• Reprezentácia GĽŠ v basketbale
     • Reprezentácia GĽŠ v basketbale

     • V tomto školskom  roku sme sa s úspechom po prvýkrát zapojili do okresného kola v basketbale dievčat ZŠ. Dňa 4. 12. 2018  sa hráčkam z prímy, sekundy a tercie v  zostave: Emília Buchová, Radoslava Bulíková, Zoja Ivanová, Júliana Jakubová, Wanda Kamoďová, Noemi Orságová, Janka Sedliačiková, Hanka Trchalová, Hanka Vidová, Paulínka Vreštiaková, Ninka Weisová, Laura Žlnková podarilo vybojovať krásne 2. miesto. Sme hrdí na výkon dievčat a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať aj v budúcom školskom roku.

      11.12.2018 prebehlo  okresné kolo v basketbale dievčat SŠ. Naše dievčatá  po jednoznačnom výkone proti SOŠ drevárskej a Hotelovej akadémii vo Zvolene obsadili 1. miesto a zaistili si tak postup  na krajské kolo. Nastúpili sme v zložení: Martina Luptáková, Daniela Mošková , Dominika Rausová, Magdaléna Žatkuliaková, Michaela Mattová, Romana Hlaváčová, Adela Bahledová, Erika Holíková, Alexandra Poliačiková, Federika Rausová a Karla Šlosiariková. Najúspešnejšími strelkyňami nášho tímu boli Daniela Mošková s 13 bodmi a Adela Bahledová so 14 bodmi. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

      V stredu 12.12.2018 nastúpili v turnaji okresného kola naši chlapci v zložení: Filip Blaho, Adrián Chvojka, Zemko Marek, Matúš Ivanko, Andrej Nagy, Samuel Potoč, Marek Konôpka, Sebastián Soroska, Adam Forgač, Adam Kover a Šimon Kostka . Najúspešnejším strelcom nášho tímu bol Andrej Nagy s 25 bodmi  a Filip Blaho so 17 bodmi. V silnej konkurencii naši chlapci po najlepšom finálovom zápase so SOŠ drevárskou obsadili 2. miesto. Chlapcom srdečne gratulujeme.

    • Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha...
     • Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha...

     • V predvianočnom čase, 18. 12. 2018, navštívili terciáni Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. V jeho priestoroch sa konala výstava o Vianociach z netradičného uhla pohľadu. Prostredníctvom lektorského výkladu a zbierkových predmetov múzea študenti spoznali pestrosť a rozmanitosť zimného sviatočného odevu, mužského aj ženského, noseného koncom 19. a začiatkom 20. storočia  v regióne  Zvolena. Výstava ich symbolicky previedla štedrovečerným dňom od skorého rána až po polnočnú omšu. Súčasťou výstavy boli aj ľudové zvyky spojené s týmto sviatočným dňom.

      Po výstave terciáni navštívili Vianočnú dedinu na Námestí SNP. Namiesto kožuchov ich zahrial teplý čaj a radosť z toho, že sú spolu.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Olympiády sa mohli zúčastniť študenti 1.- 4. ročníka.  Študenti si najprv preverili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z úloh týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, dodržiavania ľudských práv, ich porušovaniu, dokumentov a organizácií, ktoré slúžia na ochraňovanie základných ľudských práv a slobôd.

      Postupujúci študenti prejavili svoje vedomosti, názory, postoje v ústnej časti. Víťaz školského kola bude školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 7.2.2019. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Problematika právneho vedomia
     • Problematika právneho vedomia

     • Dňa 3.12.2018 navštívil našu školu inšp. J. Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A viedol prednášku spojenú s besedou a žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

       Prednáška bola doplnená konkrétnymi prípadmi z praxe. V závere žiaci kládli  otázky z rôznych oblastí, ktoré ich zaujímajú. Na každú otázku dostali kompetentnú odpoveď zo strany p. Michalíka.

    • Zbierka ponožiek pre Charitu
     • Zbierka ponožiek pre Charitu

     • Milí študenti, rodičia a priatelia školy,

      prosíme Vás, zapojte sa do zbierky pre Charitu sv. Alžbety vo Zvolene a podporme spoločne ľudí v hmotnej núdzi.

