• Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V priebehu mesiaca november sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v jednotlivých kategóriách.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória 1A

      1. miesto -  Dolinec Viliam (SE A)
      2. miesto - Španielová Júlia (SE A)
      3. miesto - Lehotská Daniela (SE A)

       

      Kategória 1B

      1. miesto - Nemcová Soňa (TE A)
      2. miesto - Sliacky Adrián (KV A)
      3. miesto - Markechová Jana (TE A)

       

      Kategória 2A

      1. miesto - Čech Krištof (KI A)
      2. miesto - Nulíček Daniel (I.A)
      3. miesto - Chovanec Adam (I.B)

       

      Kategória 2B

      1. miesto – Markech Jakub (SP A)
      2. miesto – Spodniaková Anna (III.A)
      3. miesto – Pápežová Daniela (SP A)

       

      Kategória 2C2

      1. miesto - Hronská Katarína (IV.A)
      2. miesto - Kalina Jakub (I.B)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa energie do ďalšieho štúdia tohto svetového jazyka.

    • Exkurzia vo Viedni + workshop finančnej gramotnosti vo FLIP
     • Exkurzia vo Viedni + workshop finančnej gramotnosti vo FLIP

     • Dňa 16. 11. 2023 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie vo Viedni. Navštívili historickú časť mesta, v ktorej sa oboznámili s najvýznamnejšími pamiatkami. Rovnako mali možnosť vidieť prípravu vianočných trhov a zažiť predvianočnú atmosféru. Súčasťou exkurzie bol aj  workshop finančnej gramotnosti vo FLiP (Centrum finančného vzdelávania). Žiaci počas neho vypracovávali rôzne úlohy, posilnili tímového ducha a odniesli si cennú skúsenosť z oblasti finančnej kultúry.

    • Deň pásikavého trička
     • Deň pásikavého trička

     • Dňa 16. 11. 2023 sme si v našej škole už druhýkrát pripomenuli Medzinárodný deň tolerancie akciou Deň pásikavého trička.

      Deň sa niesol v nasledovnom duchu: Ľudia sú rôzni v tom, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, aká je ich viera. Aj keď každý je iný, mali by sme mať všetci rovnaké práv. Problematika tolerancie a rovnosti nielen v našej spoločnosti, ale aj vo svete, bola v tento deň témou vybraných vyučovacích hodín. Žiaci si uvedomili, aká je dôležitá rovnoprávnosť medzi ľuďmi v každej oblasti života.

      Oblečením pásikavého trička prejavili žiaci a  učitelia svoj tolerantný postoj k odlišnému výzoru, náboženstvu, orientácii a na druhej strane  nesúhlas s rasizmom a xenofóbiou.

    • Workshop Na ceste cudzích jazykov
     • Workshop Na ceste cudzích jazykov

     • Dňa 15.11. 2023 naša škola spolu so ZŠ Hrnčiarskou pripravila pre žiakov základných škôl zážitkový workshop v cudzích jazykoch. Keďže organizátorkami stretnutia boli učiteľky francúzskeho jazyka, na podujatie boli pozvaní žiaci z viacerých škôl vo Zvolene, ktorí sa učia ako druhý cudzí jazyk francúzštinu. Celé podujatie sa nieslo v duchu plurilingvizmu, teda viacjazyčnosti, ktorý je moderným trendom v oblasti vyučovania cudzích jazykov. Pre žiakov boli pripravené pestré aktivity v rôznych cudzích jazykoch na piatich stanovištiach, kde ich sprevádzali naši francúzštinári zo Sexty A. Cieľom bolo poukázať na príbuznosť viacerých jazykov a prepájanie vedomostí v rámci jednotlivých jazykových skupín. Na záver podujatia si všetci zmerali sily a zabavili sa v hre Kahoot. Veríme, že podujatie malo pre žiakov prínos a bolo príjemným obohatením v oblasti cudzojazyčného vzdelávania.

    • Best in English
     • Best in English

     • 16. 11. 2023 sa 20 talentovaných žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku Best in English. Žiaci si preverili najmä svoje zručnosti, ako sú čítanie a posluch s porozumením. Konkurencia v tejto súťaži je obrovská, ale veríme, že naši gymnazisti majú šancu uspieť. Výsledky budú známe v priebehu pár týždňov. Všetkým zúčastneným držíme palce a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • 17. ročník súťaže iBobor
     • 17. ročník súťaže iBobor

     • V dňoch 6. - 10. novembra  2023 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 129 965 súťažiacich z celého Slovenska. Medzi nimi súťažili aj  54 žiaci z našej školy. V kategórii „Benjamín“ súťažilo 21 žiakov, z toho 10 žiakov bolo úspešných, v kategórii „Kadet“ súťažilo 14 žiakov, z toho 10 žiakov bolo úspešných, v kategórii „Junior“ súťažilo 12 žiakov, z toho 7 žiakov bolo úspešných a v kategórii „Senior“ súťažilo 7 žiakov, z toho 5 žiakov bolo úspešných.

