• Grandfinále Prezentiády 2023
     • Grandfinále Prezentiády 2023

     • Celkovo 161 zapojených škôl, 582 tímov a 1756 súťažiacich - to sú základné údaje o tohtoročnej Prezentiáde - súťaži v komunikačných zručnostiach, verbálnej a neverbálnej komunikácii. V dňoch 20. - 21. 4. 2023 sa v Kongresovom centre Newtonovej univerzity v Prahe konal už 14. ročník Grandfinále Prezentiády. Stretlo sa tu 36 najlepších tímov z Českej a Slovenskej republiky v kategórii ZŠ, rovnako 36 najlepších tímov v kategórii SŠ. Žiaci v kategórii ZŠ si vyberali a spracovali prezentácie na témy Na rázcestí alebo Na jeden deň kráľom. Žiaci v kategórii SŠ mali na výber z tém Priestor pre zmenu alebo Vytvorené človekom.

      Do Granfinále sa úspešne prebojovali aj žiačky našej školy. V kategórii ZŠ prezentovali pred odbornou porotou  svoju prácu na tému Na rázcestí Hana Čiernik a Lívia Samolejová z KV A. V kategórii SŠ súťažili žiačky Patrícia Sklienková, Barbora Eliášová a Daniela Gablasová z II.A so svojou prezentáciou na tému Priestor pre zmenu.

      Aj keď naše žiačky nepostúpili do najužšieho výberu, ich práce odborná porota zložená z novinárov, moderátorov, PR manažérov, režisérov hodnotila veľmi pozitívne. Dievčatá pekne reprezentovali seba aj našu školu. Po tejto skúsenosti sú odhodlané a motivované zapojiť sa do Prezentiády znovu. Tak neváhajte a nasledujúci školský rok to skúste aj vy!

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 26.4.2023 sa uskutočnilo Krajské (diecézne) kolo Biblickej olympiády. Družstvo našej školy tvorili žiaci: Ján Krahulec (KIA), Sofia Kučerová (KIA), Róbert Mráz (II.A).
      Umiestnili sa na 3. mieste. K umiestneniu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • V dňoch 24. - 25. 4. 2023 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v Bratislave. Našu školu reprezentovala víťazka krajského kola Janka Dubajová zo IV.C. Popasovala sa s vedomostným testom, transformáciou textu aj ústnym prejavom.


      Podarilo sa jej obsadiť 4. miesto, od 3.miesta ju delil len jeden bod.


      Janke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • „Drogy, to teda nie!“
     • „Drogy, to teda nie!“

     • Dňa 27. 04. 2023 sa v  Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnil vedomostný kvíz zameraný na protidrogovú prevenciu „Drogy, to teda nie!“. Konal pod záštitou mesta Zvolen, Mestskou políciou vo Zvolene,  Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva a  Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Zvolene.  Kvíz bol určený pre študentov stredných škôl. Prebiehal pod dohľadom odbornej poroty v štyroch  súťažných kolách -  literárne, zdravotné,  policajné a  drogy v hudbe. Vybraní študenti zo sexty sa popasovali so zadanými úlohami a dozvedeli sa nové informácie o drogách a ich škodlivých účinkoch na ľudský organizmus.

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • V piatok 21. 4. 2023 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický Náboj. Súťažilo sa v 4 až 5-členných tímoch v dvoch kategóriách. V kategórii Junior (tím, ktorého všetci členovia majú aspoň dva roky do maturity) nás reprezentovali žiaci Sexty A: Zuzana Harbutová, Daniela Pápežová, Andrea Šuleková, Jakub Markech a Hugo Gál. V kategórii Senior  žiaci III.B triedy: Martina Hešková, Huyen Trang Hoang Thi, Jakub Jakubčin, Richard Vojtek a Andrej Tóth.

      Pre súťažiacich si organizátori pripravili viac ako 50 zaujímavých úloh. Náročnosť úloh sa postupne zvyšovala. V úvode dostal každý tím 6 úloh. Po každom odovzdaní správne vyriešenej úlohy dostali ďalšiu. Víťazom sa stal tím, ktorý počas dvoch hodín vyriešil čo najviac úloh.

      Matematický Náboj sa od roku 2005 pravidelne koná aj v zahraničí. To dáva súťažiacim unikátnu príležitosť porovnať si svoje schopnosti a vedomosti so svojimi rovesníkmi z ďalších krajín.

      Výsledky našich žiakov sú nasledovné:

      Kategória Junior: 23. miesto zo 64 zapojených tímov na Slovensku, 197. pozícia zo 479 zapojených tímov v medzinárodnom rebríčku!