    • Školské kolá v jazykových olympiádach
     • Školské kolá v jazykových olympiádach

     • V priebehu novembra a decembra sa uskutočnili školské kolá Olympiád v slovenskom jazyku a vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole: anglický, nemecký francúzsky a ruský. Žiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa stanovených kritérií platných pre tento školský rok.

      Víťazi získali diplom a knižné odmeny v jazyku, v ktorom súťažili. Najúspešnejší žiaci v každej kategórii budú reprezentovať školu v ďalších postupových kolách. Držíme im palce a želáme veľa úspechov.

    • Spomienka na obete rómskeho holokaustu
     • Spomienka na obete rómskeho holokaustu

     • V pondelok 10. decembra 2018 sa žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene zúčastnili pietneho aktu na Židovskom cintoríne vo Zvolene, ktorý bol  spomienkou na obete rómskeho holokaustu počas 2. svetovej vojny.

      Problematika rómskeho holokaustu je v našich dejinách témou, ktorej sa ešte ani v súčasnosti nevenuje patričná pozornosť. Rómsky holokaust si na území Slovenska vyžiadal obete, na ktoré sa, bohužiaľ, často v kolektívnom vedomí slovenského národa zabúda. Podobne  ako holokaust židovského národa, tak aj holokaust Rómov je neoddeliteľnou súčasťou našich národných dejín 20. storočia, čo vo svojom prejave počas pietneho aktu spomenul aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Okrem neho sa na spomienke zúčastnila aj primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a ďalší hostia. Celá udalosť prebiehala pod záštitou združenia In Minority v zastúpení Zuzany Kumanovej, s ktorou naša škola spolupracuje.

       

    • Mágia slova 3
     • Mágia slova 3

     • V piatok 7. 12. 2018 prebiehalo vyučovanie v kmeňovej učebni SJL netradičným spôsobom. Klasická trieda sa nachvíľu premenila na nevšedný komorný umelecký priestor. Po úspešných prezentáciách Mágie slova 1 a 2, ktoré boli zamerané na epickú prózu a knižnú drámu, v treťom pokračovaní rezonovali kľúčové slová lyrika a báseň. Cieľom edukácie bolo pritiahnuť študentov kreatívnym spôsobom k  lyrickej poézii, ukázať im čaro básnického slova a zamilovať si tento literárny druh.

      V pásme slova a hudby vystúpilo celkom 28 talentovaných žiakov, ktorí počas 4 vyučovacích hodín učili skoro 200 svojich spolužiakov. Piatok bol dôkazom, že vyučovanie formou umenia naživo má zmysel a sme radi, že sa tento zámer podarilo naplniť. Študenti okrem vedomostí, ktoré získali, prežili silný emotívny zážitok.

    • Návšteva prezidenta SR v našej škole
     • Návšteva prezidenta SR v našej škole

     • Dňa 10. 12. 2018 sme na pôde  školy privítali vzácnu návštevu. V rámci programu vo Zvolene zavítal k nám prezident SR Andrej Kiska. Po krátkom stretnutí s vedením školy jeho kroky smerovali do veľkého priestoru telocvične. Tam už na neho čakali študenti tretieho a štvrtého ročníka. V príhovore k študentom rezonovali rôzne témy. A. Kiska hovoril sugestívnym spôsobom o osobných životných skúsenostiach, ale aj o vážnych spoločensko-politických problémoch.  

      Sme radi, že vo veľmi naplnenom programe prezidenta si našiel čas prísť medzi našich študentov. Pre mnohých to bude nezabudnuteľný zážitok.

    • Prenosná vodná elektráreň
     • Prenosná vodná elektráreň

     • Projekt Erasmus+ s názvom Prenosná vodná elektráreň sa pomaly blíži ku koncu

      V mesiaci november sa uskutočnilo posledné nadnárodné projektové stretnutie koordinátorov medzinárodného projektu Erasmus + s názvom Prenosná vodná elektráreň, ktoré sa konalo na Gymnáziu Ugnes Karvelis v meste Kaunas v Litve, v našej partnerskej krajine.

