• Nedbalka a Stouni
     • Nedbalka a Stouni

     • Galéria slovenského moderného umenia Nedbalka v Bratislave bola prvou zastávkou študentov SX A a II.A na ich exkurzii v rámci predmetu umenie a kultúra. 17. máj prežili študenti v našom hlavnom meste. Po dlhom čase mohli spolu so spolužiakmi cestovať za umením. V Nedbalke si prezreli stálu expozíciu s odborným výkladom. Ten bol venovaný zrodu a premenám slovenskej výtvarnej moderny na prelome 19. a 20. storočia. Súčasťou výstavy boli tiež práce rôznych osobností výtvarnej scény, ktoré určovali charakter umeleckého diania na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

      Večer študentov privítala Nová budova Slovenského národného divadla s predstavením Kým prídu Stouni. Pôvodná slovenská inscenácia bola vážnym, ale aj vtipným zamyslením nad takým kultúrnym fenoménom, ako je rokenrol a jeho najslávnejšie zhmotnenie -  skupina The Rolling Stones. Predstavenie sa dotýkalo viacerých spoločenských problémov a odkrylo zákulisie hudobného priemyslu.

      Naši študenti prežili v Bratislave deň plný zážitkov a pozitívnych emócií, o čom vypovedajú priložené fotografie.

    • Kvapka krvi
     • Kvapka krvi

     • Po dvojročnej nútenej prestávke sme opäť mohli nadviazať na dlhoročnú tradíciu zapájania sa do odberov krvi. Dňa 12. 5. 2022 prebehlo darovanie krvi v priestoroch gymnastickej telocvične, ktorá sa nachvíľu zmenila na transfúznu stanicu. Z našej školy sa prihlásilo 26 šľachetných ľudí. Nie všetkým bolo umožnené krv darovať, ale aj napriek tomu sa to podarilo 21 čestným darcom.

      Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, jediným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy.

       Všetkým darcom ďakujeme za ochotu nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov tým najcennejším - vlastnou krvou.

       

    • Basketbal 2022
     • Basketbal 2022

     • V okresnom kole v basketbale naši chlapci  Almáši Michal, Švec Šimon, Rolko Jakub, Baránek Denis (3.C), Volko Jáchym, Molnár Samuel, Fašang Šimon (3.A), Šimun Pavel, Selecký Sebestián, Pavúk Matúš (2.C), Moravec Františerk, Sámal Henrich (2.B) obsadili v silnej konkurencii 4.miesto. Chlapcom gratulujeme.

      Dievčatá Bahledová Adel, Holíková Erika, Rausová Federika, Šlosiariková Karla (4.B)., Poliačiková Alexandra (4.A), Janštová Ninka (3.B), Ondričková Lýdia (3.C),  Hrčková Michaela (2.A), Szudorová Zuzana (2.B), Trchalová Hanka, Vidová Hanka (Kvarta A) obsadili 1.miesto a postúpili do krajského kola.

      V Banskej Bystrici sa 10. 5. 2022 uskutočnilo krajské kolo.  Naše dievčatá v tvrdom zápolení o prvé miesto so Strednou športovou školou z Banskej Bystrice vyhrali, a tak sa stali v školskom roku 2021/2022 majsterkami kraja a postupujú na majstrovstvá Slovenska.

      Najúspešnejšie strelkyne turnaja boli: Ninka Janštová, Bahledová Adel, Šlosiariková Karla.

      Dievčatám gratulujeme ku krásnemu výsledku!

    • GĽŠ NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2022
     • GĽŠ NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2022

     • Dňa 9. 5. 2022,  po dvojročnej nútenej prestávke, sme opäť roztočili  kolesá 6.ročníka  charitatívnej akcie „GĽŠ na kolesách proti rakovine 2022“  v spolupráci s Nadáciou Výskum Rakoviny pri Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave,  za prítomnosti vzácneho hosťa z nadácie - Ing. Jána Juráša.

