• Kritickým myslením proti diskriminácii
     • Kritickým myslením proti diskriminácii

     • Škola zážitkov Harvart ponúkla 14. apríla 2021 našim kvintánom audiovizuálnu prednášku s názvom Kritickým myslením proti diskriminácii. Prednáška sa konala v rámci dopytovo-orientovaného projektu, ktorý je hradený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

      Dynamická prednáška bola presýtená zaujímavými reklamnými spotmi, virálnymi videami, ukážkami zo seriálov a filmov, ktoré hmatateľne hovorili o stereotypoch a predsudkoch vo vnímaní žien a mužov v spoločnosti. Ďalšími zaujímavými témami bol mýtus krásy, toxická maskulinita, feminizmus a rodový mzdový rozdiel.

      Takýto druh prednášky je osvedčeným nástrojom neformálneho vzdelávania študentov SŠ a zodpovedá súčasnému trendu života mladých ľudí. Využíva ich schopnosť veľmi rýchlo prijímať veľké množstvo informácií a podnetov naraz. Hoci bola prednáška plná emócií, ponúkla študentom veľa racionálnych argumentov na kritické vnímanie diskriminácie v spoločnosti.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • V dňoch 12. – 13. 4. 2021 sa dištančnou formou konalo celoštátne kolo Chemickej olympiády v kategórii A. Našu školu úspešne reprezentoval Martin Nôta (IV.D), ktorý obsadil 18. miesto a je úspešným riešiteľom.

      Martinovi k tomuto úspechu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 29. 3. 2021 sa konalo online formou Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

      Našu školu reprezentovali traja študenti, ktorí získali nasledovné umiestnenie:

      Peter Viliam Milanský ( KVA) obsadil 3. miesto v kategórii 1B

      Maxim Samčuk ( KI A) získal 3. miesto v kategórii 2A

      Sára Piatrová ( IV.B) sa umiestnila na 2. mieste v kategórii 2B

      Študentom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategóriách A, B, C a E.

      Umiestnenie našich žiakov je nasledovné:

      V kategórii A sa Jaroslav Vilhanček (II.A) umiestnil na 2. mieste a postupuje do celoštátneho kola.

      V kategórii B sa Patrícia Kohútová (II.A) umiestnila na 3. mieste a je úspešnou riešiteľkou.

      V kategórii C  je úspešnou riešiteľkou Zuzana Harbutová (KV A).  Len o vlások jej uniklo 1. miesto a postup do celoštátneho kola.

      V kategórii E sa Tobias Michálek (SE A) umiestnil na 6. mieste a je úspešným riešiteľom.

      Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za  reprezentáciu školy. J.Vilhančekovi držíme palce v celoštátnom kole.

       

    • Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku
     • Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     • Celoslovenské kolo  Olympiády z ruského jazyka prebehlo v online forme 8. -  9. apríla 2021.  

      Našu školu reprezentovali dvaja študenti. Pekné ôsme miesto v kategórii B2 získala Anna Klányiová ( IV. C) a v kategórii A3 Maxim Samčuk (KI A) vybojoval krásne druhé miesto. Obidvaja uspeli v silnej konkurencii.

      K peknému umiestneniu im  blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • Krajské kolo Geografickej olympiády
     • Krajské kolo Geografickej olympiády

     •  

      26. marca 2021 súťažilo v krajskom kole GO v kategórii Z  - 44  našich študentov, v kategórii A  - 5 študentiek a 1 študentka v kategórii B.

      Umiestnenie je nasledovné:

      V kategórii Z sú 11 úspešní riešitelia. Z nich najlepší bol Martin Nôta (IV.D) - obsadil pekné 5.miesto, len krok ho delil od  postupu do celoslovenského kola.

      V kategórii a B boli všetky dievčatá úspešné riešiteľky.                                         

      3. miesto získala v kategórii B  Hanka Krúdyová (II.B) a v kategórii A Katka Dvorščíková (II.C).

      V celoslovenskom kole nás bude zastupovať  Zuzka Trulíková (II.C), ktorá vyhrala kategóriu A.

      Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

      Zuzke Trulíkovej držíme palce v  celoslovenskom kole GO.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     •  

      Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou - online konferencia.