      Kategória Senior: 47. miesto zo 65 zapojených tímov na Slovensku a 377. pozícia zo 468 zapojených tímov v medzinárodnom meradle.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Štúrovo pero 2023
     • Štúrovo pero 2023

     • V dňoch 21. a 22. 4. 2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie 29. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2023 v rámci XXXVI. ročníka Štúrovho Zvolena.  

      Redakcia nášho školského časopisu Štúroviny sa tohto veľmi zaujímavého a motivačného podujatia zúčastnila v početnom zastúpení. Počas dvoch dní sa redaktori stretli s novinármi, zúčastnili sa rozborových seminárov, ktoré sú pre študentov vždy podnetné a mali možnosť byť súčasťou „tlačoviek“ - či už v piatok s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislavom Káčerom, alebo v sobotu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jánom Horeckým. V sobotu si vypočuli aj pútavú prednášku Vladimíra Šuchu, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR, na tému umelej inteligencie.

      Vyvrcholenie 2-dňových aktivít patrilo oceňovaniu. Štúroviny získali bronzové ocenenie Rozhlasu a televízie Slovenska a jeden člen redakčnej rady, práve vďaka Vladimírovi Šuchovi, pocestuje do Bruselu. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie vydania Štúrovín.

    • Gruntovačka
     • Gruntovačka

     • 21. 04. 2023 sa konal 10. ročník podujatia ,,Gruntovačka“, v rámci ktorého sa upratujú vybrané turistické lokality  v Banskobystrickom kraji. Toto podujatie sa koná pri príležitosti Dňa Zeme. Študenti II. B triedy ,,vygruntovali“ oblasť pod Pustým hradom, od Haputky po Červený medokýš. So správnym prístupom a veľkou húževnatosťou sa im podarilo vyzbierať viac ako 10 vriec odpadu. Študentom ďakujeme za ich prospešnú činnosť pre našu planétu.

    • Krajské kolo Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR
     • Krajské kolo Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR

     • Po dlhšej dobe sa naša škola opäť podieľala na organizovaní Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Je to medzinárodná súťaž, ktorú z Čiech organizuje Gymnázium v Chebe. Naše gymnázium sa vďaka niekoľkoročnej spolupráci mohlo v rámci BBSK podieľať práve na organizovaní krajského kola. Súťaže sa zúčastnilo 15 tímov (z gymnázií), medzi ktorými nechýbal aj tím GĽŠ. Témou tohto ročníka súťaže boli  európske udalosti od Postupimskej po Helsinskú konferenciu (1945 – 1975).

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v Chebe. Zároveň ďakujeme hosťom za ich účasť na súťaži a celému organizačnému tímu za prípravu celého podujatia.

    • Exkurzia Praha-Drážďany-Postupim-Berlín
     • Exkurzia Praha-Drážďany-Postupim-Berlín

     • V dňoch 12. - 16. 4. 2023 sa žiaci 2.ročníka a SE A, ktorí sa učia nemecký jazyk, zúčastnili exkurzie v Berlíne. Trasa Praha-Drážďany-Postupim-Berlín ponúkala zastavenia na významných miestach z hľadiska histórie aj kultúry.

      Naša cesta začala v skorých ranných hodinách a popoludní si už jej účastníci užívali prehliadku „stovežatej“ Prahy. Druhý deň viedla naša trasa do Nemecka k zámku Moritzburg, miesto natáčania rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Odtiaľ sme sa presunuli do Drážďan, kde sme strávili ďalšiu časť dňa. Prehliadka historického jadra mesta bola spojená s odborným výkladom. Počas nasledujúceho dňa  bol v programe Postupim, prehliadka zámku Sanssouci a zámku Cecilienhof. Aj keď hlavné mesto Spolkovej republiky Nemecko – Berlín nás privítalo daždivým počasím, počas dvoch dní v tejto multikultúrnej metropole sme mali možnosť pozrieť si jej najdôležitejšie pamätihodnosti a architektonické skvosty a vychutnať si jej súčasnú podobu. Pamiatkou budú pre našich študentov autentické fotografie Brandenburskej brány, svetových hodín či siluety televíznej veže. Úchvatný pohľad na mesto sa nám naskytol z Berlínskej katedrály. Pútavé boli aj exponáty Múzea techniky a Pergamon-múzea.

      Pestrý program so sprievodným slovom počas celej exkurzie obohatil vedomosti žiakov. Priateľská atmosféra počas piatich spoločne strávených dní ešte viac podporila zážitky a chuť vrátiť sa raz znova na tieto miesta.

