• Oceňovanie najlepších žiakov školy
     • Oceňovanie najlepších žiakov školy

     • Deň, ktorý všetci žiaci túžobne očakávajú, je posledný deň v školskom roku. A potom hurá na prázdniny! Za dobre vykonanú prácu, usilovnosť pri štúdiu, vzorné správanie, reprezentáciu školy v rôznych predmetových olympiádach a súťažiach vedenie školy spolu s triednymi učiteľmi odmenili najlepších žiakov školy. Ocenení žiaci si na školskom dvore prevzali vecné odmeny. Všetkým patrí veľká pochvala.

    • Výlety, výlety, výlety ...
     • Výlety, výlety, výlety ...

     • K záveru školského roku neodmysliteľne patrí aj školský výlet, ktorý trieda plánuje spolu so svojím triednym učiteľom. Vybrať miesto je občas náročné tak, ako aj zladiť požiadavky všetkých žiakov v triede.

      Plaviť sa loďou po Dunaji na hrad Devín, navštíviť historické pamiatky v starobylej Nitre, nahliadnuť do unikátnej expozície Banky lásky v Banskej Štiavnici, vidieť, kde pracuje Skautský zbor Korčín vo Zvolenskej Slatine, prejsť si turistické chodníky v okolí Chaty Javorina na Donovaloch, dobre si zaskákať a vyblázniť sa v športovej hale  Bounce Park v Banskej Bystrici...

      Na týchto miestach nám bolo spolu veselo, príjemne, ale hlavne sme po všetkých pre a proti, kde pôjdeme na výlet, napokon prežili nezabudnuteľné okamihy, na ktoré si trieda aj po rokoch veľmi rada spomína.

    • Gymnaziáda 2022
     • Gymnaziáda 2022

     • V piatok 24. júna  sa v tropických teplotách uskutočnil 13. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa pordailo úspešne zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh -  600 m na  školskom ihrisku.


      Súťaže, do ktorých sa zapojili žiaci 1. – 3. ročníka štvorročnej formy štúdia a 1. – 6. ročníka osemročnej formy štúdia, prebiehali podľa rozpisu. Športovcov povzbudzovali učitelia a spolužiaci. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže, v ktorej bol hlavným ťahákom výlet pre víťazov do Tatralandie. V záverečnom hodnotení mali najväčší dôvod na radosť žiaci III. A a KV A, ktorí nazbierali najviac
      spoločných bodov.


      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • Anything but a backpack day
     • Anything but a backpack day

     • Vo štvrtok 16. 6. 2022 sa v našej škole uskutočnil deň, počas ktorého mali žiaci za úlohu prísť do školy so všetkým možným, len nie s obyčajnou školskou taškou. Takéto príjemné spestrenie dňa pre všetkých žiakov pripravil Školský parlament.

      Žiaci  dbali na originalitu a prišli, samozrejme, so zaujímavými nápadmi, v čom všetkom si môžeme doniesť veci do školy.  Bolo to napríklad umývadlo, sušiak, korčule, nákupné vozíky, smetné koše, kartóny, detský fúrik, vedierka...

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a spríjemnili tak deň nie len sebe, ale aj ostatným. Dúfame, že nabudúce sa zapoja aj ďalší a tešíme sa na veselé nápady v novom školskom roku.

    • SKRÁTENÉ VYUČOVANIE
     • SKRÁTENÉ VYUČOVANIE

     • Z dôvodu predpovedaných vysokých teplôt bude v dňoch 20. až  23. júna 2022 skrátené vyučovanie.

      Zvonenie bude upravené podľa harmonogramu.

       Vedenie školy

       

      ZVONENIE

      skrátené vyučovanie

         1. hodina       8,00  –   8,30

         2. hodina       8,35  –   9,05

         3. hodina       9,15  –   9,45    

         4. hodina     10,00  – 10,30

         5. hodina     10,40  – 11,10

      Obed po 6. alebo 7. hodine

          6. hodina     11,15  – 11,45

          7. hodina     11,50  – 12,20

        Obed po 5. hodine

          6. hodina     11,40 – 12,10

          7. hodina     12,15 – 12,45

    • Besedový týždeň
     • Besedový týždeň

     • V pondelok 6. 6. 2022 sa v  našej škole začal besedový týždeň. Túto akciu pripravil pre všetkých žiakov Školský parlament. Hosťom prvej besedy bol slovenský vedec, vysokoškolský pedagóg, ekológ a europoslanec Michalom Wiezik. Ďalší deň sme privítali v Klubovni školy športovca - hokejistu Petra Zuzina. Besedy sme ukončili so zvolenským  fotografom Romanom Uhliarom, ktorý nám porozprával o svojej ceste po Austrálii, reštaurovaní kníh a fotografovaní. Roman je aj autorom známej pamätnej širokouhlej fotografie z Námestia SNP vo Zvolene.

