• TOM SAWYER
     • TOM SAWYER

     • V pondelok 28. 10. 2019  sa 60  študentov školy zúčastnilo divadelného predstavenia s názvom „Tom Sawyer“, ktoré je adaptáciou slávneho románu amerického spisovateľa Marka Twaina.

      S napätím sme sledovali dobrodružstvá šibalského Toma a jeho priateľa Huckleberryho Finna, ktoré nám pútavou formou sprostredkovali herci TNT Theatre Britain.

      Počas diskusie o hre  sa naši študenti zhodli v tom, že aj keď predstavenie bolo pre niektorých  náročnejšie na porozumenie, a sem – tam im nejaké slovko uniklo, všetko podstatné pochopili vďaka skvelej práci divadelného tímu.

    • Deň jazykov 2019
     • Deň jazykov 2019

     • 26. september je dňom Európskych jazykov. Jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia cudzích  jazykov, ktoré sú nevyhnutné  pre poznanie kultúrnej rozmanitosti  Európy.

      Naši študenti boli na tento deň upozornení hneď pri vstupe do školy. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili prezentačné panely všetkých cudzích jazykov, ktoré sa učia v  našej škole. Študenti 1. ročníka sa mohli zúčastniť na festivale cudzích jazykov LingvaFeste v Bratislave.

      Terciáni opustili  školské lavice a vydali sa za poznaním do Banskej Bystrice na návštevu Štátnej vedeckej knižnice. Po príchode do knižnice im pani knihovníčka porozprávala o histórii tejto budovy. Previedla ich po jednotlivých oddeleniach. Potom sa zúčastnili prezentácie p. Antónie Janečkovej o krajinách a mestách sveta, ktoré navštívila počas svojho štúdia. Prezentácia bola spojená s kvízom. Utvrdili sa v tom, že knižnica je dôležitým zdrojom informácií a štúdium cudzích jazykov a cestovanie nám rozširuje obzory.

      Študenti francúzskeho jazyka sa vybrali do Alliance Française v Banskej Bystrici, kde im riaditeľ Thomas Laurent predstavil všetky aktivity tento organizácie v našom regióne. Zároveň pre našich študentov pripravil konverzačné cvičenie na vyjadrenie názoru k aktuálnej problematike. Na podujatí sa zúčastnili aj dve lektorky francúzskeho jazyka z organizácie GREF, ktoré pôsobia na viacerých hodinách francúzskeho jazyka v našej škole.

      Nezabudli sme ani na ostatných študentov, ktorí zostali v škole. Vyučujúce cudzieho jazyka si pre nich pripravili zaujímavé aktivity počas hodín cudzieho jazyka.

      Všetkým študentom prajeme, aby sa cudzie jazyky učili s radosťou. Veď koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

    • LingvaFest‘
     • LingvaFest‘

     •  V rámci Dňa európskych jazykov sa niektorí študenti našej školy vo štvrtok 26. 9. 2019 zúčastnili LingvaFestu‘ v Bratislave na Ekonomickej univerzite.

      Cieľom festivalu bolo predstaviť rôzne jazyky a národné kultúry, zvýšiť záujem o štúdium cudzích jazykov, ukázať efektívne spôsoby a nové metódy výučby jazykov. Študenti si mohli vybrať z množstva ponúkaných aktivít, ktoré motivujú k učeniu cudzích jazykov. Boli to prednášky, workshop, rýchlokurz, koncert  a  výstavné stánky cudzojazyčných vystavovateľov, ktorí si prichystali rôzne info-materiály, súťaže, hry či tombolu.

      Na záver študenti navštívili Univerzitu Komenského, kde sa môžu po ukončení štúdia v gymnáziu prihlásiť na štúdium  cudzích jazykov.

    • Divadelné predstavenie Vojna a mier
     • Divadelné predstavenie Vojna a mier

     • 24. 9. 2019 študenti našej školy absolvovali návštevu divadelného predstavenia Vojna a mier podľa románovej predlohy ruského spisovateľa L. N. Tolstého  v SND v Bratislave. Scenárista  Juraj Kuchárek  získal za toto predstavenie cenu Dosky 2018 v kategórii Najlepšia scénografia a kostymérka Marija Havran  cenu za Najlepší kostým. Režisér Marián Amsler obsadil do hlavných úloh členov činohry SND, no dal priestor aj mladým začínajúcim hercom.

