• Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Krajské kolo Olympiády v RUJ sa konalo 21. 3. 2022 v Centre voľného času Junior v Banskej Bystrici. Študenti najprv absolvovali online písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. Naši žiaci získali veľmi cenné umiestnenia, za ktoré im ďakujeme a blahoželáme k získaným výsledkom v Krajskom kole Olympiády v RUJ.

      Umiestnenie študentov je nasledovné:
      Kategória  A3 

      1. miesto - Samčuk Maxim (SX A)
       

      Kategória B1

      2. miesto -  Ignacik Maxim  (II. C) 


      Kategória B2
      3. miesto -  Dubajová Janka  (III. C)

      Maxim Samčuk postupuje do Celoslovenského kola  v ORUJ. Držíme mu palce a prajeme, aby vybojoval pre našu školu čo najlepšie umiestnenie.
       

    • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – IV. kategória

      24. marca 2022 sa v Obradnej sieni  Zvolenského zámku konalo regionálne kolo súťaže v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín vo IV. kategórii. Našu školu reprezentovali 3 študentky a získali aj „pódiové“ umiestnenie.

      Umiestnenie:

      IV. kategória – próza: Barbora Eliášová, I. A – 2. miesto

      IV. kategória – próza: Nina Václavíková, II. A – 3. miesto

      IV. kategória – poézia: Nina Machalová, II. A – 3. miesto

       

      Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – II. a III. kategória

       

      25.3. 2022 sa postupujúce žiačky z okresného kola zúčastnili regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Opäť predviedli fantastické výkony a všetky tri postúpili do krajského kola. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce.

      Umiestnenie:

      II. kategóia - próza: Miška Rusnáková, PR A - 1. miesto

      III. kategória - poézia: Dominika Nociarová, KV A - 2. miesto

      III. kategória - próza: Hanka Gavliaková, KV A - 1. miesto

       

    • Matboj
     • Matboj

     • Dňa 17. 2. 2022 sa v našej škole uskutočnila celoslovenská Matematická súťaž pre 4-členné tímy - Matboj. Súťaž je určená pre nižšie ročníky osemročného štúdia. Spája riešenie úloh so strategickou hrou. Do súťaže sa zapojili tímy zo SE A a TE A.

      TE A reprezentovali žiačky : T. Mažáryová, L. Samolejová, M. Vidová, T. Šabatová v kategórii 8.

      SE A reprezentovali žiaci: Ž. Gál, Š. Timko, A. Sliacky . V kategórii 7 sa umiestnili na 4. mieste.

      Súťažiacim gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach.

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Matematická olympiáda (skratka MO) je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v riešení rôznych matematických úloh. Hodnotí sa v nej dôkaz nielen výsledok. V školskom roku 2021/2022 sa koná už 71. ročník Matematickej olympiády, do ktorého sa v kategóriách Z6, Z7 a Z8 zapojili aj žiaci našej školy.

      Úspešní riešitelia v školskom kole MO sú:

      V kategórii Z6 (PR A)

      Ema Kubincová

      Michaela Rusnáková

      Nela Kleščová

      Tianhao Yang

      V kategórii Z7 (SE A)

      Šimon Timko

      Adrián Sliacky

      V kategórii Z8 (TE A)

      Tobias Michálek

      Žiakom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri riešení  úloh v okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 12. 4. 2022.

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Dňa 18.3. 2022 sa ako každý rok uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický náboj. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde o mechanickú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, riešenie úloh si vyžaduje istú dávku invencie a dôvtipu.

      Tento rok našu školu reprezentovali tri tímy.

      1. Zuzana Harbutová, Daniela Pápežová, Andrea Šuleková, Hugo Gál, Matej Výboh (všetci z KI A)
      2. Peter Paľuš, David Kamenský, Richard Melaga, Filip Schmidt, Timotej Stankovič (všetci z I.B)
      3. Michal Výboh, Peter Hriň, Michal Kminiak, Benjamín Androvič, Marek Pivka (všetci zo SX A)

      V celoslovenskom rebríčku sa KI A a SX A delí o 30. miesto.

