• Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu
     • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu

     • Kvartáni a terciáni 2. októbra 2019 navštívili prekrásnu časť Slovenska - Oravu. O literárno-prírodovednej exkurzii napísali:

      Orava nám ponúkla mnoho zaujímavých pamiatok, vďaka ktorým sme opäť trošku múdrejší.

      Najprv sme zavítali do Oravských ferozliatinárskych závodov v Širokej. Po úvodnej prednáške sme sa oblečení vo vestách, s rúškami na tvári a s prilbami presunuli do výroby. Mali sme možnosť vidieť spracovanie feromangánu. Ako suvenír sme si domov odniesli aj úlomky feromangánu a trosky.

      Naša cesta pokračovala do  artikulárneho kostola, ktorý je zapísaný v pamiatkach Unesco. Nachádza sa na ťažko dostupnom mieste v dedinke Leštiny. Zaujímavosťou je, že je to jediný kostol s maľovaným dreveným stropom na Slovensku. Kostolík je postavený bez jediného klinca a navštívilo ho veľa zaujímavých ľudí, napr. P. O. Hviezdoslav či L. van Beethoven.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bol rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o práci, rodine i záujmoch slovenského spisovateľa a lekára, ktorý sa vlastným menom volal Matej Bencúr.  Žil v  skromnom domčeku, ktorý sa zachoval s pôvodným nábytkom.

      Exkurzia bola pre nás príjemným zážitkom.

                         Radka Búliková a Noemi Orságová, KV A

       

    • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.
     • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.

     • Dňa 7. 10. 2019 zavítal do našej školy doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenského červeného kríža, vedúci Katedry urgentnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite, hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz.  

      Prostredníctvom  vlastných skúseností z praxe nám  objasnil veľký význam poskytovania prvej pomoci a poukázal na veľmi nízke percento ľudí, asi 5%, ktorí sú na Slovensku schopní poskytnúť prvú pomoc . Porovnal tento počet  napríklad s Nemeckom a Rakúskom, kde prvú pomoc vie poskytnúť až  60 - 70% ľudí.  Poukázal na príkladoch, ako málo stačí na to, aby sme zachránili ľudský život. Často o tom rozhodujú  sekundy a minúty do príchodu záchranky.  Preto apeloval  na nás všetkých, aby sme si osvojili  aspoň základné postupy laickej prvej pomoci.

      Zvolenské gymnázium sa môže hrdiť najvyšším počtom mladých záchranárov, ktorí sú schopní poskytnúť adekvátnu prvú pomoc v rámci gymnázií  celého Slovenska. Veríme, že naše rady sa budú ďalej rozrastať, a to aj vďaka stretnutiam s takýmito významnými ľuďmi.

      „Prvá pomoc a anjel strážny pomôžu účinnejšie ako iba anjel strážny.“ ( V. Dobiáš )

    • Ako začať podnikať?
     • Ako začať podnikať?

     • V dňoch 1. a 2. októbra 2019 sa pre žiakov štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova uskutočnila beseda s mladým podnikateľom pánom Bystričanom.

      Akciu zastrešovala iniciatíva  biznisuj.me, ktorá vznikla pre podporu mladých, talentovaných a podnikavých ľudí. Je to jedna z možností, ktorá môže výrazne prispieť k   rozvoju regiónov. Práve malí a strední podnikatelia tvoria 98% pracovných miest na Slovensku.

      Ak chceme zabrániť vyľudňovaniu regiónov, štát musí podporovať podnikavých ľudí, pretože sú to oni, ktorí môžu v budúcnosti v regiónoch vytvoriť pracovné miesta.

    • Stretnutie koordinátorov
     • Stretnutie koordinátorov

     • V dňoch 30. 9. – 4. 10. 2019 sa uskutočnilo v meste Regensburg (SRN) prvé stretnutie koordinátorov a spolupracovníkov nového multilaterálneho projektu Erasmus+ pod názvom „ Explainig europe“, do ktorého sa naša škola v tomto školskom roku zapojila. Témou projektu je vytvorenie digitálnych učebných materiálov o EU. Projekt potrvá do roku 2021 a  našimi partnermi sú stredné školy v nemeckom  Regensburgu a poľskom Lubiczi.

      Cieľom projektu je zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v Nej a ANJ, zlepšiť tiež ich digitálne kompetencie, spoznať nových ľudí, partnerské krajiny a ich tradície. Výsledným produktom projektu bude digitálny učebný materiál o EU.

