• Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Deň učiteľov je oslavou povolania všetkých pedagógov,  ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, múdrosť, trpezlivosť a  obetavý prístup k študentom úprimné poďakovanie. Pri tejto príležitosti Školský parlament obdaroval ružou každého pedagogického, ale aj nepedagogického zamestnanca nášho gymnázia. V červenej ruži bolo ukryté slovo ĎAKUJEME.

      Školský parlament pripravil aj anketu „Best teacher awards“, v ktorej mali študenti hlasovať  za svojho najlepšieho učiteľa v rôznych kategóriách. Pripomienkou na tento deň sú fotografie, ktoré vystihujú atmosféru Dňa učiteľov

    • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky
     • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky

     • Dňa 24. 3. 2023 sa v Žiline konalo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky 2023. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách: do 14 rokov: Michal Droppa (PR A), Karolína Cibuľová (PR A), Elisa Luptáková (SE A), v kategórii 15 -17 rokov: Michaela Tomášová (KI A). Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali: Richard Vojtek (III.B), Lukáš Ondrejka (III.B) a Lucia Kurčíková (I.C). Účinkujúci predviedli francúzske piesne na vynikajúcej úrovni, a preto mala odborná porota ťažkú úlohu vybrať najlepších.

      Z našich študentov dosiahli ocenenie vo svojej kategórii: Elisa Luptáková – 1. miesto a Michal Droppa – 3. miesto.

      Ďakujeme študentom za vynikajúcu reprezentáciu školy a Elise držíme palce na celoslovenskom kole súťaže 26. 5. 2023 v Banskej Bystrici.

    • Úspech v KK Prezentiády
     • Úspech v KK Prezentiády

     • Dňa 21. 3. 2023 sa v našej škole konalo krajské kolo Prezentiády pre kategóriu ZŠ. Našu školu reprezentovali 4 tímy, zároveň sa súťaže zúčastnili 2 tímy z Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote, 1 tím zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a 1 tím zo ZŠ v Podvysokej. Tímy spracovali prezentáciu na tému 1+1 alebo Bolo nebolo rôznym spôsobom, no všetci originálne.

      Spomedzi 8 tímov sa veľmi úspešne umiestnil náš tím Princezné z GĽŠ  - Hana ČiernikLívia Samolejová z KV A. Obsadili krásne 2. miesto, a tým si zabezpečili postup do Gradfinále, ktoré sa bude konať dňa 20. 4. v Prahe.

      Úspešne sa darilo aj tímu M_E v podaní - Ema Kubincová a Michaela Rusnáková zo SE A. Obsadili krásne 3. miesto – získali Divokú kartu a v prípade, že tímy z 1. alebo 2. miesta sa nebudú môcť Grandfinále zúčastniť, dievčatá túto možnosť získajú.

      Ďakujeme aj našim ostatným 2 tímom Krpci z gympla (N. Nosáľová, T. Ďuricová, A. Švec z PR A) a Tri pyramídy (H. Ťavodová, J. Španielová, N. Chladná z  PR A) za vzornú reprezentáciu našej školy a veríme, že aj keď sa neumiestnili na stupni víťazov, neodradí ich to k zapojeniu sa do súťaže v nasledujúcich rokoch.

      Hanke a Livke držíme palce v Grandfinále v Prahe.

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • Dňa 21. 3. 2023 sa žiaci z našej školy zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám a individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

    • Ocenenie Sv. Gorazda
     • Ocenenie Sv. Gorazda

     • V piatok 10. 3. 2023 si v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu prevzalo ocenenie sv. Gorazda 60 slovenských pedagógov. Toto ocenenie je najvyšším prejavom uznania, aké môže udeliť minister školstva pedagógom.

      Malú medailu svätého Gorazda udelil minister 19 pedagógom. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa RNDr. Soňa Lazáriková.

      Uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, nasadenia a talentu je aj Ďakovný list sv. Gorazda. Toto ocenenie si z rúk ministra prebralo 26 učiteľov, medzi ktorými bola naša bývalá kolegyňa RNDr. Anna Hobzová.

      Našim kolegyniam srdečne blahoželáme k získanému ceneniu.

