• Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+
     • Virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+

     •               V dňoch 27. 9. – 1. 10. 2021 sa v Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo virtuálne stretnutie žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“. Prebiehalo v nemeckom jazyku súčasne v 5 európskych partnerských školách a nadviazalo  na krátkodobé výmeny žiakov, ktorí ešte v prvom roku spolupráce vycestovali do Maďarska a k nám na Slovensko. Virtuálneho stretnutia sa zúčastnilo 10 žiakov z triedy Kvarta A. Zapojili sa do projektových aktivít so žiakmi z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Zostaviť program a priebeh projektového týždňa online formou mali za úlohu žiaci a pedagógovia z partnerskej školy v Rumunsku. Jeho príprave však predchádzalo niekoľko spoločných virtuálnych diskusií koordinátorov zo všetkých partnerských škôl. Online privítanie v Satu Mare v Rumunsku a prezentácie o tejto krajine, meste a škole odštartovali týždeň naplnený množstvom zaujímavých úloh a povinností, ale aj vtipných   zážitkov. Všetci sa zdokonalili v nemeckom jazyku, ktorý je spoločným komunikačným jazykom tohto projektu. Nadviazať komunikáciu  v cudzom jazyku uľahčila aj spoločná výroba náramkov priateľstva vo farbách štátnej vlajky každej krajiny, a tak sa celkom prirodzene vytvorila veľmi príjemná priateľská atmosféra.

      Na online vyučovaní sa žiaci  venovali zdokonaľovaniu svojich jazykových a digitálnych kompetencií, sociálnych zručností a preukazovali svoje vedomosti v témach umenie, kultúra a hobby. Porozumeniu pri sledovaní filmov, videí, pri riešení vedomostných online kvízov a tvorivých úloh napomáhalo aj využívanie podobnosti nemčiny a angličtiny. Celé online vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím viacerých programov, učiacich aplikácií a internetových stránok (www.canva.com, www.kahoot.com, www.wordwall.net, www.studystack.com, www.genial.ly, www.padlet.com), ktoré budú v súvislosti s vyučovacím procesom podrobnejšie opísané v novej metodickej príručke pre učiteľa. Táto, ako jeden z výsledných produktov projektu, bude vydaná v digitálnej aj knižnej podobe.

      Po každom dni prebiehala reflexia, vzájomná diskusia žiakov a učiteľov, vyhodnotenie aktivít. Projektoví koordinátori z jednotlivých škôl okrem hodnotenia doterajších splnených úloh pripravili aj rozdelenie nových úloh na najbližšie obdobie.

      Materiál, ktorý žiaci zozbierali počas piatich dní, využili na zdokumentovanie priebehu celého virtuálneho stretnutia.

      Záverečný deň obohatil spoločne zostavený kultúrny program, v ktorom tradície a krása ľudového umenia, talent a húževnatosť jeho interpretov uviedli slávnostnú chvíľu odovzdávania diplomov za účasť na projekte.  

      Skončil sa náročný, pestrý a rozmanitými aktivitami naplnený týždeň. Spoločne strávený čas priniesol žiakom a pedagógom nové informácie, rozvinul zručnosti, vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa vo svojom okolí osobne aj online cestou radi podelia. Aj z pohľadu zúčastnených žiakov bol vnímaný a hodnotený pozitívne.

      Koordinátorka tohto projektu na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene Mgr. Eva Cesnaková už niekoľko rokov vkladá do projektov, ako je aj tento, svoje bohaté skúsenosti a dokáže pre ne nadchnúť aj našich žiakov.

    • Rétorika
     • Rétorika

     • Rétorikou sa zaoberali  už starovekí Gréci, v stredoveku bola tretím zo siedmich slobodných umení. Rozvíjať a kultivovať verejný ústny prejav je veľmi dôležité aj v súčasnosti. Naši žiaci prejavili záujem o tvorivú dielňu Rétorika ako komunikačný nástroj. Využili sme možnosť a  30. 9. 2021 sme sa zúčastnili tohto zaujímavého podujatia.