    • VIDA!
     • VIDA!

     • Dňa 8. 11. 2023 sa žiaci triedy SE A, TE A a trojica kvartánov vybrali do Brna navštíviť VIDA! science centrum.

      Žiaci tu mali jedinečnú príležitosť - vyskúšať si platnosť fyzikálnych zákonov a naživo si overiť v praxi nadobudnuté vedomosti z hodín fyziky. Pri riešení rôznych hlavolamov potrápili svoje schopnosti a myslenie nielen žiaci, ale aj učitelia. Nestretli sme sa tu len s fyzikou, ale aj matematikou a biológiou. Návštevu VIDA! centra sme zakončili zaujímavým 3D kinom o podmorskom živote.

    • Vzácna návšteva z Kuby
     • Vzácna návšteva z Kuby

     • Dňa 08. 11. 2023 naša škola prijala vzácnu návštevu z Kuby. Pozvanie prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kubánskej republiky, pán Rafael Paulino Pino Bécquer.

      Stretnutia sa zúčastnili všetci žiaci 1. až 4. ročníka štvorročného štúdia, ktorí sa v našej škole učia španielsky jazyk. Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére. Pán veľvyslanec rozprával o svojej krajine, turizme, školstve, zdravotníctve, kultúre, o bilaterálne spolupráci Slovenskej a Kubánskej republiky, ako aj o vzťahoch s inými krajinami. V druhej časti mali žiaci možnosť opýtať sa pána veľvyslanca na témy, ktoré ich zaujímali- sociálne siete na Kube, dovoz tovaru, oslava Vianoc, gastronómia a pod.

      V závere stretnutia sme sa dohodli na rozvíjaní ďalšej budúcej spolupráce a tešíme sa na nasledujúce stretnutie.

    • KABU
     • KABU

     • Dňa 6. 11. 2023 sa v poobedňajších hodinách uskutočnilo v Školskej jedálni Kabu. Žiaci tretieho ročníka mali pripravený bohatý program a zábavné súťaže pre žiakov prvých ročníkov.

      Najprv si žiakov náhodným výberom rozdelili do skupín. Žiaci tak mohli rozvíjať tímového ducha a spoluprácu medzi jednotlivými triedami. Tretiaci si pre nich pripravili rôzne súťaže : prenášanie jabĺk v ústach, vedomostný kvíz, v ktorom za nesprávnu odpoveď museli ochutnať nejakú dobrotu, jedenie donutov, ktoré boli zavesené na špagáte, súťaž v jazdení na kolobežke, obľúbené karaoke, ktoré hodnotili učitelia a mnoho ďalších. Súťaže boli bodované, preto sa žiaci snažili získať čo najviac bodov.

      Záverečnou bodkou a pekným ukončením Kabu bola módna prehliadka.

    • Komparo 2023/2024
     • Komparo 2023/2024

     • Dňa 09. 11. 2023 žiaci v  našej škole napísali Komparo zo slovenského jazyka a matematiky. Vypracovanie testu trvalo 60 minút. Komparo písali žiaci Kvarty A a rovnakú možnosť dostali aj vybraní žiaci z Tercie A.

      Testy obsahovali 25 úloh, ktoré sa týkali  učiva 5. až 8. ročníka. Pre kvartánov je Komparo príprava na testovanie, ktoré ich čaká v marci. Cieľom tohto testovania je overenie vedomostí a zručností z matematiky a slovenského jazyka. Časť testu bola zameraná aj na overenie čitateľskej gramotnosti a zistenie úrovne matematickej gramotnosti. Výsledky by mali poskytnúť údaje o vedomostiach a zručnostiach jednotlivých žiakov.

    • Nepovinná poézia
     • Nepovinná poézia

     • Dňa 6. 11. 2023 našu školu navštívil Lukáš Latinák, slovenský herec a glosátor. Bol členom hereckého súboru divadla Astorka Korzo ´90, hosťuje v Slovenskom národnom divadle, natočil niekoľko filmov a stvárnil mnoho seriálových postáv.