      Prvé stretnutie partnerov malo vzdelávací a kultúrno-poznávací charakter. V rámci vzdelávacej časti sa partneri oboznámili s programami na spracovanie údajov a získali poznatky o práci s programami „kahoot“, „my simpleshow“  a tiež im bola predstavená práca na platforme Twin-space v rámci programu eTwining.

      Súčasťou kultúrno-poznávacej časti bola návšteva Domu bavorských dejín a účasť na programe pri príležitosti osláv  Dňa nemeckého zjednotenia.

      Veríme, že tento projekt bude úspešný a bude veľkým prínosom pre všetkých jeho účastníkov.

      Iveta Moťovská

    • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok
     • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok

     • Dňa 2. 10. 2019 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne Štiavničky konali za účasti asi 400 pretekárov súťaže žiakov a žiačok stredných a základných škôl. Siedmi študenti a študentky našej školy pretekali v nasledujúcich disciplínach: beh na 60m, 100m, 300 m, 800 m,  skok do diaľky a výšky.

      Dve naše dievčatá sa v silnej konkurencii umiestnili na vynikajúcich miestach:

      3. miesto získala   Nina Janštová v behu na  300m    (46,62s);

      2. miesto získala  Daniela Pápežová v skoku do  diaľky   (456 cm).

      Všetkým, ktorí vzorne reprezentovali našu školu, ďakujeme.

    • Olympiáda stredných škôl
     • Olympiáda stredných škôl

     • Dňa 1. 10. 2019 sme zorganizovali Olympiádu stredných škôl pri príležitosti 100. výročia založenia školy. Olympiády sa zúčastnili žiaci zo 6 škôl zvolenského okresu.

      Počasie nám prialo, a preto mohli prebehnúť všetky plánované športové disciplíny. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po otváracom príhovore pani riaditeľky RNDr. I. Vidovej nasledovali súťaže podľa rozpisu.

      Žiaci našej školy boli veľmi úspešní, zvíťazili vo všetkých kolektívnych športoch a v mnohých  individuálnych disciplínach.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú olympiádu. Vďaka patrí aj ostatným učiteľom a vybraným žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • Zelená rota – triedenie odpadov
     • Zelená rota – triedenie odpadov

     • V školskom roku 2018/19 sme v našej škole opäť aktívne triedili odpad, ktorý sme v týchto dňoch poslali do zberného dvora firmy Marius Pedersen Zvolen na recykláciu.

      Pri príprave na odvoz separovaného odpadu pomáhali študentky z tried IV.A, IV.E a II.D. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Vytriedili sme spolu 40 kg plastových fliaš a 560 kg papiera.

      Prosíme, pridajte sa k nám v triedení odpadu! Pomáhame tým našej planéte, zachraňujeme našu zem pre budúce generácie.

    • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom
     • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom

     • Dňa 27. 9. 2019  navštívil našu školu inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A  viedol prednášky spojené s besedou. Žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

      Žiakov v Tercii A upozornil na sankcie v prípade požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Prednášky boli vhodne doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe. V závere žiaci kládli p. Michalíkovi otázky, ktoré ich zaujímajú, alebo požiadali o vysvetlenie konkrétnej  problematiky.

    • Environmentálna výchova
     • Environmentálna výchova

     • Dňa 18.11.2019 sa študenti seminára z občianskej náuky zúčastnili workshopu s Dagmar Sedliakovou, ktorá je členkou OZ Slatinka.

      Občianske združenie Slatinka vzniklo v roku 1993, aktivity vyvíja vďaka dobrovoľníkom v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Počas vyučovacích hodín sa študenti zážitkovou formou oboznámili s rôznymi globálnymi problémami. Pomocou výukovej simulačnej hry a následnej spätnej väzby mali možnosť nazrieť do globálnych súvislostí, v ktorých  boli prepojené politické, etické, ekonomické aj environmentálne otázky.

    • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí
     • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí

     • Projekt Erasmus+ s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou“, ktorý sa začal v októbri 2017, sa blíži do finále svojej realizácie.

      Koncom septembra sa v našej škole uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie učiteľov z partnerských krajín z Nemecka a Talianska, ktorého cieľom bolo zhrnutie všetkých doterajších výsledkov v rámci projektu.

      V poslednej fáze sme evalvovali doterajší priebeh projektu, vypracovávali sme záverečnú správu a pripravovali sme materiál pre učiteľskú príručku na hodiny chémie. Príručka bude preložená do všetkých troch národných jazykov partnerských krajín a bude dostupná aj na webovej stránke našej školy.

      Počas stretnutia sme našim hosťom ukázali mesto Banská Štiavnica, v ktorom sa okrem historického jadra naši hostia oboznámili s vodným systémom pri ťažbe zlata a striebra. V Bratislave sme po návšteve Starého mesta zavítali do Nemeckého jazykového inštitútu.

      Dva roky od začiatku realizácie tohto projektu prešli veľmi rýchlo. Všetci účastníci projektu, ktorými boli žiaci vo veku od 16 do 18 rokov, si rozšírili svoje vedomosti v oblasti chémie a biológie, zlepšili si komunikačné zručnosti v nemeckom a anglickom jazyku, spoznali nové kultúry, navštívili zaujímavé neznáme miesta a nadviazali nové priateľstvá.

      Koordinátori projektu zo všetkých troch krajín zhodnotili projekt ako veľmi úspešný, a preto si predsavzali spoluprácu na ďalšom projekte v roku 2021.

       

    • Možnosti štúdia vo Veľkej Británii
     • Možnosti štúdia vo Veľkej Británii

     • Dňa 18.11.2019 sa v našej škole uskutočnila beseda s predstaviteľkou organizácie UniLink pre žiakov štvrtého ročníka o možnostiach vysokoškolského štúdia vo Veľkej  Británii.

      Študentom boli poskytnuté informácie o podávaní prihlášok, priebehu a financovaní štúdia. Prednáška sa stretla s veľkým ohlasom, žiaci zahrnuli prednášajúcu Simonu množstvom otázok.

      Veríme, že mnohí študenti získali inšpiráciu a túto možnosť vhodne využijú pri výbere vysokoškolského štúdia.

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

     • Dňa 12. 11. 2019 sa v ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene konala burza stredných škôl pod názvom Stredoškolák.

      Podujatie organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene a bolo určené žiakom  9. ročníkov základných škôl, rodičom a pedagógom z okresov Zvolen a Krupina.

      Prostredníctvom propagačných letákov, informácií na paneloch a techniky sme prezentovali našu školu.

      Žiakom, rodičom a pedagógom sme poskytli aktuálne informácie o škole, o úspechoch, ktoré naša škola dosiahla v rôznych súťažiach, olympiádach, SOČ v minulom školskom roku.

      Poskytli sme prehľad o štúdiu v školskom roku 2020/2021, oboznámili sme ich s profilom absolventa, možnosťami ďalšieho štúdia a uplatnenia v praxi.

    • Jesenný basketbalový turnaj 2019
     • Jesenný basketbalový turnaj 2019

     • Dňa 12.11.2019 sa v našej škole uskutočnil tradičný Jesenný basketbalový turnaj.

      O víťazstvo a sladkú odmenu v ňom zabojovalo šesť zmiešaných tímov zložených zo žiakov prvého až štvrtého ročníka. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých dvaja najlepší postupovali ďalej.

      Vrcholom turnaja bolo finále, po ktorom sme spoznali už šesťnásobných šampiónov z tímu Švih v zložení: Daniela Mošková, Andrej Nagy, Matúš Ivanko (všetci z IV.B), Filip Blaho (IV.C).

      Druhé miesto vybojoval tím π-pi-ky v zložení: Adam Kover, Braňo Jančovič, Valér Fiľo, Jakub Kuka, Marek Hužvár, Jakub Lukáč (všetci z III.C), Matúš Lihocký, Adam Vojtek (III.B).

      Na stupni víťazov sa umiestnili aj tretie Negatívne asociácie v zložení: Adela Bahledová, Federika Rausová, Karla Šlosiariková, Nina Strhárska, Lucia Mistríková (všetci z II.B), Sabina Hanusková (I.B).

      Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme a tešíme sa na najbližšie športové súťaženie.

    • Výstava Terakotová armáda
     • Výstava Terakotová armáda

     • Dňa 13. 11. 2019 mali študenti I.A triedy jedinečnú príležitosť nahliadnuť do obdobia starovekej Číny. Navštívili synagógu v Lučenci, kde je momentálne vystavená Terakotová armáda - ôsmy div sveta.

