• Konferencia k projektu Erasmus+ Litva
     • Konferencia k projektu Erasmus+ Litva

     • Dňa 9. 10. 2018  sa v našej škole uskutočnila fyzikálna konferencia ako záver projektu Erasmus+ na tému  Prenosná vodná elektráreň.

      Študenti  zapojení do projektu pozvali žiakov základných a stredných škôl, ich učiteľov fyziky a iných hostí, aby im ukázali všetko, čo počas projektu zažili, čo sa naučili a čo zostrojili.

      Svojim hosťom prezentovali fyzikálne zákony, ktorými sa počas projektu zaoberali. Informovali o ich objaviteľoch, znení  zákona a  využití v bežnom živote. Súčasťou prezentácie boli aj všetky nezabudnuteľné zážitky z Litvy a zo Slovenska, ktoré s projektovými partnermi  spoločne prežili.

      Pomyselnou „čerešničkou na torte“ bolo predstavenie výstavby prenosnej vodnej elektrárne a jej odskúšanie na vode v Litve a tiež návšteva rôznych elektrární.

      Pozvaní žiaci boli počas konferencie  interaktívne zapojení do riešenia rôznych úloh. Tím, ktorý získal najviac bodov, dostal ako odmenu jednu prenosnú vodnú elektráreň, ktorú môže využiť na hodinách fyziky. Každá škola  získala  fyzikálnu príručku, ktorá bola popri prenosnej vodnej elektrárni výsledným produktom projektu Erasmus+.

      Naši  žiaci ukázali, ako je možné  jednoducho a užitočne spojiť fyziku a nemčinu a zdokonaľovať sa prácou na projekte v oboch týchto predmetoch.

    • Konferencia ERASMUS +
     • Konferencia ERASMUS +

     • Pozývame Vás na Konferenciu k projektu ERASMUS +, ktorá sa uskutoční 9. októbra 2018 o 8.00 hod. v našom gymnáziu. Bilaterálny projekt s názvom Prenosná vodná elektráreň bol realizovaný s partnerskou školou v Kaunase (Litva).

      Žiaci našej školy Vám postupne predstavia  6 zaujímavých fyzikálnych zákonov, dozviete sa informácie o ich objaviteľoch a tiež o využití týchto zákonov v bežnom živote.  Podelia sa so svojimi skúsenosťami a zážitkami pri výmenných pobytoch na Slovensku a v Litve a v poslednej časti konferencie sa dozviete podrobnosti o výrobe modelu prenosnej vodnej elektrárne.

      Interaktívnym spôsobom vám ukážeme, že aj fyzika môže byť zaujímavá.

    • Roadshow 2018
     • Roadshow 2018

     • Úrad vlády Slovenskej republiky v mesiaci október realizoval v  slovenských mestách stretnutia so študentmi  stredných škôl v rámci súťaže Roadshow 2018.

      10.10.2018 sa stretnutie konalo v našej škole. Formou prednášky sa študenti dozvedeli o možnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, o operačných programoch a členstve Slovenskej republiky v Európskej únii i následných benefitoch, ktoré vyplývajú z členstva našej krajiny v EÚ .

      V závere prednášky bol študentom predstavený  spôsob vytvárania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov a boli poskytnuté rady, ktoré môžu študenti využiť v samostatnej tvorbe projektu .

    • Účelové cvičenia pre 1. ročník
     • Účelové cvičenia pre 1. ročník

     • Každý rok sa účelové cvičenie opakuje, ale vždy je pre nás prínosom, že sa dozvieme niečo nové.  3.10. 2018 sme pre študentov 1. ročníka pripravili novinku a pozvali medzi nás dobrovoľných hasičov, ktorí študentom vysvetlili aj prakticky ukázali, ako sa správať v prípade požiaru. Zopakovali sme si, ako sa poskytuje prvá pomoc pri zraneniach. Na mapách sme sa bližšie zoznámili s okolím Zvolena a zamerali  sme sa tiež  na protichemickú ochranu. Deň nám ubehol veľmi rýchlo, ale cvičenie splnilo účel – získali sme veľa praktických poznatkov  pre život.

       

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september sa z iniciatívy Európskej rady v Štrasburgu od roku 2001 oslavuje ako Európsky deň jazykov. Vedie k povzbudeniu viacjazyčnosti v Európe ako kľúčového prvku pre poznanie rôznych kultúr starého kontinentu.