      Nesmierne nás teší 1. miesto žiaka Petra Stáhla (III.A). Súťažil s prácou Návrh a konštrukcia gitarového predzosilňovača. Školiteľkou bola Mgr. Beatrix Prokajová. Umiestnenie mu zaručuje postup do celoštátneho kola SOČ, ktorého organizátorom je KCVČ Trenčín.

      Petrovi  gratulujeme a prajeme mu veľa šťastia v celoštátnom kole.

    • Krajské kolá Biologickej olympiády
     • Krajské kolá Biologickej olympiády

     • V termíne 10. - 11. 3. 2021 sa uskutočnili  online formou krajské kolá Biologickej olympiády kategórie A a B, teoreticko-praktická časť.  Súťažilo v nich spolu 214 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Naše gymnázium reprezentovali štyria žiaci.

      Matej Mazúch (III.A ) obsadil 3. miesto v kategórii A. 

      Laura Bakšová (KI A) získala pekné 4. miesto a v kategórii B sa stala  úspešnou riešiteľkou.

      Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme, že sa aj v sťažených podmienkach zapojili do olympiády a študentom, ktorí sa umiestnili na popredných miestach, srdečne  blahoželáme.   
       

    • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     • V piatok 12. 3. 2021 prebehlo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku online formou. Našu školu výborne reprezentovali štyria študenti. Prvé miesto v kategórii B2 si vybojovala Anna Klányiová ( IV. C)  a v kategórii A3 Maxim Samčuk (KI A) . Obidvaja postupujú do celoslovenského kola, ktoré bude prebiehať 8. 4. 2021  online formou. Víťazom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole.

      K peknému umiestneniu v krajskom kole blahoželáme a tiež ďakujeme za účasť aj ostatným študentom.

      Umiestnenie študentov je nasledovné:

      A3  Maxim Samčuk    KIA           1. miesto

      B1  Tomáš Blaško       II. B          4. miesto

      B2   Anna Klányiová   IV. C          1. miesto

      B3  Yevhenii Vozniuk  KIA            2. miesto

       

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Dňa 5. 3. 2021 študent Peter Stáhl (III.A) prezentoval svoju prácu SOČ v rámci školského kola na tému Návrh a konštrukcia gitarového predzosilňovača. Konzultantkou jeho práce je  Mgr. B. Prokajová. S touto prácou  bude Peter reprezentovať našu školu na Krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutoční dňa 26. 3. 2021.

      Držíme mu palce, aby námaha, ktorú vynaložil pri práci, bola odmenená úspechom.

    • FAKE NEWS
     • FAKE NEWS

     • Dňa 15.3.2021 sa žiaci 3.C triedy, ktorí boli zapojení v projekte EPAS, zúčastnili online prednášky spojenej s kvízom a diskusiou o šírení dezinformácií na internete. Projekt  realizovala kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Diskusia prebiehala od 10.00 do 12.00 hod. a poskytla študentom informácie:  ako sa orientovať v množstve správ na internete,  ako sa uistiť, či to, čo je prezentované ako „zaručená pravda“, je aj pravda naozaj.

      Diskusia bola pre študentov prínosom a podnetom ku kritickému mysleniu v prístupe k publikovaným  informáciám na internete. Pozvaní hostia prezentovali vlastné skúsenosti so šírením dezinformácií a ich dopade na profesionálny a súkromný život.

      Z reakcií študentov:

      • Pochopil som, že nie každé info na nete je spoľahlivé a naučil som sa overiť si zdroj informácií.
      • Bola som prekvapená, koľko zla v živote človeka môže spôsobiť nepravdivá informácia zverejnená na  internete.
      • Porozumela som výrazom, ktoré sa  týkajú nespoľahlivých a zavádzajúcich informácií, ako sú hoax a konšpiračná teória.
      • Zistenie, že v našej krajine je až 56% ľudí schopných uveriť konšpiráciám a hoaxom bolo pre mňa šokujúce.
    • Willie O 'Ree
     • Willie O 'Ree

     • Tak, ako každý rok, si Spojené štáty americké počas mesiaca február pripomínajú históriu afroamerickej komunity. Boj proti rasizmu a diskriminácii v športe je stále aktuálna téma. Tento rok sa do centra pozornosti dostal životný príbeh Willieho, ktorý ilustruje prekážky, s akými sa afroamerická komunita musí vyrovnávať dodnes. 