      So záujmom sledovali dokumentárny film o pôvode a objavení armády. Súčasťou expozície bolo 55  prepracovaných sôch hlinených vojakov v nadživotnej veľkosti, dovezených z čínskej oblasti Sian, miesta, kde bola hrobka objavená. Dozvedeli sa tiež najnovšie historické a vedecké fakty o hrobke prvého čínskeho cisára Čchin-Š´-chuang–ti. Prostredníctvom informačných panelov sa oboznámili s reformami, ktoré tento vladár zaviedol. Podnetné boli pre študentov aj tvorivé dielne s výrobou typických čínskych symbolov - rôznofarebných drakov a masiek.

      Výstavu odporúčame navštíviť všetkým milovníkom histórie.

    • Rozprávka o šťastnom konci
     • Rozprávka o šťastnom konci

     • „Šťastie sa našlo. Nič viac netreba.

      Našiel sa človek, ktorý nemyslel len na seba.

      Veril v silu dobra.

      Dokázal druhým odpustiť.

      Dal prednosť vnútornej kráse,

      čo je skutočná.

      Našiel to, čo je mimo nás.

      A z ničoho nemal strach.

      Našiel to vo svojom srdci len.

      A tým sa vyliečil.“

       

       

                  Rozprávka o šťastnom konci je pôvodná slovenská rodinná opera Petra Zagara, ktorej libreto napísal Daniel Hevier. Primáni a sekundáni mali „možnosť hľadať šťastie“ 7. 11. 2019 v SND. Spolu s Júliou a Martinom, hlavnými postavami pútavého príbehu s akrobatickými číslami, prežívali príbeh plný tónov, melódií utkaných z pocitov a nálad, pestrých farieb, ladných pohybov i ticha. Šťastie našli naozaj všetci. Tvorcovia opery, interpreti aj diváci:

       

      „Máme šťastie dávno stratené.

      A poznáme ho po mene?

      Je to láska.“

      (Z libreta opery)

    • Oblastný turnaj súťaže pišQworky
     • Oblastný turnaj súťaže pišQworky

     • Dňa 7. 11. 2019 sa v našej škole konal oblastný turnaj súťaže pišQworky. Česko-slovenskú súťaž organizuje Student Cyber Games, z.s. s podporou Masarykovej univerzity v Brne. Súťažilo 16 družstiev zo stredných škôl nášho kraja v štyroch skupinách. Medzi nimi boli aj 4 družstvá z našej školy, ktoré postúpili zo školského kola.
      Do krajského kola postupujú 4 najlepšie päťčlenné tímy a medzi nimi aj náš tím Halali v zložení: P. Stahl (II.A), A. Forgáč (III.D), J. Čillík (III.A), M. Krkoš (I.B),  D. Dupej (I.A). Celkovým víťazom sa stal tím z Gymnázia v Krupine.

      Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v krajskom kole v Banskej Bystrici.

                                                                                    Spoluorganizátor turnaja RNDr. A. Hobzová a dievčatá z II.C

    • Beseda s Michalom Kaščákom
     • Beseda s Michalom Kaščákom

     •  

      V piatok 8. novembra sme mali možnosť stretnúť sa naživo s výraznou osobnosťou slovenského hudobného a festivalového sveta – Michalom Kaščákom. Jeho meno sa verejnosti spája predovšetkým s festivalom Pohoda, menej známym faktom je, že stojí aj za festivalom pre bezdomovcov Doma Dobre alebo s Koncertom pre Jána a Martinu. Za jeho rôznorodé aktivity mu v  roku 2017 prezident Andrej Kiska prepožičal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry.

      Michal Kaščák nám porozprával o svojich hudobných začiatkoch v kapele Bez ladu a skladu, ktorá vznikla ešte v socialistickom Československu. Hovoril o tom, aké ťažké bolo presadiť sa v čase totality  s inou ako oficiálnou hudbou, a ako November 1989 otvoril dovtedy netušené možnosti aj na tomto poli. Najväčší záujem však vzbudili zaujímavosti zo zákulisia najväčšieho slovenského hudobného festivalu Pohoda, ktorého je Kaščák zakladateľom a doterajším organizátorom. Nezaskočili ho ani mimoriadne zvedavé otázky našich študentov, vďaka čomu sme sa dostali k naozaj exkluzívnym informáciám.