      Veríme, že ste si všetci Besedový týždeň užili a tešíme sa na ďalší ročník.

    • Projekt Harpuna
     • Projekt Harpuna

     • V školskom roku 2021/2022 sa konal projekt Harpuna, do ktorého sa zapojili  triedy druhého ročníka.

      Študenti raz týždenne, počas dvoch hodín, preberali genetiku s pani docentkou Hybskou z Technickej univerzity vo Zvolene.  Vypracovávali rôzne úlohy so zameraním na genetiku. Vyučovanie prebiehalo formou EduScrum, vytvorili sa tímy a každý tím mal svojho leadera.  Počas praktických cvičení  izolovali DNA z rastlinnej bunky a následne ju pozorovali.  Dostali možnosť používať špeciálne mikropipety a naučiť sa pokročilým spôsobom práce v laboratóriách.

       Žiaci túto formu výuky veľmi chvália a odniesli si z projektu mnoho znalostí a skúseností.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Peknou, a zároveň slávnostnou bodkou za stredoškolským štúdiom bolo dňa 6. 6. 2022 odovzdávanie maturitných vysvedčení v Obradnej sieni na Zvolenskom zámku.

      Naši štvrtáci si ich prebrali z rúk Ing. Lenky Balkovičovej, primátorky Mesta Zvolen. V úvode slávnostného aktu sa prihovorili maturantom mladší spolužiaci slovami básnika. Potom sálou zazneli príhovory pani primátorky a tiež riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej. Maturanti po jednom pristupovali k obradnému stolu, podpísali sa do Maturitného protokolu perom s logom školy, ktoré im ostane ako pamiatka na túto slávnostnú chvíľu. Študentov sprevádzali v týchto okamihoch pohľady rodičov, starých rodičov a blízkych priateľov. Všetci prítomní si uvedomili nezvratnosť chvíle, rýchle plynutie času, ktorý sa nedá zastaviť.

      Našim maturantom prajeme krásne okamihy v ich ďalšom osobnom živote.

    • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny
     • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny

     • Dňa 10. 6. 2022 prebehli hodiny francúzštiny netradičnou formou. Celý deň nás sprevádzal francúzsky stážista Martin Bleyra, študent z univerzity Science PO v Aix en Provence (aktuálne pôsobí na Alliance française v Banskej Bystrici).

      Pre začiatočníkov francúzštiny (Príma A a I.C) si Martin pripravil prezentácie o známych osobnostiach Francúzska z oblasti kinematografie, politiky, vedy či kultúry. Pokročilí študenti francúzštiny (Kvarta A a Kvinta A) mali možnosť poznať kulinárske špeciality z rôznych francúzskych regiónov. Svoje vedomosti si následne overili v pripravenom kvíze.

      Keďže Martin Bleyra je na Slovensku už 4 mesiace, pripravili naši študenti Kvarty A a Kvinty A kvíz aj pre neho, konkrétne o Slovensku a slovenských jedlách.

      Vďaka týmto aktivitám si študenti prakticky precvičili francúzsky jazyk a získali nové vedomosti z reálií Francúzska.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Aj v školskom roku 2021/2022 boli naši študenti aktívni a zapojili sa do riešenia úloh Chemickej olympiády. Napriek náročným úlohám boli viacerí žiaci úspešní riešitelia a dosiahli veľmi pekné umiestnenia.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