      Lektor Mgr.art. Peter Magurský si svojím vystupovaním a aktívnym prístupom študentov  hneď získal. Podujatie sa nieslo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Študenti sa rozohriali viacerými artikulačnými a dychovými cvičeniami. Neskôr mali možnosť vyskúšať si tvorbu rôznych príbehov, útvarov zasadených do zaujímavých komunikačných situácií. Ocenili sme zo strany lektora jeho nápaditosť, rady a praktické skúsenosti, ktoré študenti určite využijú vo svojom živote.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • 24. september naša škola venovala verejnej zbierke Biela pastelka. Je to jedna z 10 najväčších zbierok na Slovensku. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a jej výnos podporuje zrakovo postihnutých ľudí v začlenení sa do bežného života.
      Finančné príspevky z našich lavíc a kabinetov zbierali dobrovoľníci Laura Velická a Marko Juhás. Každý prispievateľ, ktorý daroval aspoň 1€, získal bielu pastelku, ktorá mu bude v najbližšom období pripomínať jeho dobrý skutok. Spoločnými silami sa nám podarilo získať sumu 123,47€.

      Ďakujeme každému, kto pomohol.
       

    • Erasmus+
     • Erasmus+

     • V rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „explaining-europe“ sa v dňoch 21. - 23. septembra 2021 uskutočnilo vo Zvolene Krátkodobé školiace podujatie pre učiteľov.

      Na stretnutí sa zúčastnili naši projektoví partneri z Nemecka a Poľska. Pre našich zahraničných kolegov sme pripravili školenie v aplikáciách canva.com a gonconqr.com, ktoré využijeme pri tvorbe digitálneho učebného materiálu a záverečných produktov nášho projektu.

      Hostia si v rámci programu prezreli naše mesto, zapôsobil na nich pohľad z vyhliadkovej veže, navštívili Zvolenský zámok a  Pustý hrad.

    • GĽŠ - Do školy na bicykli 2021
     • GĽŠ - Do školy na bicykli 2021

     • Siedmy ročník  kampane Do školy na bicykli sa uskutoční v dňoch 27.  9.  -  8. 10. 2021. Súčasťou  je aj súťaž o hodnotné ceny pre školy, žiakov či pedagógov.

      Hoci kampaň v názve hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob prirodzeného pohybu pri každodennej dochádzke do školy. Veríme, že mnohých z vás to osloví a  zapojíte sa do tejto kampane.

      Uvítame aj vaše postrehy z cesty do školy alebo krátke video.

    • Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy
     • Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy

     • V dňoch 6. - 10. septembra 2021 absolvovalo 82 študentov 2. ročníka a sexty Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy.

      Cieľom kurzu bolo navštíviť a spoznať známe a  zaujímavé turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Bešeňová.

    • Očkovanie pod záštitou BBSK
     • Očkovanie pod záštitou BBSK

     • V piatok 17. 9. 2021 v našej škole prebiehalo očkovanie proti Covidu pod záštitou BBSK, ktorého sa zúčastnil minister školstva Branislav Gröhling.  Zámerom bolo podporiť mieru zaočkovanosti v BBSK, preto sa mali možnosť zaočkovať nielen žiaci, rodinní príslušníci žiakov a pedagógovia z našej školy, ale aj z iných škôl v okrese. Táto akcia prebiehala za účasti médií. Očkovaniu predchádzal tlačový brífing vo vestibule školy. So svojimi  vystúpeniami sa prezentovali podpredseda BBSK,  minister školstva a riaditeľka školy. Po skončení očkovania minister urobil v sprievode vedenia  prehliadku našej školy a navštívil aj niektoré triedy, kde so žiakmi zotrval v krátkom rozhovore.

    • Gymnafest 2021
     • Gymnafest 2021

     • Pri rešpektovaní všetkých epidemiologických opatrení sa dňa 14.9. 2021 podarilo uskutočniť podujatie GYMNAFEST 2021. Organizátor bola francúzska inštitúcia Alliance française v Banskej Bystrici.

      Mladí gymnazisti sa podelili o radosť zo spievania francúzskych piesní. Našu školou zastúpila talentovaná Zuzana Harbutová z Kvinty A, ktorej vystúpenie mnohých nadchlo.

      Ďakujeme jej za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a prajeme ešte veľa radosti a elánu z francúzštiny a spievania.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      antigénové testy na samotestovanie pre žiakov nám budú dodané 9. septembra 2021.

      O termíne a spôsobe distribúcie Vás budú triedni učitelia včas informovať.

    • Letný pohybový kurz - Donovaly
     • Letný pohybový kurz - Donovaly

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH

      Termín: 6. 9. – 10. 9. 2021

      Vedúci kurzu: Mgr. Hranec Richard

      Pedagogický dozor: PhDr. Iveta Slančíková, Mgr.  Liana Smrečanová, Mgr. Viera Bónová, Mgr. Pavel Krnáč, Mgr. Milan Volčko

      Zabezpečenie služieb:  zabezpečuje Cestovná kancelária Čekan   mobil: 0905 610 168; 0905 409 372   

      Odchod: 9.00 hod. spred GĽŠ Zvolen 6. 9. 2021 (pondelok)

      Predpokladaný návrat:  14.00  hod. pred GĽŠ Zvolen 10. 9. 2021 (piatok)

      Stravovanie a ubytovanie: 6. 9. – 10. 9. 2021 štyri noci a plná penzia (suché obedy). Začíname v pondelok večerou a končíme v piatok raňajkami plus suchý obed.

