• Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • V celoslovenskom  kole ORUJ našu školu reprezentoval Maxim Samčuk (SX A) v kategórii A3.

      Aj v tomto školskom roku sa súťaž konala online formou 12. 4. 2022 a organizátorom bola IUVENTA v Bratislave. Študenti najprv absolvovali písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. V náročnej konkurencii Maxim získal vysoký počet bodov a umiestnil sa na peknom 6. mieste. 

      Ďakujeme Maximovi za výbornú reprezentáciu školy a srdečne mu blahoželáme k tomuto úspechu.

    • Školská študentská rada sa mení na Školský parlament
     • Školská študentská rada sa mení na Školský parlament

     • Na základe novej legislatívy sa na Slovensku všetky ŠŠR menia na Školské parlamenty. Žiaci našej školy sa na túto zmenu dôkladne pripravujú.

      V pondelok 11. 4. 2022 našu školu navštívili pracovníčky Junior centra voľného času Mgr. Gabriela Selecká a Mgr. Zlata Trubanová. Zástupcovia všetkých tried sa počas tejto návštevy zúčastnili vzdelávacieho workshopu. Okrem objasnenia zmeny zákona sa žiaci v rámci workshopu dozvedeli viac o efektívnejšej práci Školského parlamentu a všetkých jeho funkciách.  

    • Návšteva ministra
     • Návšteva ministra

     • V piatok 8. 4. 2022 našu školu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Spolu s ním sa návštevy zúčastnil aj podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Dôvodom tejto návštevy bola prehliadka zmodernizovaného interiéru nášho gymnázia, na ktorú škole poskytlo dotáciu  práve MŠVVaŠ SR.

      Minister si v sprievode vedenia školy prezrel vynovené oddychové zóny, zmodernizované učebne, stretol sa so študentami a poskytol rozhovor študentskej televízii a školskému časopisu.

    • ENGLISH WEEK
     • ENGLISH WEEK

     • V týždni od 28.3. do 1.4. 2022 sa uskutočnil druhý tohtoročný English Week v našej škole. Žiaci z tried PRA a SEA prežili nezabudnuteľné chvíle. Popri zábave, ktorá nechýbala,  sa naučili veľa nových vecí týkajúcich sa anglického jazyka.

      Na stretnutie s lektorom Rayom sa tešíme opäť na budúci rok.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Dňa 1. 4. 2022 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou -  online konferencia.

      Veľmi nás teší úspech našich žiačok z III.C triedy Emmy KucejovejJanky Dubajovej. S prácou Vplyv prípravkov osobnej starostlivosti na akvatické prostredie získali 1. miesto.

      Umiestnenie zaručuje postup do celoštátnej prehliadky prác SOČ, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. – 29. 4. 2022. Celoštátna prehliadka sa bude konať prezenčnou formou. Organizátorom je SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove.

      Emme Kucejovej a Janke Dubajovej gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v celoštátnom kole.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. V okresnom kole nás reprezentovali úspešní riešitelia školského kola v kategóriách P6, P7 a P8.

       Úspešní riešitelia získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Tianhao Yang

      2. miesto: Jana Markechová

       

      Kategória P7 (SE A)

      2. miesto: Adrián Sliacky

      7. miesto: Adam Ján Gajdoš

      9. miesto: Lukáš Výboch

      11. miesto: Peter Lešo

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Samuel Gajdoš

      2. miesto: Tobias Michálek

      3. miesto: Šimon Janiga

      4. miesto: Michal Badinka

      Samuel Gajdoš z TE A postupuje do celoštátneho kola 😊.

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Samuelovi držíme palce a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

       

       

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Krajské kolo Olympiády v RUJ sa konalo 21. 3. 2022 v Centre voľného času Junior v Banskej Bystrici. Študenti najprv absolvovali online písomnú časť súťaže a najlepší v každej kategórii postúpili do ústnej časti. Naši žiaci získali veľmi cenné umiestnenia, za ktoré im ďakujeme a blahoželáme k získaným výsledkom v Krajskom kole Olympiády v RUJ.

      Umiestnenie študentov je nasledovné:
      Kategória  A3 

      1. miesto - Samčuk Maxim (SX A)
       

      Kategória B1

      2. miesto -  Ignacik Maxim  (II. C) 


      Kategória B2
      3. miesto -  Dubajová Janka  (III. C)

      Maxim Samčuk postupuje do Celoslovenského kola  v ORUJ. Držíme mu palce a prajeme, aby vybojoval pre našu školu čo najlepšie umiestnenie.
       

    • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – IV. kategória

      24. marca 2022 sa v Obradnej sieni  Zvolenského zámku konalo regionálne kolo súťaže v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín vo IV. kategórii. Našu školu reprezentovali 3 študentky a získali aj „pódiové“ umiestnenie.