      Študenti boli spokojní, veľmi sa im páčilo nové  moderné spracovanie klasického historického románu ruskej literatúry. Obdivovali herecké výkony Roberta Rotha, Jána Koleníka, Milana Ondríka, Richarda Stankeho, Dušana Jamricha, Dominiky Kavaschovej a iných, ktorí kvalitne stvárnili príbeh L. N. Tolstého. Vojna a mier je svojím spôsobom univerzum. „Lebo čo iné sú dejiny, ak nie striedanie vojny a mieru, a na čo iné prichádza ľudstvo po strašidelných bitkách a bojoch, na ktoré sa pôvodne tešilo s vierou, že všetko vyriešia? Lebo čo iné sú naše privátne životy, ak nie hľadanie šťastia v láske, ktoré má toľko romantických a dramatických peripetií?

      A čo iné je náš údel, ak nie pochopiť zmysel svojho poslania na svete a zároveň zniesť vedomie, že sme tak úzko prepojení s veľkými dejinami, ktoré naše cesty často neúprosne ovplyvňujú a vytyčujú.“ (D. Abrahámová)

    • Škola, ktorá nestarne
     • Škola, ktorá nestarne

     • Tóny známej skladby Memory z muzikálu Cats a emotívny text z pera našej kolegyne Márie Slovákovej otvorili vo štvrtok 19. 9. 2019 vernisáž výstavy fotografií Škola, ktorá nestarne v priestoroch Starej radnice vo Zvolene.

      Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia zvolenského gymnázia. Pomôže vám oživiť spomienky, či už tie dávno minulé, alebo tie, ktoré máte ešte čerstvo v pamäti. Spojili sme minulosť s prítomnosťou, aby ste videli portréty všetkých riaditeľov, ktorí stáli vo vedení nášho gymnázia, učiteľov, ktorí v škole učili, ale aj tých, ktorí v gymnáziu učia dnes. Výstava ponúka neopakovateľné zábery z rôznych aktivít a podujatí našej školy. Medzi fotografiami nájdete historickú budovu, v ktorej sídlilo gymnázium kedysi, ale aj modernú budovu, v ktorej sa žiaci učia v prítomnosti. V kontraste čiernobielych a farebných fotografií objavíte, čo spája i vzďaľuje históriu so súčasnosťou.

      Na vernisáži sa návštevníkom prihovorila riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová, ktorá stručne priblížila históriu gymnázia, jeho významné medzníky a osobnosti, ktoré boli v jej vedení. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, ktorej manžel a obidve deti sú absolventi práve nášho gymnázia. Zaskočený neostal ani RNDr. Jozef Bily, ktorý bol riaditeľom Gymnázia Ľudovíta Štúra v rokoch 1990 – 2007. Po výzve súčasnou riaditeľkou školy, so šarmom a vtipom jemu vlastným, milými slovami rozveselil všetkých prítomných.

      Veríme, že na našu výstavu si nájde cestu mnoho ľudí, pre ktorých bude zaujímavým exkurzom do života Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

    • Absolventi sa vracajú
     • Absolventi sa vracajú

     • V prvej polovici septembra  sa študenti VŠ  do svojich budúcich Alma Mater ešte len chystajú nastúpiť.

      Využili sme tento čas a v rámci osláv 100. výročia založenia školy sme pripravili sériu besied pod názvom Absolventi sa vracajú. Besedy boli určené pre študentov voliteľných predmetov SPG a SEN, ktorí mali jedinečnú možnosť stretnúť sa s našimi bývalými žiakmi študujúcimi informatické obory na vysokých školách.

      Medzi našich žiakov  postupne zavítali  Adam Považanec, študent 3. ročníka FI MUNI Brno,  Bc. Filip Klembara, študent 5. ročníka FIT VUT Brno a Lukáš Mišaga, študent 3. ročníka FIIT STU Bratislava.