      Aj naša škola pripravila pre žiakov zaujímavé aktivity.

      47 študentov 1.-2. ročníka sa zúčastnilo exkurzie do Bratislavy pod vedením Mgr. Slančíkovej a Mgr. Čechovej. 25 z nich absolvovalo prehliadku kultúrnych historických pamiatok nášho hlavného mesta so sprievodkyňou v anglickom jazyku a 22 študentov túto časť exkurzie absolvovalo v ruskom jazyku. Všetci navštívili Univerzitu J. A. Komenského, kde môžu v budúcnosti študovať cudzie jazyky na filozofickej fakulte. Prezreli si Hviezdoslavovo námestie  a nakoniec sa odfotili pod sochou M. R. Štefánika.

      Žiaci 4. ročníka, ktorí sa učia francúzsky jazyk,  navštívili s Mgr. Čutorovou Alliance française v Banskej Bystrici, kde sa oboznámili s možnosťami využitia francúzskeho jazyka aj v našom regióne. Thomas Laurent, riaditeľ Alliance française, pre nich pripravil aktivity súvisiace s francúzskou kultúrou a Francúzskom. Keďže Alliance française sídli v Štátnej vedeckej knižnici, využili sme čas aj na návštevu jazykových oddelení a študovní ŠVK.

      Nezabudli sme ani na žiakov, ktorí zostali v škole. Hneď pri vstupe do budovy si mohli všimnúť pútače, ktoré propagovali výučbu všetkých cudzích jazykov v našej škole. Všetci učitelia cudzích jazykov si v tento deň na svojich hodinách pripravili so žiakmi zaujímavé aktivity.

      Všetkým študentom prajeme veľa chuti pri ďalšom štúdiu cudzieho jazyka.

    • Účelové cvičenia pre prímu, sekundu a terciu
     • Účelové cvičenia pre prímu, sekundu a terciu

     • Dňa 19.9.2018 sme pripravili pre žiakov 8-ročnej formy štúdia účelové cvičenia. Aby sme ich spestrili, pozvali sme na besedu mjr. Baranca, ktorý veľmi pútavou formou priblížil žiakom históriu Ozbrojených síl na Slovensku v novodobých dejinách. Žiaci si prezreli mnohé dokumenty a knihy, vyskúšali si aj ochranné pomôcky, ktoré používa armáda. Po besede sme absolvovali vychádzku na Stráže, kde sme v peknom počasí mohli  z Vyhliadky pozorovať časť Zvolenskej kotliny a zorientovať sa v okolí Zvolena.

       

    • KABU 5. 10. 1918/2018
     • KABU 5. 10. 1918/2018

     • V piatok  5. 10. 2018 sa o 16.30 začalo netradičné vyučovanie, počas ktorého medzi sebou súťažili čaty prvého ročníka v predmetoch biológia, dejepis, telocvik a v ďalších. V úvode boli všetci zúčastnení nevšedne pomaľovaní a vyučovanie sa mohlo začať.  Na prvej hodine  - fyzike sa žiaci snažili vyrovnávať osvetlenie v miestnosti, a to nosením tmy  a zapaľovaním žiarovky vlastným telom.   Na hodine chémie v čo najkratšom čase zlizovali nutellu z celofánu bez použitia rúk.

      Počas hodín na žiakov, ktorí vyrušovali, dohliadali vrátnici a neposlušní si vyslúžili kľačanie na polienku, ale aj bitie pravítkami po prstoch „na hruštičku“.  Na konci zložili prváci  sľub vernosti tretiakom, a víťazná čata odchádzala domov so sladkou odmenou. 

      Prijatie prvákov do radov študentov  GĽŠ bolo ukončené symbolickým vypustením  lampiónov šťastia.

    • Hosť z USA
     • Hosť z USA

     • Dňa 26.9.2018 sme v našej škole privítali pána Pushpana Pappu, lektora, ktorý pochádza z Indie, ale už 35 rokov žije v USA (Santa Clara). Pútavou formou porozprával našim študentom o živote v krajinách, ako je India, Wales či Fínsko, v ktorých strávil časť svojho života, a tiež o USA. Dozvedeli sme sa, akým problémom môže byť trvalý pobyt, keď žijete v bikultúrnom manželstve, či systém zdravotného zabezpečenia v USA.      