      Kategória                      Meno                     Trieda       Umiestnenie

      Kat. D okresné kolo     Ivan Šabata              KV A       1. miesto

      Kat. D okresné kolo     Terézia Pirníková      KV A       2. miesto

      Kat. D okresné kolo     Alica Švecová           KV A       3. miesto

      Kat. D krajské kolo       Ivan Šabata              KV A       úspešný riešiteľ

      Kat. D krajské kolo       Terézia Pirníková     KV A        úspešná riešiteľka

      Kat. C krajské kolo       Jakub Markech        KI A          1. miesto

      Kat. C krajské kolo       Zuzana Harbutová   KI A          3. miesto

      Kat. B krajské kolo       Michal Výboh           SX A         3. miesto

      Kat. B krajské kolo       Yevhenii Vozniuk     SX A         úspešný riešiteľ

      Kat. B krajské kolo       Jakub Jakubčin        II.B           úspešný riešiteľ

    • Erasmus +
     • Erasmus +

     • V dňoch 4. - 6. júna 2022 sa uskutočnilo v mestách Gdaňsk a Toruň záverečné Krátkodobé školiace podujatie pre učiteľov v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „ explaining -europe“ . Stretnutia sa zúčastnili p. Cesnaková a p. Moťovská spoločne s projektovými partnermi z Nemecka a Poľska. Poľskí partneri pre nás pripravili školenie v aplikáciách mentimeter, i-eval, MS - Forms, ktoré využijeme pre evaluáciu a prípravu záverečných produktov nášho projektu.

      Pre účastníkov stretnutia bol pripravený aj pestrý program. V rámci kultúrneho programu sme absolvovali prehliadku mesta Toruň a navštívili  sme aj prístavné mesto Gdaňsk, kde sme si prehliadli jeho historické centrum a navštívili Európske centrum solidarity.

    • Študentský ples
     • Študentský ples

     • Po neželanej dvojročnej prestávke mali študenti našej školy možnosť v rytme tanca a opojení hudby zabudnúť na každodennosť a užiť si príjemný večer.  

      Školský Parlament GĽŠ vo Zvolene pre nich už ôsmykrát zorganizoval Študentský ples.  Konal sa dňa 7. 5. 2022 v priestoroch Reštaurácie Centrum. Za prípravu tohto obľúbeného študentského  podujatia patrí veľká vďaka plesovému výboru a sponzorom,  ktorí svojimi finančnými a materiálnymi darmi obohatili tombolu. Okrem nej bol program spestrený vystúpením FS Marína a hudobnými vystúpeniami našich šikovných žiakov – Michaely Tomášovej a Richarda Vojteka. 
      Všetky momenty
      plesovej atmosféry  pre nás zachytil fotograf Patrik Sľuka.

      Ďakujeme všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na Študentský ples. Veľmi nás teší hojná účasť. Vážime si to a dúfame, že Vašu dôveru nesklameme ani v roku 2023.

    • Exkurzia v závode Continental
     • Exkurzia v závode Continental

     • V pondelok 23. 5.  2022  žiaci 3. ročníka navštívili závod Continenal Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo Zvolene.

      V rámci exkurzie mali žiaci možnosť vidieť výrobnú halu, montážne linky a vývojové stredisko. Práve vo vývojovom stredisku sa žiaci dozvedeli o princípoch programovania brzdových systémov, prehliadli si rôzne druhy testov, ktoré sa na nich vykonávajú. Oboznámili sa s výrobu jednotlivých častí brzdových systémov a videli proces ich skladania na montážnych linkách. 

       

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • V piatok 3. 6. 2022 sa v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku konal XXXV. ročník celoslovenského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.

      Našu školu v II. kategórii reprezentoval žiak Kvarty A Ján Krahulec. V tejto kategórii rozhodovala porota v zložení Mgr. Radoslava Budová, Ing. Dana Karolová a Mgr. Art. Barbora Špániková, ArtD. 

      Janko našu školu reprezentoval s úspechom a zaslúžene obsadil 1. miesto. K víťazstvu mu srdečne blahoželáme.

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022

     • PROGRAM

      1. Kultúrny program
      2. Príhovor  primátorky mesta Zvolen
      3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
      4. Príhovor  riaditeľky školy
      5. Gaudeamus Igitur

      Harmonogram

      IV.A   -   9.00 hod.

      IV.B   -   9.45 hod.

      IV.C   -  10.30 hod.

       

             Pozvaní sú aj rodinní príslušníci a priatelia. Príďte slávnostne oblečení !

    • Záverečné stretnutie projektu Erasmus + v Chorvátsku
     • Záverečné stretnutie projektu Erasmus + v Chorvátsku

     • V dňoch 27. 5. – 31.5. 2022 sa uskutočnilo v chorvátskom meste Osijek záverečné stretnutie študentov a učiteľov v rámci programu Erasmus+ Mein Deutch ist gut – ich spreche mit Mut.