    • Príbehy spravodlivých
     • Príbehy spravodlivých

     • Dňa 15. 3. 2023 sa žiaci tretieho ročníka a septimy zúčastnili v krásnych priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene veľmi pôsobivej akcie, ktorá vo všetkých prítomných zanechala hlboké emócie. 

      Svoj životný príbeh vyrozprávala našim študentom pani Alica Frühwaldová, dcéra manželov Bergerovcov, ktorých zachránili počas 2. svetovej vojny statoční Slováci. Tento príbeh je jedným z mnohých dojímavých príbehov, ktoré zozbierala, dramaturgicky upravila a nafilmovala pani Dagmar Mozolová. Práve ona svojím slovom sprevádzala celým podujatím. Dojemnou bodkou za všetkými slovami bol film v réžii pani Mozolovej Mamička o zachránenom židovskom dievčatku Zorke. Počas premietania filmu sa zaleskla slza v nejednom oku. Práve v takýchto okamihoch si človek ešte viac uvedomuje cenu ľudského života a silu slova ľudskosť. Ďakujeme.

    • BeSafeNet
     • BeSafeNet

     • Dňa 10.3. sa vybraní žiaci z tried I.C, SE A, KV A a 2.A zúčastnili súťaže v anglickom jazyku BeSafeNet, v ktorej si overili svoje vedomosti v oblasti prírodných a technologickým nebezpečenstiev. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 1300 žiakov zo 170 krajín. Výsledky budú známe na prelome marca a apríla. Našim žiakom držíme palce, veríme, že v súťaži boli úspešní.

    • Prezentácia školy v ESC Zvolen
     • Prezentácia školy v ESC Zvolen

     • 10. 3. 2023 v popoludňajších hodinách šikovní žiaci GĽŠ odprezentovali možnosti štúdia v našej škole v priestoroch nákupného centra ZVOLENSKÁ EURÓPA.

      Celým programom sprevádzala Stela Šufliarska, žiačka 4. ročníka. Postupne k sebe pozývala na pódium svojich spolužiakov, ktorí informovali o 4-ročnej, ale i 8-ročnej forme štúdia. Porozprávali o programe DofE a Erasmus+, na základe  vlastných skúseností, a predstavili tiež Školský parlament. Školská kapela návštevníkom ESC spríjemnila piatkové popoludnie hudobnými vstupmi, zaspievali slovenskú a anglickú pieseň.  Francúzsku pieseň zaspievala a zahrala na gitare Zuzana Harbutová. Záver programu sa niesol v duchu pôsobivých slov a melódií z Mágie slova, s akcentom na dedičstvo našich predkov. Slovenskú ľudovú pieseň zanôtil Michal Droppa. Bodkou za programom bola pieseň, ktorú zaspievala Veronika Kánová, na gitare ju sprevádzala Ivana Dubajová.

      Okoloidúci sa mohli pristaviť pri stanovišti, kde im členovia zdravotníckeho krúžku názorne predviedli, ako poskytnúť prvú pomoc, alebo si len nechali odmerať tlak. Škola predstavila aj úplnú technickú novinku - virtuálnu realitu, s ktorou žiaci pracujú na hodinách informatiky a prírodovedných predmetov. Podrobnejšie informácie o štúdiu v našej škole, ale i o mimoškolskej činnosti sa záujemcovia dozvedeli od našich žiakov „Ľudovíta a Adely“ v stánku s informáciami.

    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2023
     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2023

     • Dňa 10. 3.  2023 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

      Svoje práce odprezentovalo 5 žiakov v rôznych kategóriách. Žiaci vytvorenými prácami preukázali výborné znalosti a orientáciu v danej problematike, osvojili si prezentačné zručnosti a vyrovnali sa s trémou.

      Trojčlenná porota zhodnotila práce žiakov veľmi pozitívne a rozhodla, že všetci účastníci školského kola postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. marca 2023 na SPŠ Dopravná Zvolen.

      Víťazom blahoželáme a želáme im veľa šťastia v krajskom kole.

       

      Výsledky uvádzame v tabuľke.

      Mgr. Krnáč Pavel

      koordinátor SOČ

    • Animal farm.
     • Animal farm.

     • V utorok 7. 3. 2023 do nášho mesta už tradične zavítal divadelný súbor TNT Theatre Britain, ktorý organizuje predstavenia pre krajiny strednej Európy.