      Umiestnenie:

      IV. kategória – próza: Barbora Eliášová, I. A – 2. miesto

      IV. kategória – próza: Nina Václavíková, II. A – 3. miesto

      IV. kategória – poézia: Nina Machalová, II. A – 3. miesto

       

      Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – II. a III. kategória

       

      25.3. 2022 sa postupujúce žiačky z okresného kola zúčastnili regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Opäť predviedli fantastické výkony a všetky tri postúpili do krajského kola. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce.

      Umiestnenie:

      II. kategóia - próza: Miška Rusnáková, PR A - 1. miesto

      III. kategória - poézia: Dominika Nociarová, KV A - 2. miesto

      III. kategória - próza: Hanka Gavliaková, KV A - 1. miesto

       

    • Matboj
     • Matboj

     • Dňa 17. 2. 2022 sa v našej škole uskutočnila celoslovenská Matematická súťaž pre 4-členné tímy - Matboj. Súťaž je určená pre nižšie ročníky osemročného štúdia. Spája riešenie úloh so strategickou hrou. Do súťaže sa zapojili tímy zo SE A a TE A.

      TE A reprezentovali žiačky : T. Mažáryová, L. Samolejová, M. Vidová, T. Šabatová v kategórii 8.

      SE A reprezentovali žiaci: Ž. Gál, Š. Timko, A. Sliacky . V kategórii 7 sa umiestnili na 4. mieste.

      Súťažiacim gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach.

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Matematická olympiáda (skratka MO) je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v riešení rôznych matematických úloh. Hodnotí sa v nej dôkaz nielen výsledok. V školskom roku 2021/2022 sa koná už 71. ročník Matematickej olympiády, do ktorého sa v kategóriách Z6, Z7 a Z8 zapojili aj žiaci našej školy.

      Úspešní riešitelia v školskom kole MO sú:

      V kategórii Z6 (PR A)

      Ema Kubincová

      Michaela Rusnáková

      Nela Kleščová

      Tianhao Yang

      V kategórii Z7 (SE A)

      Šimon Timko

      Adrián Sliacky

      V kategórii Z8 (TE A)

      Tobias Michálek

      Žiakom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri riešení  úloh v okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 12. 4. 2022.

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Dňa 18.3. 2022 sa ako každý rok uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický náboj. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde o mechanickú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, riešenie úloh si vyžaduje istú dávku invencie a dôvtipu.

      Tento rok našu školu reprezentovali tri tímy.

      1. Zuzana Harbutová, Daniela Pápežová, Andrea Šuleková, Hugo Gál, Matej Výboh (všetci z KI A)
      2. Peter Paľuš, David Kamenský, Richard Melaga, Filip Schmidt, Timotej Stankovič (všetci z I.B)
      3. Michal Výboh, Peter Hriň, Michal Kminiak, Benjamín Androvič, Marek Pivka (všetci zo SX A)

      V celoslovenskom rebríčku sa KI A a SX A delí o 30. miesto.

      Súťažiacim srdečne gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

       

    • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Po dvoch pandemických rokoch naše žiačky reprezentovali školu v okresnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy.  Súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala prezenčne 23. 3. 2022 v CVČ-Domino vo Zvolene.  Všetky tri súťažiace boli úspešné a postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 25. 3. 2022. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu, srdečne blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole.

      Umiestnenie:

      II. kategória - próza: Miška Rusnáková, PR A - 3. miesto

      III. kategória - próza: Hanka Gavliaková, KV A - 2. miesto

      III. kategória - poézia: Dominika Nociarová, KV A - 2. miesto

    • Vedecké dielne – Onkológia 2022
     • Vedecké dielne – Onkológia 2022

     • Už po jedenásty raz Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s doktorandmi a zamestnancami Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV realizujú cyklus edukačno-popularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia. Vyjadrujú tak svoju podporu globálnemu hnutiu Svetový deň proti rakovine, ktoré je v roku 2022 a nasledujúcich dvoch rokoch 2023 a 2024 zastrešené motivačným heslom #CloseTheCareGap – Starostlivosť patrí všetkým. Potešilo nás, že po dvojročnej prestávke sme sa mohli opäť oboznámiť s prácou mladých vedcov. Ukázali nám, že na Slovensku je možné robiť výskum.

      Dňa 2.3. 2022 sa  študenti nášho gymnázia v  online priestore dozvedeli o možnostiach skorej diagnostiky, o príčinách a mechanizmoch premeny normálnych buniek na nádorové, o potrebe prevencie na všetkých jej stupňoch. Od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti a nezdravému jedlu až po potrebu a význam preventívnych prehliadok, zvládania stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Následná priama diskusia s prednášajúcimi priniesla odpovede na všetky otázky študentov a vyučujúcich.

      Podujatie Vedecká dielne - Onkológia VDO2022 je ohraničené dvomi termínmi: Svetovým dňom proti rakovine (4. 2.  2022) a Dňom výskumu rakoviny (7. 3. 2022).