      Súťažiacim srdečne gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

       

    • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Po dvoch pandemických rokoch naše žiačky reprezentovali školu v okresnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy.  Súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala prezenčne 23. 3. 2022 v CVČ-Domino vo Zvolene.  Všetky tri súťažiace boli úspešné a postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 25. 3. 2022. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu, srdečne blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole.

      Umiestnenie:

      II. kategória - próza: Miška Rusnáková, PR A - 3. miesto

      III. kategória - próza: Hanka Gavliaková, KV A - 2. miesto

      III. kategória - poézia: Dominika Nociarová, KV A - 2. miesto

    • Vedecké dielne – Onkológia 2022
     • Vedecké dielne – Onkológia 2022

     • Už po jedenásty raz Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s doktorandmi a zamestnancami Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV realizujú cyklus edukačno-popularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia. Vyjadrujú tak svoju podporu globálnemu hnutiu Svetový deň proti rakovine, ktoré je v roku 2022 a nasledujúcich dvoch rokoch 2023 a 2024 zastrešené motivačným heslom #CloseTheCareGap – Starostlivosť patrí všetkým. Potešilo nás, že po dvojročnej prestávke sme sa mohli opäť oboznámiť s prácou mladých vedcov. Ukázali nám, že na Slovensku je možné robiť výskum.

      Dňa 2.3. 2022 sa  študenti nášho gymnázia v  online priestore dozvedeli o možnostiach skorej diagnostiky, o príčinách a mechanizmoch premeny normálnych buniek na nádorové, o potrebe prevencie na všetkých jej stupňoch. Od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti a nezdravému jedlu až po potrebu a význam preventívnych prehliadok, zvládania stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Následná priama diskusia s prednášajúcimi priniesla odpovede na všetky otázky študentov a vyučujúcich.

      Podujatie Vedecká dielne - Onkológia VDO2022 je ohraničené dvomi termínmi: Svetovým dňom proti rakovine (4. 2.  2022) a Dňom výskumu rakoviny (7. 3. 2022).

       

       

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2021 - 2022 50. ročník
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2021 - 2022 50. ročník

     • Školského  kola 50. ročníka GO  sa zúčastnilo 31 študentov.

      Kategória A – 7 študentov, kategória B – 3 študenti so svojimi prácami, test kategórie Z riešilo 21 študentov.

      Vyhodnotenie:

      Kat. A 

      1. miesto                   Hugo Gál (KI A) – postup do  krajského kola

      2. miesto                   Ema Puškárová  (IV.B)

      3. miesto                   Ema Gombalová (IV.C)

      Kat. B

      3. miesto                   Alexandra Poliačiková ( IV.A)

      1. a  2. miesto nebolo udelené

      Kat. Z 

      1. miesto                   Hvodlíková M. (IV.B)          Puškárová E. (IV.B)               Hugo Gál (KI A)

      2. miesto                   Salanci V. (I.B)                   Poliačiková A. ( IV.A)

      3. miesto                   Čabalová E. (IV.C)

      Do krajského kola postúpili okrem ocenených  ešte študenti – Ľupták P. (IV.B),  Gombalová E (IV.C), Kret M., Krnáč D., Szudorová Z. (všetci traja z II.B).

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.    

      Korešpondenčný seminár GEOKOS vyhlásila Prírodovedecká fakulta UK, katedra humánnej geografie pre študentov z celého Slovenska. Tento ročník má 2 kolá, zatiaľ skončilo 1. kolo. Z našej školy úlohu riešilo úspešne celkom 8 študentov. Sme zatiaľ jediným zástupcom z kraja.          

      Najlepšie  vyriešili  úlohy  Andrej Velič a Kristínka Hanesová  (obidvaja z III.B).

       

    • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!
     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!