      Naši študenti sa so svojimi rovesníkmi z Maďarska, Nemecka a Chorvátska zúčastnili viacerých aktivít: workshopu na tému nemecká komunita  v Osijeku, precvičili si znalosti porekadiel v nemčine, spoznali históriu Osijeku vďaka nemecky hovoriacej sprievodkyni, navštívili Geopark zapísaný v zozname UNESCO a miestnu ZOO.

      Celý pobyt študentov prebiehal vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Veríme, že všetky zrealizované stretnutia prispeli k naplneniu zámeru projektu - nabrať odvahu hovoriť po nemecky prináša veľa radosti a nezabudnuteľných zážitkov.

    • Absolútna laureátka literárnej súťaže
     • Absolútna laureátka literárnej súťaže

     • V zrekonštruovaných priestoroch študovne Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene sa 25. mája konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Detský literárny Zvolen 2022. Do súťaže bolo prihlásených 93 literárnych prác, ktoré hodnotila odborná porota v zložení: Andrej Turčan (divadelný a rozhlasový režisér, pedagóg), Ondrej Kalamár (slovenský spisovateľ) a Zlatica Brodnianska (pracovníčka Krajskej knižnice Ľ. Štúra).

      Naša študentka Sofia Vaňová zo Sekundy A sa stala absolútnou laureátkou 31. ročníka tejto literárnej súťaže s textom Čarodejnica v civile. Súčasťou odovzdávania cien boli aj živé vstupy moderátorky Slovenského rozhlasu Mariany Kovačechovej z Rádia Regina, ktoré priamo zachytávali atmosféru tohto okamihu.

      Teší nás úspech našej študentky a veríme, že o jej literárnych aktivitách ešte budeme v budúcnosti počuť.

    • Online stretnutie s nórskou školou
     • Online stretnutie s nórskou školou

     • Po dvoch rokoch vzájomnej písomnej korešpondencie medzi našou školou a školou v nórskom meste Hosle mali naši študenti francúzskeho jazyka z tried KV A a KI A možnosť osobne pozdraviť svojich nórskych korešpondentov.

      Dňa 19. 5. 2022 sa nám podarilo zorganizovať online stretnutie. Žiaci sa navzájom pozdravili, predstavili svoje krajiny v krátkej prezentácii a vymenili si zopár otázok a odpovedí. Celé stretnutie komunikovali vo francúzštine.

      Ďakujeme našim študentom za vzornú reprezentáciu Slovenska, mesta Zvolen a školy.

    • Gaudeamus Igitur...
     • Gaudeamus Igitur...

     • Dňa 20. 5. 2022 sa konala tradičná rozlúčková slávnosť s našimi maturantmi. Po štyroch rokoch zavŕšili svoje štúdium v gymnáziu. Neboli to roky ľahké, do ich študentského života zasiahla covidová doba. Dva roky dištančného vzdelávania im vzali mnohé zážitky, skúsenosti, stužkové slávnosti, ale aj možnosť v pokoji a intenzívne prežiť čas a vzdelávanie v školských laviciach.

      Snažili sme sa im aspoň trochu všetko vynahradiť a pripravili sme pre nich peknú a dojímavú záverečnú rozlúčku v átriu školy. V úvode sa im prihovorili v pásme slova a hudby mladší spolužiaci. Slávnostné prejavy  predniesli pani riaditeľka a zástupca z radov rodičov. Najlepší žiaci z jednotlivých tried, reprezentanti školy,  osobnosti tried, osobnosti školy si prebrali vecné odmeny z rúk vedenia školy. Tieto chvíle boli sprevádzané vrúcnym potleskom a nefalšovanou radosťou spolužiakov.

      V rozlúčkovom prejave vyjadrili naši maturanti poďakovanie a slová uznania všetkým učiteľom školy. Veľmi emotívnou chvíľou, prežitou počas slávnosti, bola záverečná pieseň, ktorú zaspievali a zahrali  štvrtáci na rozlúčku so svojou školou a učiteľmi. Bola to chvíľa, keď sa v nejednou oku zaleskla kradmá slza. Naši maturanti sa o týždeň do školy nachvíľu vrátia, aby za zeleným stolom dokázali všetky vedomosti a zručnosti, ktoré učitelia do nich s najlepším vedomím štyri roky vkladali.