      Celá akcia sa aj vďaka priaznivému počasiu niesla v dobrej nálade a v duchu priateľskej atmosféry. Všetci študenti 2. ročníka a pedagogický dozor boli „vyzbrojení“ bicyklom, korčuľami a našla sa aj jedna kolobežka na vlastný pohon. Spoločne sme športovali, a tým sme prispeli k svojmu zdravému životnému štýlu.

       Súčasťou akcie bola aj finančná zbierka. Vďaka dobrovoľným príspevkov sa nám v tomto roku podarilo vyzbierať 154,63 eur. Zbierka je určená na kúpu prístrojov na diagnostiku a liečbu rakoviny.

      Opäť sme sa presvedčili, že ľudia v našom gymnáziu sú nielen múdre hlavičky, ale najmä sú ľuďmi s veľkým srdcom, ochotní pomáhať.

      Srdečne ďakujeme všetkým študentom a kolegom,  ktorí prispeli do finančnej zbierky, a tiež všetkým zúčastneným študentom, učiteľom a nášmu milému  hosťovi za vydarenú akciu. Už dnes sa tešíme na jej ďalšie ročníky.

    • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen 2022
     • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen 2022

     • 10. mája 2022 sa v Centre voľného času Domino vo Zvolene konalo regionálne kolo súťaže v rétorike. Našu školu reprezentovali štyria študenti v rôznych kategóriách. Výkony všetkých našich žiakov boli porovnateľné s ostatnými súťažiacimi a dvaja z nich získali aj medailové umiestnenie. V III. kategórii sa kvintán Jakub Markech umiestnil na 2. mieste.  Kvartán Ján Krahulec sa stal víťazom II. kategórie a postúpil do celoštátneho kola.

      Pevne veríme, že v júni na celoštátnej súťaži bude Janko úspešne reprezentovať naše gymnázium.

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • Školské kolo súťaže v rétorike sa konalo v mesiaci apríl. Súťažiaci predviedli ústny jazykový prejav na ľubovoľnú tému, ktorý si doma vopred pripravili. V druhom kole súťaže vystúpili s krátkym prejavom na zadanú tému. V krátkom čase museli  preukázať bohatú slovnú zásobu, pohotovosť a schopnosť osloviť svojím prejavom publikum.

      Žiaci súťažili v troch kategóriách, víťazi postúpili do okresného a regionálneho kola. Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      I. kategória

      1. miesto: Nela Kleščová (PR A)

      2. miesto: Ema Kubincová (PR A)

       

      II. kategória

      1. miesto: Ján Krahulec (KV A)

      2. miesto: Peter Lešo (SE A)

      3. miesto: Jana Gavliaková (SE A)

       

      III. kategória

      1. miesto: Jakub Markech (KI A)

      2. miesto: Maxim Ján Ignacik (II.C)

      3. miesto: Sára Tuhárska (III.A)

    • Kováčova Bystrica 2022
     • Kováčova Bystrica 2022

     • Kováčova Bystrica je autorská a interpretačná súťaž, ktorej organizátorom je Informačné centrum mladých Banská Bystrica a CVČ JUNIOR Banská Bystrica. V roku 2022 zorganizovali už XVIII. ročník tejto súťaže. Nakoľko v čase jej vyhlásenia platili obmedzenia spôsobené šírením vírusu COVID-19, organizátori sa rozhodli tento ročník zrealizovať online formou. Do súťaže sa zapojilo celkom 131 interpretov a tvorcov vlastných literárnych diel z rôznych okresov Slovenska. V oblasti vlastnej literárnej tvorby súťažilo 71 prác, do interpretačnej časti zaslalo svoje audiovizuálne nahrávky 60 mladých ľudí, ktorých výkony a diela hodnotila odborná porota. Tí, ktorým sa v súťaži najviac darilo, získajú diplomy a ocenenia v podobe knižných titulov.