      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou.

       

      1. deň: 6. 9. 2021 – pondelok  

      GĽŠ Zvolen – Brankovský vodopád, Vlkolínec, túra v trvaní 4 - 5 hodín (Ubytovanie bude až po túre, preto je potrebné nastúpiť do autobusu v turistickom oblečení a obutí.)

      Zabezpečená teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity, beseda o ochrane prírody)

       

      2. deň: 7. 9. 2021 – utorok

      Turistická trasa v trvaní 5- 6 hodín (Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch)

      Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program  športové aktivity

       

      3. deň: 8. 9. 2021 – streda

      Návšteva aquaparku

      Po návrate účelové cvičenie zamerané na prácu s mapou (topografia) a zdravotnú prípravu

      Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

       

      4. deň: 9. 9. 2021 - štvrtok

      Odchod: - turistická trasa Malá Fatra - Národná prírodná rezervácia Rozsutec v trvaní 5 - 7 hod.

      Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

       

      5. deň: 10. 9. 2021 – piatok

      Odchod: turistická trasa v trvaní 5 hodín  Donovaly – Šachtičky

      Predpokladaný príchod pred školu 14.00 hod.

       

      Dôležité upozornenia pre študentov:

      • teplé náhradné turistické oblečenie, pršiplášť alebo nepremokavé bundy (nie dáždniky)!!!
      • 2 páry obuvi na turistiku  – nie tenisky, pyžamo, prezuvky na chatu, hygienické potreby,  
      • plavky a uteráky, lieky (ak nejaké pravidelne užívate), kartu poistenca, občiansky preukaz,
      • môžete si priniesť aj špekačky alebo iné potraviny na opekanie
      • 2 rúška a hygienické vreckovky!!!

      Pobytového kurzu na Donovaloch sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí sú OTP (Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za posledných 180 dní).

    • Letný pohybový kurz - denná dochádzka
     • Letný pohybový kurz - denná dochádzka

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA KURZU pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

       

      DENNÁ DOCHÁDZKA

      Termín: 6. 9. - 10. 9. 2021

      Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján, Mgr. Homola Juraj

       

      1. deň: 6. 9. 2021 – pondelok

      Trasa: : GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod: 9.15 hod. spred GĽŠ

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      2. deň: 7. 9. 2021 – utorok

      Trasa: GĽŠ Zvolen - Stráže – Vyhliadka – Stráže – Tulská ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod :  9.10 hod. spred zadného vchodu do školy (pri telocvični)

      Ukončenie : Tulská ul. Zvolen cca  11.30 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján,

       

      3. deň: 8. 9. 2021 - streda

      Trasa: : Zvolen osobná stanica– Nová Baňa (náučný chodník Zvonička)– Zvolen

      Zraz: 6.40 hod.  Zvolen osobná stanica (vstupná hala - čakáreň pri predajni lístkov)

      Odchod: 7.00 hod.           R 832 Urpín    Zvolen – Nová Baňa

      Späť:    12.14 hod.           R 835 Urpín   Nová Baňa - Zvolen

      Ukončenie: cca 13.00 hod. Zvolen

      Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch  Žiar nad Hronom a Žarnovica, môžu nastúpiť a vystúpiť  na železničnej stanici Žiar nad Hronom, Žarnovica  po predložení občianskeho preukazu a písomného súhlasu zákonného zástupcu.

      Pedagogický dozor: Ing. Valuška Ján, Mgr. Lizoň Dušan,

       

      4. deň: 9. 9. 2021 - štvrtok

      Športový program -  volejbal, futbal, stolný tenis, tenis, speedbadminton, bedminton, basketbal

      a iné športové aktivity.

      Zraz: 9.00 hod. v telocvični GĽS Zvolen

      Miesto konania: telovýchovné priestory školy

      Ukončenie: cca 12.00 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan

       

      5. deň: 10.9. 2021 – piatok

      Trasa: Zimný štadión Zvolen  – Pustý hrad – Pod dráhami

      Zraz: 9.00 hod. – pred Zimným štadiónom

      Odchod:  9.10 hod.  spred Zimného štadióna

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Pod dráhami

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť alebo nepremokavé bundy, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď. miesto a čas ukončenia).