       

      Tento bilaterálny projekt sme začali realizovať v septembri 2017  a snažili sme sa v ňom podporiť prírodovednú gramotnosť žiakov litovského gymnázia a Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Keďže u žiakov dlhodobo sledujeme znížený záujem o prírodné vedy, rozhodli sme sa v tomto projekte upriamiť pozornosť na zaujímavú metódu vyučovania prírodovedných predmetov – bádateľské vyučovanie.

      V rámci projektu sa uskutočnili 2 stretnutia skupín žiakov, počas ktorých žiaci vystupovali v úlohe učiteľa - informovali, vysvetľovali, hľadali uplatnenie v praxi a preverovali prostredníctvom úloh.

       

      Výsledným produktom projektu bolo zostavenie Fyzikálnej príručky pre učiteľov a zostrojenie prenosnej vodnej elektrárne. Pri jej stavbe museli žiaci sami nájsť spôsob na jej zhotovenie a riešenie prípadných problémov. Všetci 24 žiaci, zapojení do projektu, túto príručku v decembri slávnostne dostanú. Bude tiež doplnená o fotografie a informácie z jednotlivých stretnutí.

      Ukončenie projektu je naplánované na mesiac december tohto roku. Všetky naše stanovené ciele sa nám podarilo splniť -  žiaci sa naučili pracovať v tímoch, zhromažďovať informácie, analyzovať ich a  vyvodzovať závery, využívať nástroje digitálnych technológií, boli schopní prijať zodpovednosť za výsledky svojej práce. Zlepšili sa v matematickej gramotnosti. Overili si svoje manuálne zručnosti, teoretické vedomosti a výsledky bádania pri stavbe modelu prenosnej vodnej elektrárne.

       

      Pridanou hodnotou projektu bolo, že počas jeho realizácie získali účastníci nových priateľov, zlepšili si komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku, spoznali novú krajinu, jej kultúru, tradície, školstvo a vedu.

       

    • Súťaž EXPERT geniality show
     • Súťaž EXPERT geniality show

     • Dňa 29.11.2018 sa na Slovensku uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Z našej školy sa do súťaže v  kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8, EXPERT G12 a EXPERT G34 zapojilo 33 žiakov. Žiaci si v súťaži vybrali 2 témy z ponúknutých šiestich tém – Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. V každej téme  museli odpovedať na 25 otázok počas 30 minút.

      Čiastočné výsledky súťažiacich zverejní usporiadateľ súťaže 21.12.2018 na webovej stránke www.sutazexpert.sk, kompletné výsledky najneskôr 15.1.2019.

      Držíme všetkým súťažiacim palce, aby obstáli v konkurencii čo najlepšie.

    • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ
     • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ

     • Dňa 6.12.2018, keď chodí  Mikuláš, navštívili  naši študenti Viliam Glézl (II.A) a Denis Vavrek (II.D) V. ZŠ vo Zvolene, v rámci  spolupráce pri monitoringu  pre stredoškolskú odbornú činnosť v odbore biológa.

      Študenti skúmajú  Kardiometabolický syndróm u adolescentov. Je to závažný celospoločenský problém, na ktorý treba upozorňovať mladých ľudí aj ich rodičov. Poznatky, ktoré naši študenti odprezentovali, majú informovať o  najväčších rizikách, hlavne u mladých vo veku od 14 do 17 rokov. Výskum doplnili spirometrickým vyšetrením 31 respondentov. Výsledky vyhodnotenia následne poskytnú zainteresovaným respondentom a budú súčasťou ich SOČ. S  monitoringom budú pokračovať aj v radoch našich gymnazistov a žiakov ďalších ZŠ vo Zvolene.

      Chceme poďakovať vedeniu V. ZŠ a tiež učiteľom, ktorí sa nám snažili vytvoriť maximálne vhodné podmienky pre spoluprácu.

    • Fórum slovenských rusistov
     • Fórum slovenských rusistov

     • Na pôde  KU v Ružomberku  prebieha každoročne pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu SR konferencia   Fórum slovenských rusistov.  22.11. a 23.11. 2018 na tému „Učíme sa učiť“ vystúpilo s ukážkami otvorených hodín v SJL, ANJ aj RUJ niekoľko slovenských učiteľov základných aj stredných škôl. Našu školu reprezentovala Mgr. Iveta Slančíková s prezentáciou v PP o zážitkovom vyučovaní, ktoré prakticky využíva už niekoľko rokov na hodinách RUJ v našom gymnáziu. Predstavila svoje návštevy divadelných predstavení so študentmi GĽŠ počas posledných desiatich rokov v SND a v Divadle Astorka Korzo 98.

      Výber divadelných inscenácií je zameraný na diela ruských autorov, ako sú : L. N. Tolstoj (Anna Kareninová, Vojna a mier), A. P. Čechov( Tri sestry, Višňový sad), F. M. Dostojevský  (Bratia Karamazovovci),  A. S. Puškin a P. I. Čajkovskij (opera Eugen Onegin, balet Luskáčik).

    • Svetový deň boja proti AIDS
     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Celoslovenskú kampaň boja proti AIDS organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“.AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

        Aktuálny problém?
        Individuálny problém?
        Dlhodobý problém?
        Spoločenský problém?

      Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal opäť aj v našej škole. Študenti tretieho ročníka symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Aktívny záujem žiakov o kampaň pokračovala 29. novembra v spolupráci s našimi zdravotníkmi, rozdávaním a nosením červených stužiek. Súčasťou boli aj informácie o nástrahách ochorenia na plagátiku v priestoroch školy.


      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a symbolickú podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným učiteľom a študentom školy.

      https://www.sosstavebna.sk/wp-content/uploads/2016/12/logo-3.jpg

    • Cigánsky boxer
     • Cigánsky boxer

     • Rómsky holokaust je téma, o ktorej sa na Slovensku veľa nehovorí a nepíše. O to väčším zážitkom pre nás bolo predstavenie monodrámy Cigánsky boxer, ktoré sa uskutočnilo v našej škole 27. novembra 2018.

      Monodráma Cigánsky boxer vychádza zo skutočného príbehu boxerskej hviezdy Johanna Trollmanna, ktorý sa v roku 1933 stal majstrom Nemecka v poloťažkej váhe. Titul mu bol odobratý pre jeho rómsky pôvod. Posledný zápas absolvoval ako karikatúra „árijského“ boxera s odfarbenými blond vlasmi a napudrovanou tvárou. Neskôr bol internovaný v koncentračnom tábore Neuengamme, kde bol v roku 1943 zavraždený.

      Silný príbeh, výrazne expresívne stvárnený hercom brnenského Buranteatra Filipom Tellerom, nás hlboko vtiahol nielen do deja, ale aj do vyhrotených emócií hlavných aktérov.

      Autorkou dramatickej predlohy je súčasná nemecká dramatička Rike Reiniger. Predstavenie vzniklo v spolupráci s Muzeom romské kultury v Brne a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

      Na predstavenie nadviazala zaujímavá diskusia s etnografkou a historičkou Zuzanou Kumanovou, odborníčkou na kultúru a dejiny Rómov, ktorá nám zapožičala bannery s tematikou rómskeho holokaustu na Slovensku. Umiestnené budú vo vstupných priestoroch školy do 10. decembra 2018.

    • Zvolenská športová jeseň 2018
     • Zvolenská športová jeseň 2018

     •  

      Plavecká  12 hodinovka – 16. ročník súťaže

      Dňa 30.11. 2018  naši študenti spolu s inými školami aktívne absolvovali 16. ročník Plaveckej 12 hodinovky. Každý z 23 našich študentov zaplával 50 m. Mnohí dosiahli vynikajúce časy. Najlepší bol Samuel Štesko z III.E triedy s časom 0:28:82 . Aj v tejto športovej aktivite bolo pre nás dôležité zúčastniť sa jej a podporiť skvelú myšlienku.

      Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Vyhodnotenie informatických súťaži
     • Vyhodnotenie informatických súťaži

     • Dňa 30.11.2018 sme slávnostne ocenili úspešných účastníkov informatických súťaží ZENIT a iBobor.

      Súťaž Zenit v programovaní vyhral v kategórii A (pre 3. a 4. ročník) Marcel Palaj zo IV.C triedy, druhé miesto obsadil Juraj Bublinec,  tretie miesto Jákob Rolík (obaja zo IV.A triedy).

      Kategóriu B (pre 1. a 2. ročník) vyhrala Dominika Hatadámová z I.A triedy.