      Každý z nich vysvetlil spôsob, možnosti, prednosti a  náročnosť štúdia na jeho fakulte.

      Z  úst absolventov opakovane zaznievala výzva k pracovitosti, schopnosti racionálne zvoliť svoj time managment a k systematickej príprave v rámci štúdia.

      Nezodpovedané nezostali ani otázky o ubytovaní, stravovaní, trávení voľného času alebo práci popri štúdiu na VŠ. Nechýbali otázky o možnostiach prijatia,  náročnosti predmetov v prvom ročníku, o pripravenosti našich žiakov na štúdium informatiky.

      Veríme, že jednotlivé besedy pomohli našim žiakom pri voľbe  správnej vysokej školy a rady, ktoré od našich absolventov dostali, využijú vo svoj prospech.

    • Workshop „Varíme po francúzsky“
     • Workshop „Varíme po francúzsky“

     • Myslíte si, že v škole sa len vzdeláva? V našom gymnáziu to vôbec nie je tak.

      Žiaci 4.B triedy, milovníci dobrého jedla, a hlavne francúzštiny, o tom vedia viac.  Dňa 16.septembra 2019 si vyučovanie spríjemnili varením tradičných francúzskych jedál pod vedením pána Thomas Laurent, riaditeľa Alliance Française v Banskej Bystrici, a vynikajúceho francúzskeho kuchára François Bouillet. Našich  štvrtákov ohúrili zaujímavými francúzskymi receptami. Študenti sa rýchlo zhostili úloh a keď každý priložil ruku k dielu, pripravili výbornú nátierku tapenade z čiernych a zelených olív. Ako hlavné jedlo sa podávali slané palacinky – les galettes, plnené špenátom a kozím syrom. Jedlá sa študentom podarilo pripraviť veľmi dobre, čo potvrdil aj šéfkuchár François Bouillet.

      Je milé a príjemné skonštatovať, že ďalšia akcia spojená s obľúbenou francúzštinou dopadla na výbornú.

    • Rozbehni sa! A zostaň v kraji....
     • Rozbehni sa! A zostaň v kraji....

     • Dňa 16. 9. 2019 sa na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnila prezentácia najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka  programu Rozbehni sa! A zostaň v kraji...., do ktorého sa zapojilo viac ako 800 mladých ľudí z 38 škôl.

       Cieľom programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri realizácii ich podnikateľských zámerov. Mentori a garant projektu Juraj Kováč vybrali 18 nápadov, ktoré zaradili do tzv. „podnikateľského inkubátora“ a spomedzi nich bolo vybratých 6 najúspešnejších(napr. výroba exkluzívneho dreveného bicykla, kreatívnej sady pre deti, ekoprogramu pre obce, výroby 100% ovocných džemov či antibakteriálnej sady...).

      Jedným z nich bol aj podnikateľský zámer Mateja Kuku, študenta 4. C triedy nášho gymnázia, návrh revitalizácie priestoru a komunitného sadenia stromov. Matej sa zapojil do projektu počas prázdnin a v relatívne krátkom čase dokázal spracovať zaujímavý podnikateľský zámer a prostredníctvom webovej stránky otestovať jeho životaschopnosť. Porota posudzovala hlavne realizačnú stránku projektov a vybrala nakoniec 2, pri ktorých už ich autori mali aj prototypy (drevený bicykel a kreatívna sada pre deti). Víťazom však boli všetky projekty, ktoré sa dostali do užšieho finále a veríme, že skúsenosti, ktoré aj Matej získal, ho posunú ďalej v jeho profesionálnom raste.

      Tešíme sa, že Matej šíri dobré meno GĽŠ vo Zvolene.

    • Letný pohybový kurz
     • Letný pohybový kurz

     • V dňoch 2. - 6. septembra 2019 absolvovalo 30 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie.

      Cieľom kurzu bolo navštíviť a spoznať známe a  zaujímavé turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Bešeňová.