     • Žiaci GĽŠ vo Zvolene v spolupráci s Občianskym združením OKO organizujú zbierku pre ľudí v núdzi na Ukrajine. Každé ráno v čase od 7.30 hod. do 8.00 hod. môžete povereným žiakom pri vstupe do školy odovzdať svoj príspevok.

      Veľmi pekne ďakujeme za každú Vašu pomoc. 

       

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 16. 2. 2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali  6 žiaci v 4 rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo veľmi dobre a preukázali výborné vedomosti a komunikačné zručnosti.

      Víťazom krajského kola v kategórii 1A sa stal Lukáš Bielik (PR A) a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. - 22. 3. 2022.

      Lukášovi Bielikovi  gratulujeme a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

       

    • ENGLISH WEEK 2022
     • ENGLISH WEEK 2022

     • V týždni od 14. - 18. 2.  2022 sa vybraní žiaci Sekundy A zúčastnili projektu nazvaného English Week - vyučovanie pod vedením amerického lektora Raya. Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku.

      Žiaci boli s týmto týždňom veľmi spokojní. Odnášajú si z neho nové vedomosti, skúsenosti a pekné zážitky.

    • Be Safe Net - súťaž prírodných a technologických ohrození v anglickom jazyku
     • Be Safe Net - súťaž prírodných a technologických ohrození v anglickom jazyku

     • Dňa 18. 2. 2022 sa vybraní žiaci Prímy až 2. ročníka zúčastnili súťaže prírodných a technologických ohrození v anglickom jazyku. Pridali sa tak k ďalším viac ako 200 tímom zo 120 škôl z 11 rôznych krajín. Výsledky budú známe koncom marca.

      Našim žiakom držíme palce, aby sa umiestnili čo najlepšie

    • KOMPARO
     • KOMPARO

     • Žiaci triedy Kvarty A sa dobrovoľne zapojili do testovania žiakov 9. ročníka a kvarty osemročných gymnázií v projekte KOMPARO. Testovanie sa konalo dňa 11. 11. 2021.

      Výsledkami našich žiakov v matematike a slovenskom jazyku a literatúre sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

    • DOD 17. 2. 2022 8-ročná forma
     • DOD 17. 2. 2022 8-ročná forma

     • Pridaj sa k nám v školskom roku 2022/2023 a zaraď sa medzi našich úspešných študentov 8-ročnej formy štúdia! Dňa 17. 2. 2022 v čase 16.00 - 18.00 hod. sa uskutoční online DOD pre 8-ročnú formu štúdia prostredníctvom našej Facebookovej stránky (https://fb.me/e/1ykw0yHDd).

      Na online DOD získaš základné informácie o fungovaní školy prostredníctvom našich vyučujúcich, prehľad o aktivitách, ktoré škola organizuje a základné informácie o prijímacom konaní. 

      Ak máš otázky, v uvedenom čase môžeš napísať správu do chatu pod podujatím, na ktorú Ti veľmi radi zodpovieme.

      Pozrite si naše video k DOD 2022

    • DOD 16. 2. 2022 4-ročná forma
     • DOD 16. 2. 2022 4-ročná forma

     • Pridaj sa k nám v školskom  roku 2022/2023 a zaraď sa medzi našich úspešných študentov 4-ročnej formy štúdia! Dňa 16. 2. 2022 v čase 16.00 - 18.00 hod. sa uskutoční online DOD pre 4-ročnú formu štúdia prostredníctvom našej Facebookovej stránky (https://fb.me/e/1tvQ7KkSk).

      Na online DOD získaš základné informácie o fungovaní školy prostredníctvom našich vyučujúcich, prehľad o aktivitách, ktoré škola organizuje a základné informácie o prijímacom konaní. 

      Ak máš otázky, v uvedenom čase môžeš napísať správu do chatu pod podujatím, na ktorú Ti veľmi radi zodpovieme.

      Pozrite si naše video k DOD 2022

    • Valentín
     • Valentín

     • Dňa 14. 2. 2022 sme v našej škole oslavovali každoročný sviatok - Deň svätého Valentína.

      Možnosť urobiť niekomu radosť  valentínkou mali žiaci už od 11. 2. 2022. O doručenie valentínskej pošty sa postarali členovia Školskej Študentskej Rady 14. 2. v priebehu celého dňa. Čakanie na valentínky si žiaci spríjemňovali v našom fotokútiku.

      ŠŠR ďakuje všetkým, ktorí sa do tejto milej aktivity zapojili. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami pri inej zaujímavej akcii.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 11. 2. 20022 sa konalo online krajské kolo OSJL. Našu školu reprezentovali Emma Kucejová (III.C) a Katarína Kocúrová (II.B).

      Katka sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoslovenského kola. Držíme jej palce a želáme úspech!

       

    • Online burza stredných škôl
     • Online burza stredných škôl

     • Pozývame Vás na vôbec prvú online Burzu stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá  bude od stredy 9. februára realizovať počas dvoch týždňov kde sa postupne predstaví viac ako 80 škôl formou video-vizitky i živého video-rozhovoru so záujemcami o štúdium.

      Burza sa bude konať v online priestore, na YouTube kanáli Idem na strednú.

      https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA

      Prebiehať bude v pracovných dňoch od stredy 9. februára do piatku 18. februára vždy v čase od 15:30 do 18:00

      Každý deň sa predstavia školy cez video-vizitkou a záujemcovia budú mať možnosť spojiť sa so zástupcami škôl aj prostredníctvom živého video-rozhovoru prostredníctvom platforiem Zoom, Google Meet, alebo Teams. Presný rozpis bude zverejnený na webe www.idemnastrednu.sk aj na Facebooku.

       

      Tlačová správa BBSK

      Blog | Idem na strednu

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • Vo štvrtok 9. 12. 2021 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia zadané úlohy. Tento rok sa konal už 42. ročník tejto súťaže. Každý rok žiaci riešia 15 úloh.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Alan Švec

      2. miesto: Lukáš Bielik , Tianhao Yang

      3. miesto: Matej Galajda

       

      Kategória P7 (SE A)

      1. miesto: Peter Lešo

      2. miesto: Milan Bogár

      3. miesto: Šimon Timko

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Michal Badinka

      2. miesto: Samuel Gajdoš

      3. miesto: Šimon Janiga

       

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať 30. 3. 2022.

       

       

    • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny Ag samotest
     • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny Ag samotest

     • POVINNOSTI RODIČA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

      V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma a rodič/zákonný zástupca je povinný:

      • bezodkladne oznámiť škole (triednemu učiteľovi), že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,
      • telefonicky kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý stanoví ďalší postup a v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

      POVINNOSTI ŠKOLY

      • pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole,
      • informovať rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

      AKO FUNGUJE TRIEDA, V KTOREJ MAL ŽIAK POZITÍVNY AG SAMOTEST?

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ide do 5-dňovej karantény – nemôže ísť do školy (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19).

      DĹŽKA KARANTÉNY

      Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov.

      V prípade výskytu klinických príznakov rozhoduje o ukončení karantény všeobecný lekár pre deti a dorast.

      Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.  Nosenie respirátora odporúčame aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Respirátor je možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom.

       

      DĹŽKA IZOLÁCIE ŽIAKA POZITÍVNE TESTOVANÉHO AG SAMOTESTOM

      Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

      • dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár.

      Po ukončení izolácie tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame počas tohto času aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu napriek tomu, že na základe vyhlášky ÚVZ je možné nahradiť ho rúškom. Zároveň odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi z iných tried a mimovyučovacie aktivity.

      OSOBY S VÝNIMKOU Z KARANTÉNY

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),
      • kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      ČO JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ PRI NÁVRATE ŽIAKA DO ŠKOLY

      • Ak žiak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane):
      • ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča,
      • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      • Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú):
      • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,
      • potvrdenie od lekára.

      Pred návratom do školy odporúčame vykonať Ag samotest.