      Pánovi Pappu sa s ľahkosťou podarilo udržať pozornosť  študentov počas celej  besedy a „padlo“ aj dosť zvedavých otázok na jeho adresu. Študenti mali okrem možnosti získať nové informácie aj skvelú príležitosť vypočuť si anglicky hovoriaceho hosťa v priamej komunikácii.

    • Workshop Francúzska kuchyňa
     • Workshop Francúzska kuchyňa

     • Pondelok 17. septembra 2018 sa pre  študentov francúzštiny štvrtého ročníka začal celkom netradične. V tento deň mali možnosť spojiť svoje vedomosti z  francúzskeho jazyka s kulinárskym umením.

      Školu navštívil p. Thomas Laurent, riaditeľ  Alliance Française v Banskej Bystrici, spolu s hosťom - francúzskym kuchárom François Bouillet. Cieľom spoločného workshopu bolo pripraviť francúzske menu pozostávajúce z troch chodov. Ako predjedlo si študenti pripravili „tapenade“, nátierku typickú pre Provensálsko, podávanú so zdravým zeleninovým šalátom. Ďalším chodom boli tradičné francúzske palacinky, ktoré pochádzajú  z Bretónska, plnené tvarohovou náplňou, servírované so sušienkami a poliate čokoládou.

      Do prípravy jedál boli zapojení všetci študenti, každý z nich sa musel popasovať so  znalosťami z francúzskeho jazyka aj so svojou šikovnosťou. Výsledkom bol nielen chutný obed, ale aj príjemný pocit z dopoludnia, ktoré sa nieslo vo francúzskom duchu

    • PLAVECKÝ 2018
     • PLAVECKÝ 2018

     • Od 31.8.2018 do 9.9. 2018 sa 43 študentov našej školy zúčastnilo plaveckého výcviku na známej Palmovej riviére v mestečku Martinsicuro v Taliansku.

      Všetkých očarilo krásne, palmami lemované jadranské pobrežie, prostredie s dlhými cyklistickými a pešími zónami.

      Študenti absolvovali v areáli kempingu Duca Amedeo 7-dňový plavecký výcvik v bazéne, kde sa zdokonaľovali vo všetkých plaveckých disciplínach, v záchrane topiaceho sa, v skokoch do vody a aj v akvabelách.

      V mori si užili príjemné plávanie po skaly a bóju, na pláži každý deň rannú aerobickú rozcvičku, hrali volejbal, posiľňovali a slnili sa. Večer sa poprechádzali po uličkách Martinsicuro, zatancovali si na kempingovej diskotéke, ochutnali pravú taliansku zmrzlinu aj jedlá talianskej kuchyne.

      Počas fakultatívneho výletu navštívili najznámejšie historické pamiatky večného mesta Ríma - Koloseum, Fórum Romanum, Panteón, Vatikán, Španielske schody, Fontána di Trevi, Námestie troch riek – Piazza Navona a iné. Všetkým zostali v pamäti krásne zážitky.

    • LETNÝ POHYBOVÝ KURZ
     • LETNÝ POHYBOVÝ KURZ

     • V dňoch 3. - 7. septembra 2018 absolvovalo 39 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie. Cieľom boli zaujímavé a známe turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Oravice a navštívili Oravský hrad.

       

       

    • 11. ročník Gymnaziády
     • 11. ročník Gymnaziády

     • V pondelok 25. júna sa uskutočnil 11. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Prialo nám i počasie, a tak mohli prebehnúť všetky plánované športové disciplíny. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky I. Vidovej nasledovalo odbehnutie symbolických 1000 m okolo školského ihriska.

      Potom už začali súťaže podľa rozpisu, do ktorých sa zapojili študenti všetkých tried, často podporovaní aj svojimi učiteľmi. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. Pri pohľade na záverečné vyhodnotenie výsledkov mali najviac dôvodov na radosť študenti II.D triedy, ktorí boli za svoje víťazstvo „sladko“ odmenení.

      Napriek tomu, že nepadol žiadny zo svetových rekordov  ani zápisov do Guinnessovej knihy, počas celej akcie vládla aj zásluhou DJ Noksa dobrá nálada.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a pomocníkom z radov žiakov, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

       

    • Ocenenie úspešných žiakov
     • Ocenenie úspešných žiakov

     • Dňa 26. 06. 2018 sme sa so žiakmi prímy a sekundy zúčastnili slávnostného odovzdávania pamätných listov a diplomov pri príležitosti oceňovania žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu v školskom roku 2017/2018 v predmetových olympiádach, vo vedomostných, esteticko-umeleckých a športových súťažiach. Oceňovanie žiakov usporiadal Mestský úrad Zvolen v spolupráci s Centrom voľného času Domino v aule ZŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen.

      Slávnostné podujatie sprevádzali aj tanečné a hudobné vystúpenia žiakov, napr. tanečné vystúpenie žiakov ZŠ P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene či vystúpenie Detského folklórneho súboru Vretienok zo ZŠ Námestie mládeže, Zvolen.

      Pamätné listy a diplomy si prevzali nasledovní žiaci: Andrej Ďurica (SE A) za 1. miesto okresného kola Geografickej olympiády v kategórii F, Hugo Gál (PR A) za 1. miesto okresného kola Pytagoriády v kategórii P6, Marek Pivka (SE A) za 2. miesto okresného kola Pytagoriády v kategórii P7, Robert Šandorfi (PR A) za 1. miesto okresného kola Biologickej olympiády v kategórii E- geológia a Michaela Lisá (PR A) za 2. miesto okresného kola Biologickej olympiády v kategórii E – zoológia.

      Všetkým zo srdca gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy!

    • XXVI. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka
     • XXVI. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka

     • Väčšina študentov našej školy si v čase víkendu po uzatvorení známok užívala voľno. Členovia zdravotníckeho krúžku však prežívali vyvrcholenie celoročnej prípravy v poskytovaní prvej pomoci na celoslovenskej súťaži dobrovoľných záchranárov – XXVI. ročníku Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka v Žiline. Súťaž prebiehala v dňoch od 22.6. do 24.6.2018 v širšom okolí tohto mesta.

      Naši záchranári na čele s kapitánkou Adrianou Kuchárikovou a členmi Romankou Klavcovou, Luckou Krahulcovou, Michalom Kretom a Adriánom Kotruchom si otestovali svoje schopnosti na 8 súťažných stanovištiach. Išlo aj o nevyhnutnú prvú pomoc na stanovišti s autonehodou bez pomoci materiálu, ďalej zachraňovali spolu s hasičmi pri plynovom výbuchu malých školákov, nechýbali ani v podchode vlakovej stanice pri napadnutí rodiny alebo na hokejovom štadióne pri detskom zápase. Neprekvapilo ich ani dobové stanovište, kde s príslušným dobovým materiálom zachraňovali zranených pri stredovekom súboji. Pomáhali aj podguráženému HIV pozitívnemu bezdomovcovi a jeho elektrinou zasiahnutému kamarátovi. Svoje sily si zmerali aj v 7-minútovej KPR v obchodnom centre a na záver boli vyslaní do podzemných katakomb v centre mesta, kde zachraňovali troch anglicky hovoriacich cudzincov.

      Aj napriek nepriaznivému počasiu, silnej konkurencii študentov medicíny a záchranárstva a po 4-hodinovom časovom sklze, kvôli ktorému skončili súťažiť v neskorých večerných hodinách, sa z 29 tímov umiestnili na skvelom treťom mieste.

      Zo srdca im gratulujeme a veríme, že v budúcom školskom roku sa všetci budú v našej škole cítiť ešte bezpečnejšie, lebo počet žiakov, ktorí vedia poskytovať prvú pomoc, sa zvyšuje.

    • Študenti GĽŠ v Litve
     • Študenti GĽŠ v Litve

     • Minulý týždeň 12 žiakov našej školy navštívilo v rámci projektu Erasmus + Gymnázium v meste Akademija Kaunas v Litve. Naši žiaci opäť stretli svojich projektových partnerov, ktorí boli u nás v marci tohto roku. Litovskí partneri pripravili bohatý program na spoznávanie ich krajiny, miest, kultúry a tradícií.

      Okrem historického centra mesta Kaunas navštívili aj najväčšie barokové centrum Východnej a Strednej Európy v ich hlavnom meste Vilniuse. Prezreli si niekoľko miest zapísaných v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO, a to vodný hrad v meste Trakai a mestá Klaipéda a Nida, ktoré ležia pri Baltskom mori. Aj keď more bolo v tomto ročnom období poriadne studené, niektorí si v ňom namočili aspoň nohy.

      Cieľom stretnutia v Litve bolo vyskúšať modely prenosných vodných elektrární, ktoré zhotovili žiaci oboch partnerských škôl a porovnať ich funkčnosť a výkony. Modely elektrární vyskúšali v malej riečke v lese a dospeli k záveru, že dokážu pomocou nich vyrobiť napätie napríklad na rozsvietenie malej žiarovky. Zameranie projektu na prírodné vedy, hlavne na fyziku, podporili tiež návštevou Múzea techniky a Technickej univerzity vo Vilniuse. V oboch inštitúciách sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií a vyskúšali, ako fungujú rôzne prístroje.

      V posledný deň pobytu sa zúčastnili prehliadky ozajstnej veľkej vodnej elektrárne v meste Kruonis. Počas pobytu mali možnosť vidieť aj veterné elektrárne a starý model elektrárne na uhlie. Náš projekt sa týmto stretnutím prehupol do poslednej fázy, v ktorej obe školy čaká zorganizovanie konferencie zameranej na fyzikálne zákony a rôzne druhy elektrární. Na konferenciu, ktorá sa v našej škole bude konať na jeseň v novom školskom roku 2018/2019, už teraz srdečne pozývame všetky základné a stredné školy zo Zvolena a jeho okolia.

     • Okresné kolo ZŠ v atletike

     • Do galérie Okresné kolo ZŠ v atletike boli pridané fotografie.

      Atletika

       

      Dňa 6. 6. 2018 sa v Základnej škole Zvolen-Západ konalo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok základných škôl. Naši žiaci prímy a sekundy vzorne reprezentovali školu v nasledujúcich disciplínach: beh na 60 m, 600 m a 800 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, bežecká štafeta 4x60 m.

      Najlepší výsledok dosiahla Daniela Pápežová, ktorá v behu na 60 m získala 3. miesto časom 9,08 s.

     • Krajské kolo v atletike

     • Do galérie Krajské kolo v atletike boli pridané fotografie.

      15.06.2018

      Krajské kolo v atletike

       

      Dňa 12. 6. 2018 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne Štiavničky konalo krajské kolo v atletike žiakov a žiačok stredných škôl. Súťažili sme v nasledujúcich disciplínach: beh na 200 m, 1500 m, 3000 m, skok do diaľky a vrhačské disciplíny. Dve naše dievčatá, ktoré sa umiestnili vo svojich disciplínach na 1. mieste, postúpili na Školské majstrovstvá Slovenska v atletike.

       

     • KOŽAZ

     • Do galérie KOŽAZ boli pridané fotografie.

      KOŽAZ

       

      V rámci 5-dňového Kurzu ochrany života a zdravia sme podnikli túru na Ďumbier a Chopok. Počasie nám prialo, nálada bola výborná a výhľady stáli za námahu.

      Odniesli sme si so sebou veľa zážitkov a pekné fotografie.

     • Absolventi na zámku

     • Do galérie Absolventi na zámku boli pridané fotografie.

      Absolventi na zámku

       

      4. júna 2018 si úspešní absolventi Gymnázia Ľudovíta Štúra prevzali v priestoroch Rytierskej siene Zvolenského zámku maturitné vysvedčenia. Za prítomnosti pani primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej, pani riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej, triednych učiteľov, rodičov, blízkych príbuzných a priateľov prežili slávnostnú a nezabudnuteľnú chvíľu.

      Veríme, že sa im bude v živote dariť a na svoje gymnázium budú radi spomínať.

    • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
     • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

     • V našej škole už tradične 10 rokov prebieha školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Tento rok sa zúčastnilo 37 súťažiacich v kategóriách A2, A3, B1, B2 a B3.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

      Vyhodnotenie ŠK ORJ

      Kat. A2 1. Klányiová Anna I.C 2. Šoltésová Petra I.D 3. Plichtová Laura I.C 

      Kat. A3 1. Samčuk Maxim SE.A 2. Lupták Jakub IV.A 

      Kat. B3 1. Vozniuk Yevhenii SE.A 

      Kat. B1 1. Halamová Lucia II.C 2. Ignaciková Dorothea II.C 3. Bilčíková Miriama II.C 

      Kat. B2 1. Parobeková Terézia IV.B 2. Fiťmová Dominika II.D 3. Bielik Ivan IV.E