    • Triedne schôdze RRZ
     • Triedne schôdze RRZ

     • Triedne schôdze Rady rodičovských združení (RRZ)

                    sa uskutočnia v utorok 17. 9. 2019

       

          Harmonogram

         16. 30 – 17. 00 hod. 

            spoločné stretnutie rodičov 1. ročníka a prímy v školskej jedálni

         17. 00 hod.                 

             triedne schôdze RRZ

                      

                 Program spoločného stretnutia 1. ročníka a prímy

      1. Predstavenie vedenia školy, triednych učiteľov 1. ročníka a prímy
      2. Harmonogram plánovaných podujatí a akcií 
      3. Plánované kurzy, informácie o učebniciach
      4. Informácie k 100. výročiu založenia Gymnázia vo Zvolene
      5. Informácie predsedu RRZ       
    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pozývame Vás na výstavu fotografií, ktorá sa uskutoční v priestoroch zvolenskej Starej radnice v dňoch 19. 9. až 31. 10. 2019.

    • Letný plavecký kurz
     • Letný plavecký kurz

     • Plavecký výcvik, ktorý je súčasťou letného pohybového kurzu, študenti druhého ročníka absolvovali v dňoch od 30. 8.  do 8. 9. 2019 v talianskom letovisku Martinsicuro na Palmovej riviére.

      Študenti boli ubytovaní v príjemných mobilhomoch v bezprostrednej blízkosti pláže aj plaveckého bazéna. Počas kurzu sa študenti adaptovali a orientovali v prímorskom prostredí, využívali toto prostredie na prevenciu zdravia, zdokonalenie plaveckých zručností , v záchrane topiaceho sa, v skokoch do vody a v akvabelách v bazéne aj v mori. Program bol  náročný, spojený s fyzickou záťažou. V mori plávali po skalné vlnolamy a bóju, na pláži mali každý deň rannú aerobickú rozcvičku, hrali volejbal, posilňovali a slnili sa. Večer sa poprechádzali po uličkách Martinsicuro, zatancovali si na kempingovej diskotéke, ochutnali pravú taliansku zmrzlinu a jedlá talianskej kuchyne. Počas fakultatívneho výletu navštívili najznámejšie historické pamiatky večného mesta Ríma - Koloseum, Fórum Romanum, Panteón, Vatikán, Španielske schody, Fontánu di Trevi, Námestie troch riek – Piazza Navona a iné. Niektorí navštívili lisovňu olivového oleja s ochutnávkou a videli výrobu originálnych talianskych čipiek.

      Všetci študenti boli očarení krásou Talianska, jeho koloritom a atmosférou. Domov sa vrátili oddýchnutí a spokojní.

    • Letný pohybový kurz - Donovaly
     • Letný pohybový kurz - Donovaly

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  LETNÉHO TURISTICKO–PLAVECKÉHO   KURZU

      PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH 

      V PENZIÓNE JAVORINA

      Termín: 2. 9. – 6. 9. 2019

      Počet účastníkov: 31 študentov z  II. A, B, C

      Vedúci kurzu: Mgr. Hranec Richard

      Pedagogický dozor: Mgr. Kvasnicová Alena, Mgr. Škrinár Miroslav

      Zabezpečenie služieb: zabezpečuje cestovná kancelária Čekan   mobil: 0905 610 168, 0905 409 372   

      Odchod: 9.00 hod. spred GĽŠ Zvolen 2. 9. 2019 (pondelok)

      Predpokladaný návrat:  15.00 hod. pred GĽŠ Zvolen 6. 9. 2019 (piatok)

      Stravovanie a ubytovanie: 2. 9. – 6. 9. 2019 štyri noci a plná penzia (suché obedy) na chate Javorina, začíname v pondelok večerou a končíme v piatok raňajkami plus suchý obed.

      Poistenie študentov: zabezpečí prof. Hranec

      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou. Zdokonaľovanie plaveckých zručností.  

