej únii a problémoch, ktoré sa jej týkajú a spoločne pracovať na tvorbe digitálneho učebného materiálu o EÚ. Zároveň to bola aj ďalšia príležitosť vzájomne sa viac spoznať, pomáhať si a reprezentovať svoju školu, mesto aj krajinu.

      Celé stretnutie prebiehalo podľa vopred dohodnutého programu. Žiaci pracovali v tímoch aj spoločne. Nemeckí študenti najprv formou prezentácií zhrnuli už doteraz rozpracované body jednotlivých tém (napr. o colnej únii a zahraničnom obchode EÚ, o výsledkoch prospechu žiakov a ich porovnaní v rámci jednotlivých krajín, o možnostiach úsporného bývania v budúcnosti, o zmene klímy, o digitálnom eure a pod.), na ktorých sa podieľali s našimi a poľskými študentmi. Keď si tímy vytvorili prehľad o tom, ako ďaleko sa vzájomnou spoluprácou a po konzultáciách a usmerneniach koordinátorov z partnerských škôl posunuli, pokračovali v diskusii v tímoch, využívali svoje čitateľské zručnosti a kritické myslenie, robili rešerše, triedili a porovnávali informácie. Náročnosť spočívala nielen v pochopení nastolených tém, ale aj v komunikácii o nich v cudzom jazyku. Sú to však informácie, ktoré by mala mladá generácia získať, pretože sa jej tieto témy týkajú a ovplyvnia jej budúcnosť.

      Počas záverečného dňa sa žiaci v aplikácii Kahoot zapojili  do kvízu o Nemecku a v dotazníku zhodnotili obsah, priebeh aj celkový prínos projektového stretnutia. Vyjadrili svoju spokojnosť aj záujem o ďalšie podobné  aktivity.  Prostredníctvom svojich koordinátorov, ale aj vlastnou mailovou komunikáciou, budú s partnermi projektu naďalej v kontakte a čakajú ich nové úlohy, ktoré treba ešte splniť do ďalšieho stretnutia.

       

    • Aktivity v rámci projektu Erasmus+
     • Aktivity v rámci projektu Erasmus+

     • V období od 11. do 15 októbra prebiehali v našom gymnáziu dve aktivity týkajúce sa cudzích jazykov. Obe súviseli s programom Erasmus+, ktorý existuje na Slovensku už 24 rokov.

      Od pondelka 11. 10. pracovali žiaci 4. ročníka spolu so svojimi zahraničnými partnermi z Nemecka a Poľska v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom explaining-europe na rôznych aktuálnych témach o Európskej únii, ako napr. dištančné vyučovanie, digitálne euro,... Spolupráca prebiehala virtuálne.

      Druhou aktivitou boli Dni Erasmus +, ktoré sa každoročne konajú 14. - 16. októbra. Vo vstupnej hale školy si žiaci mohli pozrieť panel s informáciami o tomto programe a našich projektoch Erasmus+. Zároveň sa mohli zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny.

    • Prevencia rakoviny prsníka
     • Prevencia rakoviny prsníka

     •  V rámci ružového októbra zavítalo Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici medzi študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

      MUDr. Alexandra Bieliková si pre študentov pripravila  prednáškou o dôležitosti prevencie v oblasti prsníkov, takisto aj o príčine, vzniku a liečbe rakoviny prsníka.Tešíme sa, že sme mohli upozorniť na túto dôležitú tému aj medzi mladými ľuďmi.

      Tí sa rozhodli po prednáške vytvoriť na školskom dvore znak empatie s ružovým októbrom a ženským zdravím medzinárodný symbol prevencie rakoviny prsníka – ružovú stužku.