      V súťaži boli úspešné aj študentky našej školy. V oblasti vlastnej literárnej tvorby v I. kategórii (próza) obsadila sekundánka Sofia Vaňová 2. miesto. Svojím prednesom umeleckého textu zaujala študentka 1.A triedy Barbora Eliášová porotu natoľko, že sa stala víťazkou III. kategórie (interpretácia prozaického textu). Ďakujeme našim študentkám za výbornú reprezentáciu školy v súťaži.

    • Erasmus pokračuje - stretnutie v Essene
     • Erasmus pokračuje - stretnutie v Essene

     • Po dvoch rokoch pandémie sa mohli 4 žiaci našej školy opäť fyzicky zúčastniť  stretnutia v rámci projektu Erasmus+ Mein Deustch ist gut- ich spreche mit Mut.

      Krátkodobá výmena skupín žiakov sa tentokrát uskutočnila v období od 1. 5. do 7. 5. 2022 v škole v nemeckom meste Essen. Okrem našich a nemeckých žiakov boli na stretnutí prítomní žiaci a pedagógovia z ostatných partnerských škôl, a to  z Chorvátska, Rumunska a Maďarska.

      Súčasťou nášho programu počas tohto týždňa boli vyučovacie hodiny odučené nemeckými pedagógmi na tému Jedlo (Názov mesta Essen v preklade znamená jedlo). Témou sa žiaci zaoberali nielen teoreticky, ale aj prakticky. V medzinárodných skupinách pod dohľadom šéfkuchárov pripravili rôzne dobroty typické pre jednotlivé partnerské krajiny.

      V rámci kultúrneho programu spoznávali žiaci mesto Essen, navštívili  pamiatku  UNESCO Zeche Zollverein, múzeum Ruhr, priemyselnú pamiatku Gasometer v Oberhausene. Nakoniec si aj trochu zašportovali, preverili si svoje sily v  lezení v korunách stromov a v plážovom volejbale. 

       

    • Zvolenské gymnázium privíta prvákov modernejším interiérom!
     • Zvolenské gymnázium privíta prvákov modernejším interiérom!

     • Počas zimných mesiacov začala rozsiahla modernizácia priestorov Zvolenského gymnázia. Škola získala z Ministerstva školstva 150 tisíc eur na projekt Inovácia materiálno-technického  zabezpečenia a modernizácia gymnázia. Úlohou projektu je zabezpečiť vzdelávanie v moderných priestoroch zodpovedajúcich súčasným trendom a taktiež spríjemniť žiakom pobyt v škole. 

      Pri realizácii projektu sme sa snažili nájsť  rovnováhu medzi modernizáciou priestorov na učenie a oddychovými zónami. Nielen učebne fyziky, chémie, matematiky či biológie prešli modernizáciou. Veľkou zmenou prešli aj oddychové zóny pre žiakov, ktoré sú dôležité z hľadiska pozitívneho vplyvu na ich psychiku.

      Už vstupná hala víta návštevníkov úplne novým dizajnom. V tieni „Stromu múdrosti“ si môžu žiaci posedieť na nových čalúnených sedačkách, občerstviť sa môžu pri novom bufetovom sedení - pulty na jedenie s bufetovými stoličkami, pri ktorých sme nezabudli  ani na smart technológie zabudovaním bezkontaktných nabíjacích staníc do pultových stolov.  V novom šate sa ocitla aj študentská televízia. Novinky zo života školy si študenti môžu pozrieť pohodlne, v komfortnej zóne s novými  sedačkami.  V hracej zóne na prízemí sa žiaci môžu odreagovať počas prestávok pri stolnom futbale a hokeji. V čitateľskom kútiku sa môžu pripravovať na vyučovanie alebo si prečítať zaujímavú knihu. Kolorit prostredia dotvára stena so živými rastlinami. Na chodbe druhého podlažia sme vytvorili ďalšiu oddychovú zónu s knižnicou a plánovanou tlačiarňou a počítačmi, ktorá bude k dispozícii žiakom.  

      Vo všetkých odborných učebniach boli vybudované nové kazetové stropy s úsporným LED osvetlením. Učebňa matematiky bola zariadená novým nábytkom vhodným pre prácu v skupinách. Najrozsiahlejšie zmeny prebehli v učebniach biológie a chémie. Kompletne sme vymenili interiérové  vybavenie (lavice, laboratórne stoly, laboratórne skrine)  a vznikli tak moderné laboratórne pracoviská so zabudovanými rozvodmi elektrickej energie pre prácu s  meracími prístrojmi, mikroskopmi a výpočtovou technikou.

      Školská klubovňa sa vďaka pódiovému sedeniu zmenila na moderný priestor vhodný na realizáciu odborných stretnutí, besied či neformálneho vzdelávania.

      Všetky zmodernizované priestory školy žiaci a učitelia využívajú v maximálnej miere. Škola bude v modernizácii svojich priestorov ďalej pokračovať.  Aktuálne pripravujeme zmeny v učebni IKT a vybudovanie Science laboratória.

      A ako sa nám to celé podarilo, sa môžete pozrieť aj vy v priloženej fotogalérii, prípadne osobnou návštevou školy.

       

    • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
     • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

     • na školský rok 2022/2023

      V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok od  2. mája 2022 do 10. mája 2022 pre školský rok 2022/2023.

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022  riaditeľovi základnej školy prostredníctvom školského systému EduPage. Riaditeľom potvrdenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom Edupage  na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene najneskôr do 20. 3. 2022.

      Zákonný zástupca, ktorý nemá prístup do EduPage podá prihlášku v listinnej podobe.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  3. mája 2022
      • v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2022

      Informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

      V prípade záujmu sa môžete informovať na telef. čísle 045/5333 920  alebo e-mailom na  podatelna@gymzv.sk.

       

       

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

     • Študenti L. Michalovičová, T. Bálint, S. Šufliarska (všetci z III.B) dňa 29. 4. 2022 reprezentovali naše gymnázium  v súťaži "Mladý Európan". Súťaž sa konala na  UMB v Banskej Bystrici. V regionálnom kole sa umiestnili na 3. mieste.

      Srdečne im blahoželáme.

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • Dňa 3. 5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2022. Z našej školy sa zúčastnili dvaja žiaci, víťazi školského kola. Obidvom sa mimoriadne darilo a postupujú do regionálneho kola.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      I.  kategória

      1. miesto - Nelka Kleščová (PR A)

      II. kategória

      2. miesto - Janko Krahulec (KV A)

      Víťazom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v regionálnom kole.

    • Na hodine francúzskeho jazyka
     • Na hodine francúzskeho jazyka

     • Koľko ľudí vo svete hovorí po francúzsky? V ktorých krajinách je francúzština oficiálnym jazykom?

      Tieto otázky, ako aj množstvo ďalších z oblasti francúzskej kultúry, geografie, športu či politiky, zazneli na hodinách francúzštiny v piatok 29. 4. 2022 počas frankofónneho kvízu, ktorý si pre našich študentov pripravil stážista Martin Bleyra. Martin je študentom politických vied v Aix en Provence,  ktorý aktuálne pôsobí na Alliance française v Banskej Bystrici. V triedach so študentami, ktorí sa ešte len začali učiť po francúzsky, sme sa spoločne oboznamovali s francúzskou kuchyňou a piesňou.

      Veríme, že hodiny s francúzskym stážistom boli pre našich študentov príjemným oživením a prínosom v ich štúdiu cudzieho jazyka.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • V priebehu mesiaca február sa uskutočnila online písomná a ústna forma krajského kola Olympiády v španielskom jazyku. V kategórii A súťažilo celkovo 8 žiakov.  Dve žiačky našej školy získali veľmi pekné umiestnenie:

      2. miesto - Sára Podhradská (II.A)

      3. miesto - Nicole Šuleková (II.A)

      Obom dievčatám gratulujeme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Ocenenie sv. Gorazda
     • Ocenenie sv. Gorazda

     • V piatok 29. 4. 2022 si v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu prevzalo ocenenie sv. Gorazda 60 slovenských pedagógov. Ocenená bola medzi nimi aj naša bývalá kolegyňa RNDr. Beata Janoušková.

