• Školské kolo Geografickej olympiády
     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 16. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády online formou. V dvoch kategóriách E a F súťažilo 17 žiakov. Výsledky olympiády sú nasledovné:

      Kategória F

      1. Žigmund Gál (Pr A)

      2. Peter Lešo (Pr A)

      3. Šimon Janiga (Se A)

      Kategória E

      1. Jakub Markech (Kv A)

      2. Hugo Gál (Kv.A)

      3. Dominika Nociarová (Te A)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách tejto súťaže.

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Dňa 15. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Písomná časť prebehla netradične online už v piatok 11. 12. 2020. Zúčastnilo sa jej 30 študentov ruského jazyka Najlepší z nich  postúpili do ústneho online kola, ktoré prebehlo v štyroch kategóriách online v utorok 15. 12. 2020. Ústne odpovede hodnotila trojčlenná porota učiteliek ruského jazyka. Umiestnenie študentov v  jednotlivých kategóriách je nasledovné:

      Kategória A 3 1. Samčuk M. (KVI. A)

      Kategória B 1 1. Blaško T. (II. B) ; 2. Mikulová H. (II. B);  3. Dubajová J. (II. C)

      Kategória B 2 1. Klányiová A. (IV. C);  2. Pospíšil R. (III. C 3.) ; Šoltésová P.(IV. D)

      Kategória B 3 1. Vozniuk Y. (KVI. A)

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za spoluprácu a víťazom gratulujeme k postupu do krajského kola.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 11. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády ľudských práv pre študentov 1.- 4. ročníka. Študenti si  preverili  svoje vedomosti  v písomnej časti, ktorá pozostávala  z  tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva...

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadila 1. miesto Ema Krahulcová z II.C, na 2.mieste skončila Emma Zagrapanová zo IV.A a 3. miesto si vybojoval Dávid  Avagjan z III.B.

      Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 11. 2. 2021.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

       

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 10.12.2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, tentokrát netradične online. V troch kategóriách súťažilo 15 študentov, najlepší z nich  sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1B

      1. Peter Viliam Milanský (Kv A)

      2. Zuzana Harbutová (Kv A)

      3. Tara Hruščová (Te A)

      Kategória 2A

      1. Maxim Samčuk (Ki A)

      2. Barbora Turanská (II.A)

      3. Kristína Čechová (Ki A)

      Kategória 2B

      1. Sára Piatrová (IV.B)

      2. Martin Ťavoda (IV.B)

      3. Viviána Hamariková (III.A)

      Všetkým študentom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách tejto súťaže.

       

    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V dňoch 27.11. a 8.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Prebiehalo online v dvoch častiach.

      V prvej časti súťažiaci riešili písomnou formou úlohy na porozumenie na základe počúvania a čítania textov a gramatické úlohy. V druhej časti prebiehala online komunikácia medzi súťažiacimi a porotou na vybrané témy a práca s obrázkom.

      Školského kola sa zúčastnilo 30 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách. Najúspešnejší účastníci získali nasledovné umiestnenie:

      Kategória 1A:

      1. miesto: Ježek Filip, 2. miesto: Gajdoš Samuel, 3.miesto: Michálek Tobias

      Kategória 1B: 

      1. miesto: Hanesová Nela, 2. miesto: Mihina Michal, 3. miesto: Mojžišová Lenka

      Kategória 2A:

      1. miesto: Chamulová Ema, 2. miesto: Búliková Radoslava, 3. miesto: Holčíková Tereza

      Kategória 2B:  

      1. miesto: Högerová Romana, 2. miesto: Puškárová Hana, 3. miesto: Kostka Šimon

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole. Zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim za ich aktívny a zodpovedný prístup.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Napriek tomu, že tento ročník súťaže bol netradičný - v dištančnej forme, zapojilo sa do súťaže mnoho našich talentovaných žiakov. Rozdelení do svojich kategórií získali nasledovné umiestnenia:

      Poradie     Priezvisko a meno                   Trieda         

      Kategória 1A

      1. miesto:       Zéthyová Diana                                     PR  A

      2. miesto:       Vidová Michaela                                    SE  A

      3. miesto:       Čech Krištof                                            SE  A    

      Kategória 1B

      1. miesto:       Novotná Sofia                                        KV  A                

      2. miesto:       Harbutová Zuzana                                KV  A                

      3. miesto:      Švecová Alica                                          TE  A                    

      Kategória 2A

      1. miesto:       Pavlík Viliam                                           II. A                   

      2. miesto:       Švec Kristián                                          I. A                    

      3. miesto:       Dubajová Janka                                     II. C                   

      Kategória 2B          

      1. miesto      Nôta Martin                                               IV. D                 

      2. miesto:     Piatrová Sára                                            IV. B                  

      3. miesto:     Jablonský Tomáš                                     IV. A                  

      Kategória 2C2

      1. miesto:       Hotová Sofia                                           IV. A                  

       

      Víťazom v každej kategórii blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole.

       

    • Študentské inovačné workshopy
     • Študentské inovačné workshopy

     • Dňa 12.11.2020 sa pätnásť žiakov GĽŠ aktívne zúčastnilo on-line workshopu zameraného na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia, ktorý bol organizovaný v rámci národného projektu Inovujeme.sk

      Počas workshopu sa žiaci 3. a 4. ročníkov zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a aplikovali ju na príklade z praxe.
       
      Na realizáciu online workshopu, vzhľadom na súčasnú situáciu, bola použitá bezplatná video-komunikačnú službu Google Meet. Organizátor workshopu hodnotí prácu a aktivitu našich študentov veľmi kladne, v teste kreatívnych zručností dosiahli nadpriemerné výsledky. Žiaci GĽŠ hodnotia workshop ako prínosný, naučili sa novú techniku kreatívneho myslenia Synektiku  a dozvedeli sa o zaujímavých slovenských produktoch. V tímovej práci v závere projektu sami prezentovali svoje návrhy ako zefektívniť prezentáciu školy a komunikáciu na podporu spolupráce s miestnou samosprávou mesta Zvolen.
       

      Študenti GĽŠ vo Zvolene vytvorili mnoho nápadov: výsadba stromčekov v meste, organizácia workshopov o klimatických zmenách, dobročinná činnosť – pečenie perníkov a ich predaj na mestských trhoch, organizácia charitatívnych podujatí na pomoc konkrétnym sociálnym skupinám a iné.

       

    • Celosvetová vedecká konferencia
     • Celosvetová vedecká konferencia

     • Sigma Xi The Scientific research society Student research conference

      V dňoch 9. - 13. 11. 2020 žiak našej školy Viliam Glézl  prezentoval výsledky svojho výskumu na celosvetovej online vedeckej konferencii Sigma Xi The Scientific research society Student research conference. Boli tu predstavené práce v niekoľkých vedných oblastiach. Jeho práca bola zaradená do kategórie  Cell biology and Biochemistry spolu s výskumnými prácami študentov svetových univerzít, ako napríklad Harvard Medical University, Stanford University, Duke University. Celý týždeň prebiehali diskusie o každej vedeckej práci.

      Viliam Glézl bol na konferencii jediným zástupcom z Európy. Jeho práca mala dobrý ohlas, hosťom konferencie sa páčila a otázky, ktoré dostal, boli veľmi podnetné. Okrem iných vedcov sa Viliam zúčastnil aj diskusie s významným vedcom Kipom Thorneom, laureátom Nobelovej ceny za fyziku 2017. 

      Naše gymnázium sa vďaka tejto skutočnosti zaradilo do zoznamu medzi najprestížnejšie školy na svete. Sme právom hrdí na mladého nádejného vedca Viliama Glézla, ktorý je už štvrtý rok  študentom našej školy. Veríme, že  nadšenie pre vedu a výskum sa mu podarí naplno rozvinúť aj  v ďalšom akademickom pôsobení. 

    • ErasmusDays tentokrát online
     • ErasmusDays tentokrát online

     • Pri príležitosti ErasmusDays, ktoré sa konajú každý rok v dňoch od 15. do 17. októbra, mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do online  kvízu. Každý žiak školy dostal formou emailu kvízové otázky a tiež prezentáciu, v ktorej sa mohol dozvedieť viac o programe Erasmus+.

      Správne odpovede na kvízové otázky sú: 1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6C, 7C, 8A, 9C, 10B, 11A.

      Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže.

      Výhercami sa stávajú:

      1. miesto za všetky správne odpovede získali: Tatiana Longauerová (3.B) a Sofia Novotná (KV A)
      2. miesto: Sarah Šuleková (3.C), Simona Výbohová (3.A) a Katarína Dvorská (PR A)
      3. miesto: Karolína Brozmanová (SE A) a Sissa Giertlová (PR A)

      Dátum odovzdávania cien bude víťazom oznámený formou e-mailu.

      Mgr. Eva Cesnaková

       

    • Cudzojazyčný humanitárny projekt
     • Cudzojazyčný humanitárny projekt

     • Veľvyslanectvo RF v Slovenskej republike a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave pri príležitosti 75. výročia konca II. svetovej vojny ponúklo našim študentom ruského jazyka z III.C, IV.C a IV.D triedy možnosť zapojiť sa do kultúrno – humanitárneho projektu Ruskej federácie pre spísanie zoznamu mien vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorí sú pochovaní na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.

      Začiatkom októbra počas hodín ruského jazyka, ale aj v mimo vyučovacom čase študenti preložili z ruskej azbuky do latinky asi 400 mien padlých vojakov. Preložili krstné mená, otcovské mená, priezviská, miesto (obec), kde padli pri oslobodzovacích bojoch našej krajiny, a tiež ich vojenské hodnosti.

      Do projektu sa zapojilo 12 študentov GĽŠ. Za spoluprácu všetkým veľmi pekne ďakujeme.

    • Oznam
     • Oznam

     • V zmysle vyhlásenia ministra školstva od 12. októbra 2020 stredné školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania (žiaci nebudú chodiť do školy).

      Nižšie ročníky osemročného štúdia (príma – kvarta) sa učia naďalej prezenčne podľa platného rozvrhu.

      O spôsobe dištančného vzdelávanie Vás budeme informovať 12. októbra 2020.

    • Letný pohybový kurz – denná dochádzka
     • Letný pohybový kurz – denná dochádzka

     • Počas druhého septembrového týždňa,  od 7.  do 11. 9. 2020, skupina  študentov druhého ročníka absolvovala päť zaujímavých turistických vychádzok. Krásne jesenné počasie  umocnilo pekné zážitky prežité počas absolvovaných kilometrov v nádhernej slovenskej prírode v okolí Zvolena. Študenti prešli postupne každý deň asi 15 kilometrov po lese, lúkach a turistických trasách v lokalitách: Baková jama, Stráže nad Zvolenom, Pustý hrad, okolie sútoku Slatiny a Hrona, ale aj  po náučnom chodníku Slatinka.

      V stredu sa vlakom prepravili do Novej Bane a tam absolvovali túru na Vyhliadku nad mestom s botanickou záhradou a novou drevenou vyhliadkovou vežou. Všetkých výhľad očaril. Vychádzka aj cesta vlakom  ubehli rýchlo, v  dobrej nálade a príjemnej atmosfére so spolužiakmi.

    • Letný pohybový kurz
     • Letný pohybový kurz

     • V dňoch 7. - 11. septembra 2020 absolvovalo 40 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie.

      Cieľom kurzu bolo navštíviť a spoznať známe a  zaujímavé turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Bešeňová.

       

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • Dňa 17.9.2020 sa uskutočnil 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Regionálne kolo prebehlo v Banskej Bystrici pod taktovkou Europe Direct Lučenec. Našu školu reprezentoval tím v zložení: E. Zagrapanová zo IV.A, M. Nôta a S. Soroska zo IV.D. Vedomosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ si účastníci zmerali v písomnom vedomostnom teste, jazykovej súťaži a ústnom kvíze.

      Podmienkou účasti tímu v  regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine  predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Chorvátsku alebo  Nemecku.

      Našim študentom sa podarilo obsadiť 2. miesto v regionálnom kole. Blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2
     • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2

      • Zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha).
      • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Uvedené povinnosti platia aj pre plnoletých žiakov.
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie
     • Pravidlá počas epidemiologickej situácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie platí:

      1. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
      2. Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      3. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
      4. V prípade, že žiak preruší dochádzku do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Dokument si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť, prípadne vyzdvihnúť tlačivo na vrátnici školy.

      V prípade nejasností alebo akýchkoľvek dotazov kontaktujte školu resp. triednych učiteľov.

    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.