      Tentokrát si pre nás pripravili divadelnú hru „Animal Farm“ (Zvieracia farma), ktorá je adaptáciou slávneho románu Georgea Orwella. Román je podobenstvom o násilnej revolúcii nastolenej spoločenstvom, v ktorom „sú si všetci rovní“, a jeho postupnej premene v systém, v ktorom vládne hŕstka „ešte rovnejších“.

      Herci, pôvodom z Veľkej Británie, sa svojich rolí zhostili skvelo a výsledkom bolo pútavé predstavenie, plné prekvapivých zvratov.

      Naši študenti (III.B, III.C, Sekunda A) ocenili krásnu britskú angličtinu a zároveň sa oboznámili s dnes už klasickým dielom svetovej literatúry.

      Tešíme sa na ďalšie predstavenie o rok!

    • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat
     • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat

     • Naše žiačky z PR A a SE A sa 7. 3. a  9. 3. 2023 zúčastnili súťažných kôl vo vybíjanej v ZŠ M. Rázusa. V silnej konkurencii obsadili v okresnom kole pekné 4. miesto.

      GĽŠ reprezentovali:

      PR A : E. Bartošová, V. Glovňová, E. Jamrišková, L. Juráková, A. Štiasna

      SE A : A. Čuga, L. Filkorová, B. Kazdová, P. Kimáková, N. Kleščová, A. Lemešová, J. Markechová, S. Nemcová  

      Za reprezentáciu školy im veľmi pekne ďakujeme.

    • Jozef a jeho zázračný farebný plášť
     • Jozef a jeho zázračný farebný plášť

     • Divadlo Andreja Bagara v Nitre má vo svojom repertoári jeden z najznámejších svetových muzikálov.  Muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť je veľkým scénickým posolstvom pre všetky generácie o tom, že len tie sny, ktoré máme odvahu snívať, sa raz aj naplnia. Vizuálne pútavou a vtipnou formou rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch, ktorý je metaforou o láske aj nenávisti, o zrade aj odpustení a najmä o odhodlaní žiť svoj sen napriek všetkým prekážkam.

      Naši študenti prežili 9. 3. 2023 krásny muzikálový večer, ktorý im ponúkla nitrianska divadelná scéna. Príbeh o Jozefovi a jeho bratoch bol strhujúcou multižánrovou show, ktorá všetkých divákov zdvihla zo sedadiel.

    • Prezentiáda
     • Prezentiáda

     • Cieľom súťaže bolo vytvoriť 2-3 členný tím a spoločne vytvoriť prezentáciu na jednu zo zadaných tém. Pre kategóriu ZŠ to boli témy Bolo nebolo alebo 1+1 a pre kategóriu SŠ Prvé rande alebo Na tom sa zhodneme.

      V súťaži sa okrem spracovania zvolenej témy (graficky, obsahovo) hodnotil najmä jasne stanovený cieľ a jeho dosiahnutie, originalita, spolupráca tímu, verbálna a neverbálna komunikácia, plynulosť prejavu, očný kontakt, vysporiadanie sa s možnou trémou, kultivovanosť prejavu, gestikulácia, reč tela, interakcia s publikom, reakcie na otázky a pod.

      Do nominačného kola postúpili tieto tímy:

      Kat. ZŠ

      Krpci z gympla (N. Nosáľová, T. Ďuricová, A. Švec PR A)

      Princezné z GĽŠ (H. Čiernik, L. Samolejová KV A)

      Tri pyramídy (H. Ťavodová, J. Španielová, N. Chladná PR A)

      M_E (E. Kubincová, M. Rusnáková SE A)

       

      Kat. SŠ

      Anjelky (P. Sklienková, B. Eliášová, D. Gablasová II.A)

      Zhluk (M. Pavúk, A. Žňava III.C)

      Bútľavé duby (N. Václavíková, Z. Uhlíková III.A)

      Múdry, Múdrejší a Najmúdrejší (Z. Jaloviarová, E. Sedmáková, K. Botošová II.C)

       

      Veríme, že všetky naše tímy budú vybraté a postúpia do krajského kola, kde zabojujú o postup do Grandfinále, ktoré sa bude konať v apríli v Prahe.