      Malá medaila sv. Gorazda jej bola udelená za dlhoročnú pedagogickú prácu a rozvoj školstva na Slovensku. "Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling pri slávnostnom oceňovaní.

      Pani B. Janouškovej k tomuto oceneniu úprimne blahoželáme.

    • Spievam po francúzsky
     • Spievam po francúzsky

     • Dňa 22. apríla 2022 sa v historických priestoroch Zvolenského zámku uskutočnilo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky. Organizátormi tohtoročného kola súťaže boli Francúzsky inštitút, Alliance française Banská Bystrica a Gymnázium Ľudovíta Štúra.

      Našu školu zastupovali viacerí žiaci. V kategórii do 15 rokov zaspievala francúzsku pieseň  Comme un bateau žiačka Elisa Luptáková z Primy A. V kategórii 15-17 rokov spievali po francúzsky žiačky: Michaela Tomášová z Kvarty A, Ema Huliaková z II.C a Zuzana Harbutová z Kvinty A. Najlepšie hodnotenie dosiahla Zuzana Harbutová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a postupuje do celonárodného kola.

      Ďakujeme našim študentkám za vynikajúcu reprezentáciu a Zuzke držíme palce v ďalšom kole súťaže.

      Ponúkame Vám video na Youtube

    • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022
     • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022

     • VO ŠTVRTOK 28. APRÍLA 2022 JE DEŇ NARCISOV.

      Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. apríla je Deň narcisov. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia a tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do 6. 5. 2022.

      Liga proti rakovine vám ďakuje.

       

    • Štúrovo pero 2022
     • Štúrovo pero 2022

     • 22. a 23. 4. 2022 sa po dvojročnej pauze konal 28. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže  stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2022.

      Tento rok bol okrem iného bohatý aj na zaujímavé osobnosti, ktoré prišli diskutovať s mladými novinármi. Ako prvý sa s mladými novinármi stretol minister obrany SR Jaroslav Nagy. Zo sveta šoubiznisu sa ešte v piatok predstavili Veronika Cifrová Ostrihoňová spolu s manželom Matejom Cifrom, nám skôr známym ako Sajfom.

      Tento ročník Štúrovho pera bude istotne pamätný tým, že prvýkrát v jeho histórii získal aj podporu Ministerstva kultúry. Ministerka kultúry SR Natália Milanová osobne prisľúbila, že v tejto podpore bude ministerstvo pokračovať aj v nasledujúcom ročníku.

      Na záver si jednotlivé redakcie prevzali ceny za svoju novinársku prácu. Náš školský časopis Štúroviny získal Cenu Televízie Markíza 2. stupňa v kategórii stredoškolské časopisy. Veľmi sa z toho tešíme a veríme, že táto cena bude zároveň aj motiváciou pre našich mladých novinárov k ich ďalšej tvorbe.

       

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Naše gymnázium si Deň Zeme (22. apríla) pripomenulo výsadbou lipy malolistej v školskom areáli. Danú aktivitu sme organizovali v spolupráci s organizáciou EYOF 2022 (Európsky olympijský festival mládeže).

      Týmto edukačným projektom chceme poukázať na prepojenie ekológie a športu, a tiež upozorniť na dopad ľudských činností na životné prostredie.

      Poďakovanie patrí študentom III.B triedy, ktorí prispeli svojou aktivitou k výsadbe štvormetrovej lipy. Ďalej pánovi Markovi, ktorý nám vyšiel v ústrety a ochotne prepravil stromček z Banskej Bystrice do Zvolena.  Poďakovanie patrí riaditeľke oddelenia zeleného EYOFu a trvalej udržateľnosti pani Zuzane Moravčíkovej.