       

       

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2021 - 2022 50. ročník
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2021 - 2022 50. ročník

     • Školského  kola 50. ročníka GO  sa zúčastnilo 31 študentov.

      Kategória A – 7 študentov, kategória B – 3 študenti so svojimi prácami, test kategórie Z riešilo 21 študentov.

      Vyhodnotenie:

      Kat. A 

      1. miesto                   Hugo Gál (KI A) – postup do  krajského kola

      2. miesto                   Ema Puškárová  (IV.B)

      3. miesto                   Ema Gombalová (IV.C)

      Kat. B

      3. miesto                   Alexandra Poliačiková ( IV.A)

      1. a  2. miesto nebolo udelené

      Kat. Z 

      1. miesto                   Hvodlíková M. (IV.B)          Puškárová E. (IV.B)               Hugo Gál (KI A)

      2. miesto                   Salanci V. (I.B)                   Poliačiková A. ( IV.A)

      3. miesto                   Čabalová E. (IV.C)

      Do krajského kola postúpili okrem ocenených  ešte študenti – Ľupták P. (IV.B),  Gombalová E (IV.C), Kret M., Krnáč D., Szudorová Z. (všetci traja z II.B).

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.    

      Korešpondenčný seminár GEOKOS vyhlásila Prírodovedecká fakulta UK, katedra humánnej geografie pre študentov z celého Slovenska. Tento ročník má 2 kolá, zatiaľ skončilo 1. kolo. Z našej školy úlohu riešilo úspešne celkom 8 študentov. Sme zatiaľ jediným zástupcom z kraja.          

      Najlepšie  vyriešili  úlohy  Andrej Velič a Kristínka Hanesová  (obidvaja z III.B).

       

    • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!
     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!

     • Žiaci GĽŠ vo Zvolene v spolupráci s Občianskym združením OKO organizujú zbierku pre ľudí v núdzi na Ukrajine. Každé ráno v čase od 7.30 hod. do 8.00 hod. môžete povereným žiakom pri vstupe do školy odovzdať svoj príspevok.

      Veľmi pekne ďakujeme za každú Vašu pomoc. 

       

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 16. 2. 2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali  6 žiaci v 4 rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo veľmi dobre a preukázali výborné vedomosti a komunikačné zručnosti.

      Víťazom krajského kola v kategórii 1A sa stal Lukáš Bielik (PR A) a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. - 22. 3. 2022.

      Lukášovi Bielikovi  gratulujeme a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

       

    • ENGLISH WEEK 2022
     • ENGLISH WEEK 2022

     • V týždni od 14. - 18. 2.  2022 sa vybraní žiaci Sekundy A zúčastnili projektu nazvaného English Week - vyučovanie pod vedením amerického lektora Raya. Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku.

      Žiaci boli s týmto týždňom veľmi spokojní. Odnášajú si z neho nové vedomosti, skúsenosti a pekné zážitky.

    • Be Safe Net - súťaž prírodných a technologických ohrození v anglickom jazyku
     • Be Safe Net - súťaž prírodných a technologických ohrození v anglickom jazyku

     • Dňa 18. 2. 2022 sa vybraní žiaci Prímy až 2. ročníka zúčastnili súťaže prírodných a technologických ohrození v anglickom jazyku. Pridali sa tak k ďalším viac ako 200 tímom zo 120 škôl z 11 rôznych krajín. Výsledky budú známe koncom marca.

      Našim žiakom držíme palce, aby sa umiestnili čo najlepšie

    • KOMPARO
     • KOMPARO

     • Žiaci triedy Kvarty A sa dobrovoľne zapojili do testovania žiakov 9. ročníka a kvarty osemročných gymnázií v projekte KOMPARO. Testovanie sa konalo dňa 11. 11. 2021.

      Výsledkami našich žiakov v matematike a slovenskom jazyku a literatúre sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

    • DOD 17. 2. 2022 8-ročná forma
     • DOD 17. 2. 2022 8-ročná forma

     • Pridaj sa k nám v školskom roku 2022/2023 a zaraď sa medzi našich úspešných študentov 8-ročnej formy štúdia! Dňa 17. 2. 2022 v čase 16.00 - 18.00 hod. sa uskutoční online DOD pre 8-ročnú formu štúdia prostredníctvom našej Facebookovej stránky (https://fb.me/e/1ykw0yHDd).

      Na online DOD získaš základné informácie o fungovaní školy prostredníctvom našich vyučujúcich, prehľad o aktivitách, ktoré škola organizuje a základné informácie o prijímacom konaní. 

      Ak máš otázky, v uvedenom čase môžeš napísať správu do chatu pod podujatím, na ktorú Ti veľmi radi zodpovieme.

      Pozrite si naše video k DOD 2022