      Nezabudnite si vziať so sebou 2 rúška a hygienické vreckovky!!!

      Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnosti žiakov.

      Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, vypracujú projekt o pridelenej téme. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. Kritériá hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV“, ktoré sú uvedené na gymzv.edupage.org).

      Ak žiak neabsolvuje kurz, alebo jeho časť, odovzdá vypracovanú a vytlačenú seminárnu prácu v stanovenom rozsahu do 30. 9. 2021. Žiaci sa oboznámia s témami prác 13. 9. 2020 v kabinete TSV.

    • Záver školského roku
     • Záver školského roku

     • Dňa 30. júna 2021 sme v našej škole slávnostne ukončili školský rok. Školský rok, ktorý bol nevšedný a veľmi náročný. Aj tento rok naše životy poznačila pandémia spôsobená ochorením covid-19, preto sme sa takmer 8 mesiacov učili dištančne.

      Pani riaditeľka vo svojom príhovore poďakovala za náročnú, ale zodpovednú prácu pedagógov a tiež aj všetkých ostatných zamestnancov školy. Žiakov pochválila za ich zodpovedný prístup a ocenila hodiny strávené za počítačmi.

      Pri tejto príležitosti triedni učitelia ocenili najlepších študentov svojich tried za prospech, dochádzku, účasť v predmetových olympiádach, správanie a prácu v triednom kolektíve.

      Osobitnú sladkú odmenu – nanuky dostali za najlepší prospech trieda Tercia A v rámci 8-ročného štúdia a trieda Kvinta A v 4-ročnej forme štúdia.

      Odmeneným gratulujeme a všetkým študentom školy prajeme pekné prázdniny.

       

    • Gymnaziáda 2021
     • Gymnaziáda 2021

     • Vo štvrtok 24.júna  sa v tropických teplotách uskutočnil 12. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa nám podarilo zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa, po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh -  600 m na  školskom ihrisku.

      Potom už začali súťaže podľa rozpisu, do ktorých sa zapojili študenti 1. – 3. ročníka, povzbudzovaní  svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. Pri pohľade na záverečné vyhodnotenie výsledkov mali najviac dôvodov na radosť študenti III.C triedy, ktorí boli za svoje víťazstvo „sladko“ odmenení. Z osemročnej formy štúdia bola najúspešnejšia trieda kvarta A.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

       

    • Návšteva JE Mochovce
     • Návšteva JE Mochovce

     • V utorok 22. 6. 2021 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce. V areáli jadrovej elektrárne absolvovali prehliadku v Energolande.
      Energoland je zábavné technologické centrum, v ktorom prezentujú, ako fungujú jadrové elektrárne.
      Návšteva elektrárne bola naozaj zaujímavá, interaktívna a veľmi podnetná.

       

    • Podporujem Deň narcisov 2021
     • Podporujem Deň narcisov 2021

     • Narcis je už  25 rokov symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. V duchu zachovania jeho povedomia sa uskutočnila  súťaž o najväčší narcis. S nadšením sa zapojili  aj dievčatá zo Sekundy našej školy a získali poďakovanie  v podobe diplomu. Sme radi, že s myšlienkou pomoci tým, ktorí to potrebujú, sa stotožnili aj mladí ľudia v našej škole.

       

    • Slovenský disent
     • Slovenský disent

     • Dňa 18.6.2021 sa študenti 3.ročníka stretli s Barborou  Janišovou Feglovou, zakladateľkou produkčnej spoločnosti HITCHHIKER Cinema, Jakubom Julénym (režisérom filmu Komúna), novinárkou Ivanou Hečkovou a Ingrid Mayerovou, vedúcou Katedry dokumentárnej tvorby VŠMU v Bratislave.

      Študentom predstavili projekt, ktorý mapuje príbehy a udalosti obdobia prelomových spoločenských zmien na zložitej ceste k demokracii v 80. a 90.  rokoch  20. storočia. Zachytáva najmä časť histórie, ktorá je menej exponovaná a nie je zameraná na atraktívne príbehy z prvej línie. Ide o skúsenosti a svedectvá, ktoré  môžu pomôcť vnímať túto tému komplexne a s presahmi do našej súčasnosti.

      Počas stretnutia sa študenti oboznámili s ukážkami filmu Komúna, pojmami disent, disident, underground, zakázaná činnosť. Debatovali o hodnote slobody, zrade, morálnych dilemách mladých ľudí dnes a ako to vyzeralo v škole počas obdobia normalizácie.