    • ŠVOČ
     • ŠVOČ

     • Dňa 4. 4. 2023 sa naši študenti zúčastnili na medzinárodnej fakultnej ŠVOČ, ktorá sa konala na Lesníckej fakulte TU vo  Zvolene. Súťažili v sekcii stredných škôl, v ktorej študent Matej Ondrejka (III.C) obsadil 3.miesto so svojou prácou SOČ v oblasti biológie. K dosiahnutému úspechu Matejovi srdečne blahoželáme.

    • Poďakovanie za celoživotný prínos vo vzdelávaní a výchove
     • Poďakovanie za celoživotný prínos vo vzdelávaní a výchove

     • 4. 4. 2023 počas slávnostného programu v nádhernej Synagóge v Lučenci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Ondrej Lunter ocenil prácu učiteliek a učiteľov v našom kraji. Vo svojom prejave povedal: „Chápem, že len slová vďaky nemusia stačiť v časoch, kedy ste každodenne nútení suplovať iné povolania a generácie žiactva a ich potreby prakticky neustále prechádzajú prudkými zmenami. O to viac si vážim, že aj napriek všetkému zostávate pevným základom našej spoločnosti.“

      Medzi ocenenými pedagógmi bola aj naša kolegyňa PaedDr. Mária Slováková, ktorá je dlhoročnou oporou pedagogického zboru Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene. Za všetkých ocenených učiteľov v kraji predniesla slávnostný ďakovný príhovor. „Dnešné ocenenia, ktoré sme si prevzali, sú ocenenia za našu prirodzenú ľudskosť, múdrosť, skúsenosti, veľkú snahu, entuziazmus, s ktorým toto povolanie vykonávame.“

      Umenie naživo či Mágia slova sú nezabudnuteľné umelecké pásma, ktoré M. Slováková dlhoročne ponúka našim študentom ako alternatívu zážitkového vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Jej rukami prešlo nespočetné množstvo študentov, ktorých veľmi pedantne a s láskou k svojmu predmetu priviedla k maturitnej skúške. Srdečne jej blahoželáme k získanému oceneniu a prajeme veľa síl do ďalšej práce.

    • Vítanie vtáčích poslov jari
     • Vítanie vtáčích poslov jari

     • V utorok 4. 4. 2023 sa žiaci PR A zúčastnili podujatia Vítanie vtáčích poslov jari v Arboréte Borová hora vo Zvolene. Žiaci mali možnosť vypočuť si zaujímavosti o sokoliarstve, odfotografovať sa a pohladiť slovenské dravce, súťažiť v aktivitách s enviromentálnou tematikou, vidieť a byť súčasťou krúžkovania sýkorky či drozda. Hoci počasie nebolo úplne ideálne, strávili sme príjemné doobedie v priestoroch Arboréta, z ktorého sme si odniesli nové poznatky i sladké odmeny.  

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Dňa 31. marca 2023 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ prezenčnou formou. Zúčastnilo sa jej celkovo 95 prác, z toho 5 našich úspešných študentov súťažilo v štyroch odborných kategóriách.

      Teší nás veľký úspech žiakov, ktorí v jednej z kategórií obsadili 1. a 2. miesto:

      Výsledky našich žiakov sú uvedené v tabuľke.

      Prvé dve miesta zaručujú postup do celoštátnej prehliadky prác SOČ v dňoch 25. – 28. 04. 2023. Organizátorom je SOŠ vinársko – ovocinárska Modra.

      Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v celoštátnom kole.

       

    • English Week v GĽŠ aj v marci
     • English Week v GĽŠ aj v marci

     • V týždni od 27. 3. do 31. 3. 2023 si mohli naši žiaci opäť užiť English Week s americkým lektorom Rayom. Tentokrát mala túto možnosť trieda SEA, ktorá si tento týždeň naozaj užívala. Žiaci sa venovali novej slovnom zásobe, rozvoju komunikačných zručností a v neposlednom rade aj kultúre a reáliám USA. Na Raya sa tešíme opäť budúci rok.

    • Výstava Cosmos
     • Výstava Cosmos

     • Dňa 30.3. 2023 sa žiaci KV A, TEA  a III.C. zúčastnili fyzikálnej exkurzie v Bratislave, kde navštívili výstavu Cosmos Discovery v Incheba Expo Aréne. Žiakom sa výstava veľmi páčila, a odniesli si z nej veľa poznatkov zo sveta kozmonautiky a objavovania vesmíru.

