• Erasmus +
     • Erasmus +

     • V dňoch 4. - 6. júna 2022 sa uskutočnilo v mestách Gdaňsk a Toruň záverečné Krátkodobé školiace podujatie pre učiteľov v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „ explaining -europe“ . Stretnutia sa zúčastnili p. Cesnaková a p. Moťovská spoločne s projektovými partnermi z Nemecka a Poľska. Poľskí partneri pre nás pripravili školenie v aplikáciách mentimeter, i-eval, MS - Forms, ktoré využijeme pre evaluáciu a prípravu záverečných produktov nášho projektu.

      Pre účastníkov stretnutia bol pripravený aj pestrý program. V rámci kultúrneho programu sme absolvovali prehliadku mesta Toruň a navštívili  sme aj prístavné mesto Gdaňsk, kde sme si prehliadli jeho historické centrum a navštívili Európske centrum solidarity.

    • Študentský ples
     • Študentský ples

     • Po neželanej dvojročnej prestávke mali študenti našej školy možnosť v rytme tanca a opojení hudby zabudnúť na každodennosť a užiť si príjemný večer.  

      Školský Parlament GĽŠ vo Zvolene pre nich už ôsmykrát zorganizoval Študentský ples.  Konal sa dňa 7. 5. 2022 v priestoroch Reštaurácie Centrum. Za prípravu tohto obľúbeného študentského  podujatia patrí veľká vďaka plesovému výboru a sponzorom,  ktorí svojimi finančnými a materiálnymi darmi obohatili tombolu. Okrem nej bol program spestrený vystúpením FS Marína a hudobnými vystúpeniami našich šikovných žiakov – Michaely Tomášovej a Richarda Vojteka. 
      Všetky momenty
      plesovej atmosféry  pre nás zachytil fotograf Patrik Sľuka.

      Ďakujeme všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na Študentský ples. Veľmi nás teší hojná účasť. Vážime si to a dúfame, že Vašu dôveru nesklameme ani v roku 2023.

    • Exkurzia v závode Continental
     • Exkurzia v závode Continental

     • V pondelok 23. 5.  2022  žiaci 3. ročníka navštívili závod Continenal Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo Zvolene.

      V rámci exkurzie mali žiaci možnosť vidieť výrobnú halu, montážne linky a vývojové stredisko. Práve vo vývojovom stredisku sa žiaci dozvedeli o princípoch programovania brzdových systémov, prehliadli si rôzne druhy testov, ktoré sa na nich vykonávajú. Oboznámili sa s výrobu jednotlivých častí brzdových systémov a videli proces ich skladania na montážnych linkách. 

       

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • V piatok 3. 6. 2022 sa v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku konal XXXV. ročník celoslovenského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.

      Našu školu v II. kategórii reprezentoval žiak Kvarty A Ján Krahulec. V tejto kategórii rozhodovala porota v zložení Mgr. Radoslava Budová, Ing. Dana Karolová a Mgr. Art. Barbora Špániková, ArtD. 

      Janko našu školu reprezentoval s úspechom a zaslúžene obsadil 1. miesto. K víťazstvu mu srdečne blahoželáme.

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022

     • PROGRAM

      1. Kultúrny program
      2. Príhovor  primátorky mesta Zvolen
      3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
      4. Príhovor  riaditeľky školy
      5. Gaudeamus Igitur

      Harmonogram

      IV.A   -   9.00 hod.

      IV.B   -   9.45 hod.

      IV.C   -  10.30 hod.

       

             Pozvaní sú aj rodinní príslušníci a priatelia. Príďte slávnostne oblečení !

    • Záverečné stretnutie projektu Erasmus + v Chorvátsku
     • Záverečné stretnutie projektu Erasmus + v Chorvátsku

     • V dňoch 27. 5. – 31.5. 2022 sa uskutočnilo v chorvátskom meste Osijek záverečné stretnutie študentov a učiteľov v rámci programu Erasmus+ Mein Deutch ist gut – ich spreche mit Mut.

      Naši študenti sa so svojimi rovesníkmi z Maďarska, Nemecka a Chorvátska zúčastnili viacerých aktivít: workshopu na tému nemecká komunita  v Osijeku, precvičili si znalosti porekadiel v nemčine, spoznali históriu Osijeku vďaka nemecky hovoriacej sprievodkyni, navštívili Geopark zapísaný v zozname UNESCO a miestnu ZOO.

      Celý pobyt študentov prebiehal vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Veríme, že všetky zrealizované stretnutia prispeli k naplneniu zámeru projektu - nabrať odvahu hovoriť po nemecky prináša veľa radosti a nezabudnuteľných zážitkov.

    • Absolútna laureátka literárnej súťaže
     • Absolútna laureátka literárnej súťaže

     • V zrekonštruovaných priestoroch študovne Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene sa 25. mája konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Detský literárny Zvolen 2022. Do súťaže bolo prihlásených 93 literárnych prác, ktoré hodnotila odborná porota v zložení: Andrej Turčan (divadelný a rozhlasový režisér, pedagóg), Ondrej Kalamár (slovenský spisovateľ) a Zlatica Brodnianska (pracovníčka Krajskej knižnice Ľ. Štúra).

      Naša študentka Sofia Vaňová zo Sekundy A sa stala absolútnou laureátkou 31. ročníka tejto literárnej súťaže s textom Čarodejnica v civile. Súčasťou odovzdávania cien boli aj živé vstupy moderátorky Slovenského rozhlasu Mariany Kovačechovej z Rádia Regina, ktoré priamo zachytávali atmosféru tohto okamihu.

      Teší nás úspech našej študentky a veríme, že o jej literárnych aktivitách ešte budeme v budúcnosti počuť.

    • Online stretnutie s nórskou školou
     • Online stretnutie s nórskou školou

     • Po dvoch rokoch vzájomnej písomnej korešpondencie medzi našou školou a školou v nórskom meste Hosle mali naši študenti francúzskeho jazyka z tried KV A a KI A možnosť osobne pozdraviť svojich nórskych korešpondentov.

      Dňa 19. 5. 2022 sa nám podarilo zorganizovať online stretnutie. Žiaci sa navzájom pozdravili, predstavili svoje krajiny v krátkej prezentácii a vymenili si zopár otázok a odpovedí. Celé stretnutie komunikovali vo francúzštine.

      Ďakujeme našim študentom za vzornú reprezentáciu Slovenska, mesta Zvolen a školy.

    • Gaudeamus Igitur...
     • Gaudeamus Igitur...

     • Dňa 20. 5. 2022 sa konala tradičná rozlúčková slávnosť s našimi maturantmi. Po štyroch rokoch zavŕšili svoje štúdium v gymnáziu. Neboli to roky ľahké, do ich študentského života zasiahla covidová doba. Dva roky dištančného vzdelávania im vzali mnohé zážitky, skúsenosti, stužkové slávnosti, ale aj možnosť v pokoji a intenzívne prežiť čas a vzdelávanie v školských laviciach.

      Snažili sme sa im aspoň trochu všetko vynahradiť a pripravili sme pre nich peknú a dojímavú záverečnú rozlúčku v átriu školy. V úvode sa im prihovorili v pásme slova a hudby mladší spolužiaci. Slávnostné prejavy  predniesli pani riaditeľka a zástupca z radov rodičov. Najlepší žiaci z jednotlivých tried, reprezentanti školy,  osobnosti tried, osobnosti školy si prebrali vecné odmeny z rúk vedenia školy. Tieto chvíle boli sprevádzané vrúcnym potleskom a nefalšovanou radosťou spolužiakov.

      V rozlúčkovom prejave vyjadrili naši maturanti poďakovanie a slová uznania všetkým učiteľom školy. Veľmi emotívnou chvíľou, prežitou počas slávnosti, bola záverečná pieseň, ktorú zaspievali a zahrali  štvrtáci na rozlúčku so svojou školou a učiteľmi. Bola to chvíľa, keď sa v nejednou oku zaleskla kradmá slza. Naši maturanti sa o týždeň do školy nachvíľu vrátia, aby za zeleným stolom dokázali všetky vedomosti a zručnosti, ktoré učitelia do nich s najlepším vedomím štyri roky vkladali.

    • Nedbalka a Stouni
     • Nedbalka a Stouni

     • Galéria slovenského moderného umenia Nedbalka v Bratislave bola prvou zastávkou študentov SX A a II.A na ich exkurzii v rámci predmetu umenie a kultúra. 17. máj prežili študenti v našom hlavnom meste. Po dlhom čase mohli spolu so spolužiakmi cestovať za umením. V Nedbalke si prezreli stálu expozíciu s odborným výkladom. Ten bol venovaný zrodu a premenám slovenskej výtvarnej moderny na prelome 19. a 20. storočia. Súčasťou výstavy boli tiež práce rôznych osobností výtvarnej scény, ktoré určovali charakter umeleckého diania na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

      Večer študentov privítala Nová budova Slovenského národného divadla s predstavením Kým prídu Stouni. Pôvodná slovenská inscenácia bola vážnym, ale aj vtipným zamyslením nad takým kultúrnym fenoménom, ako je rokenrol a jeho najslávnejšie zhmotnenie -  skupina The Rolling Stones. Predstavenie sa dotýkalo viacerých spoločenských problémov a odkrylo zákulisie hudobného priemyslu.

      Naši študenti prežili v Bratislave deň plný zážitkov a pozitívnych emócií, o čom vypovedajú priložené fotografie.

    • Kvapka krvi
     • Kvapka krvi

     • Po dvojročnej nútenej prestávke sme opäť mohli nadviazať na dlhoročnú tradíciu zapájania sa do odberov krvi. Dňa 12. 5. 2022 prebehlo darovanie krvi v priestoroch gymnastickej telocvične, ktorá sa nachvíľu zmenila na transfúznu stanicu. Z našej školy sa prihlásilo 26 šľachetných ľudí. Nie všetkým bolo umožnené krv darovať, ale aj napriek tomu sa to podarilo 21 čestným darcom.

      Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, jediným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy.

       Všetkým darcom ďakujeme za ochotu nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov tým najcennejším - vlastnou krvou.

       

    • Basketbal 2022
     • Basketbal 2022

     • V okresnom kole v basketbale naši chlapci  Almáši Michal, Švec Šimon, Rolko Jakub, Baránek Denis (3.C), Volko Jáchym, Molnár Samuel, Fašang Šimon (3.A), Šimun Pavel, Selecký Sebestián, Pavúk Matúš (2.C), Moravec Františerk, Sámal Henrich (2.B) obsadili v silnej konkurencii 4.miesto. Chlapcom gratulujeme.

      Dievčatá Bahledová Adel, Holíková Erika, Rausová Federika, Šlosiariková Karla (4.B)., Poliačiková Alexandra (4.A), Janštová Ninka (3.B), Ondričková Lýdia (3.C),  Hrčková Michaela (2.A), Szudorová Zuzana (2.B), Trchalová Hanka, Vidová Hanka (Kvarta A) obsadili 1.miesto a postúpili do krajského kola.

      V Banskej Bystrici sa 10. 5. 2022 uskutočnilo krajské kolo.  Naše dievčatá v tvrdom zápolení o prvé miesto so Strednou športovou školou z Banskej Bystrice vyhrali, a tak sa stali v školskom roku 2021/2022 majsterkami kraja a postupujú na majstrovstvá Slovenska.

      Najúspešnejšie strelkyne turnaja boli: Ninka Janštová, Bahledová Adel, Šlosiariková Karla.

      Dievčatám gratulujeme ku krásnemu výsledku!

    • GĽŠ NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2022
     • GĽŠ NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2022

     • Dňa 9. 5. 2022,  po dvojročnej nútenej prestávke, sme opäť roztočili  kolesá 6.ročníka  charitatívnej akcie „GĽŠ na kolesách proti rakovine 2022“  v spolupráci s Nadáciou Výskum Rakoviny pri Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave,  za prítomnosti vzácneho hosťa z nadácie - Ing. Jána Juráša.

      Celá akcia sa aj vďaka priaznivému počasiu niesla v dobrej nálade a v duchu priateľskej atmosféry. Všetci študenti 2. ročníka a pedagogický dozor boli „vyzbrojení“ bicyklom, korčuľami a našla sa aj jedna kolobežka na vlastný pohon. Spoločne sme športovali, a tým sme prispeli k svojmu zdravému životnému štýlu.

       Súčasťou akcie bola aj finančná zbierka. Vďaka dobrovoľným príspevkov sa nám v tomto roku podarilo vyzbierať 154,63 eur. Zbierka je určená na kúpu prístrojov na diagnostiku a liečbu rakoviny.

      Opäť sme sa presvedčili, že ľudia v našom gymnáziu sú nielen múdre hlavičky, ale najmä sú ľuďmi s veľkým srdcom, ochotní pomáhať.

      Srdečne ďakujeme všetkým študentom a kolegom,  ktorí prispeli do finančnej zbierky, a tiež všetkým zúčastneným študentom, učiteľom a nášmu milému  hosťovi za vydarenú akciu. Už dnes sa tešíme na jej ďalšie ročníky.

    • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen 2022
     • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen 2022

     • 10. mája 2022 sa v Centre voľného času Domino vo Zvolene konalo regionálne kolo súťaže v rétorike. Našu školu reprezentovali štyria študenti v rôznych kategóriách. Výkony všetkých našich žiakov boli porovnateľné s ostatnými súťažiacimi a dvaja z nich získali aj medailové umiestnenie. V III. kategórii sa kvintán Jakub Markech umiestnil na 2. mieste.  Kvartán Ján Krahulec sa stal víťazom II. kategórie a postúpil do celoštátneho kola.

      Pevne veríme, že v júni na celoštátnej súťaži bude Janko úspešne reprezentovať naše gymnázium.

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • Školské kolo súťaže v rétorike sa konalo v mesiaci apríl. Súťažiaci predviedli ústny jazykový prejav na ľubovoľnú tému, ktorý si doma vopred pripravili. V druhom kole súťaže vystúpili s krátkym prejavom na zadanú tému. V krátkom čase museli  preukázať bohatú slovnú zásobu, pohotovosť a schopnosť osloviť svojím prejavom publikum.

      Žiaci súťažili v troch kategóriách, víťazi postúpili do okresného a regionálneho kola. Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      I. kategória

      1. miesto: Nela Kleščová (PR A)

      2. miesto: Ema Kubincová (PR A)

       

      II. kategória

      1. miesto: Ján Krahulec (KV A)

      2. miesto: Peter Lešo (SE A)

      3. miesto: Jana Gavliaková (SE A)

       

      III. kategória

      1. miesto: Jakub Markech (KI A)

      2. miesto: Maxim Ján Ignacik (II.C)

      3. miesto: Sára Tuhárska (III.A)

    • Kováčova Bystrica 2022
     • Kováčova Bystrica 2022

     • Kováčova Bystrica je autorská a interpretačná súťaž, ktorej organizátorom je Informačné centrum mladých Banská Bystrica a CVČ JUNIOR Banská Bystrica. V roku 2022 zorganizovali už XVIII. ročník tejto súťaže. Nakoľko v čase jej vyhlásenia platili obmedzenia spôsobené šírením vírusu COVID-19, organizátori sa rozhodli tento ročník zrealizovať online formou. Do súťaže sa zapojilo celkom 131 interpretov a tvorcov vlastných literárnych diel z rôznych okresov Slovenska. V oblasti vlastnej literárnej tvorby súťažilo 71 prác, do interpretačnej časti zaslalo svoje audiovizuálne nahrávky 60 mladých ľudí, ktorých výkony a diela hodnotila odborná porota. Tí, ktorým sa v súťaži najviac darilo, získajú diplomy a ocenenia v podobe knižných titulov.

      V súťaži boli úspešné aj študentky našej školy. V oblasti vlastnej literárnej tvorby v I. kategórii (próza) obsadila sekundánka Sofia Vaňová 2. miesto. Svojím prednesom umeleckého textu zaujala študentka 1.A triedy Barbora Eliášová porotu natoľko, že sa stala víťazkou III. kategórie (interpretácia prozaického textu). Ďakujeme našim študentkám za výbornú reprezentáciu školy v súťaži.

    • Erasmus pokračuje - stretnutie v Essene
     • Erasmus pokračuje - stretnutie v Essene

     • Po dvoch rokoch pandémie sa mohli 4 žiaci našej školy opäť fyzicky zúčastniť  stretnutia v rámci projektu Erasmus+ Mein Deustch ist gut- ich spreche mit Mut.

      Krátkodobá výmena skupín žiakov sa tentokrát uskutočnila v období od 1. 5. do 7. 5. 2022 v škole v nemeckom meste Essen. Okrem našich a nemeckých žiakov boli na stretnutí prítomní žiaci a pedagógovia z ostatných partnerských škôl, a to  z Chorvátska, Rumunska a Maďarska.

      Súčasťou nášho programu počas tohto týždňa boli vyučovacie hodiny odučené nemeckými pedagógmi na tému Jedlo (Názov mesta Essen v preklade znamená jedlo). Témou sa žiaci zaoberali nielen teoreticky, ale aj prakticky. V medzinárodných skupinách pod dohľadom šéfkuchárov pripravili rôzne dobroty typické pre jednotlivé partnerské krajiny.

      V rámci kultúrneho programu spoznávali žiaci mesto Essen, navštívili  pamiatku  UNESCO Zeche Zollverein, múzeum Ruhr, priemyselnú pamiatku Gasometer v Oberhausene. Nakoniec si aj trochu zašportovali, preverili si svoje sily v  lezení v korunách stromov a v plážovom volejbale. 

       

    • Zvolenské gymnázium privíta prvákov modernejším interiérom!
     • Zvolenské gymnázium privíta prvákov modernejším interiérom!

     • Počas zimných mesiacov začala rozsiahla modernizácia priestorov Zvolenského gymnázia. Škola získala z Ministerstva školstva 150 tisíc eur na projekt Inovácia materiálno-technického  zabezpečenia a modernizácia gymnázia. Úlohou projektu je zabezpečiť vzdelávanie v moderných priestoroch zodpovedajúcich súčasným trendom a taktiež spríjemniť žiakom pobyt v škole. 

      Pri realizácii projektu sme sa snažili nájsť  rovnováhu medzi modernizáciou priestorov na učenie a oddychovými zónami. Nielen učebne fyziky, chémie, matematiky či biológie prešli modernizáciou. Veľkou zmenou prešli aj oddychové zóny pre žiakov, ktoré sú dôležité z hľadiska pozitívneho vplyvu na ich psychiku.

      Už vstupná hala víta návštevníkov úplne novým dizajnom. V tieni „Stromu múdrosti“ si môžu žiaci posedieť na nových čalúnených sedačkách, občerstviť sa môžu pri novom bufetovom sedení - pulty na jedenie s bufetovými stoličkami, pri ktorých sme nezabudli  ani na smart technológie zabudovaním bezkontaktných nabíjacích staníc do pultových stolov.  V novom šate sa ocitla aj študentská televízia. Novinky zo života školy si študenti môžu pozrieť pohodlne, v komfortnej zóne s novými  sedačkami.  V hracej zóne na prízemí sa žiaci môžu odreagovať počas prestávok pri stolnom futbale a hokeji. V čitateľskom kútiku sa môžu pripravovať na vyučovanie alebo si prečítať zaujímavú knihu. Kolorit prostredia dotvára stena so živými rastlinami. Na chodbe druhého podlažia sme vytvorili ďalšiu oddychovú zónu s knižnicou a plánovanou tlačiarňou a počítačmi, ktorá bude k dispozícii žiakom.  

      Vo všetkých odborných učebniach boli vybudované nové kazetové stropy s úsporným LED osvetlením. Učebňa matematiky bola zariadená novým nábytkom vhodným pre prácu v skupinách. Najrozsiahlejšie zmeny prebehli v učebniach biológie a chémie. Kompletne sme vymenili interiérové  vybavenie (lavice, laboratórne stoly, laboratórne skrine)  a vznikli tak moderné laboratórne pracoviská so zabudovanými rozvodmi elektrickej energie pre prácu s  meracími prístrojmi, mikroskopmi a výpočtovou technikou.

      Školská klubovňa sa vďaka pódiovému sedeniu zmenila na moderný priestor vhodný na realizáciu odborných stretnutí, besied či neformálneho vzdelávania.

      Všetky zmodernizované priestory školy žiaci a učitelia využívajú v maximálnej miere. Škola bude v modernizácii svojich priestorov ďalej pokračovať.  Aktuálne pripravujeme zmeny v učebni IKT a vybudovanie Science laboratória.

      A ako sa nám to celé podarilo, sa môžete pozrieť aj vy v priloženej fotogalérii, prípadne osobnou návštevou školy.