      Ambasáda USA v Bratislave pre stredné školy pripravila špeciálne aktivity, ktoré ilustrujú významný prínos Afroameričana Willie O 'Ree. Ako prvý Afroameričan odohral v Národnej hokejovej lige 45 zápasov. 

      Študenti tretieho a štvrtého ročníka GĽŠ sa zúčastnili aktivít, ktoré boli prínosné nielen z pohľadu výučby anglického jazyka a kultúry, ale aj z pohľadu medzinárodných vzťahov a akceptovania rôznorodosti.

      Na seminároch ANJ študenti virtuálne pozerali film "WILLIE", dokument o prvom afroamerickom hokejistovi v NHL. V utorok 23. februára sa v mimovyučovacom čase zúčastnili medzinárodnej online diskusie o rovnosti, spravodlivosti a inklúzii v športe. K Willie  O'Ree sa pripojili aj ďalší hostia: tvorcovia filmu a prvá Afroameričanka, ktorá hrala v Národnej hokejovej lige žien a aktuálne pracuje ako hľadačka talentov pre hokejový klub  “LA Kings”. Panel moderoval Anson Carter, bývalý hráč kanadského národného tímu a hokejový analytik pre “NBC Sports”.

      Z hodnotenia študentov je zjavné, že aj napriek súčasnej náročnej situácii sa vedia nadchnúť pre nové aktivity aj po vyučovaní, v čase svojho osobného voľna.

      Takto vyjadrili názor na film a diskusiu niektorí z nich:

      Lenka – pútavý, zaujímavý, so silnou myšlienkou

      Jakub – zaujímavý s veľmi pekným koncom

      Laura – inšpiratívny s veľkým posolstvom

      Dominika – emocionálny, realistický

      Marko – veľmi pôsobivý

      Dominika – veľmi dobre vykresľujúci vzor osobnosti

      Anita – silný a emocionálne pôsobivý

       

    • Matematická súťaž KLOKAN
     • Matematická súťaž KLOKAN

     • Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.

      Rovnaké úlohy ako Ty budú riešiť milióny žiakov na celej zemeguli.

       Ak budú školy otvorené, bude súťaž prebiehať v škole. Ak nie, pripojíš sa z domu online.

      Klokaníme 19. – 23. apríla 2021.

      Prihlásiť sa môžeš u p. Hobzovej( učiteľka matematiky, na jej školský mail) alebo vyplniť Prihlášku žiaka na stránke súťaže.  Kód školy: 64308

      Po prihlásení Ti budú zaslané mailom údaje na zaplatenie štartovného a súťažný kód. Štartovné si hradí podľa pokynov každý súťažiaci sám.

      Po súťaži môžeš  získať diplom, darček, a ak budeš úspešný, tak aj peknú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobilný telefón.

      Prihlás sa do 14. marca 2021. Štartovné je 4 € na žiaka.

      Už teraz môžu žiaci na stránke https://matematickyklokan.sk riešiť vlaňajšie úlohy aj aktuálnu hravú Úlohu na každý deň.  

    • Školské kolo Geografickej olympiády
     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Školské kolo prebiehalo v kategóriách A, B (vypracovanie práce na zadanú tému) a kategórii Z (online test v rámci celého Slovenska).

      Do školského kola sa zapojilo v kategórii A 17 študentov a v kategórii B  8 študentov.

      V kategórii Z riešilo test 51 študentov (max. počet bodov bol 30).

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Kategória A:    1. miesto – M. Očenášová(II.B),  Z. Trulíková (II.C)

                              2. miesto –  S. Šufliarska (II.B), K. Dvorščíková (II.C)         

                              3. miesto –  K. Hanesová (II.B)

      Kategória B:    1. miesto – H. Krúdyová (II.B)

                              2. miesto – neudelené

                              3. miesto – P. Suchá (II.B), P. Záchenský  (II.C)

      Do krajského kola v kategóriách A a B postupuje 6 študentov (M. Očenášová, Z. Trulíková,  S. Šufliarska, K. Dvorščíková, K. Hanesová , H. Krúdyová).