      1. deň: 2. 9. 2019 – pondelok  GĽŠ Zvolen – obec Donovaly (ubytovanie na chate Javorina)

      • turistická trasa v trvaní 3 - 4 hodiny - chata Javorina - obec Donovaly - kopec Zvolen - Malý Zvolen - Nová Hoľa - chata Javorina
      • zabezpečená teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity, beseda o ochrane prírody)

       2. deň: 3. 9. 2019 – utorok

           - turistická trasa v trvaní 5 - 6 hodín (Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch)

           -  zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program, športové aktivity

      3. deň : 4. 9. 2019 – streda

      - plavecký výcvik v trvaní 3 - 4 hodiny

      - po návrate účelové cvičenie zamerané na prácu s mapou (topografia) a zdravotnú prípravu

      - zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

      4. deň : 5. 9. 2019 - štvrtok

      Odchod: z chaty o 7.00 hod. autobusom (zabezpečené raňajky a suchý obed)

      - turistická trasa v trvaní 5 - 7 hodín - Malá Fatra - Národná prírodná rezervácia Rozsutec

      - zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

      5. deň : 6. 9. 2019 – piatok

      Odchod: z chaty o 9.00 hod. (zabezpečené raňajky a suchý obed)

      • turistická trasa v trvaní 5 hodín  Donovaly – Šachtičky
      • predpokladaný príchod pred školu o 15.00 hod.

      Dôležité upozornenia pre študentov:

      • teplé náhradné turistické oblečenie, pršiplášť alebo nepremokavé bundy (nie dáždniky!!!)

      2 páry obuvi na turistiku  – nie tenisky, pyžamo, prezuvky na chatu, hygienické potreby,  

      plavky a uteráky, lieky ak nejaké pravidelne užívate, kartu poistenca, občiansky preukaz, môžete si priniesť  špekačky alebo iné potraviny na opekanie

      Kurz je pre všetkých študentov povinný a tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, doložia triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie. V prípade ochorenia kontaktujte vedúceho kurzu na e-mailovej adrese richard.hranec@gymzv.sk

      Vypracoval: Mgr. Hranec Richard   

    • OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA
     • OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE LETNÉHO POHYBOVÉHO

      (TURISTICKO – ŠPORTOVÉHO) KURZU PRE ŠTUDENTOV

      DENNÁ DOCHÁDZKA

      Termín: 2. 9. – 6 .9. 2019

      Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      l. deň: 2. 9. 2019 - pondelok

      Trasa: GĽŠ Zvolen - Stráže – Vyhliadka – Stráže – Tulská ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Ukončenie: Tulská ul. Zvolen cca  11.30 hod.

       

      2. deň: 3. 9. 2019 - utorok

      Trasa:  GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

       

      3. deň: 4. 9. 2019 - streda

      Trasa:  Zvolen osobná stanica – Nová Baňa (náučný chodník Zvonička) – Zvolen osob. st.

      Zraz: 6.40 hod.  Zvolen osobná stanica (vstupná hala - čakáreň pri predajni lístkov)

      Odchod: 7.00 hod.         R 832 Tajov    Zvolen – Nová Baňa

      Späť:     12.14 hod.        R 835 Tekov   Nová Baňa - Zvolen

      Ukončenie: cca 13.00 hod.  Zvolen

      Poznámka: Žiaci,  ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch  Žiar nad Hronom a Žarnovica,  môžu nastúpiť a vystúpiť  na železničnej stanici Žiar nad Hronom, Žarnovica  po predložení občianskeho preukazu  a písomného súhlasu zákonného zástupcu.

       

      4. deň: 5. 9. 2019 - štvrtok

      Športový program -  volejbal, futbal, stolný tenis, tenis, speedbadminton, bedminton, basketbal  a iné pohybové  hry.

      Zraz: 9.00 hod. v telocvični GĽS Zvolen - miesto športových hier - športové priestory školy

      Ukončenie: cca 12.00 hod.

       

      5. deň: 6.9. 2019 – piatok

      Trasa: Zimný štadión Zvolen  – Pustý hrad – Pod dráhami

      Zraz: 9.00 hod. – pred zimným štadiónom

      Ukončenie: cca 12.00 hod.  Pod dráhami

      Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť  alebo nepremokavé bundy, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď. miesto a čas ukončenia), vo štvrtok  športové oblečenie a obuv

      Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnosti žiakov.

      Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť vypracujú projekt o pridelenej téme. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. Kritéria hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV“, ktoré sú uvedené na gymzv.edupage.org).

      Za neabsolvovanie kurzu alebo jeho časti je termín odovzdania vypracovanej a vytlačenej seminárnej práce v stanovenom rozsahu dňa 27. 9. 2019. Žiaci sa oboznámia s témami prác 9. 9. 2019 v kabinete TSV.

       

    • Letný pohybový kurz - plavecký výcvik
     • Letný pohybový kurz - plavecký výcvik

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA  LETNÉHO PLAVECKÉHO VÝCVIKU 2019

      Vysielajúca škola: Gymnázium Ľ.Štúra vo Zvolene
      Názov akcie: Letný plavecko-poznávací kurz pre študentov GĽŠ ZVOLEN
      Miesto: Taliansko – Martinsicuro – kemp Duca Amedeo – mobilhome + Rím

      Termín: 30. 8. 2019 – 8. 9. 2019
      Počet študentov: 42  
      Vedúca kurzu: Mgr. I. SLANČÍKOVÁ
      Pedagogický dozor: Mgr. V. Bónová, Mgr. J. Mikovínyová, Mgr. D. Božik
      Zdravotník: MUDr. Ľ. Beňo
      Stravovanie: Zabezpečené CK  ADRIALAND 3x denne
      Ubytovanie:  Zabezpečené CK  ADRIALAND 7x v kempe  Duca Amedeo – mobilhome, Taliansko
      Doprava: zmluvná autobusová doprava CK  ADRIALAND
      Poistenie študentov: Komplexné cestovné poistenie UNION a poistenie proti insolventnosti CK
      Program a ciele kurzu :
      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prímorskom prostredí, využitie prímorského prostredia na prevenciu zdravia, zdokonalenie plaveckých zručností v plaveckom bazéne aj v mori spojené s fyzickou záťažou. Dodržiavanie bezpečnosti pohybu pri vode.
      Spoznávanie prímorských lokalít Talianska, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok Ríma.

      Program:

      1. deň: 30. 8. 2019 – piatok 

      14.30 zraz účastníkov na vlakovej stanici vo Zvolene

      15.00 odchod účastníkov z vlakovej stanice vo Zvolene do Talianska cez Rakúsko
      Vedúci dňa: p. Slančíková

      2. deň: 31. 8. 2019 – sobota 

      07.00 príchod do letoviska
      08.00 vlastné individuálne raňajky
      09.00 osobné voľno
      11.00 ubytovanie
      12.00 vlastný individuálny obed
      13.00 odpočinok
      14.00 nástup na bazén, rozdelenie do plaveckých družstiev, rozplávanie
      16.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 prednáška o zdravotných rizikách pri mori 
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p.Božik

      3. deň: 1. 9. 2019 – nedeľa

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera

      19.00 večerný nástup
      20.00 prechádzka po prímorskej promenáde Martinsicuro  
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Bónová

      4. deň: 2. 9. 2019  – pondelok

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži

      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 prednáška o plaveckých štýloch
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Mikovínyová

      5. deň: 3. 9. 2019  – utorok

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 Účelové cvičenie pre študentov 2.ročníka – vychádzka po okolí
      14.00 obed
      15.00 odpočinok
      16.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 spoločenský večer
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Slančíková

      6. deň: 4. 9. 2019  – streda

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera
      19.00 návšteva historického centra mesta  
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Božik

      7. deň: 5. 9. 2019  - štvrtok

      05.00 budíček
      05.30 odchod autobusom na fakultatívny poznávací zájazd do Ríma so sprievodcom
      17.00 návrat z Ríma, pobyt na pláži
      18.00 večera
      19.00 osobné voľno  
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Bónová

      8. deň: 6. 9. 2019  - piatok

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera
      19.00 balenie osobnej batožiny

      20.00 upratovanie, príprava na odchod
      22.00 osobné voľno
      Vedúci dňa: p. Mokovínyová

       9. deň: 7. 9. 2019  - sobota

      07.30 budíček
      08.00 raňajky

      09.00 upratovanie, odubytovanie sa z mobilhomu
      11.00 vyhodnotenie plaveckého výcviku na bazéne
      13.00 vlastný individuálny obed
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      16.00 osobné voľno