    • Beseda s Rasťom Kulichom
     • Beseda s Rasťom Kulichom

     • V rámci projektu „This is 21“ s významnými osobnosťami Slovenska sme na pôde školy privítali bývalého absolventa nášho gymnázia Rasťa Kulicha. V súčasnosti pôsobí na pozícii riaditeľa GOOGLE na Slovensku. Rasťo po úvodnom formálnom privítaní veľmi rýchlo nadviazal kontakt s mladým publikom, študentmi 3. a 4. ročníka školy.

      Otvorenými otázkami o téme digitálnych zručností a stupni digitálnej gramotnosti obyvateľov Európy  sa prepracoval spolu s poslucháčmi k vízii o potrebách spoločnosti v blízkej budúcnosti.

      Nasledoval rozhovor o povolaniach, ktoré vplyvom využívania umelej inteligencie a potenciálu automatizácie  prestanú byť pre človeka zaujímavé ( napr. výroba, maloobchod, poľnohospodárstvo...)

      V ďalšej časti sa hovorilo o potrebe rozvíjania zručností (tzv. mäkkých a technických). Vzhľadom na potreby tímovej spolupráce sú žiadané komunikačné schopnosti, kreativita, sebareflexia.

      Rasťo Kulich „prezradil tajomstvo úspechu“, ktoré v jeho chápaní spočíva v kladení si vlastných vysokých cieľov, ktoré treba napĺňať postupnými krôčikmi. Na základe vlastných skúseností nabádal študentov k štúdiu v zahraničí, rozvíjaniu jazykových zručností a k celoživotnému vzdelávaniu. Odporučil mladým poslucháčom, aby pred veľkými rozhodnutiami kontaktovali osoby (mentorov), ktoré už majú skúsenosti s tým, čo plánujú. Ušetria čas a  pomôžu vyhnúť sa zbytočným chybným rozhodnutiam.

    • TOM SAWYER
     • TOM SAWYER

     • V pondelok 28. 10. 2019  sa 60  študentov školy zúčastnilo divadelného predstavenia s názvom „Tom Sawyer“, ktoré je adaptáciou slávneho románu amerického spisovateľa Marka Twaina.

      S napätím sme sledovali dobrodružstvá šibalského Toma a jeho priateľa Huckleberryho Finna, ktoré nám pútavou formou sprostredkovali herci TNT Theatre Britain.

      Počas diskusie o hre  sa naši študenti zhodli v tom, že aj keď predstavenie bolo pre niektorých  náročnejšie na porozumenie, a sem – tam im nejaké slovko uniklo, všetko podstatné pochopili vďaka skvelej práci divadelného tímu.

    • Deň jazykov 2019
     • Deň jazykov 2019

     • 26. september je dňom Európskych jazykov. Jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia cudzích  jazykov, ktoré sú nevyhnutné  pre poznanie kultúrnej rozmanitosti  Európy.

      Naši študenti boli na tento deň upozornení hneď pri vstupe do školy. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili prezentačné panely všetkých cudzích jazykov, ktoré sa učia v  našej škole. Študenti 1. ročníka sa mohli zúčastniť na festivale cudzích jazykov LingvaFeste v Bratislave.

      Terciáni opustili  školské lavice a vydali sa za poznaním do Banskej Bystrice na návštevu Štátnej vedeckej knižnice. Po príchode do knižnice im pani knihovníčka porozprávala o histórii tejto budovy. Previedla ich po jednotlivých oddeleniach. Potom sa zúčastnili prezentácie p. Antónie Janečkovej o krajinách a mestách sveta, ktoré navštívila počas svojho štúdia. Prezentácia bola spojená s kvízom. Utvrdili sa v tom, že knižnica je dôležitým zdrojom informácií a štúdium cudzích jazykov a cestovanie nám rozširuje obzory.

      Študenti francúzskeho jazyka sa vybrali do Alliance Française v Banskej Bystrici, kde im riaditeľ Thomas Laurent predstavil všetky aktivity tento organizácie v našom regióne. Zároveň pre našich študentov pripravil konverzačné cvičenie na vyjadrenie názoru k aktuálnej problematike. Na podujatí sa zúčastnili aj dve lektorky francúzskeho jazyka z organizácie GREF, ktoré pôsobia na viacerých hodinách francúzskeho jazyka v našej škole.

      Nezabudli sme ani na ostatných študentov, ktorí zostali v škole. Vyučujúce cudzieho jazyka si pre nich pripravili zaujímavé aktivity počas hodín cudzieho jazyka.

      Všetkým študentom prajeme, aby sa cudzie jazyky učili s radosťou. Veď koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.