      Mimoriadnemu záujmu sa tešila súťaž iBobor, do ktorej sa prihlásilo 51 žiakov školy. Väčšina prihlásených dosiahla vynikajúce výsledky, osem študentov získalo plný počet bodov.

      Kategória                           GĽŠ Zvolen                          Slovensko

                                           Žiakov        Úspešní                Žiakov          Úspešní

      Benjamín (PR, SE)         41                 36                    18392             8120

      Kadet  (TE)                       5                   3                    16209             8196

      Junior (1. a 2. ročník)      5                   2                      7185             2325

      Úspešný bol každý študent, ktorý získal aspoň 50 bodov z 80 možných.

       

    • NHF ocenila stredoškolských učiteľov za inovatívny spôsob výučby
     • NHF ocenila stredoškolských učiteľov za inovatívny spôsob výučby

     • Pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 16.11.2018 v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Digitalization and Smart Green Revolution konal workshop pre vybraných stredoškolských učiteľov.

      Je to pilotný projekt spolupráce stredných škôl z celého Slovenska a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Fakulta pre učiteľov pripravila workshop spolu so zástupcami projektu www.inovujme.sk.

      NHF ocenila viac ako 50 stredoškolských pedagógov za ich moderný a inovatívny spôsob výučby. Medzi ocenenými bola aj učiteľka GĽŠ vo Zvolene Mgr. Katarína Vozárová.

      V závere workshopu dekan NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik odovzdal ocenenia všetkým prítomným učiteľom.

    • Fyzikálna súťaž Náboj Junior
     • Fyzikálna súťaž Náboj Junior

     • Dňa 23.11.2018 sa už po tretíkrát v našej škole uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior.  7. ročník v histórii tejto súťaže bol významný  tým, že s 25 tímami sme sa vyrovnali väčším mestám,  ako je napríklad Banská Bystrica. Významný bol aj pre našich organizátorov.  Niektorí z nich začali súťaž organizovať pred tromi rokmi ako druháci  a v roku 2018 ako štvrtáci zorganizovali súťaž poslednýkrát. Priebeh súťaže sa niesol v dobrej nálade, tímy počítali ostošesť. Hrdí sme boli na tím našich sekundánov a terciánov.

      Záver sa niesol v znamení  oceňovania  tých najlepších. Víťazom 7. ročníka súťaže sa stal tím zo Základnej školy sv. Dominika Sávia vo Zvolene. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme skupine organizátorov na čele s Marcelom Palajom, Patrikom Kriekom  pod vedením p.  Prokajovej za skvele odvedenú prácu.

      Tešíme sa na ďalšie ročníky súťaže Náboj Junior.

    • AMAVET 2018
     • AMAVET 2018

     • Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl sa uskutočnila v dňoch 7. - 9. novembra 2018 v areáli výstaviska INCHEBA  v Bratislave. Na podujatí boli aj mladí vedci z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika. Tento rok bol obzvlášť zaujímavý kvôli účasti vedeckých pracovníkov z CERN-u.

      Našu školu úspešne reprezentovali dva vedecké projekty v kategóriách Medicína a zdravotníctvo a Biológia:

      1/ Testovanie antimikrobiálnej aktivity ľudského katelicidínu na vybraných druhoch baktérií. Autori Lucia Krahulcová a Andrej Szabó v kategórii Biológia.

      2/ Endovaskulárne zákroky – budúcnosť kardiochirurgie? Autori Viliam Glézl a Denis Vavrek v kategórii Medicína a zdravotníctvo – práca získala CENU POROTY.

      Veľmi nás potešila návšteva  Dr.h.c. prof. MUDr. Andreja Jenča, Csc., MPH, ktorý je prednostom kliniky Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a pripravuje študentov na lekárske povolanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Naša práca ho veľmi zaujala. Vyskúšali sme si aj prezentáciu práce v anglickom jazyku.

      Sme ako škola hrdí, že máme študentov, ktorí svoj voľný čas venujú vedeckej práci a svoje výsledky úspešne prezentujú na súťažných prehliadkach.

      Oceneným študentom gratulujeme a veríme, že čaro vedy okúsia aj ďalší naši študenti.