      Venuje sa aj poetickým pásmam, ktoré sa stali jeho srdcovou záležitosťou. V jednom z nich ukázal našim žiakom, že svet  „povinnej“ literatúry nemusí byť nudný a  fádny, nekonečný a nezrozumiteľný.

      Vo svojom vystúpení hľadal a nachádzal paralely medzi „životom na papieri“ – literatúrou a životom, ktorý  ľudia prežili v minulosti a prežívajú aj v súčasnosti. Témy, ktoré nastolil, sa nás bytostne dotýkajú.

       

      Video: 

      https://www.facebook.com/reel/755653103037278?mibextid=kcDB8O

    • Jakub a jeho pán
     • Jakub a jeho pán

     • Divadlo ASTORKA Korzo ´90 sa hlási k tradícii Divadla na korze (zrušeného v čase normalizácie), ktoré sa preslávilo objavnými dramaturgickými a režijnými postupmi – najmä vo vzťahu k modernej svetovej klasike. Presvedčiť sa o tom mohli aj naši študenti.  27. 10. 2023 navštívili v tomto divadle večerné predstavenie melancholickej komédie Milana Kunderu Jakub a jeho pán s podtitulom Pocta Denisovi Diderotovi v troch dejstvách.

      Marián Miezga ako Jakub a Juraj Kemka ako pán nám ponúkli svojím hereckým výkonom zaujímavý divadelný zážitok. Predstavenie bolo plné metafor na život. Divadelné postavy hľadali odpovede na otázky, ktoré si ľudia dávajú stáročia: Odkiaľ sme prišli? Či človek vie, kam ide? Kedy je človek šťastný a kedy nešťastný? Odpovede na tieto otázky hľadáme vo svojich životoch aj my. Precítiť atmosféru komorného divadla s „astorkovskou“ poetikou bolo pre študentov nezabudnuteľným zážitkom.

    • DofE - Slávnostné oceňovanie
     • DofE - Slávnostné oceňovanie

     • Dňa 26.10. 2023 sa v reprezentatívnych priestoroch banskobystrickej radnice uskutočnilo slávnostné oceňovanie bronzových a strieborných dofákov, úspešných absolventov programu DofE.

      Našim šikovným žiakom gratulujeme a tým, ktorí sa  rozhodli v DofE pokračovať, prajeme veľa energie a úspechov.

    • Halloween
     • Halloween

     • Školský parlament si pre žiakov, učiteľov a pre nepedagogických zamestnancov školy pripravil halloweensky program: súťaž vo vyrezávaní tekvíc, súťaž v šúpaní najdlhšej jablkovej šupky a súťaž v maskách v rôznych kategóriách.

      Štvorčlenné tímy mali za úlohu v priebehu dvoch hodín prejaviť svoj talent a kreativitu. Každá trieda sa snažila vyrezať čo najoriginálnejšiu tekvicu. O najlepšiu tekvicu hlasovali žiaci a učitelia prostredníctvom Edupage. Na prvom mieste sa umiestnila oktáva (č.4) s počtom hlasov 43. Druhé miesto patrilo septime (č. 11) s počtom hlasov 28. Na treťom mieste sa umiestnila I.C (č. 13) s počtom hlasov 13.

      Súťaže v šúpaní najdlhšej jablkovej šupky sa mohol zúčastniť len jeden zástupca z triedy. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Výboh z oktávy, na druhom mieste sa umiestnila Daniela Pápežová zo septimy a na treťom mieste sa umiestnil Adam Výboh zo sekundy.

      Poslednou bola súťaž masiek. Súťažilo sa v troch kategóriách. Masky hodnotila vopred vybraná porota, ktorá sa skladala s učiteľov, žiakov. Súčasťou poroty bola aj pani vrátnička. Žiaci boli kreatívni a vymysleli veľmi zaujímavé a originálne masky. Porota mala zložitú úlohu - vybrať tie najlepšie bolo naozaj náročné.

       

      Najstrašidelnejšia maska:

      1. Lenka Mojžišová SP A
      2. Nela Hanesová SX A
      3. Lenka Siakeľová SX A

       

      Najkreatívnejšia maska:

      1. Pán školník
      2. Kristián Švec IV. A
      3. Šimon Rapčan SX A

       

      Najlepšia skupinová maska:

      1. Farmári OK A
      2. Scooby-Doo I.B
      3. Štyri živly  SP A, III.C

       

      Čestnú cenu za najskupinovejšiu masku dostala Kinder mafia z primy.

       

      Výbercom gratulujeme, všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a veríme, že Halloween

      v budúcom školskom roku bude znovu  originálny a plný prekvapení.

    • SÁROVA BYSTRICA 2023 – krajské kolo
     • SÁROVA BYSTRICA 2023 – krajské kolo

     • 26. októbra 2023 v krajskom kole súťaže Sárova Bystrica našu školu reprezentovala Barbora Eliášová z III.A. V súťaži zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. Barborke srdečne blahoželáme.


    • Primani a CodeWeek
     • Primani a CodeWeek

     • V rámci týždňa programovania „CodeWeek“ sme dali možnosť zaprogramovať si aj našim najmladším žiakom – primánom. Využili na to vhodné prostredie robotkarel.sk, v ktorom programovali príkazy pre robota Karla. Vďaka ich programom robot dokázal postaviť vo svojom svete rôzne stavby. Veľmi nás potešilo, že úlohy „lektorky“ sa zhostila žiačka z TEA Ema Kubincová.

    • DEŇ JABĹK
     • DEŇ JABĹK

     • 20. 10. 2024 sme si v našej škole pripomenuli Medzinárodný deň jabĺk. Jablká sú typickým slovenským ovocím a vieme si ich pripraviť na rôzne spôsoby. Žiaci SEA, TEA, I.A, III.A pripravili pre učiteľov a žiakov chutné koláčiky, priniesli čerstvé jablká zo záhrad, ktoré spolu s úsmevom rozdávali pred začiatkom vyučovania. Okrem uvedomenia si dôležitosti vitamínov obsiahnutých v jablkách sme v sebe utužili myšlienku odkazujúcu na ľudskú, kultúrnu a genetickú odlišnosť spoločnosti. V tento deň sa stalo jablko nielen symbolom zdravia, ale aj rešpektovania rôznorodosti medzi nami.

    • Piškvorky
     • Piškvorky

     • Štvrtkové ráno sa pre väčšinu žiakov začínalo ako každé iné, no pre "piškvorkárov" to bol špeciálny deň. Dňa 19. 10. sa v jedálni odohralo školské kolo v piškvorkách. Vďaka výsledkom sa zostavil tím, ktorý bude našu školu reprezentovať v oblastných kolách, ktoré sa odohrajú v našej škole počas druhého novembrového týždňa.

      Školské kolo prebiehalo v duchu napätia a radosti z výhier. Na začiatku boli žiaci žrebom rozdelení do skupín. Z každej skupiny vzišli dvaja najlepší, ktorí boli nasadení do pavúka. Tam to už odsýpalo rýchlo a ostali len najlepší z najlepších.

      V najmladšej kategórii Prima a Sekunda sa na 1.mieste umiestnil Andrej Švec (SE A), na 2.mieste Adam Ježek (SE A) a na 3.mieste Thomas Krištof (SE A).

      V kategórii Tercia a Kvarta sa na 1.mieste umiestnil Alan Švec (TE A), na 2.mieste Tianhao Yang (TE A) a na 3.mieste Adrián Sliacky (KV A).

      Medzi prvými ročníkmi si víťazstvo vybojoval Viliam Baláž (KI A), druhý skončil Daniel Ho Minh (1.B) a na 3.mieste sa umiestnil Alex Ivan (1.C).

      Víťazom poslednej a najstaršej kategórie sa stal Matej Výboh (SP A), na 2.mieste skončil Tomáš Terebesy (3.C) a 3.miesto obsadil Šimon Rapčan (SX A).

      Dva tímy, ktoré nás budú reprezentovať vo vyššom kole, tvoria nasledovní žiaci: 1. Andrej Švec, Alan Švec a Tianhao Yang; 2. Matej Výboh, Tomáš Terebesy, Šimon Rapčan, Viliam Baláž a Daniel Ho Minh.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme palce v oblastných kolách tejto súťaže.

    • Workshop v cudzích jazykoch
     • Workshop v cudzích jazykoch

     • Zaujímavý workshop pod názvom Frazeologizmy tu i tam pripravili pre našich maturantov doktoranti z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Mgr. Píšovej. Počas dvoch vyučovacích hodín v utorok 17. 10. 2023 mali študenti možnosť využiť svoje jazykové zručnosti vo viacerých cudzích jazykoch, ktoré ponúka naša škola. Najprv bolo potrebné odhaliť frazeologizmus podľa obrázka, následne ho vyjadriť v angličtine a potom v nemčine, francúzštine a španielčine. Vypracovanie úloh bolo príjemným obohatením vedomostí o rozmanitosti jazykov a kultúr národov Európy.