    • Študentský ples
     • Študentský ples

     • 11. 2. 2023 sa uskutočnil 9. ročník Študentského plesu. Žiaci sa predviedli v krásnych večerných róbach. Ukázali svoje tanečné majstrovstvo a neutíchajúcu chuť zabávať sa. V tento večer sme premenili naše všedné stretnutia v škole na nevšedné, výnimočné okamihy, ktorých súčasťou bola príjemná spoločnosť ľudí, dlhé rozhovory, tanec, hudba, spev či chutné jedlo.

      Spoločne sme si užili jedinečný večer, za ktorý ďakujeme členom Študentskej rady, sponzorom a všetkým zúčastneným.

    • GĽŠ v Europa shopping centre Zvolen
     • GĽŠ v Europa shopping centre Zvolen

     • Dňa 10. 3. 2023 v poobedňajších hodinách sa Gymnázium Ľudovíta Štúra predstaví v priestoroch Europa shopping centra vo Zvolene.

      Nenechajte si ujsť prezentáciu našej školy, ktorá je určená nie len záujemcom o stredoškolské štúdium, ale aj širšej verejnosti. Predstavíme Vám každodenný život študenta v našom gymnáziu.

      Tešíme sa na Vás!

    • Získanie francúzskeho certifikátu DELF A2
     • Získanie francúzskeho certifikátu DELF A2

     • Dvom študentkám z našej školy, Sarah Zaverákovej (III.B) a Monike Lieskovskej (III.B) sa podarilo úspešne zvládnuť skúšky na získanie certifikátu DELF A2. Je to medzinárodne platný certifikát z francúzskeho jazyka vydaný francúzskym ministerstvom školstva, ktorý potvrdzuje aktívne ovládanie francúzštiny v stanovenej úrovni podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky.

      Dievčatám gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v štúdiu francúzskeho jazyka.

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Súkromnom gymnáziu Banskobystrickom. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti:

      Kategória 1A

      Barbora Báťková (TE A)

      Kategória 2A

      Jakub Šaling (SX A)

      Kategória 2B

      Andrej Ďurica (SP A)

      Na výbornom 2. mieste sa umiestnil  Jakub Šaling. Úspešnými riešiteľmi boli aj Barbora Báťková a Andrej Ďurica.

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Milí piataci a deviataci,

      opätovne pre Vás otvoríme brány našej školy v duchu hesla: Raz vidieť je viac ako 100-krát počuť!  Tak neváhajte a navštívte nás počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. februára 2023.

      Naši žiaci Vás budú sprevádzať v priestoroch školy každú hodinu od 8.30 až do 11.30 hod. (8.30, 9.30, 10.30, 11.30).

      Čo sme pre Vás pripravili?

      • Workshopy z vyučovacích predmetov
      • Pohľad do učební počas bežného vyučovania 
      • Stretnutie s učiteľmi a žiakmi
      • Školský život „medzi hodinami“
      • Možnosť prejsť sa modernými a komfortnými priestormi školy
      • Aktivity Študentského parlamentu, krúžky a mimoškolská činnosť žiakov

      Ak nemôžete prísť v doobedňajších hodinách, využite možnosť individuálneho stretnutia s vedením v školy v čase od 14.00 do 16.30 hod.

      Tešíme sa na Vás. 😊

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 15. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali 8 žiaci.

      Všetkým sa podarilo umiestniť v prvej desiatke. Samuel Valko získal pekné 2. miesto v kategórii 1A. Lukáš Bielik obsadil 1. miesto v tejto kategórii a postúpil do celoslovenského kola. Lukášovi srdečne gratulujeme a všetkým žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

    • English Week
     • English Week

     • V týždni 13. - 17. 2. 2023 sa vybraní žiaci ročníkov Tercia A, Kvinta A a I. C učili pod vedením amerického lektora Raya, ktorý do našej školy chodí už pravidelne. Žiaci sa okrem precvičenia komunikačných zručností dozvedeli aj veľa zaujímavých informácií o Spojených štátoch amerických, ich kultúre a geografii. V neposlednom rade si rozšírili svoju slovnú zásobu v najrôznejších témach a zaujímavo a pútavo diskutovali. Na lektora Raya sa tešíme opäť už o mesiac.