    • Návšteva v Kronospane
     • Návšteva v Kronospane

     • Spoločnosť Kronospan je popredným svetovým výrobcom dosiek na báze dreva a jej výrobky sa používajú vo všetkých oblastiach, od nábytku a interiérového dizajnu, až po drevené domy, fasády budov a podlahy. So sextánmi sme 30. 3. 2023 navštívili túto spoločnosť v rámci kariérového poradenstva. Okrem predstavenia spoločnosti Kronospan a jej sesterskej spoločnosti Kronovision si naši študenti mohli prezrieť všetky fázy pracovného procesu priamo vo zvolenskej pobočke tejto spoločnosti. Študenti tiež absolvovali kvíz a boli odmenení vecnými darmi. Deň strávený v tejto nadnárodnej spoločnosti bol pre sextánov zaujímavou skúsenosťou aj smerom k výberu budúceho povolania.

    • Ďalší úspech v KK Prezentiády
     • Ďalší úspech v KK Prezentiády

     • Dňa 29. 3. 2023 sa v Gymnáziu J.G.Tajovského v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Prezentiády pre kategóriu SŠ. Našu školu reprezentovali 4 tímy, zároveň sa súťaže zúčastnili tímy z Gymnázia I. Krasku v Rimavskej Sobote, Gymnázia v Tvrdošíne, Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši a SOŠOaS pre SŠ v Ružomberku. Tímy spracovali prezentáciu na tému Na tom sa zhodneme alebo Prvé rande rôznym spôsobom.

      Spomedzi 9 tímov sa na 1. mieste umiestnil náš tím Anjelky v podaní - Patrícia Sklienková, Barbora Eliášová a Daniela Gablasová z II.A. Dievčatá spracovali tému feminizmus, hlas žien na verejnosti a svojím skvelým prejavom a myšlienkami si jednoznačne zabezpečili postup do Gradfinále, ktoré sa bude konať dňa 21. 4. v Prahe.

      Úspešne sa darilo aj tímu Múdry, Múdrejší a Najmúdrejší v podaní - Zuzana Jaloviarová, Ema Anna Sedmáková a Katarína Botošová z II.C a obsadili krásne 3. miesto - získali Divokú kartu a v prípade, že tímy z 1. alebo 2. miesta sa nebudú môcť Grandfinále zúčastniť, dievčatá túto možnosť získajú.

      Ďakujeme aj našim ostatným 2 tímom Zhluk (M. Pavúk, A. Žňava z III.C) a Bútľavé duby (N. Václavíková, Z. Uhlíková z III.A) za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Patrícii, Barbore a Daniele držíme palce v Grandfinále v Prahe.

    • Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V dňoch  26. - 27. 3. 2023 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktoré z krajského kola v Banskej Bystrici postúpil Lukáš Bielik (SE A). Súťažil v kategórii 1A. Účasť v celoštátnom kole a veľmi dobré bodové ohodnotenie je veľký úspech a pre Lukáša to bola zaujímavá príležitosť. Získal nové skúsenosti a posunul sa v zdokonaľovaní jazykových vedomostí a zručností. Lukáš  bude určite inšpiráciou aj pre iných študentov našej školy.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Deň učiteľov je oslavou povolania všetkých pedagógov,  ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, múdrosť, trpezlivosť a  obetavý prístup k študentom úprimné poďakovanie. Pri tejto príležitosti Školský parlament obdaroval ružou každého pedagogického, ale aj nepedagogického zamestnanca nášho gymnázia. V červenej ruži bolo ukryté slovo ĎAKUJEME.

      Školský parlament pripravil aj anketu „Best teacher awards“, v ktorej mali študenti hlasovať  za svojho najlepšieho učiteľa v rôznych kategóriách. Pripomienkou na tento deň sú fotografie, ktoré vystihujú atmosféru Dňa učiteľov

    • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky
     • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky

     • Dňa 24. 3. 2023 sa v Žiline konalo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky 2023. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách: do 14 rokov: Michal Droppa (PR A), Karolína Cibuľová (PR A), Elisa Luptáková (SE A), v kategórii 15 -17 rokov: Michaela Tomášová (KI A). Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali: Richard Vojtek (III.B), Lukáš Ondrejka (III.B) a Lucia Kurčíková (I.C). Účinkujúci predviedli francúzske piesne na vynikajúcej úrovni, a preto mala odborná porota ťažkú úlohu vybrať najlepších.

      Z našich študentov dosiahli ocenenie vo svojej kategórii: Elisa Luptáková – 1. miesto a Michal Droppa – 3. miesto.

      Ďakujeme študentom za vynikajúcu reprezentáciu školy a Elise držíme palce na celoslovenskom kole súťaže 26. 5. 2023 v Banskej Bystrici.