      Kategória Z:   

      1. miesto – Z. Kováč ( PRA ) (30b)

      2. miestoM. Nôta ( IV.D ), S. Šulek (4.B), S. Šuleková (3.C) (29b)

      3. miestoP. Jombík (2.A), B. Balková, V. Hamariková, S. Ilončiaková (III.A)  (28b)

      Do krajského kola v kategórii Z postupuje 44 študentov so ziskom aspoň 20 bodov.

      Víťazom blahoželáme a želáme úspech v krajskom kole.

    • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

     • Vzhľadom na súčasnú situáciu v našej spoločnosti sa krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku konalo vo virtuálnom priestore. V piatok 12. februára 2021 ju pripravilo Junior centrum v Banskej Bystrici. Online nás reprezentovali dve študentky v rôznych kategóriách - Janka Dubajová (II.C) v kategórii B a Lenka Jágerská (IV.D) v kategórii A.

      Janka Dubajová sa stala víťazkou svojej kategórie a postupuje do celoštátneho kola. Lenka Jágerská nás tiež výborne reprezentovala v silnej konkurencii, aj keď sa neumiestnila na stupienku víťazov. Dievčatám ďakujeme v mene Gymnázia Ľ. Štúra za šírenie dobrého mena školy.

       

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • Školské kolo šachového turnaja GĽŠ prebiehalo v tomto školskom roku online. Od 4. 2. 2021 - 11. 2. 2021 sa do turnaja zapojilo 11 študentov. Víťazom celého turnaja sa stal Milan Rastislav Lenčo (IV.B), na 2. mieste sa umiestnil Richard Pavlík (KIA), tretí skončil Yevhenii Vozniuk (KIA ).

      V silnej chlapčenskej konkurencii sa výborne držala aj jediná študentka, ktorá sa zapojila do školského kola, Janka Sedliačiková (KVA). Spolu s chlapcami bude reprezentovať našu školu v ďalšej postupovej súťaži stredných škôl.

      Všetkým gratulujeme a ďakujeme za účasť v pradávnej magickej a logickej hre, ktorou šach je.

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 10. 2. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovali nás traja študenti, víťazi okresného kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim sa darilo, preukázali výborné znalosti anglického jazyka a komunikačné zručnosti. Umiestnili sa nasledovne:

      V kategórii 2A Viliam Pavlík ( II.A ) získal 8. miesto.

      V kategórii 2B Martin Nôta ( IV. D ) získal 1. miesto.

      V kategórii 2C2 Sofia Hotová ( IV. C ) získala 2. miesto.

      Martinovi Nôtovi blahoželáme k postupu do celoštátneho kola a všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • Školské kolo Biologickej olympiády
     • Školské kolo Biologickej olympiády

     • Dňa 28. 1. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády online formou. V kategóriách A a B súťažilo spolu 17 žiakov.

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória A

      1. Lea Koňarčíková (III.C)

      2. Matej Mazúch (III.A)

      3. Anna Bellová  (III.C)

      Kategória B

      1. Laura Bakšová  (KIA)

      2. Kristína Šufliarska (I.C )

      3. Sarah Zaveráková  (I.B)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme.

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 9. 2. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali  6 žiaci v rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo veľmi dobre a preukázali výborné vedomosti a komunikačné zručnosti.

      Výsledky krajského kola:

      1.      V kategórii 1A F. Ježek (PR A) získal 7. miesto.

      2.      V kategórii 1B M. Mihina (KV A ) získal 6.- 7. miesto.

      3.      V kategórii 2A  R. Búliková (KI A) získala 6.- 7. miesto a E. Chamulová (KI A) získala 10. - 11. miesto

      4.      V kategórii 2B R. Högerová (IV.D) získala 1.miesto a H. Puškárová (IV.A) 2. miesto.

      Romanke Högerovej  gratulujeme k postupu do celoštátneho kola a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy.