• Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • V dňoch 05. 12. - 07.12. sa v našej škole uskutočnila písomná a ústna forma školského kola Olympiády v španielskom jazyku. Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória A

      1. miesto – Zuzana Banská (I.A)
      2. miesto – Anna Spodniaková (II.A)
      3. miesto – Alžbeta Konôpková (II.A)

       

      Kategória B

      1. miesto – Nicole Šuleková (III.A)
      2. miesto – Valentína Šimonová (III.A)
      3. miesto – Dominik Kulišiak (III.A)

      Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme. Prvé dve umiestnené žiačky z každej kategórie postupujú do krajského kola. Dievčatám držíme palce.

    • Srdce na dlani 2022
     • Srdce na dlani 2022

     • Náš DofE tím vedúcich na škole získal ocenenie Srdce na dlani 2022 v kategórii podpora dobrovoľníctva. Srdečne gratulujeme našich učiteľom - pani Soni Kružliakovej, Ildike Čechovej, Liane Smrečanovej, Pavlovi Krnáčovi a Dominike Šimovej.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Vo štvrtok 8. 12. 2022 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia zadané úlohy. Naša škola súťaží v troch kategóriách, a to P6 (príma), P7 (sekunda) a P8 (tercia). Školské  kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút, ktorých náročnosť neprevyšuje typické školské úlohy. Každému súťažiacemu sa zaznamená čas využitý na riešenie úloh.

      V školskom kole žiaci získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Júlia Španielová

      2. miesto: Nina Hešková

      3. miesto: Anna Timková

       

      Kategória P7 (SE A)

      1. miesto: Alan Švec

      2. miesto: Tianhao Yang

      3. miesto: Michaela  Rusnáková a Samuel Valko

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Adrián Sliacky a Marián Václavík

      2. miesto: Šimon Timko

      3. miesto: Nela Jamrišková, Milan Bogár a Adam Ján Gajdoš

       

      Víťazom a všetkým úspešným riešiteľom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv pre študentov 1.-4. ročníka. Študenti si preverili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva.

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadil 1. miesto Rastislav Danček z III.C, na 2.mieste skončil Jaroslav Vilhanček zo IV.A a 3. miesto si vybojovala  Lucia Žiaková z III.C.

      Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 9.2.2023.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

    • Deň plný umenia
     • Deň plný umenia

     • V rámci literárno-estetickej exkurzie navštívili študenti I.A, KI A a SP A Radošinské naivné divadlo a Danubianu. Ponúkli sme im alternatívne vzdelávanie priamo v stánkoch umenia.

      Madona s dieťaťom je názov novej autorskej divadelnej hry Stanislava Štepku v Radošinskom naivnom divadle. 1. 12. 2022 sme mali možnosť byť súčasťou verejnej generálky pôsobivého smutno-smiešneho zobrazenia našej súčasnosti. Trpká komédia zachytávala príbeh rodiny Hrdličkovcov, v ktorej obraz Mikuláša Galandu Madona s dieťaťom preveril ľudské charaktery a rodinné vzťahy. V úvode predstavenia sa nám prihovoril mladý režisér hry Kamil Žiška. Pre mnohých študentov bolo zážitkom, že ich v čase prestávky oslovila manželka autora divadelnej hry pani Štepková. Úprimne ju zaujímal názor mladých divákov na nové predstavenie v RND.

      Danubiana je múzeum moderného umenia na umelom poloostrove toku rieky Dunaj. Exteriér aj interiér Danubiany ponúka zaujímavé umelecké diela – obrazy, plastiky, skulptúry, fotografie. Príjemnou bodkou za celodenným putovaním za umením bolo posedenie v útulnej kaviarni ukrytej práve v Danubiane. Viac vám o našom dni plnom umenia prezradia priložené fotografie.

    • Zenit v programovaní
     • Zenit v programovaní

     • V dňoch 18.10. a 24.11. si naši žiaci zasúťažili aj v programátorskej súťaži Zenit. Cez školské kolo sa prebojovali na krajské. Potešilo nás úspešné umiestnenie nielen štvrtákov – nádejných budúcich informatikov, ale aj mladších žiakov zo sexty, ktorí s programovaním ešte len začínajú.

    • Návšteva zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva
     • Návšteva zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva

     • Dňa 2.12.2022 našu školu navštívila JUDr. M. Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Banskej Bystrici.

      Slovenské národné stredisko pre ľudské práva plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv, monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti.

      Stredisko taktiež pripravuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti a poskytuje knižničné služby.

      Žiaci III. B, III. C sa venovali problematike rasizmu a extrémizmu. Beseda bola doplnená konkrétnymi prípadmi, pracovnými listami, samostatnou prácou žiakov, otázkami i pohotovými reakciami zo strany žiakov.

    • BEST IN ENGLISH 2022
     • BEST IN ENGLISH 2022

     • Dňa 30. 11. 2022 sa 58 študentov z našej školy vo veku 14 až 19 rokov zapojilo do medzinárodnej súťaže BEST IN ENGLISH 2022. Svoje zručnosti v anglickom jazyku si  preverovali v rôznych oblastiach a za svoju snahu môžu byť ocenení dvojtýždňovým jazykovým pobytom v kanadskom Toronte. Výsledky by mali byť známe do polovice decembra. Držíme im palce.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • 1.12. si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky, ktorá sa uskutočňuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku. Šikovní študenti z kvinty vyrobili červené stužky, ktoré si učitelia a študenti pripli ako symbol vyjadrenia solidarity s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS. Študenti symbolicky vytvorili živú červenú stužku. Zároveň, počas hodín biológie, získali informácie o šírení a prevencii HIV. 

    • Premeň hobby na profesiu
     • Premeň hobby na profesiu

     • Pod týmto názvom zorganizovala Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene besedu s dvomi úspešnými instagramerkami – Janou Šlinskou, známou ako „Džejny“, a Natáliou Pažickou.

      Jana Šlinská jedenásť rokov pracovala pre kníhkupectvo Martinus, v súčasnosti je PR manažérkou Mestskej knižnice v Bratislave. Známa je najmä ako knihomoľka s úspešným bookstagramovým profilom.

      Natália Pažická je greenfluencerka, zakladateľka občianskeho združenia #everyindividualmatters a podcastu Fashion Session. Zaoberá sa najmä problematikou fastfashion a klimatickými problémami.

      Počúvať tieto úspešné mladé ženy bol naozaj výnimočný zážitok. Veľa bolo povedané, veľa sa, vzhľadom na obmedzený čas, povedať nestihlo. Z inšpiratívneho stretnutia sme odchádzali s nádejou, že na to ostatné bude príležitosť niekedy inokedy.

    • Kraľovali sme krížikom, ovládli sme krúžky
     • Kraľovali sme krížikom, ovládli sme krúžky

     • Spolok študentov Student Cyber Games zorganizoval už 14. ročník súťaže v strategickej hre Pišqworky. Naša škola hostila účastníkov oblastného kola tejto súťaže. 15. 11. prebehol turnaj základných škôl a 18. 11. turnaj stredných škôl. V oboch turnajoch našu školu reprezentovali dva tímy. Tím študentov: Dávid Moška, Michal Badinka, Šimon Janiga (KV A)  postúpil zo 4. miesta do regionálneho turnaja, ktorý sa konal 21. 11. v Žiline. O víťazstvo a postup do Grandfinále v Brne bojovalo 10 tímov. Naši žiaci obsadili 5. miesto.

      Z dvoch stredoškolských tímov sa do regionálneho turnaja prebojoval 1 tím  žiakov v zložení: Adam Blažko, Jakub Markech, Matej Výboh, Zuzana Harbutová a Daniela Pápežová (SX A). V regionálnom turnaji  28. 11. v Žiline  súperilo v 7 kolách 20 tímov. Náš tím obsadil po náročných dueloch krásne 10. miesto.

      Žiaci v turnajoch preverili svoj um, taktiku, predviedli strategické myslenie,  ale najmä zmysel pre fair play.  Aj keď sme nezvíťazili, odchádzali sme zo súťaže so cťou a veľkou chuťou zabojovať o rok o víťazstvo.

    • NÁBOJ junior
     • NÁBOJ junior

     • Žiaci našej školy z Tercie A a Kvarty A sa v piatok 25. 11. 2022 zúčastnili v B. Bystrici matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior.

      V rámci Banskobystrického kraja súťažilo 24 družstiev. Naši žiaci súťaž vyhrali. Srdečne im gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

    • VIDA!
     • VIDA!

     • Žiaci našej školy z Tercie A a Kvarty A sa v stredu 16. 11. 2022 zúčastnili exkurzie vo Vedecko-zábavnom centre Vida v Brne. Súčasťou návštevy boli aj vedecká prednáška pod názvom Prečo lietadlo lieta a formula nie a návšteva filmového predstavenia Pohľad z vtáčej perspektívy v  3D-Kine. 

    • DOD 2022
     • DOD 2022

     • Výber profesie v živote je voľba, ktorú absolvuje každý z nás. Niektorí žiaci majú jasnú predstavu o tom, čo budú vo svojom živote robiť, rozhodujú sa rýchlo, majú jasné ciele. Niektorí sú nerozhodní, váhajú s výberom strednej školy. V našom gymnáziu sme sa rozhodli, že trošku pomôžeme práve tým nerozhodným.

      Dňa 24. 11. 2022 sme zorganizovali Deň otvorených dverí pre všetkých, ktorí sa chceli o našej škole dozvedieť čo najviac informácií. „Otvorili sme dvere“, aby každý záujemca mohol naživo vidieť, ako sa v našej škole žiaci vzdelávajú, čím žijú, v akých moderných učebných  priestoroch a komfortných zónach sa denne pohybujú. Gymnázium, ktoré hrdo nesie meno Ľudovíta Štúra, v tento deň navštívilo viac ako 150 žiakov základných škôl (nielen zo  zvolenského okresu), ktorí majú záujem o 4-ročnú, ale aj o 8-ročnú formu štúdia v našej škole.

      Naši žiaci, ktorí návštevníkov po škole sprevádzali, dovolili všetkým vyskúšať si, aký je to pocit „byť aspoň nachvíľu gymnazistom". Sprístupnili im život študenta, jeho povinnosti a všetky možnosti, ktoré škola ponúka. Na základe osobných skúseností všetkým vysvetlili, prečo si vybrať práve našu školu.

      Pevne veríme, že Deň otvorených dverí bol pre väčšinu návštevníkov inšpiratívny a s mnohými z nich sa uvidíme v septembri pri otváraní nového školského roku.

    • Kabu
     • Kabu

     • Dňa 18. 11. 2022 sa  v poobedňajších hodinách uskutočnilo tradičné Kabu v priestoroch Školskej jedálne. Téma tohtoročného Kabu bola „Netradičné gastro“, preto sa celá akcia niesla v znamení „rôznych vôní a chutí“. Tretiaci, prezlečení ako kuchári a čašníci, pripravili pre prvákov niekoľko zábavných aktivít, ktoré symbolizovali celú večeru. V úvode sa servírovalo predjedlo. Po ňom pokračovala koktejl párty. Vrcholom večerného menu bol kultúrny zážitok - niektorí odvážlivci sa premenili na popové hviezdy a zaspievali nám karaoke.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 23. 11. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 75 žiakov našej školy, ktorí súťažili v 4 kategóriách.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória 1 A:

      1.miesto: Lukáš Bielik (SE A)

      2.miesto: Samuel Valko (SE A)

      3.miesto: Adam Výboh (PR A)

      Kategória 1 B:

      1.miesto: Michaela Vidová (KV A)

      2.miesto: Peter Lešo (TE A)

      3.miesto: Karolína Brozmanová (KV A)

      Kategória 2 A:

      1.miesto: Jakub Ulianko (SX A)

      2.miesto: Gerhard Maxim Mrtvik (II.A)

      3.miesto: Lenka Kozinová (I.A)

      Kategória 2.B:

      1.miesto: Nina Hanesová (SP A)

      2.miesto: Ema Chamulová (SP A)

      3.miesto: Ján Puškár (III.C)

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich záujem o nemecký jazyk.Prví dvaja súťažiaci z každej kategórie postupujú do okresného kola.

    • UMB očami našej absolventky
     • UMB očami našej absolventky

     • 22. 11. 2022 nás navštívila absolventka Gymnázia Ľ. Štúra Janka Holíková. Cieľom jej návštevy bolo odovzdať informácie o štúdiu na vysokej škole študentom III.A triedy. Janka tretiakom predstavila Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde študuje v 4. ročníku študijný program Ekonomika verejného sektora.  Pre tretiakov to boli veľmi prínosné informácie. Výber vysokej školy je pre nich témou, ktorou sa v súčasnosti intenzívne zaoberajú. Veríme, že Jankine skúsenosti našim študentom pomôžu pri výbere ich vysokej školy. 

    • Deň v škole s Ivom Bednářom
     • Deň v škole s Ivom Bednářom

     • Dňa 18. 11. 2022 medzi nás zavítal náš bývalý žiak, študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Ivo Bednář,  ktorý si pre žiakov pripravil niekoľko zaujímavých aktivít.

      Žiaci seminára z fyziky si hneď ráno mohli medzi sebou zasúťažiť v novej fyzikálnej hre Maxwellov turnaj.  Snažili sa vyriešiť úlohy zamerané na elektromagnetizmus, získať indíciu a posunúť sa k ďalšej úlohe. Po zle zodpovedanej otázke vždy nasledovala indícia, ktorá ich prinútila výsledok prehodnotiť. Hra bola veľmi poučná.

      Na odvážnych dobrovoľníkov čakala poobede bonusová hra - fyzikálna únikovka (escape room). Logicky, bez použitia pera a papiera, museli vyriešiť niekoľko úloh z fyziky, napr. správne zapojiť elektrický obvod, vyriešiť príklad z kinematiky, úlohu z optiky, aby v závere získali kľúč od posledného zámku. Uniknúť sa im podarilo!

      Ivo pripravil tiež zaujímavú besedu pre žiakov III.B triedy. Poskytol informácie o Univerzite Komenského, jej fakultách, a hlavne o Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Objasnil podmienky prijatia na UK a predstavil niektoré študijné programy. Upozornil aj na tie odbory, ktoré sú menej známe, no veľmi zaujímavé, ako napríklad biofyzika, matematické modelovanie a iné. Priblížil študentský život na internáte, hovoril o finančných nárokoch na štúdium, o možnostiach študentského vyžitia a privyrobenia si počas štúdia. Študentom odpovedal na všetky zvedavé otázky. Sme veľmi vďační za jeho návštevu v škole, ktorá bola veľmi inšpirujúca vo všetkých smeroch.

    • DOD 2022
     • DOD 2022

     • Po dvojročnej pandemickej prestávke Gymnázium Ľudovíta Štúra pripravilo pre budúcich žiakov Deň otvorených dverí. Radi Vás privítame 24. 11. 2022 vo vynovených a zmodernizovaných priestoroch nášho gymnázia.

       

      Čo Vám v tento deň ponúkame?

      • Workshopy z vyučovacích predmetov pre žiakov 4-ročnej aj 8-ročnej formy štúdia
      • Možnosť priamo sa zapojiť do neštandardnej vyučovacej hodiny
      • Nahliadnutie do života Školského parlamentu
      • Osobné stretnutia s učiteľmi a žiakmi školy

       

      Tešíme sa na Vás!

    • 16. ročník súťaže iBobor
     • 16. ročník súťaže iBobor

     • V dňoch 7. - 11. novembra  2022 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich z celého Slovenska. Medzi nimi súťažili aj  84 žiaci z našej školy. Z nich bolo 48 úspešných riešiteľov, ktorí získali diplom. Najúspešnejších v každej kategórii sme ocenili aj knižnou poukážkou.

       

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória Benjamín – (príma, sekunda)

        1/      Adela Čuga              SE A

        1/      Barbora Kazdová     SE A

        1/      Lukáš Bazala           SE A

       

      Kategória Kadet – (tercia, kvarta)

        1/      Samuel Gajdoš        KV A

        2/      Peter Lešo               TE A

        3/      Michal Badinka        KV A

       

      Kategória Junior – (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)

        1/      Daniela Pápežová   SX A

        2/      Sofia Novotná          SX A

        3/      Zuzka Harbutová     SX A

       

      Kategória Senior – (septima, 3. a 4. ročník)

        1/      Andrej Tóth               III.B

        2/      Marek Pivka             SP A  

        3/      Zuzka Szudorová     III.B