      17.00 odchod z kempu Duca Amedeo autobusom domov
      Vedúci dňa: p. Slančíková

      10. deň: 8. 9. 2019  - nedeľa

      08.00 orientačný čas príchodu na územie SR

      10.00 orientačný čas príchodu do Zvolena na vlakovú stanicu
      Vedúci dňa: p. Božik

      Povinné veci k výcviku:  Osobné doklady (OP, peniaze, cca 100€, mobil, prehlásenie o zdravotnom stave). Vhodné športové oblečenie dovedna v prípade teplého počasia, 1x chladného, 1x daždivého, vhodná obuv (1x sandále,1x šlapky,1x pevná letná obuv), 1x slušné oblečenie do Ríma a na večerné prechádzky po meste. Posteľné prádlo (plachta na posteľ, obliečka na vankúš, obliečka na  paplón v mobilhome, pyžamo), malý vankúšik a dečka na cestu  autobusom. Osobné hygienické potreby (repelent, biolit, toaletný papier, sprchovací šampón, zubná kefka, pasta, uterák, osuška do sprchy, krém, hrebeň, fén, štipce na prádlo), čistiace potreby na umývanie pohárov a príborov (utierka, špongia, saponát, 1x pre mobilhome).

      3x plavky(1x plavecké do bazéna, plavecká čiapka do bazéna, 2x do mora), krém na opaľovanie a po opaľovaní, slnečné okuliare, prikrývka hlavy chrániaca pred slnkom, osuška na pláž.

      Individuálne zobrať so sebou suchú stravu (30.8., 31.8., 7.9., 8.9.2019), nesladené nealkoholické nápoje. Ostatné dni je strava zabezpečená v kempe aj s pitným režimom. Zakázané je užívať akékoľvek nápoje a látky v rozpore so školským poriadkom. V súlade so školským poriadkom je nutné počas celého plaveckého výcviku dodržiavať program a riadiť sa pokynmi pedagógov. Program plaveckého výcviku je možné prispôsobiť a zmeniť podľa počasia a fyzických schopností študentov.

       

      Vypracovala: Mgr. Iveta Slančíková      

      Vo Zvolene 23.8.2019

       

    • Záver školského roka
     • Záver školského roka

     • Dňa 28. júna 2019 sme v našej škole slávnostne ukončili školský rok.

      Pri tejto príležitosti boli odmenení najúspešnejší študenti školy v predmetových súťažiach, olympiádach a športových podujatiach.

      Následne triedni učitelia  ocenili najlepších študentov svojich tried za prospech, dochádzku, správanie a prácu v triednom kolektíve.

      Osobitnú sladkú odmenu – tortu dostali za najlepšiu dochádzku v rámci školy triedy II.A a Príma A.

      Odmeneným gratulujeme a všetkým študentom školy prajeme pekné prázdniny.

    • A obraz mi povedal ...
     • A obraz mi povedal ...

     • Vo štvrtok 20. 6. 2019 sa v Parku zabudnutých susedov konala vernisáž výstavy prác našich žiakov. Výstava je jedným z podujatí, ktoré sa konajú pri príležitosti 100. výročia  založenia gymnázia.

      Hlavným cieľom  výstavy je priblížiť širokej verejnosti práce žiakov, ktoré boli vytvorené počas vyučovania v predmete umenie a kultúra. Ide prevažne o interpretácie diel slávnych slovenských a svetových umelcov. Práce zachytávajú diela z uhla pohľadu študentov, ich poznania skutočnosti a  posúvajú ich smerom, ktorý je im vlastný a blízky. Žiaci siahli po dielach svetových velikánov, ako sú napríklad Salvador Dalí, Pablo Picasso, Egon Shiele, Piet Mondrian, Claude Monet či Frida Kahlo, ale i po dielach slovenských maliarov, ktorým je napríklad Milan Laluha.

      Na výstave môžete vidieť tiež diela, ktoré boli inšpirované prírodou a planétou Zem. Jedna z prác stvárňuje stále aktuálnu tematiku boja proti drogám.

      Výstavu si môžete prezrieť v priebehu leta a pevne veríme, že ponúknuté diela vám prinesú estetický a umelecký zážitok.

    • Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka
     • Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka

     • Celoslovenská súťaž dobrovoľných záchranárov

      Členovia zdravotníckeho krúžku sa v dňoch od 21. 6.  do 23. 6. 2019 zúčastnili celoslovenskej súťaže dobrovoľných záchranárov - XXVII. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka v Poprade.

      Naši záchranári, na čele s kapitánkou Adrianou Kuchárikovou a členmi Luciou Krahulcovou, Michalom Kretom, Marekom Výbohom a Miriamou Bilčíkovou, si v silnej konkurencii družstiev otestovali svoje schopnosti na 8 súťažných stanovištiach. Išlo o prvú pomoc  pri autonehode, kde bolo nutné 9 zranených rozdeliť podľa techniky triáž, nechýbali zranení podgurážení  futbaloví fanúšikovia,  kolaps na oslave alebo záchrana kosca, ktorý si odťal ruku a bolo potrebné volať aj   vrtuľník. Zdravotníci zachraňovali tiež anglicky hovoriacich cudzincov, pri ktorých si preverili svoje jazykové znalosti  z oblasti medicíny. Všetci ukázali  svoju vytrvalosť  a fyzickú zdatnosť v 5 - minútovej KPR dospelého, adolescenta a dieťaťa do veku jedného mesiaca.

      Aj napriek nepriaznivému počasiu, silnej konkurencii študentov medicíny a záchranárstva sa z 28 tímov umiestnili naši záchranári na skvelom 4.mieste. Srdečne im gratulujeme  a ďakujeme, že sa vo svojom voľnom čase venujú aj postupom prvej pomoci pri záchrane ľudského života.

    • Francúzsko 2019
     • Francúzsko 2019

     • Francúzsko - krajina lásky, romantiky a snov. Žiaci nášho gymnázia mali možnosť vychutnať si výnimočnú atmosféru tejto krajiny a prežiť v nej nezabudnuteľné chvíle. Spoznali  najkrajšie miesta a pamiatky, ktoré vám môže krajina ponúknuť. Prvý deň začal prehliadkou Paríža. Prešli sme sa v Latinskej štvrti, uvideli sme zblízka krásnu, ale požiarom zničenú katedrálu Notre Dame, nahliadli sme tiež do múzea Louvre s nezabudnuteľnou Monou Lízou a prehliadku sme ukončili v Invalidovni, kde je pochovaný Napoleon.

      Potom sme sa premiestnili do Normandie a Bretónska, kde sme videli aj inú stranu Francúzska: mestečko Avranches, opátstvo Le Mont Saint Michel a korzárske mesto Saint  Malo. Tretí deň  sme navštívili zámok Versailles a vyvrcholením výletu bol v posledný deň pohľad z vrchu Eiffelovej veže a romantická plavba po rieke Seina.

      Študenti si odniesli do svojich domovov veľa zážitkov, ktoré si uchovajú vo svojom srdci.

    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Študent II.A triedy Viliam Glézl už druhý rok reprezentuje našu školu v súťaži SOČ.V tomto školskom roku si vybral tému, ktorá úzko súvisí s rizikami a zdravotnými ohrozeniami mladej generácie, Hodnotenie kardiometabolického rizika u adolescentov. Venoval sa problematike alkoholizmu, fajčenia a škodlivosti energetických nápojov na ľudský organizmus. Súčasťou práce bola  aj  petícia za obmedzenie predaja energetických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

      Celoslovenskom kole SOČ sa mu podarilo úspešne obhájiť svoju prácu a získať 1. miesto v odbore Zdravotníctvo a farmakológia. Na základe dosiahnutého úspechu bola jeho práca zaradená medzi 3 z celej republiky, ktoré postúpili do 41. ročníka SOČ v  Českej republike.  V dňoch 14. 6 – 16. 6. 2019 úspešne prezentoval v ČR nielen sám seba, ale aj Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 

      Srdečne mu gratulujeme!